Navigation
<parent>
<home>


Details (List Below)
AH_Anhui   JX_Jiangxi
BJ_Beijing   LN_Liaoning
CQ_Chongqing   NM_Nei_Mongol
FJ_Fujian   NX_Ningxia_Hui
GD_Guangdong   QH_Qinghai
GS_Gansu   SC_Sichuan
GX_Guangxi_ZHuang   SD_Shandong
GZ_Guizhou   SH_Shanghai
HA_Henan   SN_Shaanxi
HB_Hubei   SX_Shanxi
HE_Hebei   TJ_Tianjin
HI_Hainan   XJ_Xinjiang_Uyghur
HL_Heilongjiang   XZ_Tibet
HN_Hunan   YN_Yunnan
JL_Jilin   ZJ_Zhejiang
JS_Jiangsu

AH_Anhui
CHN_AH_Anqing.584240_CSWD.zip358 KCHN_AH_Dongcheng.583190_CSWD.zip319 KCHN_AH_Huoshan.583140_TMYx.2004-2018.zip408 K
CHN_AH_Anqing.584240_TMYx.2004-2018.zip413 KCHN_AH_Fuyang.AP.582030_TMYx.2004-2018.zip415 KCHN_AH_Huoshan.583140_TMYx.2007-2021.zip445 K
CHN_AH_Anqing.584240_TMYx.2007-2021.zip443 KCHN_AH_Fuyang.AP.582030_TMYx.2007-2021.zip450 KCHN_AH_Huoshan.583140_TMYx.zip421 K
CHN_AH_Anqing.584240_TMYx.zip414 KCHN_AH_Fuyang.AP.582030_TMYx.zip423 KCHN_AH_Shouxian.582150_CSWD.zip328 K
CHN_AH_Bengbu.582210_CSWD.zip368 KCHN_AH_Hefei-Luogang.AP.583210_TMYx.2004-2018.zip372 KCHN_AH_Shouxian.582150_TMYx.zip410 K
CHN_AH_Bengbu.AP.582210_TMYx.2004-2018.zip417 KCHN_AH_Hefei-Luogang.AP.583210_TMYx.zip418 KCHN_AH_Tunxi-Maoshan.585310_TMYx.2007-2021.zip414 K
CHN_AH_Bengbu.AP.582210_TMYx.2007-2021.zip444 KCHN_AH_Hefei.583210_CSWD.zip364 KCHN_AH_Tunxi-Maoshan.585310_TMYx.zip410 K
CHN_AH_Bengbu.AP.582210_TMYx.zip426 KCHN_AH_Hefei.583210_TMYx.2007-2021.zip400 KCHN_AH_Tunxi.585310_CSWD.zip309 K
CHN_AH_Boxian.581020_CSWD.zip371 KCHN_AH_Huang.Shan.584370_TMYx.2004-2018.zip390 KCHN_AH_Wuhu.583340_TMYx.zip411 K
CHN_AH_Boxian.581020_TMYx.2004-2018.zip415 KCHN_AH_Huang.Shan.584370_TMYx.2007-2021.zip430 KCHN_AH_Wuhuxian.583380_TMYx.2004-2018.zip414 K
CHN_AH_Boxian.581020_TMYx.2007-2021.zip445 KCHN_AH_Huang.Shan.584370_TMYx.zip410 KCHN_AH_Wuhuxian.583380_TMYx.2007-2021.zip445 K
CHN_AH_Boxian.581020_TMYx.zip424 KCHN_AH_Huoshan.583140_CSWD.zip363 KCHN_AH_Wuhuxian.583380_TMYx.zip444 K
CHN_AH_Dangshan.580150_TMYx.zip411 K
BJ_Beijing
CHN_BJ_Beijing-Capital.Intl.AP.545110_TMYx.2004-2018.zip381 KCHN_BJ_Beijing-Capital.Intl.AP.545110_TMYx.zip419 KCHN_BJ_Miyun.544160_CSWD.zip340 K
CHN_BJ_Beijing-Capital.Intl.AP.545110_TMYx.2007-2021.zip408 KCHN_BJ_Beijing.545110_CSWD.zip383 K
CQ_Chongqing
CHN_CQ_Chongqing-Jianbei.Intl.AP.575160_TMYx.2004-2018.zip365 KCHN_CQ_Fengjie.573480_TMYx.zip415 KCHN_CQ_Wushan.560930_TMYx.zip415 K
CHN_CQ_Chongqing-Jianbei.Intl.AP.575160_TMYx.zip408 KCHN_CQ_Jinfo.Shan.576220_TMYx.zip385 KCHN_CQ_Youyang.576330_CSWD.zip289 K
CHN_CQ_Chongqing.575160_TMYx.2007-2021.zip396 KCHN_CQ_Liangping.AP.574260_TMYx.2004-2018.zip405 KCHN_CQ_Youyang.576330_TMYx.2004-2018.zip402 K
CHN_CQ_Chongqing.Shapingba.575160_CSWD.zip342 KCHN_CQ_Liangping.AP.574260_TMYx.2007-2021.zip438 KCHN_CQ_Youyang.576330_TMYx.2007-2021.zip436 K
CHN_CQ_Fengjie.573480_TMYx.2004-2018.zip406 KCHN_CQ_Liangping.AP.574260_TMYx.zip414 KCHN_CQ_Youyang.576330_TMYx.zip411 K
CHN_CQ_Fengjie.573480_TMYx.2007-2021.zip445 KCHN_CQ_Wanzhou.574320_TMYx.zip403 K
FJ_Fujian
CHN_FJ_Changting.589110_TMYx.2004-2018.zip408 KCHN_FJ_Jiuxian.Shan.589310_TMYx.2007-2021.zip436 KCHN_FJ_Shaowu.587250_TMYx.2007-2021.zip445 K
CHN_FJ_Changting.589110_TMYx.2007-2021.zip440 KCHN_FJ_Jiuxian.Shan.589310_TMYx.zip398 KCHN_FJ_Shaowu.587250_TMYx.zip417 K
CHN_FJ_Changting.589110_TMYx.zip423 KCHN_FJ_Longyan.589270_TMYx.zip417 KCHN_FJ_Taishan.588530_TMYx.zip395 K
CHN_FJ_Congwu.591330_CSWD.zip309 KCHN_FJ_Luoyuan.588460_TMYx.zip400 KCHN_FJ_Wuyishan.587300_TMYx.2004-2018.zip402 K
CHN_FJ_Fuding.587540_TMYx.2004-2018.zip407 KCHN_FJ_Nanping.588340_CSWD.zip356 KCHN_FJ_Wuyishan.587300_TMYx.2007-2021.zip440 K
CHN_FJ_Fuding.587540_TMYx.2007-2021.zip441 KCHN_FJ_Nanping.588340_TMYx.2004-2018.zip406 KCHN_FJ_Wuyishan.587300_TMYx.zip436 K
CHN_FJ_Fuding.587540_TMYx.zip416 KCHN_FJ_Nanping.588340_TMYx.2007-2021.zip440 KCHN_FJ_Xiamen-Gaoqi.Intl.AP.591340_TMYx.2004-2018.zip367 K
CHN_FJ_Fuzhou.588470_CSWD.zip316 KCHN_FJ_Nanping.588340_TMYx.zip422 KCHN_FJ_Xiamen-Gaoqi.Intl.AP.591340_TMYx.zip404 K
CHN_FJ_Fuzhou.588470_TMYx.2007-2021.zip399 KCHN_FJ_Pingtan.589440_TMYx.2004-2018.zip398 KCHN_FJ_Xiamen.591340_CSWD.zip360 K
CHN_FJ_Fuzhou.Changle.Intl.AP.588470_TMYx.2004-2018.zip382 KCHN_FJ_Pingtan.589440_TMYx.2007-2021.zip430 KCHN_FJ_Xiamen.591340_TMYx.2007-2021.zip402 K
CHN_FJ_Fuzhou.Changle.Intl.AP.588470_TMYx.zip418 KCHN_FJ_Pingtan.589440_TMYx.zip412 KCHN_FJ_Yong-an.589210_TMYx.2004-2018.zip408 K
CHN_FJ_Hailun.507560_TMYx.2004-2018.zip412 KCHN_FJ_Pucheng.587310_TMYx.2004-2018.zip408 KCHN_FJ_Yong-an.589210_TMYx.2007-2021.zip446 K
CHN_FJ_Hailun.507560_TMYx.2007-2021.zip444 KCHN_FJ_Pucheng.587310_TMYx.2007-2021.zip446 KCHN_FJ_Yong-an.589210_TMYx.zip426 K
CHN_FJ_Hailun.507560_TMYx.zip437 KCHN_FJ_Pucheng.587310_TMYx.zip416 KCHN_FJ_Yongan.589210_CSWD.zip325 K
CHN_FJ_Jian-ou.587370_TMYx.zip402 KCHN_FJ_Sanming.588200_TMYx.zip401 KCHN_FJ_Zhangping.589260_TMYx.2004-2018.zip412 K
CHN_FJ_Jianou.587370_CSWD.zip312 KCHN_FJ_Shanghang.589180_CSWD.zip316 KCHN_FJ_Zhangping.589260_TMYx.2007-2021.zip445 K
CHN_FJ_Jinjiang.AP.583212_TMYx.2007-2021.zip410 KCHN_FJ_Shanghang.589180_TMYx.zip405 KCHN_FJ_Zhangping.589260_TMYx.zip447 K
CHN_FJ_Jinjiang.AP.583212_TMYx.zip400 KCHN_FJ_Shaowu.587250_TMYx.2004-2018.zip406 KCHN_FJ_Zhangzhou.591260_TMYx.zip406 K
CHN_FJ_Jiuxian.Shan.589310_TMYx.2004-2018.zip382 K
GD_Guangdong
CHN_GD_Dianbai.596640_CSWD.zip311 KCHN_GD_Lianzhou.590720_TMYx.2007-2021.zip444 KCHN_GD_Shenzhen-Baoan.Intl.AP.594930_TMYx.zip408 K
CHN_GD_Diancheng.596640_TMYx.zip396 KCHN_GD_Lianzhou.590720_TMYx.zip415 KCHN_GD_Shenzhen.594930_TMYx.2007-2021.zip392 K
CHN_GD_Fogang.590870_TMYx.2004-2018.zip411 KCHN_GD_Luoding.594620_TMYx.zip400 KCHN_GD_Song.Lin.Ba.593030_TMYx.zip404 K
CHN_GD_Fogang.590870_TMYx.2007-2021.zip443 KCHN_GD_Nanxiong.579960_CSWD.zip312 KCHN_GD_Taishan.594780_TMYx.zip397 K
CHN_GD_Fogang.590870_TMYx.zip422 KCHN_GD_Shangchuan.Dao.596730_TMYx.2004-2018.zip398 KCHN_GD_Xinyi.594560_TMYx.2004-2018.zip404 K
CHN_GD_Guangzhou-Baiyun.Intl.AP.592870_TMYx.2004-2018.zip368 KCHN_GD_Shangchuan.Dao.596730_TMYx.2007-2021.zip434 KCHN_GD_Xinyi.594560_TMYx.2007-2021.zip438 K
CHN_GD_Guangzhou-Baiyun.Intl.AP.592870_TMYx.zip397 KCHN_GD_Shangchuan.Dao.596730_TMYx.zip419 KCHN_GD_Xinyi.594560_TMYx.zip425 K
CHN_GD_Guangzhou.592870_CSWD.zip359 KCHN_GD_Shantou.593160_CSWD.zip311 KCHN_GD_Xuwen.597540_TMYx.zip399 K
CHN_GD_Guangzhou.592870_TMYx.2007-2021.zip402 KCHN_GD_Shantou.593160_TMYx.2004-2018.zip365 KCHN_GD_Yangjiang.596630_CSWD.zip358 K
CHN_GD_Heyuan.592930_CSWD.zip359 KCHN_GD_Shantou.593160_TMYx.2007-2021.zip396 KCHN_GD_Yangjiang.596630_TMYx.2004-2018.zip404 K
CHN_GD_Heyuan.592930_TMYx.2004-2018.zip406 KCHN_GD_Shantou.593160_TMYx.zip407 KCHN_GD_Yangjiang.596630_TMYx.2007-2021.zip438 K
CHN_GD_Heyuan.592930_TMYx.2007-2021.zip438 KCHN_GD_Shanwei.595010_CSWD.zip361 KCHN_GD_Yangjiang.596630_TMYx.zip424 K
CHN_GD_Heyuan.592930_TMYx.zip417 KCHN_GD_Shanwei.595010_TMYx.2004-2018.zip405 KCHN_GD_Zhanjiang.596580_TMYx.2004-2018.zip408 K
CHN_GD_Huaiji.592710_TMYx.zip404 KCHN_GD_Shanwei.595010_TMYx.2007-2021.zip436 KCHN_GD_Zhanjiang.596580_TMYx.2007-2021.zip438 K
CHN_GD_Huilai.593170_TMYx.zip399 KCHN_GD_Shanwei.595010_TMYx.zip419 KCHN_GD_Zhanjiang.596580_TMYx.zip425 K
CHN_GD_Huiyang.592980_TMYx.zip399 KCHN_GD_Shaoguan.590820_CSWD.zip360 KCHN_GD_Zhaoqing-Gaoyao.592780_TMYx.2004-2018.zip409 K
CHN_GD_Lianping.590960_TMYx.2004-2018.zip402 KCHN_GD_Shaoguan.590820_TMYx.2004-2018.zip409 KCHN_GD_Zhaoqing-Gaoyao.592780_TMYx.2007-2021.zip445 K
CHN_GD_Lianping.590960_TMYx.2007-2021.zip436 KCHN_GD_Shaoguan.590820_TMYx.2007-2021.zip444 KCHN_GD_Zhaoqing-Gaoyao.592780_TMYx.zip428 K
CHN_GD_Lianping.590960_TMYx.zip414 KCHN_GD_Shaoguan.590820_TMYx.zip427 KCHN_GD_Zhengcheng.592940_CSWD.zip312 K
CHN_GD_Lianzhou.590720_TMYx.2004-2018.zip410 KCHN_GD_Shenzhen-Baoan.Intl.AP.594930_TMYx.2004-2018.zip363 K
GS_Gansu
CHN_GS_Beishan.Shan.524410_TMYx.zip417 KCHN_GS_Lanzhou-Zhongchuan.AP.525331_TMYx.2007-2021.zip380 KCHN_GS_Shandan.526610_TMYx.zip411 K
CHN_GS_Cheng.Xian.571060_TMYx.zip415 KCHN_GS_Lanzhou-Zhongchuan.AP.525331_TMYx.zip381 KCHN_GS_Shuangchengtzu.AP.524460_TMYx.zip420 K
CHN_GS_Ching.Tai.527970_TMYx.zip409 KCHN_GS_Lanzhou.528890_CSWD.zip375 KCHN_GS_Tianshui.570060_CSWD.zip373 K
CHN_GS_Dunhuang.524180_CSWD.zip338 KCHN_GS_Lanzhou.528890_TMYx.2007-2021.zip423 KCHN_GS_Tianshui.570060_TMYx.zip423 K
CHN_GS_Dunhuang.524180_TMYx.2004-2018.zip408 KCHN_GS_Lanzhou.528890_TMYx.zip422 KCHN_GS_Wudu.560960_CSWD.zip365 K
CHN_GS_Dunhuang.524180_TMYx.2007-2021.zip431 KCHN_GS_Linxia.529840_TMYx.zip406 KCHN_GS_Wushaoling.527870_CSWD.zip380 K
CHN_GS_Dunhuang.524180_TMYx.zip426 KCHN_GS_Longnan-Wudu.560960_TMYx.2004-2018.zip405 KCHN_GS_Wushaoling.527870_TMYx.2004-2018.zip411 K
CHN_GS_Ejin.Qi.522670_TMYx.2004-2018.zip402 KCHN_GS_Longnan-Wudu.560960_TMYx.2007-2021.zip439 KCHN_GS_Wushaoling.527870_TMYx.2007-2021.zip447 K
CHN_GS_Ejin.Qi.522670_TMYx.2007-2021.zip427 KCHN_GS_Longnan-Wudu.560960_TMYx.zip418 KCHN_GS_Wushaoling.527870_TMYx.zip428 K
CHN_GS_Ejin.Qi.522670_TMYx.zip422 KCHN_GS_Maiji.Daobei.AP.570140_TMYx.2004-2018.zip411 KCHN_GS_Xifengzhen.539230_CSWD.zip344 K
CHN_GS_Hezuo.560800_CSWD.zip376 KCHN_GS_Maiji.Daobei.AP.570140_TMYx.2007-2021.zip442 KCHN_GS_Xifengzhen.539230_TMYx.2004-2018.zip405 K
CHN_GS_Hezuo.560800_TMYx.2004-2018.zip409 KCHN_GS_Maiji.Daobei.AP.570140_TMYx.zip440 KCHN_GS_Xifengzhen.539230_TMYx.2007-2021.zip436 K
CHN_GS_Hezuo.560800_TMYx.2007-2021.zip444 KCHN_GS_Mazong.Shan.523230_TMYx.2004-2018.zip407 KCHN_GS_Xifengzhen.539230_TMYx.zip422 K
CHN_GS_Hezuo.560800_TMYx.zip423 KCHN_GS_Mazong.Shan.523230_TMYx.2007-2021.zip430 KCHN_GS_Yeh.Niu.Kou.526450_TMYx.zip410 K
CHN_GS_Huajialing.529960_TMYx.2004-2018.zip401 KCHN_GS_Mazong.Shan.523230_TMYx.zip425 KCHN_GS_Yumenzhen.524360_CSWD.zip394 K
CHN_GS_Huajialing.529960_TMYx.2007-2021.zip437 KCHN_GS_Minqin.526810_CSWD.zip347 KCHN_GS_Yumenzhen.524360_TMYx.2004-2018.zip408 K
CHN_GS_Huajialing.529960_TMYx.zip419 KCHN_GS_Minqin.526810_TMYx.2004-2018.zip408 KCHN_GS_Yumenzhen.524360_TMYx.2007-2021.zip432 K
CHN_GS_Hung.Te.538210_TMYx.zip421 KCHN_GS_Minqin.526810_TMYx.2007-2021.zip434 KCHN_GS_Yumenzhen.524360_TMYx.zip424 K
CHN_GS_Jinchang.526740_TMYx.zip411 KCHN_GS_Minqin.526810_TMYx.zip425 KCHN_GS_Yuzhong.529830_CSWD.zip348 K
CHN_GS_Jingyuan.528950_TMYx.zip418 KCHN_GS_Minxian.560930_CSWD.zip323 KCHN_GS_Yuzhong.529830_TMYx.2004-2018.zip409 K
CHN_GS_Jiuquan.525330_CSWD.zip342 KCHN_GS_Nanping-Lintao.529860_TMYx.zip405 KCHN_GS_Yuzhong.529830_TMYx.2007-2021.zip442 K
CHN_GS_Jiuquan.Suzhou.525330_TMYx.2004-2018.zip405 KCHN_GS_Pingliang.539150_CSWD.zip383 KCHN_GS_Yuzhong.529830_TMYx.zip443 K
CHN_GS_Jiuquan.Suzhou.525330_TMYx.2007-2021.zip432 KCHN_GS_Pingliang.539150_TMYx.2004-2018.zip409 KCHN_GS_Zhangye.526520_TMYx.2004-2018.zip408 K
CHN_GS_Jiuquan.Suzhou.525330_TMYx.zip421 KCHN_GS_Pingliang.539150_TMYx.2007-2021.zip439 KCHN_GS_Zhangye.526520_TMYx.2007-2021.zip442 K
CHN_GS_Langmusi.560750_TMYx.zip414 KCHN_GS_Pingliang.539150_TMYx.zip424 KCHN_GS_Zhangye.526520_TMYx.zip425 K
CHN_GS_Lanzhou-Zhongchuan.AP.525331_TMYx.2004-2018.zip348 K
GX_Guangxi_ZHuang
CHN_GX_Baise.592110_CSWD.zip364 KCHN_GX_Hechi.590230_TMYx.2007-2021.zip439 KCHN_GX_Nanning-Wuxu.Intl.AP.594310_TMYx.2004-2018.zip364 K
CHN_GX_Baise.592110_TMYx.2004-2018.zip414 KCHN_GX_Hechi.590230_TMYx.zip417 KCHN_GX_Nanning-Wuxu.Intl.AP.594310_TMYx.zip407 K
CHN_GX_Baise.592110_TMYx.2007-2021.zip449 KCHN_GX_Hexian-Babu.590650_TMYx.zip403 KCHN_GX_Nanning.594310_CSWD.zip359 K
CHN_GX_Baise.592110_TMYx.zip430 KCHN_GX_Jingxi.592180_TMYx.zip399 KCHN_GX_Nanning.594310_TMYx.2007-2021.zip399 K
CHN_GX_Beihai.596440_TMYx.2004-2018.zip404 KCHN_GX_Lancang.569540_TMYx.2004-2018.zip409 KCHN_GX_Pingma.592240_TMYx.zip409 K
CHN_GX_Beihai.596440_TMYx.2007-2021.zip437 KCHN_GX_Lancang.569540_TMYx.2007-2021.zip443 KCHN_GX_Qinzhou.596320_CSWD.zip361 K
CHN_GX_Beihai.596440_TMYx.zip419 KCHN_GX_Lancang.569540_TMYx.zip424 KCHN_GX_Qinzhou.596320_TMYx.2004-2018.zip404 K
CHN_GX_Beihai.AP.596441_TMYx.2007-2021.zip404 KCHN_GX_Liangjiang-Guilin.AP.579570_TMYx.2004-2018.zip364 KCHN_GX_Qinzhou.596320_TMYx.2007-2021.zip442 K
CHN_GX_Beihai.AP.596441_TMYx.zip404 KCHN_GX_Liangjiang-Guilin.AP.579570_TMYx.zip414 KCHN_GX_Qinzhou.596320_TMYx.zip415 K
CHN_GX_Bobai.594460_TMYx.zip399 KCHN_GX_Lingshan.594460_CSWD.zip316 KCHN_GX_Rongjiang.579320_TMYx.2004-2018.zip411 K
CHN_GX_Dawan.592420_TMYx.zip402 KCHN_GX_Liuzhou.590460_TMYx.2004-2018.zip410 KCHN_GX_Rongjiang.579320_TMYx.2007-2021.zip439 K
CHN_GX_Dongxing.596260_TMYx.zip395 KCHN_GX_Liuzhou.590460_TMYx.2007-2021.zip439 KCHN_GX_Rongjiang.579320_TMYx.zip411 K
CHN_GX_Duan.590370_CSWD.zip309 KCHN_GX_Liuzhou.590460_TMYx.zip419 KCHN_GX_Rongshui.579470_TMYx.zip403 K
CHN_GX_Guilin.579570_CSWD.zip305 KCHN_GX_Long-an.592280_TMYx.zip401 KCHN_GX_Tian-e-Liupai.590210_TMYx.zip396 K
CHN_GX_Guilin.579570_TMYx.2007-2021.zip401 KCHN_GX_Longzhou.594170_CSWD.zip360 KCHN_GX_Weizhou.Dao.596470_TMYx.zip395 K
CHN_GX_Guiping.592540_CSWD.zip351 KCHN_GX_Longzhou.594170_TMYx.2004-2018.zip407 KCHN_GX_Wuzhou.592650_CSWD.zip357 K
CHN_GX_Guiping.592540_TMYx.2004-2018.zip405 KCHN_GX_Longzhou.594170_TMYx.2007-2021.zip443 KCHN_GX_Wuzhou.592650_TMYx.2004-2018.zip413 K
CHN_GX_Guiping.592540_TMYx.2007-2021.zip437 KCHN_GX_Longzhou.594170_TMYx.zip422 KCHN_GX_Wuzhou.592650_TMYx.2007-2021.zip445 K
CHN_GX_Guiping.592540_TMYx.zip416 KCHN_GX_Mengshan.590580_TMYx.2004-2018.zip407 KCHN_GX_Wuzhou.592650_TMYx.zip416 K
CHN_GX_Hechi.590230_CSWD.zip350 KCHN_GX_Mengshan.590580_TMYx.2007-2021.zip438 KCHN_GX_Xiniutou.594530_TMYx.zip397 K
CHN_GX_Hechi.590230_TMYx.2004-2018.zip407 KCHN_GX_Mengshan.590580_TMYx.zip418 K
GZ_Guizhou
CHN_GZ_Anshun.578060_TMYx.zip407 KCHN_GZ_Ji-an.543770_TMYx.2004-2018.zip415 KCHN_GZ_Tongzi.576060_CSWD.zip296 K
CHN_GZ_Bijie.577070_CSWD.zip340 KCHN_GZ_Ji-an.543770_TMYx.2007-2021.zip448 KCHN_GZ_Weining.566910_CSWD.zip320 K
CHN_GZ_Bijie.577070_TMYx.2004-2018.zip397 KCHN_GZ_Ji-an.543770_TMYx.zip426 KCHN_GZ_Weining.566910_TMYx.2004-2018.zip400 K
CHN_GZ_Bijie.577070_TMYx.2007-2021.zip430 KCHN_GZ_Luodian.579160_TMYx.2004-2018.zip405 KCHN_GZ_Weining.566910_TMYx.2007-2021.zip433 K
CHN_GZ_Bijie.577070_TMYx.zip401 KCHN_GZ_Luodian.579160_TMYx.2007-2021.zip441 KCHN_GZ_Weining.566910_TMYx.zip420 K
CHN_GZ_ChIh.Shui.Ho.576060_TMYx.zip398 KCHN_GZ_Luodian.579160_TMYx.zip419 KCHN_GZ_Xingren.579020_TMYx.2004-2018.zip405 K
CHN_GZ_Dushan.579220_TMYx.2004-2018.zip405 KCHN_GZ_Pu.An.567930_TMYx.zip409 KCHN_GZ_Xingren.579020_TMYx.2007-2021.zip441 K
CHN_GZ_Dushan.579220_TMYx.2007-2021.zip438 KCHN_GZ_Sansui.578320_CSWD.zip302 KCHN_GZ_Xingren.579020_TMYx.zip418 K
CHN_GZ_Dushan.579220_TMYx.zip415 KCHN_GZ_Sansui.578320_TMYx.2004-2018.zip400 KCHN_GZ_Xingyi.579020_CSWD.zip312 K
CHN_GZ_Guazhou.524240_TMYx.zip418 KCHN_GZ_Sansui.578320_TMYx.2007-2021.zip435 KCHN_GZ_Zhenfeng.579060_TMYx.zip407 K
CHN_GZ_Guiyang-Longdongbao.Intl.AP.578160_TMYx.2004-2018.zip398 KCHN_GZ_Sansui.578320_TMYx.zip408 KCHN_GZ_Zunyi-Huichuan.577120_TMYx.2004-2018.zip396 K
CHN_GZ_Guiyang-Longdongbao.Intl.AP.578160_TMYx.zip412 KCHN_GZ_Sinan.577310_TMYx.2004-2018.zip403 KCHN_GZ_Zunyi-Huichuan.577120_TMYx.2007-2021.zip419 K
CHN_GZ_Guiyang.578160_CSWD.zip304 KCHN_GZ_Sinan.577310_TMYx.2007-2021.zip432 KCHN_GZ_Zunyi-Huichuan.577120_TMYx.zip407 K
CHN_GZ_Guiyang.578160_TMYx.2007-2021.zip420 KCHN_GZ_Sinan.577310_TMYx.zip417 KCHN_GZ_Zunyi.577130_CSWD.zip333 K
HA_Henan
CHN_HA_Anyang.538980_CSWD.zip377 KCHN_HA_Lushi.570670_TMYx.2007-2021.zip448 KCHN_HA_Xinyang.572970_CSWD.zip365 K
CHN_HA_Anyang.538980_TMYx.2004-2018.zip420 KCHN_HA_Lushi.570670_TMYx.zip423 KCHN_HA_Xinyang.572970_TMYx.2004-2018.zip411 K
CHN_HA_Anyang.538980_TMYx.2007-2021.zip451 KCHN_HA_Mengjin.570710_TMYx.2004-2018.zip411 KCHN_HA_Xinyang.572970_TMYx.2007-2021.zip445 K
CHN_HA_Anyang.538980_TMYx.zip441 KCHN_HA_Mengjin.570710_TMYx.2007-2021.zip443 KCHN_HA_Xinyang.572970_TMYx.zip428 K
CHN_HA_Gushi.582080_TMYx.2004-2018.zip413 KCHN_HA_Mengjin.570710_TMYx.zip444 KCHN_HA_Xinzheng.570830_TMYx.2007-2021.zip404 K
CHN_HA_Gushi.582080_TMYx.2007-2021.zip446 KCHN_HA_Nanyang.571780_CSWD.zip325 KCHN_HA_Xixian.538530_TMYx.zip412 K
CHN_HA_Gushi.582080_TMYx.zip428 KCHN_HA_Nanyang.571780_TMYx.2004-2018.zip416 KCHN_HA_Xuchang.570890_TMYx.zip414 K
CHN_HA_Henan.560650_TMYx.2004-2018.zip415 KCHN_HA_Nanyang.571780_TMYx.2007-2021.zip449 KCHN_HA_Zhengzhou-Xinzheng.Intl.AP.570830_TMYx.2004-2018.zip390 K
CHN_HA_Henan.560650_TMYx.2007-2021.zip450 KCHN_HA_Nanyang.571780_TMYx.zip428 KCHN_HA_Zhengzhou-Xinzheng.Intl.AP.570830_TMYx.zip420 K
CHN_HA_Henan.560650_TMYx.zip439 KCHN_HA_Shangqiu.580050_CSWD.zip332 KCHN_HA_Zhengzhou.570830_CSWD.zip339 K
CHN_HA_Jiaxian.571810_TMYx.zip416 KCHN_HA_Shangqiu.580050_TMYx.zip412 KCHN_HA_Zhumadian.572900_CSWD.zip370 K
CHN_HA_Kaifeng.570910_TMYx.zip415 KCHN_HA_Tien.Hu.570770_TMYx.zip416 KCHN_HA_Zhumadian.572900_TMYx.2004-2018.zip417 K
CHN_HA_Luoyang.570730_TMYx.zip418 KCHN_HA_Xihua.571930_TMYx.2004-2018.zip409 KCHN_HA_Zhumadian.572900_TMYx.2007-2021.zip446 K
CHN_HA_Lushi.570670_CSWD.zip371 KCHN_HA_Xihua.571930_TMYx.2007-2021.zip443 KCHN_HA_Zhumadian.572900_TMYx.zip431 K
CHN_HA_Lushi.570670_TMYx.2004-2018.zip412 KCHN_HA_Xihua.571930_TMYx.zip428 K
HB_Hubei
CHN_HB_Botou.546180_TMYx.2004-2018.zip416 KCHN_HB_Laohekou.572650_TMYx.2004-2018.zip412 KCHN_HB_Wuhan.574940_CSWD.zip357 K
CHN_HB_Botou.546180_TMYx.2007-2021.zip442 KCHN_HB_Laohekou.572650_TMYx.2007-2021.zip444 KCHN_HB_Yichang.574610_CSWD.zip358 K
CHN_HB_Botou.546180_TMYx.zip443 KCHN_HB_Laohekou.572650_TMYx.zip436 KCHN_HB_Yichang.574610_TMYx.2004-2018.zip407 K
CHN_HB_Enshi.574470_TMYx.2004-2018.zip398 KCHN_HB_Lu.Cong.Po.574510_TMYx.zip392 KCHN_HB_Yichang.574610_TMYx.2007-2021.zip446 K
CHN_HB_Enshi.574470_TMYx.2007-2021.zip434 KCHN_HB_Macheng.573990_CSWD.zip323 KCHN_HB_Yichang.574610_TMYx.zip425 K
CHN_HB_Enshi.574470_TMYx.zip414 KCHN_HB_Macheng.573990_TMYx.2004-2018.zip416 KCHN_HB_Yingshan.584020_TMYx.zip408 K
CHN_HB_Exi.574470_CSWD.zip298 KCHN_HB_Macheng.573990_TMYx.2007-2021.zip445 KCHN_HB_Yunxi.572510_CSWD.zip310 K
CHN_HB_Fangxian.572590_TMYx.2004-2018.zip406 KCHN_HB_Macheng.573990_TMYx.zip423 KCHN_HB_Yunxian.572530_TMYx.zip411 K
CHN_HB_Fangxian.572590_TMYx.2007-2021.zip441 KCHN_HB_Puqi.575830_TMYx.zip403 KCHN_HB_Zaoyang.572790_TMYx.2004-2018.zip413 K
CHN_HB_Fangxian.572590_TMYx.zip429 KCHN_HB_Qizhouzhen.584070_TMYx.zip408 KCHN_HB_Zaoyang.572790_TMYx.2007-2021.zip445 K
CHN_HB_Jingzhou-Jiangling.574760_TMYx.2004-2018.zip410 KCHN_HB_Suizhou.573850_TMYx.zip410 KCHN_HB_Zaoyang.572790_TMYx.zip424 K
CHN_HB_Jingzhou-Jiangling.574760_TMYx.2007-2021.zip445 KCHN_HB_Tianhe.574940_TMYx.2007-2021.zip395 KCHN_HB_Zhongxiang.573780_CSWD.zip321 K
CHN_HB_Jingzhou-Jiangling.574760_TMYx.zip421 KCHN_HB_Wufeng.574580_TMYx.zip405 KCHN_HB_Zhongxiang.573780_TMYx.2004-2018.zip411 K
CHN_HB_Laifeng.575450_TMYx.zip404 KCHN_HB_Wuhan-Tianhe.AP.574940_TMYx.2004-2018.zip371 KCHN_HB_Zhongxiang.573780_TMYx.2007-2021.zip444 K
CHN_HB_Laohekou.572650_CSWD.zip363 KCHN_HB_Wuhan-Tianhe.AP.574940_TMYx.zip406 KCHN_HB_Zhongxiang.573780_TMYx.zip427 K
HE_Hebei
CHN_HE_Baoding.546020_TMYx.2004-2018.zip412 KCHN_HE_Laoting.545390_TMYx.2007-2021.zip439 KCHN_HE_Weichang.543110_TMYx.2004-2018.zip411 K
CHN_HE_Baoding.546020_TMYx.2007-2021.zip448 KCHN_HE_Laoting.545390_TMYx.zip429 KCHN_HE_Weichang.543110_TMYx.2007-2021.zip442 K
CHN_HE_Baoding.546020_TMYx.zip444 KCHN_HE_Leting.545390_CSWD.zip331 KCHN_HE_Weichang.543110_TMYx.zip423 K
CHN_HE_Baxian.545180_TMYx.zip415 KCHN_HE_Nangong.547050_TMYx.zip415 KCHN_HE_Weifang.548430_TMYx.2004-2018.zip417 K
CHN_HE_Cangzhou.546160_TMYx.zip426 KCHN_HE_Qinglong.544360_TMYx.2004-2018.zip412 KCHN_HE_Weifang.548430_TMYx.2007-2021.zip445 K
CHN_HE_Chengde.544230_CSWD.zip383 KCHN_HE_Qinglong.544360_TMYx.2007-2021.zip443 KCHN_HE_Weifang.548430_TMYx.zip429 K
CHN_HE_Chengde.544230_TMYx.2004-2018.zip412 KCHN_HE_Qinglong.544360_TMYx.zip430 KCHN_HE_Xingtai.537980_CSWD.zip338 K
CHN_HE_Chengde.544230_TMYx.2007-2021.zip446 KCHN_HE_Raoyang.546060_CSWD.zip341 KCHN_HE_Xingtai.537980_TMYx.2004-2018.zip412 K
CHN_HE_Chengde.544230_TMYx.zip421 KCHN_HE_Shanhaiguan.544490_TMYx.zip417 KCHN_HE_Xingtai.537980_TMYx.2007-2021.zip446 K
CHN_HE_Fengning.543080_CSWD.zip343 KCHN_HE_Shijiazhuang-Zhengding.Intl.AP.470312_TMYx.2004-2018.zip343 KCHN_HE_Xingtai.537980_TMYx.zip432 K
CHN_HE_Fengning.543080_TMYx.2004-2018.zip416 KCHN_HE_Shijiazhuang-Zhengding.Intl.AP.470312_TMYx.2007-2021.zip372 KCHN_HE_Yuxian.535930_TMYx.2004-2018.zip413 K
CHN_HE_Fengning.543080_TMYx.2007-2021.zip447 KCHN_HE_Shijiazhuang-Zhengding.Intl.AP.470312_TMYx.zip372 KCHN_HE_Yuxian.535930_TMYx.2007-2021.zip439 K
CHN_HE_Fengning.543080_TMYx.zip430 KCHN_HE_Shijiazhuang.536980_CSWD.zip376 KCHN_HE_Yuxian.535930_TMYx.zip429 K
CHN_HE_Huailai.544050_CSWD.zip387 KCHN_HE_Shijiazhuang.536980_TMYx.2004-2018.zip411 KCHN_HE_Zhangbei.533990_CSWD.zip341 K
CHN_HE_Huailai.544050_TMYx.2004-2018.zip414 KCHN_HE_Shijiazhuang.536980_TMYx.2007-2021.zip447 KCHN_HE_Zhangjiakou.544010_TMYx.2004-2018.zip410 K
CHN_HE_Huailai.544050_TMYx.2007-2021.zip441 KCHN_HE_Shijiazhuang.536980_TMYx.zip441 KCHN_HE_Zhangjiakou.544010_TMYx.2007-2021.zip439 K
CHN_HE_Huailai.544050_TMYx.zip432 KCHN_HE_Tangshan.545340_TMYx.2004-2018.zip416 KCHN_HE_Zhangjiakou.544010_TMYx.zip429 K
CHN_HE_Huanghua.546240_TMYx.zip412 KCHN_HE_Tangshan.545340_TMYx.2007-2021.zip445 KCHN_HE_Zunhua.544290_TMYx.zip416 K
CHN_HE_Laoting.545390_TMYx.2004-2018.zip414 KCHN_HE_Tangshan.545340_TMYx.zip433 K
HI_Hainan
CHN_HI_Danxian.598450_TMYx.2004-2018.zip399 KCHN_HI_Haikou-Meilan.Intl.AP.470311_TMYx.2007-2021.zip356 KCHN_HI_Qionghai.598550_TMYx.2007-2021.zip436 K
CHN_HI_Danxian.598450_TMYx.2007-2021.zip438 KCHN_HI_Haikou-Meilan.Intl.AP.470311_TMYx.zip354 KCHN_HI_Qionghai.598550_TMYx.zip410 K
CHN_HI_Danxian.598450_TMYx.zip417 KCHN_HI_Haikou.597580_CSWD.zip304 KCHN_HI_Sanya-Phoenix.Intl.AP.574941_TMYx.2004-2018.zip319 K
CHN_HI_Dongfang.598380_CSWD.zip324 KCHN_HI_Haikou.597580_TMYx.2004-2018.zip401 KCHN_HI_Sanya-Phoenix.Intl.AP.574941_TMYx.2007-2021.zip355 K
CHN_HI_Dongfang.598380_TMYx.2004-2018.zip399 KCHN_HI_Haikou.597580_TMYx.2007-2021.zip431 KCHN_HI_Sanya-Phoenix.Intl.AP.574941_TMYx.zip353 K
CHN_HI_Dongfang.598380_TMYx.2007-2021.zip436 KCHN_HI_Haikou.597580_TMYx.zip415 KCHN_HI_Sanya.599480_TMYx.2004-2018.zip384 K
CHN_HI_Dongfang.598380_TMYx.zip414 KCHN_HI_Lingshui.AP.599540_TMYx.zip395 KCHN_HI_Sanya.599480_TMYx.2007-2021.zip431 K
CHN_HI_Gonghe.528560_TMYx.zip415 KCHN_HI_Qionghai.598550_CSWD.zip362 KCHN_HI_Sanya.599480_TMYx.zip401 K
CHN_HI_Haikou-Meilan.Intl.AP.470311_TMYx.2004-2018.zip319 KCHN_HI_Qionghai.598550_TMYx.2004-2018.zip398 KCHN_HI_Xinshi.598490_TMYx.zip397 K
HL_Heilongjiang
CHN_HL_Aihui.504680_TMYx.2004-2018.zip408 KCHN_HL_Jiamusi.508730_CSWD.zip332 KCHN_HL_Shangzhi.509680_CSWD.zip345 K
CHN_HL_Aihui.504680_TMYx.2007-2021.zip436 KCHN_HL_Jixi.509780_CSWD.zip346 KCHN_HL_Shangzhi.509680_TMYx.2004-2018.zip411 K
CHN_HL_Aihui.504680_TMYx.zip432 KCHN_HL_Jixi.509780_TMYx.2004-2018.zip414 KCHN_HL_Shangzhi.509680_TMYx.2007-2021.zip447 K
CHN_HL_Anda.508540_CSWD.zip384 KCHN_HL_Jixi.509780_TMYx.2007-2021.zip448 KCHN_HL_Shangzhi.509680_TMYx.zip436 K
CHN_HL_Anda.508540_TMYx.2004-2018.zip414 KCHN_HL_Jixi.509780_TMYx.zip441 KCHN_HL_Suifenhe.540960_CSWD.zip384 K
CHN_HL_Anda.508540_TMYx.2007-2021.zip443 KCHN_HL_Keshan.506580_CSWD.zip385 KCHN_HL_Suifenhe.540960_TMYx.2004-2018.zip413 K
CHN_HL_Anda.508540_TMYx.zip435 KCHN_HL_Keshan.506580_TMYx.2004-2018.zip411 KCHN_HL_Suifenhe.540960_TMYx.2007-2021.zip439 K
CHN_HL_Baoqing.508880_TMYx.2004-2018.zip414 KCHN_HL_Keshan.506580_TMYx.2007-2021.zip443 KCHN_HL_Suifenhe.540960_TMYx.zip427 K
CHN_HL_Baoqing.508880_TMYx.2007-2021.zip443 KCHN_HL_Keshan.506580_TMYx.zip439 KCHN_HL_Sunwu.505640_CSWD.zip341 K
CHN_HL_Baoqing.508880_TMYx.zip441 KCHN_HL_Ming.Shui.507580_TMYx.zip411 KCHN_HL_Sunwu.505640_TMYx.2004-2018.zip410 K
CHN_HL_Fujin.507880_CSWD.zip380 KCHN_HL_Mohe.501360_CSWD.zip341 KCHN_HL_Sunwu.505640_TMYx.2007-2021.zip441 K
CHN_HL_Fujin.507880_TMYx.2004-2018.zip409 KCHN_HL_Mohe.501360_TMYx.2004-2018.zip407 KCHN_HL_Sunwu.505640_TMYx.zip438 K
CHN_HL_Fujin.507880_TMYx.2007-2021.zip440 KCHN_HL_Mohe.501360_TMYx.2007-2021.zip441 KCHN_HL_Ta.He.502460_TMYx.zip420 K
CHN_HL_Fujin.507880_TMYx.zip434 KCHN_HL_Mohe.501360_TMYx.zip436 KCHN_HL_Tailai.508440_TMYx.2004-2018.zip414 K
CHN_HL_Fuyu.507420_CSWD.zip337 KCHN_HL_Mudanjiang.540940_CSWD.zip383 KCHN_HL_Tailai.508440_TMYx.2007-2021.zip441 K
CHN_HL_Hailun.507560_CSWD.zip343 KCHN_HL_Mudanjiang.540940_TMYx.2004-2018.zip417 KCHN_HL_Tailai.508440_TMYx.zip434 K
CHN_HL_Harbin-Taiping.AP.541611_TMYx.2004-2018.zip343 KCHN_HL_Mudanjiang.540940_TMYx.2007-2021.zip450 KCHN_HL_Tieli.508620_TMYx.zip418 K
CHN_HL_Harbin-Taiping.AP.541611_TMYx.2007-2021.zip373 KCHN_HL_Mudanjiang.540940_TMYx.zip435 KCHN_HL_Tonghe.509630_CSWD.zip379 K
CHN_HL_Harbin-Taiping.AP.541611_TMYx.zip371 KCHN_HL_Nenjiang.505570_CSWD.zip387 KCHN_HL_Tonghe.509630_TMYx.2004-2018.zip414 K
CHN_HL_Harbin.509530_CSWD.zip380 KCHN_HL_Nenjiang.505570_TMYx.2004-2018.zip412 KCHN_HL_Tonghe.509630_TMYx.2007-2021.zip444 K
CHN_HL_Harbin.509530_TMYx.2004-2018.zip411 KCHN_HL_Nenjiang.505570_TMYx.2007-2021.zip440 KCHN_HL_Tonghe.509630_TMYx.zip440 K
CHN_HL_Harbin.509530_TMYx.2007-2021.zip442 KCHN_HL_Nenjiang.505570_TMYx.zip432 KCHN_HL_Wangkui.508530_TMYx.zip412 K
CHN_HL_Harbin.509530_TMYx.zip436 KCHN_HL_Qiqihar-Sanjiazi.507450_TMYx.2007-2021.zip439 KCHN_HL_Yichun.507740_TMYx.2004-2018.zip411 K
CHN_HL_Hegang.507750_TMYx.zip411 KCHN_HL_Qiqihar-Sanjiazi.AP.507450_TMYx.2004-2018.zip413 KCHN_HL_Yichun.507740_TMYx.2007-2021.zip445 K
CHN_HL_Hulin.509830_TMYx.2004-2018.zip411 KCHN_HL_Qiqihar-Sanjiazi.AP.507450_TMYx.zip435 KCHN_HL_Yichun.507740_TMYx.zip443 K
CHN_HL_Hulin.509830_TMYx.2007-2021.zip443 KCHN_HL_Qiqihar.507450_CSWD.zip388 KCHN_HL_Yilan.508770_TMYx.zip410 K
CHN_HL_Hulin.509830_TMYx.zip438 KCHN_HL_Sanjianfangcun.507420_TMYx.zip408 KCHN_HL_Zhaozhou.509500_CSWD.zip344 K
CHN_HL_Huma.503530_CSWD.zip382 K
HN_Hunan
CHN_HN_Anxiang.575740_TMYx.zip404 KCHN_HN_Lingling.578660_TMYx.zip411 KCHN_HN_Tongdao.578450_TMYx.2004-2018.zip406 K
CHN_HN_Chaling.578830_TMYx.zip403 KCHN_HN_Mei.Cheng.Zhen.576690_TMYx.zip402 KCHN_HN_Tongdao.578450_TMYx.2007-2021.zip438 K
CHN_HN_Changde.576620_CSWD.zip351 KCHN_HN_Meizhou.591170_TMYx.2004-2018.zip408 KCHN_HN_Tongdao.578450_TMYx.zip417 K
CHN_HN_Changde.576620_TMYx.2004-2018.zip409 KCHN_HN_Meizhou.591170_TMYx.2007-2021.zip441 KCHN_HN_Wugang.578530_CSWD.zip308 K
CHN_HN_Changde.576620_TMYx.2007-2021.zip443 KCHN_HN_Meizhou.591170_TMYx.zip420 KCHN_HN_Wugang.578530_TMYx.2004-2018.zip408 K
CHN_HN_Changde.576620_TMYx.zip416 KCHN_HN_Nanxian.575740_CSWD.zip309 KCHN_HN_Wugang.578530_TMYx.2007-2021.zip440 K
CHN_HN_Changning.578740_CSWD.zip303 KCHN_HN_Nanyue.577760_TMYx.2004-2018.zip389 KCHN_HN_Wugang.578530_TMYx.zip421 K
CHN_HN_Changsha-Datuopu.576790_TMYx.zip408 KCHN_HN_Nanyue.577760_TMYx.2007-2021.zip432 KCHN_HN_Xiaoheli.577650_TMYx.zip393 K
CHN_HN_Changsha-Huanghua.AP.592871_TMYx.2004-2018.zip336 KCHN_HN_Nanyue.577760_TMYx.zip411 KCHN_HN_Xisha.Dao-Sansha.AP.599810_TMYx.2004-2018.zip383 K
CHN_HN_Changsha-Huanghua.AP.592871_TMYx.2007-2021.zip365 KCHN_HN_Pingjiang.576820_TMYx.zip403 KCHN_HN_Xisha.Dao-Sansha.AP.599810_TMYx.2007-2021.zip413 K
CHN_HN_Changsha-Huanghua.AP.592871_TMYx.zip366 KCHN_HN_Qian.Zhou.Zhen.576490_TMYx.zip406 KCHN_HN_Xisha.Dao-Sansha.AP.599810_TMYx.zip391 K
CHN_HN_Changsha.576870_CSWD.zip356 KCHN_HN_Sangzhi.575540_TMYx.2004-2018.zip411 KCHN_HN_Yuanjiang.576710_TMYx.zip402 K
CHN_HN_Changsha.576870_TMYx.2004-2018.zip407 KCHN_HN_Sangzhi.575540_TMYx.2007-2021.zip447 KCHN_HN_Yuanling.576550_TMYx.2004-2018.zip407 K
CHN_HN_Changsha.576870_TMYx.2007-2021.zip444 KCHN_HN_Sangzhi.575540_TMYx.zip415 KCHN_HN_Yuanling.576550_TMYx.2007-2021.zip438 K
CHN_HN_Changsha.576870_TMYx.zip432 KCHN_HN_Sanhu.Dao.599850_TMYx.2004-2018.zip387 KCHN_HN_Yuanling.576550_TMYx.zip416 K
CHN_HN_Chenzhou.579720_TMYx.2004-2018.zip401 KCHN_HN_Sanhu.Dao.599850_TMYx.2007-2021.zip418 KCHN_HN_Yueyang.575840_TMYx.2004-2018.zip408 K
CHN_HN_Chenzhou.579720_TMYx.2007-2021.zip435 KCHN_HN_Sanhu.Dao.599850_TMYx.zip408 KCHN_HN_Yueyang.575840_TMYx.2007-2021.zip445 K
CHN_HN_Chenzhou.579720_TMYx.zip408 KCHN_HN_Shaoyang.577660_TMYx.2004-2018.zip410 KCHN_HN_Yueyang.575840_TMYx.zip422 K
CHN_HN_Daoxian.579650_TMYx.zip402 KCHN_HN_Shaoyang.577660_TMYx.2007-2021.zip441 KCHN_HN_Zhijiang.577450_CSWD.zip351 K
CHN_HN_Hengyang.578720_TMYx.zip405 KCHN_HN_Shaoyang.577660_TMYx.zip418 KCHN_HN_Zhijiang.577450_TMYx.2004-2018.zip405 K
CHN_HN_Jishou.576490_CSWD.zip296 KCHN_HN_Shimen.575620_CSWD.zip313 KCHN_HN_Zhijiang.577450_TMYx.2007-2021.zip439 K
CHN_HN_Lingling.578660_CSWD.zip355 KCHN_HN_Shimen.575620_TMYx.zip409 KCHN_HN_Zhijiang.577450_TMYx.zip414 K
CHN_HN_Lingling.578660_TMYx.2004-2018.zip405 KCHN_HN_Shuangfeng.577740_TMYx.zip405 KCHN_HN_Zhuzhou.577800_CSWD.zip308 K
CHN_HN_Lingling.578660_TMYx.2007-2021.zip443 K
JL_Jilin
CHN_JL_Baicheng.509360_CSWD.zip344 KCHN_JL_Dunhua.AP.541860_TMYx.zip432 KCHN_JL_Qian.Gorlos.509490_TMYx.zip433 K
CHN_JL_Changbai.543860_TMYx.2004-2018.zip413 KCHN_JL_Fusong.542840_TMYx.zip412 KCHN_JL_Siping.541570_CSWD.zip384 K
CHN_JL_Changbai.543860_TMYx.2007-2021.zip447 KCHN_JL_Huadian.542730_TMYx.2004-2018.zip420 KCHN_JL_Siping.541570_TMYx.2004-2018.zip417 K
CHN_JL_Changbai.543860_TMYx.zip437 KCHN_JL_Huadian.542730_TMYx.2007-2021.zip452 KCHN_JL_Siping.541570_TMYx.2007-2021.zip447 K
CHN_JL_Changchun-Longjia.AP.541610_TMYx.2004-2018.zip376 KCHN_JL_Huadian.542730_TMYx.zip434 KCHN_JL_Siping.541570_TMYx.zip431 K
CHN_JL_Changchun-Longjia.AP.541610_TMYx.zip423 KCHN_JL_Jilin.541720_TMYx.zip417 KCHN_JL_Songjianghe.542870_TMYx.zip399 K
CHN_JL_Changchun.541610_CSWD.zip331 KCHN_JL_Linjiang.543740_CSWD.zip379 KCHN_JL_Tonghua.543630_TMYx.zip414 K
CHN_JL_Changchun.541610_TMYx.2007-2021.zip406 KCHN_JL_Linjiang.543740_TMYx.2004-2018.zip411 KCHN_JL_Tongyu.540410_TMYx.zip411 K
CHN_JL_Changling.540490_TMYx.2004-2018.zip411 KCHN_JL_Linjiang.543740_TMYx.2007-2021.zip446 KCHN_JL_Wohucun.541420_TMYx.zip415 K
CHN_JL_Changling.540490_TMYx.2007-2021.zip440 KCHN_JL_Linjiang.543740_TMYx.zip420 KCHN_JL_Wujiazhanzhen.540630_TMYx.zip409 K
CHN_JL_Changling.540490_TMYx.zip433 KCHN_JL_Luozigou.541920_TMYx.zip416 KCHN_JL_Yanji.542920_CSWD.zip380 K
CHN_JL_Donggang.542840_CSWD.zip334 KCHN_JL_Qian.Gorlos.509490_CSWD.zip381 KCHN_JL_Yanji.542920_TMYx.2004-2018.zip413 K
CHN_JL_Dunhua.541860_CSWD.zip339 KCHN_JL_Qian.Gorlos.509490_TMYx.2004-2018.zip412 KCHN_JL_Yanji.542920_TMYx.2007-2021.zip443 K
CHN_JL_Dunhua.AP.541860_TMYx.2004-2018.zip416 KCHN_JL_Qian.Gorlos.509490_TMYx.2007-2021.zip438 KCHN_JL_Yanji.542920_TMYx.zip433 K
CHN_JL_Dunhua.AP.541860_TMYx.2007-2021.zip444 K
JS_Jiangsu
CHN_JS_Changzhou.583430_TMYx.zip410 KCHN_JS_Liyang.583450_TMYx.2004-2018.zip415 KCHN_JS_Sheyang.581500_TMYx.zip430 K
CHN_JS_Dongtai.582510_CSWD.zip364 KCHN_JS_Liyang.583450_TMYx.2007-2021.zip444 KCHN_JS_Suining.581220_TMYx.zip410 K
CHN_JS_Dongtai.582510_TMYx.2004-2018.zip418 KCHN_JS_Liyang.583450_TMYx.zip425 KCHN_JS_Suzhou.583580_TMYx.zip407 K
CHN_JS_Dongtai.582510_TMYx.2007-2021.zip446 KCHN_JS_Lusi.582650_CSWD.zip317 KCHN_JS_Tuoji.Dao.546560_TMYx.zip411 K
CHN_JS_Dongtai.582510_TMYx.zip424 KCHN_JS_Lusi.582650_TMYx.2004-2018.zip411 KCHN_JS_Xinfeng.579960_TMYx.zip402 K
CHN_JS_Ganyu.580400_CSWD.zip371 KCHN_JS_Lusi.582650_TMYx.2007-2021.zip440 KCHN_JS_Xiushui.575980_TMYx.2004-2018.zip408 K
CHN_JS_Ganyu.580400_TMYx.2004-2018.zip415 KCHN_JS_Lusi.582650_TMYx.zip413 KCHN_JS_Xiushui.575980_TMYx.2007-2021.zip448 K
CHN_JS_Ganyu.580400_TMYx.2007-2021.zip448 KCHN_JS_Nanjing-Lukou.AP.582380_TMYx.2004-2018.zip378 KCHN_JS_Xiushui.575980_TMYx.zip421 K
CHN_JS_Ganyu.580400_TMYx.zip432 KCHN_JS_Nanjing-Lukou.AP.582380_TMYx.zip417 KCHN_JS_Xuzhou.580270_CSWD.zip370 K
CHN_JS_Gaoyou.582410_TMYx.zip407 KCHN_JS_Nanjing.582380_CSWD.zip319 KCHN_JS_Xuzhou.580270_TMYx.2004-2018.zip417 K
CHN_JS_Huai-in.581410_TMYx.2004-2018.zip418 KCHN_JS_Nanjing.582380_TMYx.2007-2021.zip404 KCHN_JS_Xuzhou.580270_TMYx.2007-2021.zip449 K
CHN_JS_Huai-in.581410_TMYx.2007-2021.zip449 KCHN_JS_Nantong-Jinsha.582590_TMYx.zip405 KCHN_JS_Xuzhou.580270_TMYx.zip438 K
CHN_JS_Huai-in.581410_TMYx.zip427 KCHN_JS_Nantong.548525_TMYx.zip403 KCHN_JS_Yancheng.AP.591625_TMYx.2007-2021.zip413 K
CHN_JS_Huaiyang-Qingjiang.581440_CSWD.zip321 KCHN_JS_Sheyang.581500_TMYx.2004-2018.zip419 KCHN_JS_Yancheng.AP.591625_TMYx.zip413 K
CHN_JS_Hung-tse.Lake.581380_TMYx.zip411 KCHN_JS_Sheyang.581500_TMYx.2007-2021.zip444 K
JX_Jiangxi
CHN_JX_Ganzhou.579930_CSWD.zip361 KCHN_JX_Jingdezhen.585270_TMYx.2004-2018.zip412 KCHN_JX_Qixian.Shan.587260_TMYx.zip410 K
CHN_JX_Ganzhou.579930_TMYx.2004-2018.zip405 KCHN_JX_Jingdezhen.585270_TMYx.2007-2021.zip442 KCHN_JX_Shangrao.586260_TMYx.zip403 K
CHN_JX_Ganzhou.579930_TMYx.2007-2021.zip437 KCHN_JX_Jingdezhen.585270_TMYx.zip430 KCHN_JX_Suichuan.578960_CSWD.zip314 K
CHN_JX_Ganzhou.579930_TMYx.zip411 KCHN_JX_Longzhen.506560_TMYx.zip409 KCHN_JX_Xihucun.585210_TMYx.zip410 K
CHN_JX_Guangchang.588130_TMYx.2004-2018.zip404 KCHN_JX_Lushan.585060_TMYx.2004-2018.zip403 KCHN_JX_Xunwu.591020_TMYx.2004-2018.zip404 K
CHN_JX_Guangchang.588130_TMYx.2007-2021.zip442 KCHN_JX_Lushan.585060_TMYx.2007-2021.zip441 KCHN_JX_Xunwu.591020_TMYx.2007-2021.zip436 K
CHN_JX_Guangchang.588130_TMYx.zip416 KCHN_JX_Lushan.585060_TMYx.zip429 KCHN_JX_Xunwu.591020_TMYx.zip421 K
CHN_JX_Guxianduzhen.585190_TMYx.zip403 KCHN_JX_Nanchang-Changbei.Intl.AP.586060_TMYx.2004-2018.zip407 KCHN_JX_Yichun.577930_CSWD.zip313 K
CHN_JX_Ji-an.577990_TMYx.2004-2018.zip400 KCHN_JX_Nanchang-Changbei.Intl.AP.586060_TMYx.zip419 KCHN_JX_Yichun.577930_TMYx.2004-2018.zip406 K
CHN_JX_Ji-an.577990_TMYx.2007-2021.zip437 KCHN_JX_Nanchang.586060_CSWD.zip360 KCHN_JX_Yichun.577930_TMYx.2007-2021.zip445 K
CHN_JX_Ji-an.577990_TMYx.zip419 KCHN_JX_Nanchang.586060_TMYx.2007-2021.zip439 KCHN_JX_Yichun.577930_TMYx.zip430 K
CHN_JX_Jian.577990_CSWD.zip354 KCHN_JX_Nancheng.587150_CSWD.zip312 KCHN_JX_Yushan.586340_CSWD.zip314 K
CHN_JX_Jingdezhen.585270_CSWD.zip359 KCHN_JX_Qingjiang.Zhangshu.586080_TMYx.zip404 KCHN_JX_Yushan.586340_TMYx.zip405 K
LN_Liaoning
CHN_LN_Anshan.543390_TMYx.zip410 KCHN_LN_Fuxin.542370_TMYx.zip425 KCHN_LN_Shengyang-Taoxian.AP.543424_TMYx.zip375 K
CHN_LN_Benxi.543460_CSWD.zip384 KCHN_LN_Goubangzi.543350_TMYx.zip412 KCHN_LN_Shenyang.543420_CSWD.zip383 K
CHN_LN_Caohekouzhen.544830_TMYx.zip416 KCHN_LN_Haiyang.Dao.545870_TMYx.zip423 KCHN_LN_Shenyang.543420_TMYx.2004-2018.zip415 K
CHN_LN_Chaoyang.543240_CSWD.zip329 KCHN_LN_Huanren.543650_TMYx.zip413 KCHN_LN_Shenyang.543420_TMYx.2007-2021.zip445 K
CHN_LN_Chaoyang.543240_TMYx.2004-2018.zip415 KCHN_LN_Jinzhou.543370_CSWD.zip384 KCHN_LN_Shenyang.543420_TMYx.zip431 K
CHN_LN_Chaoyang.543240_TMYx.2007-2021.zip439 KCHN_LN_Jinzhou.543370_TMYx.2004-2018.zip417 KCHN_LN_Suizhong.544540_TMYx.zip414 K
CHN_LN_Chaoyang.543240_TMYx.zip427 KCHN_LN_Jinzhou.543370_TMYx.2007-2021.zip437 KCHN_LN_Xingcheng.544550_CSWD.zip336 K
CHN_LN_Da.Huo.Fang.543510_TMYx.zip414 KCHN_LN_Jinzhou.543370_TMYx.zip430 KCHN_LN_Xinmin.543330_CSWD.zip339 K
CHN_LN_Dalian-Zhoushuizi.Intl.AP.546620_TMYx.2007-2021.zip404 KCHN_LN_Kuandian.544930_CSWD.zip330 KCHN_LN_Yingkou.544710_CSWD.zip381 K
CHN_LN_Dalian.546620_CSWD.zip327 KCHN_LN_Kuandian.544930_TMYx.2004-2018.zip413 KCHN_LN_Yingkou.544710_TMYx.2004-2018.zip413 K
CHN_LN_Dalian.Intl.AP.546620_TMYx.2004-2018.zip374 KCHN_LN_Kuandian.544930_TMYx.2007-2021.zip445 KCHN_LN_Yingkou.544710_TMYx.2007-2021.zip439 K
CHN_LN_Dalian.Intl.AP.546620_TMYx.zip416 KCHN_LN_Kuandian.544930_TMYx.zip427 KCHN_LN_Yingkou.544710_TMYx.zip431 K
CHN_LN_Dandong.544970_CSWD.zip380 KCHN_LN_Qingyuan.542590_TMYx.2004-2018.zip417 KCHN_LN_Zhangwu.542360_CSWD.zip384 K
CHN_LN_Dandong.544970_TMYx.2004-2018.zip412 KCHN_LN_Qingyuan.542590_TMYx.2007-2021.zip451 KCHN_LN_Zhangwu.542360_TMYx.2004-2018.zip418 K
CHN_LN_Dandong.544970_TMYx.2007-2021.zip442 KCHN_LN_Qingyuan.542590_TMYx.zip434 KCHN_LN_Zhangwu.542360_TMYx.2007-2021.zip442 K
CHN_LN_Dandong.544970_TMYx.zip437 KCHN_LN_Shengyang-Taoxian.AP.543424_TMYx.2004-2018.zip343 KCHN_LN_Zhangwu.542360_TMYx.zip427 K
CHN_LN_Fuxian-Wafangdian.545630_TMYx.zip415 KCHN_LN_Shengyang-Taoxian.AP.543424_TMYx.2007-2021.zip377 K
NM_Nei_Mongol
CHN_NM_Abag.Qi.531920_TMYx.2004-2018.zip416 KCHN_NM_Guaizihu.523780_TMYx.zip427 KCHN_NM_Linxi.541150_CSWD.zip392 K
CHN_NM_Abag.Qi.531920_TMYx.2007-2021.zip445 KCHN_NM_Hailar.505270_CSWD.zip383 KCHN_NM_Linxi.541150_TMYx.2004-2018.zip415 K
CHN_NM_Abag.Qi.531920_TMYx.zip425 KCHN_NM_Hailar.505270_TMYx.2004-2018.zip409 KCHN_NM_Linxi.541150_TMYx.2007-2021.zip438 K
CHN_NM_Abag.Qi.Hot.531920_CSWD.zip354 KCHN_NM_Hailar.505270_TMYx.2007-2021.zip434 KCHN_NM_Linxi.541150_TMYx.zip431 K
CHN_NM_Alxa.536020_TMYx.zip404 KCHN_NM_Hailar.505270_TMYx.zip438 KCHN_NM_Mandal.531490_TMYx.2004-2018.zip410 K
CHN_NM_Arxan.507270_CSWD.zip386 KCHN_NM_Hailisu.532310_CSWD.zip394 KCHN_NM_Mandal.531490_TMYx.2007-2021.zip434 K
CHN_NM_Arxan.507270_TMYx.2004-2018.zip413 KCHN_NM_Hails.532310_TMYx.2004-2018.zip407 KCHN_NM_Mandal.531490_TMYx.zip423 K
CHN_NM_Arxan.507270_TMYx.2007-2021.zip443 KCHN_NM_Hails.532310_TMYx.2007-2021.zip430 KCHN_NM_Manzhouli.505140_CSWD.zip343 K
CHN_NM_Arxan.507270_TMYx.zip437 KCHN_NM_Hails.532310_TMYx.zip426 KCHN_NM_Manzhouli.505140_TMYx.zip418 K
CHN_NM_Bailing.Miao.533520_TMYx.2004-2018.zip414 KCHN_NM_Haliut.533360_CSWD.zip343 KCHN_NM_Naran.Bulag.530830_TMYx.2004-2018.zip416 K
CHN_NM_Bailing.Miao.533520_TMYx.2007-2021.zip436 KCHN_NM_Haliut.533360_TMYx.2004-2018.zip409 KCHN_NM_Naran.Bulag.530830_TMYx.2007-2021.zip443 K
CHN_NM_Bailing.Miao.533520_TMYx.zip428 KCHN_NM_Haliut.533360_TMYx.2007-2021.zip435 KCHN_NM_Naran.Bulag.530830_TMYx.zip430 K
CHN_NM_Bailingmiao.533520_CSWD.zip393 KCHN_NM_Haliut.533360_TMYx.zip427 KCHN_NM_Otog.Qi.535290_CSWD.zip391 K
CHN_NM_Bairin.Zuo.Qi.540270_CSWD.zip354 KCHN_NM_Hanggin.535330_TMYx.zip405 KCHN_NM_Otog.Qi.535290_TMYx.2004-2018.zip411 K
CHN_NM_Baotou.534460_TMYx.zip408 KCHN_NM_Hohhot-Baita.Intl.AP.534630_TMYx.2004-2018.zip378 KCHN_NM_Otog.Qi.535290_TMYx.2007-2021.zip439 K
CHN_NM_Bayan.Mod.524950_CSWD.zip358 KCHN_NM_Hohhot-Baita.Intl.AP.534630_TMYx.zip423 KCHN_NM_Otog.Qi.535290_TMYx.zip427 K
CHN_NM_Bayan.Mod.524950_TMYx.2004-2018.zip409 KCHN_NM_Hohhot.534630_CSWD.zip385 KCHN_NM_San.He.504250_TMYx.zip412 K
CHN_NM_Bayan.Mod.524950_TMYx.2007-2021.zip434 KCHN_NM_Hohhot.534630_TMYx.2007-2021.zip404 KCHN_NM_Shara.Moron.Sume.533620_TMYx.zip415 K
CHN_NM_Bayan.Mod.524950_TMYx.zip428 KCHN_NM_Huade.533910_CSWD.zip386 KCHN_NM_Solon.508340_CSWD.zip333 K
CHN_NM_Bugt.506320_CSWD.zip343 KCHN_NM_Huade.533910_TMYx.2004-2018.zip414 KCHN_NM_Te.Po.Su.K-Miao.508340_TMYx.zip421 K
CHN_NM_Bugt.506320_TMYx.2004-2018.zip412 KCHN_NM_Huade.533910_TMYx.2007-2021.zip442 KCHN_NM_Tongliao.541350_CSWD.zip387 K
CHN_NM_Bugt.506320_TMYx.2007-2021.zip443 KCHN_NM_Huade.533910_TMYx.zip434 KCHN_NM_Tongliao.541350_TMYx.2004-2018.zip411 K
CHN_NM_Bugt.506320_TMYx.zip432 KCHN_NM_Jartai.535020_CSWD.zip395 KCHN_NM_Tongliao.541350_TMYx.2007-2021.zip440 K
CHN_NM_Bugt.542260_TMYx.2004-2018.zip416 KCHN_NM_Jartai.535020_TMYx.2004-2018.zip413 KCHN_NM_Tongliao.541350_TMYx.zip429 K
CHN_NM_Bugt.542260_TMYx.2007-2021.zip440 KCHN_NM_Jartai.535020_TMYx.2007-2021.zip438 KCHN_NM_Tulihe.504340_CSWD.zip344 K
CHN_NM_Bugt.542260_TMYx.zip426 KCHN_NM_Jartai.535020_TMYx.zip430 KCHN_NM_Tulihe.504340_TMYx.2004-2018.zip411 K
CHN_NM_Chifeng.542180_CSWD.zip390 KCHN_NM_Jarud.Qi.540260_CSWD.zip386 KCHN_NM_Tulihe.504340_TMYx.2007-2021.zip441 K
CHN_NM_Chifeng.542180_TMYx.2004-2018.zip411 KCHN_NM_Jarud.Qi.540260_TMYx.2004-2018.zip409 KCHN_NM_Tulihe.504340_TMYx.zip438 K
CHN_NM_Chifeng.542180_TMYx.2007-2021.zip439 KCHN_NM_Jarud.Qi.540260_TMYx.2007-2021.zip436 KCHN_NM_Uliastai.509150_TMYx.2004-2018.zip415 K
CHN_NM_Chifeng.542180_TMYx.zip423 KCHN_NM_Jarud.Qi.540260_TMYx.zip417 KCHN_NM_Uliastai.509150_TMYx.2007-2021.zip440 K
CHN_NM_Dong.Ujimqin.Qi.509150_CSWD.zip392 KCHN_NM_Jining.534800_TMYx.2004-2018.zip411 KCHN_NM_Uliastai.509150_TMYx.zip431 K
CHN_NM_Dongsheng.535430_CSWD.zip336 KCHN_NM_Jining.534800_TMYx.2007-2021.zip437 KCHN_NM_Wudan-Ongniud.Qi.542130_TMYx.zip408 K
CHN_NM_Dongsheng.535430_TMYx.2004-2018.zip405 KCHN_NM_Jining.534800_TMYx.zip426 KCHN_NM_Xi.Ujimqin.Qi.540120_CSWD.zip390 K
CHN_NM_Dongsheng.535430_TMYx.2007-2021.zip431 KCHN_NM_Jiu.Hai.Lai.503490_TMYx.zip408 KCHN_NM_Xi.Ujimqin.Qi.540120_TMYx.2004-2018.zip415 K
CHN_NM_Dongsheng.535430_TMYx.zip424 KCHN_NM_Jurh.532760_CSWD.zip358 KCHN_NM_Xi.Ujimqin.Qi.540120_TMYx.2007-2021.zip446 K
CHN_NM_Duolun.542080_CSWD.zip354 KCHN_NM_Jurh.532760_TMYx.2004-2018.zip413 KCHN_NM_Xi.Ujimqin.Qi.540120_TMYx.zip426 K
CHN_NM_Duolun.542080_TMYx.2004-2018.zip415 KCHN_NM_Jurh.532760_TMYx.2007-2021.zip439 KCHN_NM_Xiao.Ergou.505480_TMYx.2004-2018.zip413 K
CHN_NM_Duolun.542080_TMYx.2007-2021.zip445 KCHN_NM_Jurh.532760_TMYx.zip432 KCHN_NM_Xiao.Ergou.505480_TMYx.2007-2021.zip445 K
CHN_NM_Duolun.542080_TMYx.zip434 KCHN_NM_Kailu.541340_CSWD.zip346 KCHN_NM_Xiao.Ergou.505480_TMYx.zip438 K
CHN_NM_Ejin.Qi.522670_CSWD.zip363 KCHN_NM_Kailu.541340_TMYx.zip409 KCHN_NM_Xiaoyangqizhen.504420_TMYx.zip417 K
CHN_NM_Enger.Shooto.531950_TMYx.zip412 KCHN_NM_Lai.Yen.Chih.525760_TMYx.zip419 KCHN_NM_Xilin.Hot-Xilin.Gol.541020_TMYx.2004-2018.zip417 K
CHN_NM_Erenhot.530680_CSWD.zip389 KCHN_NM_Lindong.540270_TMYx.2004-2018.zip409 KCHN_NM_Xilin.Hot-Xilin.Gol.541020_TMYx.2007-2021.zip444 K
CHN_NM_Erenhot.530680_TMYx.2004-2018.zip411 KCHN_NM_Lindong.540270_TMYx.2007-2021.zip439 KCHN_NM_Xilin.Hot-Xilin.Gol.541020_TMYx.zip431 K
CHN_NM_Erenhot.530680_TMYx.2007-2021.zip438 KCHN_NM_Lindong.540270_TMYx.zip422 KCHN_NM_Xilinhot.541020_CSWD.zip387 K
CHN_NM_Erenhot.530680_TMYx.zip430 KCHN_NM_Linhe.535130_TMYx.2004-2018.zip412 KCHN_NM_Xin.Barag.Youqi.506030_TMYx.2004-2018.zip412 K
CHN_NM_Guaizihu.523780_TMYx.2004-2018.zip411 KCHN_NM_Linhe.535130_TMYx.2007-2021.zip435 KCHN_NM_Xin.Barag.Youqi.506030_TMYx.2007-2021.zip439 K
CHN_NM_Guaizihu.523780_TMYx.2007-2021.zip434 KCHN_NM_Linhe.535130_TMYx.zip423 KCHN_NM_Xin.Barag.Youqi.506030_TMYx.zip427 K
NX_Ningxia_Hui
CHN_NX_Guyuan.538170_CSWD.zip327 KCHN_NX_Yanchi.537230_CSWD.zip392 KCHN_NX_Yinchuan.536140_TMYx.2007-2021.zip441 K
CHN_NX_Guyuan.538170_TMYx.zip417 KCHN_NX_Yanchi.537230_TMYx.2004-2018.zip415 KCHN_NX_Yinchuan.536140_TMYx.zip428 K
CHN_NX_Pang.Ting.To.To.Kai.523910_TMYx.zip414 KCHN_NX_Yanchi.537230_TMYx.2007-2021.zip443 KCHN_NX_Zhongning.537050_TMYx.2004-2018.zip413 K
CHN_NX_Qi.Ying.538100_TMYx.zip416 KCHN_NX_Yanchi.537230_TMYx.zip430 KCHN_NX_Zhongning.537050_TMYx.2007-2021.zip438 K
CHN_NX_Shizuishan-Dawukou.535190_TMYx.zip414 KCHN_NX_Yinchuan.536140_CSWD.zip346 KCHN_NX_Zhongning.537050_TMYx.zip426 K
CHN_NX_Xiji.539030_TMYx.zip412 KCHN_NX_Yinchuan.536140_TMYx.2004-2018.zip414 K
QH_Qinghai
CHN_QH_Chakazhen.528420_TMYx.zip417 KCHN_QH_Guinan.529550_TMYx.zip440 KCHN_QH_Qumarleb.560210_TMYx.2007-2021.zip452 K
CHN_QH_Da.Qaidam.527130_TMYx.2004-2018.zip404 KCHN_QH_Haixi.Delingha.527370_TMYx.2004-2018.zip404 KCHN_QH_Qumarleb.560210_TMYx.zip433 K
CHN_QH_Da.Qaidam.527130_TMYx.2007-2021.zip433 KCHN_QH_Haixi.Delingha.527370_TMYx.2007-2021.zip436 KCHN_QH_Tongde.529570_TMYx.zip426 K
CHN_QH_Da.Qaidam.527130_TMYx.zip426 KCHN_QH_Haixi.Delingha.527370_TMYx.zip421 KCHN_QH_Tuo.Le.526330_TMYx.zip424 K
CHN_QH_Daqaidam.527130_CSWD.zip393 KCHN_QH_Hao.Men.527650_TMYx.zip418 KCHN_QH_Tuotuohe.560040_CSWD.zip395 K
CHN_QH_Darlag.560460_CSWD.zip337 KCHN_QH_Hey.In.528680_TMYx.zip407 KCHN_QH_Tuotuohe.560040_TMYx.2004-2018.zip411 K
CHN_QH_Darlag.560460_TMYx.2004-2018.zip410 KCHN_QH_Lenghu.526020_CSWD.zip397 KCHN_QH_Tuotuohe.560040_TMYx.2007-2021.zip449 K
CHN_QH_Darlag.560460_TMYx.2007-2021.zip452 KCHN_QH_Madoi.560330_CSWD.zip389 KCHN_QH_Tuotuohe.560040_TMYx.zip433 K
CHN_QH_Darlag.560460_TMYx.zip427 KCHN_QH_Madoi.560330_TMYx.2004-2018.zip410 KCHN_QH_Xinghai.529430_CSWD.zip342 K
CHN_QH_Doulan.528360_TMYx.2004-2018.zip403 KCHN_QH_Madoi.560330_TMYx.2007-2021.zip449 KCHN_QH_Xinghai.529430_TMYx.zip409 K
CHN_QH_Doulan.528360_TMYx.2007-2021.zip441 KCHN_QH_Madoi.560330_TMYx.zip429 KCHN_QH_Xining.528660_CSWD.zip382 K
CHN_QH_Doulan.528360_TMYx.zip423 KCHN_QH_Mangnai.518860_TMYx.2004-2018.zip401 KCHN_QH_Xining.528660_TMYx.2004-2018.zip407 K
CHN_QH_Dulan.Us.528360_CSWD.zip383 KCHN_QH_Mangnai.518860_TMYx.2007-2021.zip427 KCHN_QH_Xining.528660_TMYx.2007-2021.zip445 K
CHN_QH_Gangca.527540_CSWD.zip341 KCHN_QH_Mangnai.518860_TMYx.zip420 KCHN_QH_Xining.528660_TMYx.zip419 K
CHN_QH_Gangca.527540_TMYx.2004-2018.zip408 KCHN_QH_Minhe.528760_CSWD.zip329 KCHN_QH_Yushu.560290_CSWD.zip384 K
CHN_QH_Gangca.527540_TMYx.2007-2021.zip440 KCHN_QH_Minhe.528760_TMYx.zip407 KCHN_QH_Yushu.560290_TMYx.2004-2018.zip406 K
CHN_QH_Gangca.527540_TMYx.zip427 KCHN_QH_Nangqen.561250_CSWD.zip339 KCHN_QH_Yushu.560290_TMYx.2007-2021.zip449 K
CHN_QH_Golmud.528180_CSWD.zip359 KCHN_QH_Nangqen.561250_TMYx.zip414 KCHN_QH_Yushu.560290_TMYx.zip423 K
CHN_QH_Golmud.528180_TMYx.2004-2018.zip395 KCHN_QH_Nuomuhongxiang.528250_TMYx.zip412 KCHN_QH_Zadoi.560180_TMYx.2004-2018.zip406 K
CHN_QH_Golmud.528180_TMYx.2007-2021.zip430 KCHN_QH_Qilian.526570_TMYx.zip407 KCHN_QH_Zadoi.560180_TMYx.2007-2021.zip449 K
CHN_QH_Golmud.528180_TMYx.zip419 KCHN_QH_Qingshuihezhen.560340_TMYx.zip423 KCHN_QH_Zadoi.560180_TMYx.zip434 K
CHN_QH_Guinan.529550_TMYx.2004-2018.zip407 KCHN_QH_Qumarleb.560210_CSWD.zip391 KCHN_QH_Zekog.529680_TMYx.zip414 K
CHN_QH_Guinan.529550_TMYx.2007-2021.zip440 KCHN_QH_Qumarleb.560210_TMYx.2004-2018.zip410 KCHN_QH_Zhiqincun.561510_TMYx.zip414 K
SC_Sichuan
CHN_SC_Aba.Barkam.561720_TMYx.2004-2018.zip407 KCHN_SC_Garze.561460_TMYx.2007-2021.zip450 KCHN_SC_Mianyang.561960_TMYx.2007-2021.zip442 K
CHN_SC_Aba.Barkam.561720_TMYx.2007-2021.zip445 KCHN_SC_Garze.561460_TMYx.zip425 KCHN_SC_Mianyang.561960_TMYx.zip423 K
CHN_SC_Aba.Barkam.561720_TMYx.zip420 KCHN_SC_Guangyuan.572060_TMYx.zip414 KCHN_SC_Nanchong.574110_CSWD.zip342 K
CHN_SC_Barkam.561720_CSWD.zip372 KCHN_SC_Hongyuan.561730_CSWD.zip339 KCHN_SC_Naxi.576040_TMYx.2004-2018.zip402 K
CHN_SC_Batang.562470_TMYx.2004-2018.zip404 KCHN_SC_Hu.Jia.Pu.Ziia.564850_TMYx.zip394 KCHN_SC_Naxi.576040_TMYx.2007-2021.zip441 K
CHN_SC_Batang.562470_TMYx.2007-2021.zip443 KCHN_SC_Huili.566710_CSWD.zip329 KCHN_SC_Naxi.576040_TMYx.zip437 K
CHN_SC_Batang.562470_TMYx.zip417 KCHN_SC_Huili.566710_TMYx.2004-2018.zip405 KCHN_SC_Neijiang.575030_TMYx.2004-2018.zip394 K
CHN_SC_Benxi.543460_TMYx.2004-2018.zip413 KCHN_SC_Huili.566710_TMYx.2007-2021.zip438 KCHN_SC_Neijiang.575030_TMYx.2007-2021.zip442 K
CHN_SC_Benxi.543460_TMYx.2007-2021.zip442 KCHN_SC_Huili.566710_TMYx.zip409 KCHN_SC_Neijiang.575030_TMYx.zip415 K
CHN_SC_Benxi.543460_TMYx.zip438 KCHN_SC_Huma.503530_TMYx.2004-2018.zip408 KCHN_SC_Pingwu.561930_TMYx.zip407 K
CHN_SC_Chengdu-Shuangliu.AP.562940_TMYx.2004-2018.zip342 KCHN_SC_Huma.503530_TMYx.2007-2021.zip440 KCHN_SC_Qian.Ning.562650_TMYx.zip406 K
CHN_SC_Chengdu-Shuangliu.AP.562940_TMYx.2007-2021.zip368 KCHN_SC_Huma.503530_TMYx.zip438 KCHN_SC_Ruo.Ergai.560790_TMYx.2004-2018.zip414 K
CHN_SC_Chengdu-Shuangliu.AP.562940_TMYx.zip416 KCHN_SC_Jiulong.564620_CSWD.zip372 KCHN_SC_Ruo.Ergai.560790_TMYx.2007-2021.zip446 K
CHN_SC_Chengdu.562940_CSWD.zip345 KCHN_SC_Jiulong.564620_TMYx.2004-2018.zip405 KCHN_SC_Ruo.Ergai.560790_TMYx.zip429 K
CHN_SC_Chengdu.Wenjiang.561870_TMYx.2004-2018.zip405 KCHN_SC_Jiulong.564620_TMYx.2007-2021.zip442 KCHN_SC_Sertar.561520_TMYx.2004-2018.zip414 K
CHN_SC_Chengdu.Wenjiang.561870_TMYx.2007-2021.zip443 KCHN_SC_Jiulong.564620_TMYx.zip421 KCHN_SC_Sertar.561520_TMYx.2007-2021.zip454 K
CHN_SC_Chengdu.Wenjiang.561870_TMYx.zip442 KCHN_SC_Jiuzhi.560670_TMYx.zip422 KCHN_SC_Sertar.561520_TMYx.zip434 K
CHN_SC_Dachuan.573280_TMYx.2004-2018.zip403 KCHN_SC_Kangding.563740_TMYx.2004-2018.zip405 KCHN_SC_Shiqu.560380_TMYx.zip417 K
CHN_SC_Dachuan.573280_TMYx.2007-2021.zip433 KCHN_SC_Kangding.563740_TMYx.2007-2021.zip448 KCHN_SC_Songpan.561820_CSWD.zip373 K
CHN_SC_Dachuan.573280_TMYx.zip420 KCHN_SC_Kangding.563740_TMYx.zip414 KCHN_SC_Songpan.561820_TMYx.2004-2018.zip411 K
CHN_SC_Daocheng.563570_TMYx.2004-2018.zip404 KCHN_SC_Langzhong.573060_TMYx.2004-2018.zip402 KCHN_SC_Songpan.561820_TMYx.2007-2021.zip448 K
CHN_SC_Daocheng.563570_TMYx.2007-2021.zip438 KCHN_SC_Langzhong.573060_TMYx.2007-2021.zip435 KCHN_SC_Songpan.561820_TMYx.zip424 K
CHN_SC_Daocheng.563570_TMYx.zip423 KCHN_SC_Langzhong.573060_TMYx.zip412 KCHN_SC_Wanyuan.572370_CSWD.zip310 K
CHN_SC_Dawu.561670_TMYx.2004-2018.zip410 KCHN_SC_Leshan.563860_CSWD.zip292 KCHN_SC_Wanyuan.572370_TMYx.2004-2018.zip406 K
CHN_SC_Dawu.561670_TMYx.2007-2021.zip451 KCHN_SC_Leshan.563860_TMYx.zip404 KCHN_SC_Wanyuan.572370_TMYx.2007-2021.zip440 K
CHN_SC_Dawu.561670_TMYx.zip439 KCHN_SC_Liangshan-Xichang.565710_TMYx.2004-2018.zip407 KCHN_SC_Wanyuan.572370_TMYx.zip414 K
CHN_SC_Dege.561440_TMYx.2004-2018.zip405 KCHN_SC_Liangshan-Xichang.565710_TMYx.2007-2021.zip438 KCHN_SC_Xiaojin.561780_TMYx.zip410 K
CHN_SC_Dege.561440_TMYx.2007-2021.zip445 KCHN_SC_Liangshan-Xichang.565710_TMYx.zip410 KCHN_SC_Xichang.565710_CSWD.zip368 K
CHN_SC_Dege.561440_TMYx.zip433 KCHN_SC_Litang.562570_CSWD.zip377 KCHN_SC_Xuyong.Yongning.576080_TMYx.zip402 K
CHN_SC_Emei.Shan.563850_TMYx.2004-2018.zip379 KCHN_SC_Litang.562570_TMYx.2004-2018.zip404 KCHN_SC_Ya-an.562870_TMYx.2004-2018.zip402 K
CHN_SC_Emei.Shan.563850_TMYx.2007-2021.zip434 KCHN_SC_Litang.562570_TMYx.2007-2021.zip441 KCHN_SC_Ya-an.562870_TMYx.2007-2021.zip438 K
CHN_SC_Emei.Shan.563850_TMYx.zip394 KCHN_SC_Litang.562570_TMYx.zip421 KCHN_SC_Ya-an.562870_TMYx.zip412 K
CHN_SC_Gaoping-Nanchong.574110_TMYx.2004-2018.zip402 KCHN_SC_Luzhou.576020_CSWD.zip288 KCHN_SC_Yibin.564920_CSWD.zip334 K
CHN_SC_Gaoping-Nanchong.574110_TMYx.2007-2021.zip436 KCHN_SC_Luzhou.576020_TMYx.zip406 KCHN_SC_Yibin.564920_TMYx.2004-2018.zip402 K
CHN_SC_Gaoping-Nanchong.574110_TMYx.zip414 KCHN_SC_Ma.Tang.561730_TMYx.zip424 KCHN_SC_Yibin.564920_TMYx.2007-2021.zip438 K
CHN_SC_Garze.561460_CSWD.zip336 KCHN_SC_Mianyang.561960_CSWD.zip298 KCHN_SC_Yibin.564920_TMYx.zip404 K
CHN_SC_Garze.561460_TMYx.2004-2018.zip409 KCHN_SC_Mianyang.561960_TMYx.2004-2018.zip410 KCHN_SC_Zhenjiangguan.561830_TMYx.zip402 K
SD_Shandong
CHN_SD_Changdao.547510_TMYx.2004-2018.zip413 KCHN_SD_Huimin.Xian.547250_CSWD.zip341 KCHN_SD_Qingdao.Intl.AP.548570_TMYx.zip423 K
CHN_SD_Changdao.547510_TMYx.2007-2021.zip442 KCHN_SD_Jinan.548230_CSWD.zip374 KCHN_SD_Rizhao.549450_TMYx.2004-2018.zip409 K
CHN_SD_Changdao.547510_TMYx.zip434 KCHN_SD_Jinan.Tsinan.548230_TMYx.2004-2018.zip414 KCHN_SD_Rizhao.549450_TMYx.2007-2021.zip439 K
CHN_SD_Chaoyang.548080_CSWD.zip338 KCHN_SD_Jinan.Tsinan.548230_TMYx.2007-2021.zip442 KCHN_SD_Rizhao.549450_TMYx.zip424 K
CHN_SD_Chengshantou.547760_CSWD.zip365 KCHN_SD_Jinan.Tsinan.548230_TMYx.zip428 KCHN_SD_Shenxian.548080_TMYx.2004-2018.zip411 K
CHN_SD_Chengshantou.547760_TMYx.2004-2018.zip402 KCHN_SD_Juxian.549360_CSWD.zip325 KCHN_SD_Shenxian.548080_TMYx.2007-2021.zip449 K
CHN_SD_Chengshantou.547760_TMYx.2007-2021.zip436 KCHN_SD_Juxian.549360_TMYx.zip418 KCHN_SD_Shenxian.548080_TMYx.zip431 K
CHN_SD_Chengshantou.547760_TMYx.zip425 KCHN_SD_Laiyang.548520_TMYx.zip421 KCHN_SD_Tai.Shan.548260_TMYx.2004-2018.zip408 K
CHN_SD_Dezhou.547140_TMYx.zip426 KCHN_SD_Lingxian.547150_TMYx.2004-2018.zip417 KCHN_SD_Tai.Shan.548260_TMYx.2007-2021.zip440 K
CHN_SD_Dingtao.549090_TMYx.2004-2018.zip412 KCHN_SD_Lingxian.547150_TMYx.2007-2021.zip447 KCHN_SD_Tai.Shan.548260_TMYx.zip429 K
CHN_SD_Dingtao.549090_TMYx.2007-2021.zip447 KCHN_SD_Lingxian.547150_TMYx.zip443 KCHN_SD_Weifang.548430_CSWD.zip378 K
CHN_SD_Dingtao.549090_TMYx.zip443 KCHN_SD_Linyi.549380_TMYx.zip428 KCHN_SD_Weihai.547740_TMYx.zip406 K
CHN_SD_Feixian.549290_TMYx.2004-2018.zip416 KCHN_SD_Linzi.548300_TMYx.zip418 KCHN_SD_Yanzhou.549160_CSWD.zip377 K
CHN_SD_Feixian.549290_TMYx.2007-2021.zip449 KCHN_SD_Longkou.547530_CSWD.zip338 KCHN_SD_Yanzhou.549160_TMYx.2004-2018.zip415 K
CHN_SD_Feixian.549290_TMYx.zip445 KCHN_SD_Longkou.547530_TMYx.2004-2018.zip414 KCHN_SD_Yanzhou.549160_TMYx.2007-2021.zip450 K
CHN_SD_Flashing.Lighthouse.549520_TMYx.zip394 KCHN_SD_Longkou.547530_TMYx.2007-2021.zip442 KCHN_SD_Yanzhou.549160_TMYx.zip437 K
CHN_SD_Haiyang.548630_TMYx.2004-2018.zip412 KCHN_SD_Longkou.547530_TMYx.zip428 KCHN_SD_Yaoqiang.AP.579931_TMYx.2007-2021.zip407 K
CHN_SD_Haiyang.548630_TMYx.2007-2021.zip443 KCHN_SD_Nancheng.587150_TMYx.2004-2018.zip410 KCHN_SD_Yaoqiang.AP.579931_TMYx.zip405 K
CHN_SD_Haiyang.548630_TMYx.zip435 KCHN_SD_Nancheng.587150_TMYx.2007-2021.zip443 KCHN_SD_Yiyuan.548360_TMYx.2004-2018.zip415 K
CHN_SD_Heze.Caozhou.549060_TMYx.zip422 KCHN_SD_Nancheng.587150_TMYx.zip419 KCHN_SD_Yiyuan.548360_TMYx.2007-2021.zip448 K
CHN_SD_Huimin.547250_TMYx.2004-2018.zip415 KCHN_SD_Qian.Li.Dao.548680_TMYx.zip397 KCHN_SD_Yiyuan.548360_TMYx.zip432 K
CHN_SD_Huimin.547250_TMYx.2007-2021.zip448 KCHN_SD_Qingdao.Intl.AP.548570_TMYx.2004-2018.zip380 KCHN_SD_Yongan.547360_TMYx.zip416 K
CHN_SD_Huimin.547250_TMYx.zip433 KCHN_SD_Qingdao.Intl.AP.548570_TMYx.2007-2021.zip407 K
SH_Shanghai
CHN_SH_Shanghai-Baoshan.583620_TMYx.2004-2018.zip414 KCHN_SH_Shanghai-Hongqiao.Intl.AP.583670_TMYx.2007-2021.zip365 KCHN_SH_Shanghai-Pudong.Intl.AP.583211_TMYx.2007-2021.zip357 K
CHN_SH_Shanghai-Baoshan.583620_TMYx.2007-2021.zip438 KCHN_SH_Shanghai-Hongqiao.Intl.AP.583670_TMYx.zip386 KCHN_SH_Shanghai-Pudong.Intl.AP.583211_TMYx.zip361 K
CHN_SH_Shanghai-Baoshan.583620_TMYx.zip437 KCHN_SH_Shanghai-Pudong.Intl.AP.583211_TMYx.2004-2018.zip328 KCHN_SH_Shanghai.583620_CSWD.zip362 K
CHN_SH_Shanghai-Hongqiao.Intl.AP.583670_TMYx.2004-2018.zip337 K
SN_Shaanxi
CHN_SN_Ankang.572450_TMYx.2004-2018.zip406 KCHN_SN_Hanzhong.571270_TMYx.zip411 KCHN_SN_Wen.Huang.Ping.571340_TMYx.zip419 K
CHN_SN_Ankang.572450_TMYx.2007-2021.zip436 KCHN_SN_Hua.Shan.570460_TMYx.2004-2018.zip411 KCHN_SN_Xian.570360_CSWD.zip317 K
CHN_SN_Ankang.572450_TMYx.zip420 KCHN_SN_Hua.Shan.570460_TMYx.2007-2021.zip445 KCHN_SN_Xianyang.AP.570360_TMYx.2004-2018.zip338 K
CHN_SN_Ankangan.572450_CSWD.zip313 KCHN_SN_Hua.Shan.570460_TMYx.zip418 KCHN_SN_Xianyang.AP.570360_TMYx.2007-2021.zip371 K
CHN_SN_Baihe.572510_TMYx.zip400 KCHN_SN_Jinghe.571310_TMYx.2004-2018.zip413 KCHN_SN_Xianyang.AP.570360_TMYx.zip397 K
CHN_SN_Baoji.570160_TMYx.zip423 KCHN_SN_Jinghe.571310_TMYx.2007-2021.zip444 KCHN_SN_Yan-An.538450_TMYx.2004-2018.zip411 K
CHN_SN_Changwu.539290_TMYx.zip420 KCHN_SN_Jinghe.571310_TMYx.zip441 KCHN_SN_Yan-An.538450_TMYx.2007-2021.zip441 K
CHN_SN_Cui.Mu.570230_TMYx.zip410 KCHN_SN_Luochuan.539420_CSWD.zip341 KCHN_SN_Yan-An.538450_TMYx.zip428 K
CHN_SN_Dingbian.537250_CSWD.zip348 KCHN_SN_Luochuan.539420_TMYx.zip413 KCHN_SN_Yanan.538450_CSWD.zip380 K
CHN_SN_Fengxiang.570250_TMYx.2004-2018.zip415 KCHN_SN_Pin.Kou.Men.537380_TMYx.zip417 KCHN_SN_Yulin.536460_CSWD.zip391 K
CHN_SN_Fengxiang.570250_TMYx.2007-2021.zip446 KCHN_SN_Qianxian.570340_TMYx.zip406 KCHN_SN_Yulin.536460_TMYx.2004-2018.zip412 K
CHN_SN_Fengxiang.570250_TMYx.zip448 KCHN_SN_Shangnan.571560_TMYx.zip408 KCHN_SN_Yulin.536460_TMYx.2007-2021.zip436 K
CHN_SN_Hanyin.572320_TMYx.zip405 KCHN_SN_Shangxian.571430_TMYx.zip414 KCHN_SN_Yulin.536460_TMYx.zip424 K
CHN_SN_Hanzhong.571270_CSWD.zip318 KCHN_SN_Suide.537540_CSWD.zip346 KCHN_SN_Zhenan.571440_TMYx.zip414 K
CHN_SN_Hanzhong.571270_TMYx.2004-2018.zip400 KCHN_SN_Suide.537540_TMYx.zip416 KCHN_SN_Zichang.537400_TMYx.zip415 K
CHN_SN_Hanzhong.571270_TMYx.2007-2021.zip437 KCHN_SN_Tongchuan.539470_TMYx.zip421 K
SX_Shanxi
CHN_SX_Changzhi.538870_TMYx.zip421 KCHN_SX_Lishi.537640_TMYx.2007-2021.zip440 KCHN_SX_You.Yu.534780_TMYx.zip417 K
CHN_SX_Datong.534870_CSWD.zip352 KCHN_SX_Lishi.537640_TMYx.zip429 KCHN_SX_Yuanping.536730_CSWD.zip386 K
CHN_SX_Datong.534870_TMYx.2004-2018.zip418 KCHN_SX_Taiyuan-Wusu.Intl.AP.537720_TMYx.2004-2018.zip378 KCHN_SX_Yuanping.536730_TMYx.2004-2018.zip412 K
CHN_SX_Datong.534870_TMYx.2007-2021.zip446 KCHN_SX_Taiyuan-Wusu.Intl.AP.537720_TMYx.zip422 KCHN_SX_Yuanping.536730_TMYx.2007-2021.zip442 K
CHN_SX_Datong.534870_TMYx.zip428 KCHN_SX_Taiyuan.537720_CSWD.zip344 KCHN_SX_Yuanping.536730_TMYx.zip430 K
CHN_SX_Hequ.535640_TMYx.2004-2018.zip417 KCHN_SX_Taiyuan.537720_TMYx.2007-2021.zip407 KCHN_SX_Yuncheng.539590_CSWD.zip375 K
CHN_SX_Hequ.535640_TMYx.2007-2021.zip445 KCHN_SX_Wutai.Shan.535880_TMYx.2004-2018.zip410 KCHN_SX_Yuncheng.539590_TMYx.2004-2018.zip417 K
CHN_SX_Hequ.535640_TMYx.zip422 KCHN_SX_Wutai.Shan.535880_TMYx.2007-2021.zip442 KCHN_SX_Yuncheng.539590_TMYx.2007-2021.zip449 K
CHN_SX_Houma.539630_CSWD.zip327 KCHN_SX_Wutai.Shan.535880_TMYx.zip422 KCHN_SX_Yuncheng.539590_TMYx.zip431 K
CHN_SX_Jiexiu.538630_CSWD.zip383 KCHN_SX_Xinzhou.536640_TMYx.zip406 KCHN_SX_Yushe.537870_CSWD.zip342 K
CHN_SX_Jiexiu.538630_TMYx.2004-2018.zip417 KCHN_SX_Yangcheng.539750_TMYx.2004-2018.zip413 KCHN_SX_Yushe.537870_TMYx.2004-2018.zip413 K
CHN_SX_Jiexiu.538630_TMYx.2007-2021.zip450 KCHN_SX_Yangcheng.539750_TMYx.2007-2021.zip446 KCHN_SX_Yushe.537870_TMYx.2007-2021.zip442 K
CHN_SX_Jiexiu.538630_TMYx.zip437 KCHN_SX_Yangcheng.539750_TMYx.zip437 KCHN_SX_Yushe.537870_TMYx.zip434 K
CHN_SX_Lishi.537640_TMYx.2004-2018.zip411 KCHN_SX_Yangquan.537820_TMYx.zip416 K
TJ_Tianjin
CHN_TJ_Tanggu.546230_TMYx.zip410 KCHN_TJ_Tianjin-Binhai.Intl.AP.545273_TMYx.zip373 KCHN_TJ_Tianjin.545270_TMYx.2007-2021.zip450 K
CHN_TJ_Tianjin-Binhai.Intl.AP.545273_TMYx.2004-2018.zip344 KCHN_TJ_Tianjin.545270_CSWD.zip377 KCHN_TJ_Tianjin.545270_TMYx.zip436 K
CHN_TJ_Tianjin-Binhai.Intl.AP.545273_TMYx.2007-2021.zip369 KCHN_TJ_Tianjin.545270_TMYx.2004-2018.zip417 K
XJ_Xinjiang_Uyghur
CHN_XJ_Aksu.516280_CSWD.zip329 KCHN_XJ_Lhunze.556960_TMYx.zip420 KCHN_XJ_Sog.Xian.561060_TMYx.2004-2018.zip408 K
CHN_XJ_Altay.510760_CSWD.zip333 KCHN_XJ_Lumaringbo.552480_TMYx.zip419 KCHN_XJ_Sog.Xian.561060_TMYx.2007-2021.zip448 K
CHN_XJ_Bachu.517160_CSWD.zip384 KCHN_XJ_Minfeng.518390_CSWD.zip349 KCHN_XJ_Sog.Xian.561060_TMYx.zip432 K
CHN_XJ_Baingoin.552790_TMYx.2004-2018.zip405 KCHN_XJ_Nagqu.552990_TMYx.2004-2018.zip405 KCHN_XJ_Tacheng.511330_CSWD.zip348 K
CHN_XJ_Baingoin.552790_TMYx.2007-2021.zip445 KCHN_XJ_Nagqu.552990_TMYx.2007-2021.zip445 KCHN_XJ_Tikanlik.517650_CSWD.zip395 K
CHN_XJ_Baingoin.552790_TMYx.zip420 KCHN_XJ_Nagqu.552990_TMYx.zip430 KCHN_XJ_Tingri.556640_TMYx.2004-2018.zip402 K
CHN_XJ_Dengqen.561160_TMYx.2004-2018.zip407 KCHN_XJ_Napo.592090_TMYx.2004-2018.zip401 KCHN_XJ_Tingri.556640_TMYx.2007-2021.zip431 K
CHN_XJ_Dengqen.561160_TMYx.2007-2021.zip449 KCHN_XJ_Napo.592090_TMYx.2007-2021.zip435 KCHN_XJ_Tingri.556640_TMYx.zip412 K
CHN_XJ_Dengqen.561160_TMYx.zip419 KCHN_XJ_Napo.592090_TMYx.zip415 KCHN_XJ_Tu.Ko.Erh.Ho.Kung.554370_TMYx.zip417 K
CHN_XJ_Fuyun.510870_CSWD.zip382 KCHN_XJ_Ngari.552280_TMYx.2004-2018.zip401 KCHN_XJ_Turpan.515730_CSWD.zip381 K
CHN_XJ_Hami.522030_CSWD.zip332 KCHN_XJ_Ngari.552280_TMYx.2007-2021.zip426 KCHN_XJ_Urumqi.514630_CSWD.zip377 K
CHN_XJ_Hoboksar.511560_CSWD.zip382 KCHN_XJ_Ngari.552280_TMYx.zip423 KCHN_XJ_Wudaoliang.529080_TMYx.2004-2018.zip412 K
CHN_XJ_Hotan.518280_CSWD.zip338 KCHN_XJ_Nyingchi.563120_TMYx.2004-2018.zip402 KCHN_XJ_Wudaoliang.529080_TMYx.2007-2021.zip447 K
CHN_XJ_Jinghe.513340_CSWD.zip379 KCHN_XJ_Nyingchi.563120_TMYx.2007-2021.zip442 KCHN_XJ_Wudaoliang.529080_TMYx.zip440 K
CHN_XJ_Karamay.512430_CSWD.zip381 KCHN_XJ_Nyingchi.563120_TMYx.zip418 KCHN_XJ_Wusu.513460_CSWD.zip336 K
CHN_XJ_Kashi.517090_CSWD.zip349 KCHN_XJ_Pagri.557730_TMYx.2004-2018.zip402 KCHN_XJ_Xainza.554720_TMYx.2004-2018.zip407 K
CHN_XJ_Kuqa.516440_CSWD.zip387 KCHN_XJ_Pagri.557730_TMYx.2007-2021.zip446 KCHN_XJ_Xainza.554720_TMYx.2007-2021.zip437 K
CHN_XJ_Lhasa.555910_TMYx.2004-2018.zip398 KCHN_XJ_Pagri.557730_TMYx.zip416 KCHN_XJ_Xainza.554720_TMYx.zip422 K
CHN_XJ_Lhasa.555910_TMYx.2007-2021.zip437 KCHN_XJ_Qamdo.561370_TMYx.2004-2018.zip407 KCHN_XJ_Xigaze.555780_TMYx.2004-2018.zip401 K
CHN_XJ_Lhasa.555910_TMYx.zip416 KCHN_XJ_Qamdo.561370_TMYx.2007-2021.zip443 KCHN_XJ_Xigaze.555780_TMYx.2007-2021.zip432 K
CHN_XJ_Lhatse.555690_TMYx.zip407 KCHN_XJ_Qamdo.561370_TMYx.zip424 KCHN_XJ_Xigaze.555780_TMYx.zip413 K
CHN_XJ_Lhunze.556960_TMYx.2004-2018.zip409 KCHN_XJ_Ruoqiang.517770_CSWD.zip343 KCHN_XJ_Yanqi.515670_CSWD.zip335 K
CHN_XJ_Lhunze.556960_TMYx.2007-2021.zip444 KCHN_XJ_Shache.518110_CSWD.zip387 KCHN_XJ_Yining.514310_CSWD.zip333 K
XZ_Tibet
CHN_XZ_Akqi.517110_TMYx.2004-2018.zip407 KCHN_XZ_Jinghe.513340_TMYx.zip432 KCHN_XZ_Ruoqiang.517770_TMYx.2007-2021.zip433 K
CHN_XZ_Akqi.517110_TMYx.2007-2021.zip436 KCHN_XZ_Kaba.He.510530_TMYx.2004-2018.zip409 KCHN_XZ_Ruoqiang.517770_TMYx.zip424 K
CHN_XZ_Akqi.517110_TMYx.zip426 KCHN_XZ_Kaba.He.510530_TMYx.2007-2021.zip434 KCHN_XZ_Shache.518110_TMYx.2004-2018.zip405 K
CHN_XZ_Altay.AP.510760_TMYx.2004-2018.zip407 KCHN_XZ_Kaba.He.510530_TMYx.zip436 KCHN_XZ_Shache.518110_TMYx.2007-2021.zip435 K
CHN_XZ_Altay.AP.510760_TMYx.2007-2021.zip428 KCHN_XZ_Karamay.512430_TMYx.2004-2018.zip402 KCHN_XZ_Shache.518110_TMYx.zip420 K
CHN_XZ_Altay.AP.510760_TMYx.zip432 KCHN_XZ_Karamay.512430_TMYx.2007-2021.zip424 KCHN_XZ_Shihezi.513560_TMYx.zip420 K
CHN_XZ_Aral.517300_TMYx.2004-2018.zip411 KCHN_XZ_Karamay.512430_TMYx.zip426 KCHN_XZ_Shisanjianfang.514950_TMYx.2004-2018.zip405 K
CHN_XZ_Aral.517300_TMYx.2007-2021.zip434 KCHN_XZ_Kashi.517090_TMYx.2007-2021.zip400 KCHN_XZ_Shisanjianfang.514950_TMYx.2007-2021.zip428 K
CHN_XZ_Aral.517300_TMYx.zip425 KCHN_XZ_Kashi.AP.517090_TMYx.2004-2018.zip376 KCHN_XZ_Shisanjianfang.514950_TMYx.zip422 K
CHN_XZ_Artux.517050_TMYx.zip411 KCHN_XZ_Kashi.AP.517090_TMYx.zip410 KCHN_XZ_Ta.Erh.Ting.527070_TMYx.zip414 K
CHN_XZ_Bachu.517160_TMYx.2004-2018.zip405 KCHN_XZ_Korla.516560_TMYx.2004-2018.zip407 KCHN_XZ_Tacheng.511330_TMYx.2004-2018.zip409 K
CHN_XZ_Bachu.517160_TMYx.2007-2021.zip432 KCHN_XZ_Korla.516560_TMYx.2007-2021.zip432 KCHN_XZ_Tacheng.511330_TMYx.2007-2021.zip433 K
CHN_XZ_Bachu.517160_TMYx.zip421 KCHN_XZ_Korla.516560_TMYx.zip424 KCHN_XZ_Tacheng.511330_TMYx.zip434 K
CHN_XZ_Balguntay.514670_TMYx.2004-2018.zip402 KCHN_XZ_Kuitun.Donjiao.513460_TMYx.zip419 KCHN_XZ_Tazhong.517470_TMYx.2004-2018.zip408 K
CHN_XZ_Balguntay.514670_TMYx.2007-2021.zip433 KCHN_XZ_Kuqa.516440_TMYx.2004-2018.zip404 KCHN_XZ_Tazhong.517470_TMYx.2007-2021.zip435 K
CHN_XZ_Balguntay.514670_TMYx.zip415 KCHN_XZ_Kuqa.516440_TMYx.2007-2021.zip434 KCHN_XZ_Tazhong.517470_TMYx.zip434 K
CHN_XZ_Bayanbulak.515420_TMYx.2004-2018.zip412 KCHN_XZ_Kuqa.516440_TMYx.zip417 KCHN_XZ_Tikanlik.517650_TMYx.2004-2018.zip406 K
CHN_XZ_Bayanbulak.515420_TMYx.2007-2021.zip445 KCHN_XZ_Lenghu.526020_TMYx.2004-2018.zip404 KCHN_XZ_Tikanlik.517650_TMYx.2007-2021.zip430 K
CHN_XZ_Bayanbulak.515420_TMYx.zip429 KCHN_XZ_Lenghu.526020_TMYx.2007-2021.zip430 KCHN_XZ_Tikanlik.517650_TMYx.zip427 K
CHN_XZ_Baytik.Shan.512880_TMYx.2004-2018.zip406 KCHN_XZ_Lenghu.526020_TMYx.zip422 KCHN_XZ_Toli.512410_TMYx.zip420 K
CHN_XZ_Baytik.Shan.512880_TMYx.2007-2021.zip430 KCHN_XZ_Lhasa.555910_CSWD.zip391 KCHN_XZ_Turpan.515730_TMYx.2004-2018.zip396 K
CHN_XZ_Baytik.Shan.512880_TMYx.zip433 KCHN_XZ_Minfeng.518390_TMYx.zip426 KCHN_XZ_Turpan.515730_TMYx.2007-2021.zip418 K
CHN_XZ_Bortala.513300_TMYx.zip419 KCHN_XZ_Naomaohu.521120_TMYx.2004-2018.zip407 KCHN_XZ_Turpan.515730_TMYx.zip417 K
CHN_XZ_Fuhai.Burultokay.510680_TMYx.zip423 KCHN_XZ_Naomaohu.521120_TMYx.2007-2021.zip427 KCHN_XZ_Urumqi-Diwopu.AP.514635_TMYx.2004-2018.zip336 K
CHN_XZ_Fuyun.510870_TMYx.2004-2018.zip405 KCHN_XZ_Naomaohu.521120_TMYx.zip425 KCHN_XZ_Urumqi-Diwopu.AP.514635_TMYx.2007-2021.zip370 K
CHN_XZ_Fuyun.510870_TMYx.2007-2021.zip429 KCHN_XZ_Nyingchi.563120_CSWD.zip382 KCHN_XZ_Urumqi-Diwopu.AP.514635_TMYx.zip368 K
CHN_XZ_Fuyun.510870_TMYx.zip430 KCHN_XZ_Pa.Erh.Lu.Ko.Shan.512320_TMYx.zip416 KCHN_XZ_Wensu.516280_TMYx.zip412 K
CHN_XZ_Hami-Kumul.522030_TMYx.2004-2018.zip406 KCHN_XZ_Pishan.518180_TMYx.2004-2018.zip405 KCHN_XZ_Wu.Lu.Mu.Qi.514630_TMYx.2004-2018.zip403 K
CHN_XZ_Hami-Kumul.522030_TMYx.2007-2021.zip429 KCHN_XZ_Pishan.518180_TMYx.2007-2021.zip435 KCHN_XZ_Wu.Lu.Mu.Qi.514630_TMYx.2007-2021.zip434 K
CHN_XZ_Hami-Kumul.522030_TMYx.zip416 KCHN_XZ_Pishan.518180_TMYx.zip425 KCHN_XZ_Wu.Lu.Mu.Qi.514630_TMYx.zip419 K
CHN_XZ_Hoboksar.511560_TMYx.2004-2018.zip407 KCHN_XZ_Qamdo.561370_CSWD.zip384 KCHN_XZ_Xingxingxiazhen.523130_TMYx.zip410 K
CHN_XZ_Hoboksar.511560_TMYx.2007-2021.zip438 KCHN_XZ_Qiemo.Qarqan.518550_TMYx.zip422 KCHN_XZ_Xinjiang.AP.514310_TMYx.2004-2018.zip407 K
CHN_XZ_Hoboksar.511560_TMYx.zip427 KCHN_XZ_Qinghe.Qinggli.511860_TMYx.zip410 KCHN_XZ_Xinjiang.AP.514310_TMYx.2007-2021.zip431 K
CHN_XZ_Hotan.518280_TMYx.2004-2018.zip403 KCHN_XZ_Qitai.513790_TMYx.2004-2018.zip411 KCHN_XZ_Xinjiang.AP.514310_TMYx.zip423 K
CHN_XZ_Hotan.518280_TMYx.2007-2021.zip432 KCHN_XZ_Qitai.513790_TMYx.2007-2021.zip438 KCHN_XZ_Yagaqi.Etam.Lecun.518480_TMYx.zip425 K
CHN_XZ_Hotan.518280_TMYx.zip423 KCHN_XZ_Qitai.513790_TMYx.zip427 KCHN_XZ_Yanqi.515670_TMYx.zip418 K
CHN_XZ_Jinghe.513340_TMYx.2004-2018.zip403 KCHN_XZ_Ruoqiang.517770_TMYx.2004-2018.zip407 KCHN_XZ_Yutian.Keriya.519310_TMYx.zip423 K
CHN_XZ_Jinghe.513340_TMYx.2007-2021.zip437 K
YN_Yunnan
CHN_YN_Baoshan.567480_TMYx.2004-2018.zip403 KCHN_YN_Jiangcheng.569770_TMYx.2007-2021.zip441 KCHN_YN_Ruili.568380_TMYx.2007-2021.zip439 K
CHN_YN_Baoshan.567480_TMYx.2007-2021.zip435 KCHN_YN_Jiangcheng.569770_TMYx.zip419 KCHN_YN_Ruili.568380_TMYx.zip423 K
CHN_YN_Baoshan.567480_TMYx.zip406 KCHN_YN_Jing.Dong.568560_TMYx.zip405 KCHN_YN_Simao.569640_CSWD.zip367 K
CHN_YN_Chuxiong.567680_CSWD.zip370 KCHN_YN_Kunming-Wujiaba.AP.567780_TMYx.2004-2018.zip363 KCHN_YN_Simao.569640_TMYx.2004-2018.zip401 K
CHN_YN_Chuxiong.567680_TMYx.2004-2018.zip404 KCHN_YN_Kunming-Wujiaba.AP.567780_TMYx.2007-2021.zip402 KCHN_YN_Simao.569640_TMYx.2007-2021.zip433 K
CHN_YN_Chuxiong.567680_TMYx.2007-2021.zip437 KCHN_YN_Kunming-Wujiaba.AP.567780_TMYx.zip404 KCHN_YN_Simao.569640_TMYx.zip413 K
CHN_YN_Chuxiong.567680_TMYx.zip416 KCHN_YN_Kunming.567780_CSWD.zip320 KCHN_YN_Tengchong.567390_CSWD.zip317 K
CHN_YN_Dali.567510_TMYx.2004-2018.zip405 KCHN_YN_La.Wan.565330_TMYx.zip396 KCHN_YN_Tengchong.567390_TMYx.2004-2018.zip396 K
CHN_YN_Dali.567510_TMYx.2007-2021.zip437 KCHN_YN_Lancang.569540_CSWD.zip374 KCHN_YN_Tengchong.567390_TMYx.2007-2021.zip431 K
CHN_YN_Dali.567510_TMYx.zip414 KCHN_YN_Lijiang.566510_CSWD.zip340 KCHN_YN_Tengchong.567390_TMYx.zip409 K
CHN_YN_Dehoujie.569860_TMYx.zip407 KCHN_YN_Lijiang.566510_TMYx.2004-2018.zip402 KCHN_YN_Xishuangbanna-Jinghong.569590_TMYx.2004-2018.zip404 K
CHN_YN_Deqen.564440_CSWD.zip368 KCHN_YN_Lijiang.566510_TMYx.2007-2021.zip439 KCHN_YN_Xishuangbanna-Jinghong.569590_TMYx.2007-2021.zip439 K
CHN_YN_Deqen.564440_TMYx.2004-2018.zip394 KCHN_YN_Lijiang.566510_TMYx.zip409 KCHN_YN_Xishuangbanna-Jinghong.569590_TMYx.zip417 K
CHN_YN_Deqen.564440_TMYx.2007-2021.zip433 KCHN_YN_Lincang.569510_CSWD.zip373 KCHN_YN_Yuanjiang.569660_CSWD.zip334 K
CHN_YN_Deqen.564440_TMYx.zip416 KCHN_YN_Lincang.569510_TMYx.2004-2018.zip400 KCHN_YN_Yuanjiang.569660_TMYx.2004-2018.zip411 K
CHN_YN_Gengma.569460_TMYx.2004-2018.zip408 KCHN_YN_Lincang.569510_TMYx.2007-2021.zip433 KCHN_YN_Yuanjiang.569660_TMYx.2007-2021.zip449 K
CHN_YN_Gengma.569460_TMYx.2007-2021.zip444 KCHN_YN_Lincang.569510_TMYx.zip408 KCHN_YN_Yuanjiang.569660_TMYx.zip422 K
CHN_YN_Gengma.569460_TMYx.zip441 KCHN_YN_Liu.Ku.567410_TMYx.zip382 KCHN_YN_Yuanmou.567630_TMYx.2004-2018.zip412 K
CHN_YN_Guangnan.590070_TMYx.2004-2018.zip406 KCHN_YN_Luxi.568860_TMYx.2004-2018.zip408 KCHN_YN_Yuanmou.567630_TMYx.2007-2021.zip443 K
CHN_YN_Guangnan.590070_TMYx.2007-2021.zip444 KCHN_YN_Luxi.568860_TMYx.2007-2021.zip445 KCHN_YN_Yuanmou.567630_TMYx.zip422 K
CHN_YN_Guangnan.590070_TMYx.zip415 KCHN_YN_Luxi.568860_TMYx.zip429 KCHN_YN_Yuxi.568750_TMYx.zip408 K
CHN_YN_Hekou.569890_TMYx.zip396 KCHN_YN_Mengding.569450_TMYx.zip412 KCHN_YN_Zhanyi.567860_TMYx.2004-2018.zip410 K
CHN_YN_Honghe-Mengzi.569850_TMYx.2004-2018.zip401 KCHN_YN_Mengla.569690_CSWD.zip313 KCHN_YN_Zhanyi.567860_TMYx.2007-2021.zip443 K
CHN_YN_Honghe-Mengzi.569850_TMYx.2007-2021.zip439 KCHN_YN_Mengla.569690_TMYx.2004-2018.zip402 KCHN_YN_Zhanyi.567860_TMYx.zip417 K
CHN_YN_Honghe-Mengzi.569850_TMYx.zip415 KCHN_YN_Mengla.569690_TMYx.2007-2021.zip441 KCHN_YN_Zhaotong.565860_TMYx.2004-2018.zip406 K
CHN_YN_Huize.566840_TMYx.2004-2018.zip403 KCHN_YN_Mengla.569690_TMYx.zip420 KCHN_YN_Zhaotong.565860_TMYx.2007-2021.zip437 K
CHN_YN_Huize.566840_TMYx.2007-2021.zip444 KCHN_YN_Mengzi.569850_CSWD.zip329 KCHN_YN_Zhaotong.565860_TMYx.zip415 K
CHN_YN_Huize.566840_TMYx.zip410 KCHN_YN_Ruili.568380_TMYx.2004-2018.zip404 KCHN_YN_Zhongdian.565430_TMYx.zip411 K
CHN_YN_Jiangcheng.569770_TMYx.2004-2018.zip398 K
ZJ_Zhejiang
CHN_ZJ_Chunan-Qiandao.Lake.585430_TMYx.2007-2021.zip431 KCHN_ZJ_Linhai.586600_TMYx.2004-2018.zip415 KCHN_ZJ_Ruian.587520_TMYx.zip444 K
CHN_ZJ_Chunan-Qiandao.Lake.585430_TMYx.zip431 KCHN_ZJ_Linhai.586600_TMYx.2007-2021.zip441 KCHN_ZJ_Sheng.Shan.584730_TMYx.zip413 K
CHN_ZJ_Dachen.Dao.586660_TMYx.2004-2018.zip400 KCHN_ZJ_Linhai.586600_TMYx.zip433 KCHN_ZJ_Shengsi.584720_TMYx.2004-2018.zip406 K
CHN_ZJ_Dachen.Dao.586660_TMYx.2007-2021.zip435 KCHN_ZJ_Lishui.586460_TMYx.2004-2018.zip413 KCHN_ZJ_Shengsi.584720_TMYx.2007-2021.zip434 K
CHN_ZJ_Dachen.Dao.586660_TMYx.zip417 KCHN_ZJ_Lishui.586460_TMYx.2007-2021.zip445 KCHN_ZJ_Shengsi.584720_TMYx.zip416 K
CHN_ZJ_Dinghai.584770_CSWD.zip326 KCHN_ZJ_Lishui.586460_TMYx.zip423 KCHN_ZJ_Shengxian.585560_TMYx.2004-2018.zip416 K
CHN_ZJ_Dinghai.584770_TMYx.2004-2018.zip413 KCHN_ZJ_Longquan.586470_TMYx.zip409 KCHN_ZJ_Shengxian.585560_TMYx.2007-2021.zip446 K
CHN_ZJ_Dinghai.584770_TMYx.2007-2021.zip440 KCHN_ZJ_Nanji.Shan.587650_TMYx.zip411 KCHN_ZJ_Shengxian.585560_TMYx.zip420 K
CHN_ZJ_Dinghai.584770_TMYx.zip421 KCHN_ZJ_Ninbo-Lishe.AP.582390_TMYx.2004-2018.zip335 KCHN_ZJ_Shipu.585690_TMYx.2004-2018.zip408 K
CHN_ZJ_Dong.Gua.Dao.587640_TMYx.zip391 KCHN_ZJ_Ninbo-Lishe.AP.582390_TMYx.2007-2021.zip384 KCHN_ZJ_Shipu.585690_TMYx.2007-2021.zip439 K
CHN_ZJ_Hangzhou-Xiaoshan.Intl.AP.584570_TMYx.2004-2018.zip374 KCHN_ZJ_Ninbo-Lishe.AP.582390_TMYx.zip380 KCHN_ZJ_Shipu.585690_TMYx.zip429 K
CHN_ZJ_Hangzhou-Xiaoshan.Intl.AP.584570_TMYx.zip409 KCHN_ZJ_Ningbo.585620_TMYx.zip406 KCHN_ZJ_Tianmu.Shan.584450_TMYx.zip414 K
CHN_ZJ_Hangzhou.584570_CSWD.zip310 KCHN_ZJ_Quxian.586330_CSWD.zip359 KCHN_ZJ_Wenzhou.586590_CSWD.zip356 K
CHN_ZJ_Hangzhou.584570_TMYx.2007-2021.zip400 KCHN_ZJ_Quzhou.586330_TMYx.2004-2018.zip416 KCHN_ZJ_Wenzhou.586590_TMYx.2007-2021.zip411 K
CHN_ZJ_Hongjia.586650_CSWD.zip307 KCHN_ZJ_Quzhou.586330_TMYx.2007-2021.zip445 KCHN_ZJ_Wenzhou.586590_TMYx.zip415 K
CHN_ZJ_Hongjia.586650_TMYx.zip404 KCHN_ZJ_Quzhou.586330_TMYx.zip429 KCHN_ZJ_Yiwu.521180_TMYx.zip413 K
CHN_ZJ_Jinhua.585490_TMYx.zip407 KCHN_ZJ_Ruian.587520_TMYx.2004-2018.zip414 KCHN_ZJ_Yuhuan.Dao.586670_TMYx.zip398 K
CHN_ZJ_Kuocang.Shan.586530_TMYx.zip407 KCHN_ZJ_Ruian.587520_TMYx.2007-2021.zip447 KCHN_ZJ_Zhapu.584640_TMYx.zip403 K