Navigation
<parent>
<home>


Details (List Below)
AN_Andaman_and_Nicobar_Islands   MH_Maharashtra
AP_Andhra_Pradesh   ML_Meghalaya
AR_Arunachal_Pradesh   MN_Manipur
AS_Assam   MP_Madhya_Pradesh
BR_Bihar   MZ_Mizoram
CT_Chhattisgarh   NL_Nagaland
DD_Daman_and_Diu   OR_Odisha
DL_Delhi   PB_Punjab
GA_Goa   PY_Puducherry
GJ_Gujarat   RJ_Rajasthan
HP_Himachal_Pradesh   SK_Sikkim
HR_Haryana   TG_Telangana
JH_Jharkhand   TN_Tamil_Nadu
JK_Jammu_and_Kashmir   TR_Tripura
KA_Karnataka   UP_Uttar_Pradesh
KL_Kerala   UT_Uttarakhand
LD_Lakshadweep   WB_West_Bengal

AN_Andaman_and_Nicobar_Islands
IND_AN_Car.Nicobar.433670_TMYx.2007-2021.zip395 KIND_AN_Long.Island.433100_TMYx.2007-2021.zip402 KIND_AN_Nancowry.433820_TMYx.zip397 K
IND_AN_Car.Nicobar.433670_TMYx.zip397 KIND_AN_Long.Island.433100_TMYx.zip402 KIND_AN_Port.Blair.433330_ISHRAE2014.zip2,850 K
IND_AN_Car.Nicobar.Afb.433680_TMYx.2007-2021.zip386 KIND_AN_Maya.Bandar.433090_TMYx.2007-2021.zip402 KIND_AN_Port.Blair.433330_TMYx.2004-2018.zip391 K
IND_AN_Car.Nicobar.Afb.433680_TMYx.zip386 KIND_AN_Maya.Bandar.433090_TMYx.zip396 KIND_AN_Port.Blair.433330_TMYx.2007-2021.zip432 K
IND_AN_Hut.Bay.433640_TMYx.2007-2021.zip395 KIND_AN_Nancowry.433820_TMYx.2007-2021.zip399 KIND_AN_Port.Blair.433330_TMYx.zip426 K
IND_AN_Hut.Bay.433640_TMYx.zip394 K
AP_Andhra_Pradesh
IND_AP_Anantapur.432370_TMYx.2004-2018.zip416 KIND_AP_Kavali.432430_TMYx.2007-2021.zip429 KIND_AP_Nellore.432450_TMYx.2007-2021.zip436 K
IND_AP_Anantapur.432370_TMYx.2007-2021.zip446 KIND_AP_Kavali.432430_TMYx.zip429 KIND_AP_Nellore.432450_TMYx.zip422 K
IND_AP_Anantapur.432370_TMYx.zip430 KIND_AP_Kurnool.432130_ISHRAE2014.zip2,454 KIND_AP_Ongole.432210_TMYx.2004-2018.zip404 K
IND_AP_Arogyavaram.432710_TMYx.2007-2021.zip424 KIND_AP_Kurnool.432130_TMYx.2004-2018.zip410 KIND_AP_Ongole.432210_TMYx.2007-2021.zip437 K
IND_AP_Arogyavaram.432710_TMYx.zip424 KIND_AP_Kurnool.432130_TMYx.2007-2021.zip444 KIND_AP_Ongole.432210_TMYx.zip434 K
IND_AP_Bapatla.432200_TMYx.2007-2021.zip426 KIND_AP_Kurnool.432130_TMYx.zip431 KIND_AP_Rentachintala.431770_TMYx.2007-2021.zip422 K
IND_AP_Bapatla.432200_TMYx.zip423 KIND_AP_Machilipatnam-Franchpet.431850_TMYx.2004-2018.zip406 KIND_AP_Rentachintala.431770_TMYx.zip421 K
IND_AP_Cuddapah.432410_TMYx.2007-2021.zip424 KIND_AP_Machilipatnam-Franchpet.431850_TMYx.2007-2021.zip435 KIND_AP_Tirupathi.432750_TMYx.2007-2021.zip436 K
IND_AP_Cuddapah.432410_TMYx.zip423 KIND_AP_Machilipatnam-Franchpet.431850_TMYx.zip430 KIND_AP_Tirupathi.432750_TMYx.zip435 K
IND_AP_Gannavaram-Vijayawada.AP.431810_TMYx.2004-2018.zip413 KIND_AP_Nandigama.431820_TMYx.2007-2021.zip425 KIND_AP_Tuni.431470_TMYx.2007-2021.zip424 K
IND_AP_Gannavaram-Vijayawada.AP.431810_TMYx.2007-2021.zip424 KIND_AP_Nandigama.431820_TMYx.zip425 KIND_AP_Tuni.431470_TMYx.zip424 K
IND_AP_Gannavaram-Vijayawada.AP.431810_TMYx.zip429 KIND_AP_Nandyal.432120_TMYx.2007-2021.zip419 KIND_AP_Vishakhapatnam.431500_ISHRAE2014.zip2,402 K
IND_AP_Kakinada.431890_TMYx.2004-2018.zip398 KIND_AP_Nandyal.432120_TMYx.zip419 KIND_AP_Vishakhapatnam.431500_TMYx.2004-2018.zip403 K
IND_AP_Kakinada.431890_TMYx.2007-2021.zip430 KIND_AP_Narsapur.431870_TMYx.2007-2021.zip419 KIND_AP_Vishakhapatnam.431500_TMYx.2007-2021.zip428 K
IND_AP_Kakinada.431890_TMYx.zip417 KIND_AP_Narsapur.431870_TMYx.zip417 KIND_AP_Vishakhapatnam.431500_TMYx.zip425 K
IND_AP_Kalingapatam.431050_TMYx.2004-2018.zip407 KIND_AP_Nellore.432450_ISHRAE2014.zip2,430 KIND_AP_Vishakhapatnam.Intl.AP.431490_TMYx.2007-2021.zip391 K
IND_AP_Kalingapatam.431050_TMYx.2007-2021.zip437 KIND_AP_Nellore.432450_TMYx.2004-2018.zip405 KIND_AP_Vishakhapatnam.Intl.AP.431490_TMYx.zip405 K
IND_AP_Kalingapatam.431050_TMYx.zip436 K
AR_Arunachal_Pradesh
IND_AR_Pasighat.422200_TMYx.2007-2021.zip430 KIND_AR_Pasighat.422200_TMYx.zip424 K
AS_Assam
IND_AS_Chaparmukh.424140_TMYx.2007-2021.zip426 KIND_AS_Guwahati-Bordoloi.Intl.AP.424100_ISHRAE2014.zip2,388 KIND_AS_Lumding.425230_TMYx.zip428 K
IND_AS_Chaparmukh.424140_TMYx.zip422 KIND_AS_Guwahati-Bordoloi.Intl.AP.424100_TMYx.2004-2018.zip405 KIND_AS_Majbat.424130_TMYx.2007-2021.zip427 K
IND_AS_Dhubri.424040_TMYx.2007-2021.zip428 KIND_AS_Guwahati-Bordoloi.Intl.AP.424100_TMYx.2007-2021.zip436 KIND_AS_Majbat.424130_TMYx.zip427 K
IND_AS_Dhubri.424040_TMYx.zip426 KIND_AS_Guwahati-Bordoloi.Intl.AP.424100_TMYx.zip425 KIND_AS_Rangia.424080_TMYx.2007-2021.zip425 K
IND_AS_Dibrugarh.AP.423140_ISHRAE2014.zip2,387 KIND_AS_Haflong.425220_TMYx.2007-2021.zip421 KIND_AS_Rangia.424080_TMYx.zip425 K
IND_AS_Dibrugarh.AP.423140_TMYx.2004-2018.zip404 KIND_AS_Haflong.425220_TMYx.zip421 KIND_AS_Silchar.426190_TMYx.2007-2021.zip419 K
IND_AS_Dibrugarh.AP.423140_TMYx.2007-2021.zip438 KIND_AS_Jorhat.424230_ISHRAE2014.zip2,384 KIND_AS_Silchar.426190_TMYx.zip423 K
IND_AS_Dibrugarh.AP.423140_TMYx.zip422 KIND_AS_Jorhat.AP.424230_TMYx.2007-2021.zip426 KIND_AS_Tangla.424090_TMYx.2007-2021.zip422 K
IND_AS_Digboi.423160_TMYx.zip410 KIND_AS_Jorhat.AP.424230_TMYx.zip426 KIND_AS_Tangla.424090_TMYx.zip422 K
IND_AS_Goalpara.424070_TMYx.2007-2021.zip426 KIND_AS_Lilabari.AP.423090_TMYx.2004-2018.zip398 KIND_AS_Tezpur.424150_ISHRAE2014.zip2,391 K
IND_AS_Goalpara.424070_TMYx.zip426 KIND_AS_Lilabari.AP.423090_TMYx.2007-2021.zip436 KIND_AS_Tezpur.424150_TMYx.2004-2018.zip400 K
IND_AS_Golaghat.424200_TMYx.2007-2021.zip428 KIND_AS_Lilabari.AP.423090_TMYx.zip430 KIND_AS_Tezpur.424150_TMYx.2007-2021.zip436 K
IND_AS_Golaghat.424200_TMYx.zip424 KIND_AS_Lumding.425230_TMYx.2007-2021.zip428 KIND_AS_Tezpur.424150_TMYx.zip436 K
BR_Bihar
IND_BR_Bhagalpur.424980_ISHRAE2014.zip2,409 KIND_BR_Forbesganj.423950_TMYx.2007-2021.zip423 KIND_BR_Patna-Jayaprakash.AP.424920_ISHRAE2014.zip2,405 K
IND_BR_Bhagalpur.424980_TMYx.2004-2018.zip404 KIND_BR_Forbesganj.423950_TMYx.zip423 KIND_BR_Patna-Jayaprakash.AP.424920_TMYx.2004-2018.zip399 K
IND_BR_Bhagalpur.424980_TMYx.2007-2021.zip429 KIND_BR_Gaya.Intl.AP.425910_TMYx.2004-2018.zip413 KIND_BR_Patna-Jayaprakash.AP.424920_TMYx.2007-2021.zip408 K
IND_BR_Bhagalpur.424980_TMYx.zip430 KIND_BR_Gaya.Intl.AP.425910_TMYx.2007-2021.zip420 KIND_BR_Patna-Jayaprakash.AP.424920_TMYx.zip413 K
IND_BR_Chapra.424880_TMYx.2007-2021.zip421 KIND_BR_Gaya.Intl.AP.425910_TMYx.zip428 KIND_BR_Raxaul.AP.423820_ISHRAE2014.zip2,396 K
IND_BR_Chapra.424880_TMYx.zip421 KIND_BR_Motihari.423830_TMYx.2007-2021.zip421 KIND_BR_Sabour.424990_TMYx.2007-2021.zip419 K
IND_BR_Darbhanga.423910_TMYx.2007-2021.zip419 KIND_BR_Motihari.423830_TMYx.zip421 KIND_BR_Sabour.424990_TMYx.zip419 K
IND_BR_Darbhanga.423910_TMYx.zip420 KIND_BR_Muzaffarpur.423870_TMYx.2007-2021.zip422 KIND_BR_Supaul.423930_TMYx.2007-2021.zip424 K
IND_BR_Dehri.425880_TMYx.2007-2021.zip413 KIND_BR_Muzaffarpur.423870_TMYx.zip416 KIND_BR_Supaul.423930_TMYx.zip418 K
IND_BR_Dehri.425880_TMYx.zip416 K
CT_Chhattisgarh
IND_CT_Ambikapur.426930_TMYx.2007-2021.zip416 KIND_CT_Jashpur.Nagar.427900_TMYx.zip411 KIND_CT_Raipur.428740_TMYx.2007-2021.zip433 K
IND_CT_Ambikapur.426930_TMYx.zip416 KIND_CT_Mana.428720_TMYx.2007-2021.zip432 KIND_CT_Raipur.428740_TMYx.zip433 K
IND_CT_Durg.428760_TMYx.2007-2021.zip421 KIND_CT_Mana.428720_TMYx.zip432 KIND_CT_Raipur.428750_ISHRAE2014.zip2,412 K
IND_CT_Durg.428760_TMYx.zip419 KIND_CT_Pendraroad.427790_TMYx.2004-2018.zip401 KIND_CT_Raipur.428750_TMYx.zip419 K
IND_CT_Jagdalpur.430410_ISHRAE2014.zip2,408 KIND_CT_Pendraroad.427790_TMYx.2007-2021.zip426 KIND_CT_Raipur.AP.428750_TMYx.2007-2021.zip416 K
IND_CT_Jagdalpur.430410_TMYx.2004-2018.zip405 KIND_CT_Pendraroad.427790_TMYx.zip423 KIND_CT_Rajnandgaon.429480_TMYx.2007-2021.zip423 K
IND_CT_Jagdalpur.430410_TMYx.2007-2021.zip432 KIND_CT_Raipur.428740_TMYx.2004-2018.zip408 KIND_CT_Rajnandgaon.429480_TMYx.zip423 K
IND_CT_Jagdalpur.430410_TMYx.zip429 K
DD_Daman_and_Diu
IND_DD_Diu.AP.429140_TMYx.2007-2021.zip405 KIND_DD_Diu.AP.429140_TMYx.zip405 K
DL_Delhi
IND_DL_New.Delhi-Gandhi.Intl.AP.421810_TMYx.2004-2018.zip359 KIND_DL_New.Delhi-Safdarjung.AP.421820_ISHRAE2014.zip2,436 KIND_DL_New.Delhi-Safdarjung.AP.421820_TMYx.2007-2021.zip435 K
IND_DL_New.Delhi-Gandhi.Intl.AP.421810_TMYx.2007-2021.zip379 KIND_DL_New.Delhi-Safdarjung.AP.421820_TMYx.2004-2018.zip415 KIND_DL_New.Delhi-Safdarjung.AP.421820_TMYx.zip428 K
IND_DL_New.Delhi-Gandhi.Intl.AP.421810_TMYx.zip389 K
GA_Goa
IND_GA_Goa.Dabolim.AP.431940_TMYx.2007-2021.zip380 KIND_GA_Mormugao.431960_TMYx.zip406 KIND_GA_Panjim.431920_TMYx.2007-2021.zip428 K
IND_GA_Goa.Dabolim.AP.431940_TMYx.zip389 KIND_GA_Panjim.431920_ISHRAE2014.zip2,426 KIND_GA_Panjim.431920_TMYx.zip413 K
IND_GA_Mormugao.431960_TMYx.2007-2021.zip406 KIND_GA_Panjim.431920_TMYx.2004-2018.zip398 K
GJ_Gujarat
IND_GJ_Ahmedabad-Patel.Intl.AP.426470_ISHRAE2014.zip2,465 KIND_GJ_Deesa.425390_TMYx.2007-2021.zip412 KIND_GJ_Okha.427300_TMYx.zip388 K
IND_GJ_Ahmedabad.Intl.AP.426470_TMYx.2004-2018.zip373 KIND_GJ_Deesa.425390_TMYx.zip413 KIND_GJ_Porbandar.428300_TMYx.2007-2021.zip401 K
IND_GJ_Ahmedabad.Intl.AP.426470_TMYx.2007-2021.zip386 KIND_GJ_Dohad.427510_TMYx.zip404 KIND_GJ_Porbandar.428300_TMYx.zip403 K
IND_GJ_Ahmedabad.Intl.AP.426470_TMYx.zip405 KIND_GJ_Dwarka.427310_TMYx.2007-2021.zip395 KIND_GJ_Rajkot.AP.427370_ISHRAE2014.zip2,459 K
IND_GJ_Amreli.428340_TMYx.2007-2021.zip410 KIND_GJ_Dwarka.427310_TMYx.zip391 KIND_GJ_Rajkot.AP.427370_TMYx.2004-2018.zip412 K
IND_GJ_Amreli.428340_TMYx.zip409 KIND_GJ_Gandhinagar.426540_TMYx.2007-2021.zip415 KIND_GJ_Rajkot.AP.427370_TMYx.2007-2021.zip428 K
IND_GJ_Baroda.427470_TMYx.zip399 KIND_GJ_Gandhinagar.426540_TMYx.zip415 KIND_GJ_Rajkot.AP.427370_TMYx.zip428 K
IND_GJ_Baroda.AP.427480_TMYx.2007-2021.zip411 KIND_GJ_Idar.426510_TMYx.2007-2021.zip405 KIND_GJ_Surat.428400_ISHRAE2014.zip2,407 K
IND_GJ_Baroda.AP.427480_TMYx.zip405 KIND_GJ_Idar.426510_TMYx.zip405 KIND_GJ_Surat.428400_TMYx.2004-2018.zip400 K
IND_GJ_Bhavnagar.428380_TMYx.2007-2021.zip410 KIND_GJ_Jamnagar.427340_ISHRAE2014.zip2,422 KIND_GJ_Surat.428400_TMYx.2007-2021.zip420 K
IND_GJ_Bhavnagar.428380_TMYx.zip407 KIND_GJ_Kandla.AP.426380_TMYx.2007-2021.zip414 KIND_GJ_Surat.428400_TMYx.zip416 K
IND_GJ_Bhavnagar.AP.420801_TMYx.2007-2021.zip404 KIND_GJ_Kandla.AP.426380_TMYx.zip412 KIND_GJ_Surendranagar.427400_TMYx.2007-2021.zip413 K
IND_GJ_Bhavnagar.AP.420801_TMYx.zip404 KIND_GJ_Mahuva.428370_TMYx.2007-2021.zip408 KIND_GJ_Surendranagar.427400_TMYx.zip412 K
IND_GJ_Bhuj.426340_ISHRAE2014.zip2,438 KIND_GJ_Mahuva.428370_TMYx.zip399 KIND_GJ_Vallabh.Vidyanagar.427440_TMYx.2007-2021.zip413 K
IND_GJ_Bhuj.426340_TMYx.2004-2018.zip406 KIND_GJ_Naliya.426310_TMYx.2007-2021.zip407 KIND_GJ_Vallabh.Vidyanagar.427440_TMYx.zip413 K
IND_GJ_Bhuj.426340_TMYx.2007-2021.zip425 KIND_GJ_Naliya.426310_TMYx.zip407 KIND_GJ_Veraval.429090_ISHRAE2014.zip2,425 K
IND_GJ_Bhuj.426340_TMYx.zip425 KIND_GJ_New.Kandla.426390_TMYx.2007-2021.zip405 KIND_GJ_Veraval.429090_TMYx.2004-2018.zip402 K
IND_GJ_Bulsar.429150_TMYx.2007-2021.zip407 KIND_GJ_New.Kandla.426390_TMYx.zip404 KIND_GJ_Veraval.429090_TMYx.2007-2021.zip421 K
IND_GJ_Bulsar.429150_TMYx.zip407 KIND_GJ_Okha.427300_TMYx.2007-2021.zip391 KIND_GJ_Veraval.429090_TMYx.zip418 K
HP_Himachal_Pradesh
IND_HP_Bhuntar.420810_TMYx.2007-2021.zip429 KIND_HP_Dharmsala.420620_TMYx.zip416 KIND_HP_Shimla.420830_TMYx.2007-2021.zip419 K
IND_HP_Bhuntar.420810_TMYx.zip420 KIND_HP_Kullu.Manali.427051_TMYx.2007-2021.zip417 KIND_HP_Shimla.420830_TMYx.zip415 K
IND_HP_Bilaspur.AP.427820_TMYx.2007-2021.zip423 KIND_HP_Kullu.Manali.427051_TMYx.zip416 KIND_HP_Sundernagar.420790_TMYx.2007-2021.zip428 K
IND_HP_Bilaspur.AP.427820_TMYx.zip422 KIND_HP_Manali.420650_TMYx.2007-2021.zip424 KIND_HP_Sundernagar.420790_TMYx.zip428 K
IND_HP_Dalhousie.420590_TMYx.zip414 KIND_HP_Manali.420650_TMYx.zip418 KIND_HP_Una.420770_TMYx.2007-2021.zip426 K
IND_HP_Dhar.Bilaspur.420800_TMYx.zip408 KIND_HP_Mandi.420780_TMYx.2007-2021.zip411 KIND_HP_Una.420770_TMYx.zip426 K
IND_HP_Dharmsala.420620_TMYx.2007-2021.zip420 KIND_HP_Mandi.420780_TMYx.zip411 K
HR_Haryana
IND_HR_Ambala.421030_TMYx.2007-2021.zip428 KIND_HR_Hissar.421310_TMYx.zip428 KIND_HR_Narnaul.421770_TMYx.2007-2021.zip417 K
IND_HR_Ambala.421030_TMYx.zip420 KIND_HR_Karnal.421370_TMYx.2007-2021.zip420 KIND_HR_Narnaul.421770_TMYx.zip417 K
IND_HR_Hissar.421310_ISHRAE2014.zip2,445 KIND_HR_Karnal.421370_TMYx.zip417 KIND_HR_Rohtak.421760_TMYx.2007-2021.zip422 K
IND_HR_Hissar.421310_TMYx.2004-2018.zip408 KIND_HR_Nahan.421040_TMYx.2007-2021.zip418 KIND_HR_Rohtak.421760_TMYx.zip419 K
IND_HR_Hissar.421310_TMYx.2007-2021.zip436 KIND_HR_Nahan.421040_TMYx.zip418 K
JH_Jharkhand
IND_JH_Chaibasa.427950_TMYx.zip409 KIND_JH_Dumka.425990_TMYx.zip410 KIND_JH_Purnea.425000_TMYx.zip424 K
IND_JH_Daltonganj.425870_TMYx.2004-2018.zip404 KIND_JH_Jamshedpur-Sonari.AP.427980_TMYx.2004-2018.zip407 KIND_JH_Ranchi-Munda.Intl.AP.427010_ISHRAE2014.zip2,426 K
IND_JH_Daltonganj.425870_TMYx.2007-2021.zip428 KIND_JH_Jamshedpur-Sonari.AP.427980_TMYx.2007-2021.zip428 KIND_JH_Ranchi-Munda.Intl.AP.427010_TMYx.2004-2018.zip404 K
IND_JH_Daltonganj.425870_TMYx.zip428 KIND_JH_Jamshedpur-Sonari.AP.427980_TMYx.zip419 KIND_JH_Ranchi-Munda.Intl.AP.427010_TMYx.2007-2021.zip422 K
IND_JH_Dumka.425990_TMYx.2007-2021.zip410 KIND_JH_Purnea.425000_TMYx.2007-2021.zip424 KIND_JH_Ranchi-Munda.Intl.AP.427010_TMYx.zip438 K
JK_Jammu_and_Kashmir
IND_JK_Banihal.420450_TMYx.2007-2021.zip427 KIND_JK_Jammu.420560_TMYx.zip416 KIND_JK_Srinagar.420270_ISHRAE2014.zip2,899 K
IND_JK_Banihal.420450_TMYx.zip426 KIND_JK_Leh.427053_TMYx.2007-2021.zip412 KIND_JK_Srinagar.420270_TMYx.2004-2018.zip402 K
IND_JK_Gulmarg.420260_TMYx.2007-2021.zip420 KIND_JK_Leh.427053_TMYx.zip413 KIND_JK_Srinagar.420270_TMYx.2007-2021.zip440 K
IND_JK_Gulmarg.420260_TMYx.zip417 KIND_JK_Qazi.Gund.420440_TMYx.2007-2021.zip430 KIND_JK_Srinagar.420270_TMYx.zip433 K
IND_JK_Jammu.420560_TMYx.2007-2021.zip420 KIND_JK_Qazi.Gund.420440_TMYx.zip430 K
KA_Karnataka
IND_KA_Agumbe.Emo.432570_TMYx.2007-2021.zip413 KIND_KA_Chickmagalur.432600_TMYx.2007-2021.zip409 KIND_KA_Hubli.432011_TMYx.zip409 K
IND_KA_Agumbe.Emo.432570_TMYx.zip411 KIND_KA_Chickmagalur.432600_TMYx.zip408 KIND_KA_Karwar.432250_TMYx.2007-2021.zip417 K
IND_KA_Bagalkote.431600_TMYx.2007-2021.zip417 KIND_KA_Chikkanahalli.432640_TMYx.2007-2021.zip416 KIND_KA_Karwar.432250_TMYx.zip417 K
IND_KA_Bagalkote.431600_TMYx.zip417 KIND_KA_Chikkanahalli.432640_TMYx.zip416 KIND_KA_Kolar.Gold.Fields.432990_TMYx.2007-2021.zip418 K
IND_KA_Belgaum-Sambre.AP.431980_ISHRAE2014.zip2,447 KIND_KA_Chintamani.432720_TMYx.2007-2021.zip416 KIND_KA_Kolar.Gold.Fields.432990_TMYx.zip416 K
IND_KA_Belgaum-Sambre.AP.431980_TMYx.2004-2018.zip403 KIND_KA_Chintamani.432720_TMYx.zip416 KIND_KA_Koppal.432280_TMYx.2007-2021.zip416 K
IND_KA_Belgaum-Sambre.AP.431980_TMYx.2007-2021.zip434 KIND_KA_Chitradurga.432330_ISHRAE2014.zip2,430 KIND_KA_Koppal.432280_TMYx.zip416 K
IND_KA_Belgaum-Sambre.AP.431980_TMYx.zip422 KIND_KA_Chitradurga.432330_TMYx.2004-2018.zip405 KIND_KA_Madikeri.432870_TMYx.2007-2021.zip412 K
IND_KA_Belgaum.431970_TMYx.2007-2021.zip414 KIND_KA_Chitradurga.432330_TMYx.2007-2021.zip437 KIND_KA_Madikeri.432870_TMYx.zip416 K
IND_KA_Belgaum.431970_TMYx.zip411 KIND_KA_Chitradurga.432330_TMYx.zip421 KIND_KA_Mandya.432890_TMYx.2007-2021.zip424 K
IND_KA_Bellary.432050_TMYx.2007-2021.zip418 KIND_KA_Davangere.432300_TMYx.2007-2021.zip414 KIND_KA_Mandya.432890_TMYx.zip424 K
IND_KA_Bellary.432050_TMYx.zip418 KIND_KA_Davangere.432300_TMYx.zip414 KIND_KA_Mangaluru.432840_ISHRAE2014.zip2,397 K
IND_KA_Bengaluru-Hindustan.AP.432960_TMYx.2004-2018.zip340 KIND_KA_Dharwad.432000_TMYx.2007-2021.zip419 KIND_KA_Mangaluru.Intl.AP.432840_TMYx.2004-2018.zip404 K
IND_KA_Bengaluru-Hindustan.AP.432960_TMYx.2007-2021.zip385 KIND_KA_Dharwad.432000_TMYx.zip419 KIND_KA_Mangaluru.Intl.AP.432840_TMYx.2007-2021.zip414 K
IND_KA_Bengaluru-Hindustan.AP.432960_TMYx.zip389 KIND_KA_Gadag.432010_TMYx.2004-2018.zip409 KIND_KA_Mangaluru.Intl.AP.432840_TMYx.zip426 K
IND_KA_Bengaluru.432950_ISHRAE2014.zip2,441 KIND_KA_Gadag.432010_TMYx.2007-2021.zip438 KIND_KA_Mangaluru.Panambur.432850_TMYx.2007-2021.zip413 K
IND_KA_Bengaluru.432950_TMYx.2004-2018.zip404 KIND_KA_Gadag.432010_TMYx.zip428 KIND_KA_Mangaluru.Panambur.432850_TMYx.zip414 K
IND_KA_Bengaluru.432950_TMYx.2007-2021.zip434 KIND_KA_Gulbarga.431210_TMYx.2007-2021.zip428 KIND_KA_Mysuru.432910_TMYx.2007-2021.zip418 K
IND_KA_Bengaluru.432950_TMYx.zip424 KIND_KA_Gulbarga.431210_TMYx.zip425 KIND_KA_Mysuru.432910_TMYx.zip418 K
IND_KA_Bengaluru.Intl.AP.427056_TMYx.2004-2018.zip333 KIND_KA_Hassan.432630_TMYx.2007-2021.zip414 KIND_KA_Raichur.431690_TMYx.2007-2021.zip418 K
IND_KA_Bengaluru.Intl.AP.427056_TMYx.2007-2021.zip377 KIND_KA_Hassan.432630_TMYx.zip414 KIND_KA_Raichur.431690_TMYx.zip418 K
IND_KA_Bengaluru.Intl.AP.427056_TMYx.zip377 KIND_KA_Haveri.432270_TMYx.2007-2021.zip412 KIND_KA_Shimoga.432580_TMYx.2007-2021.zip413 K
IND_KA_Bidar.431250_TMYx.2007-2021.zip418 KIND_KA_Haveri.432270_TMYx.zip412 KIND_KA_Shimoga.432580_TMYx.zip413 K
IND_KA_Bidar.431250_TMYx.zip418 KIND_KA_Honavar.432260_TMYx.2004-2018.zip391 KIND_KA_Shirali.432290_TMYx.2007-2021.zip410 K
IND_KA_Bijapur.431610_TMYx.2007-2021.zip416 KIND_KA_Honavar.432260_TMYx.2007-2021.zip426 KIND_KA_Shirali.432290_TMYx.zip406 K
IND_KA_Bijapur.431610_TMYx.zip416 KIND_KA_Honavar.432260_TMYx.zip426 KIND_KA_Udgir.430760_TMYx.2007-2021.zip420 K
IND_KA_Chamarajnagar.433220_TMYx.2007-2021.zip418 KIND_KA_Hubli.432011_TMYx.2007-2021.zip409 KIND_KA_Udgir.430760_TMYx.zip420 K
IND_KA_Chamarajnagar.433220_TMYx.zip418 K
KL_Kerala
IND_KL_Alapuzha.433520_TMYx.2007-2021.zip424 KIND_KL_Kottayam.433550_TMYx.zip418 KIND_KL_Punalur.433540_TMYx.zip420 K
IND_KL_Alapuzha.433520_TMYx.zip424 KIND_KL_Kozhikode.433140_TMYx.2004-2018.zip395 KIND_KL_Thiruvananthapuram.433710_ISHRAE2014.zip2,385 K
IND_KL_Calicut.Intl.AP.433200_TMYx.2004-2018.zip320 KIND_KL_Kozhikode.433140_TMYx.2007-2021.zip431 KIND_KL_Thiruvananthapuram.433710_TMYx.2004-2018.zip400 K
IND_KL_Calicut.Intl.AP.433200_TMYx.2007-2021.zip364 KIND_KL_Kozhikode.433140_TMYx.zip418 KIND_KL_Thiruvananthapuram.433710_TMYx.2007-2021.zip441 K
IND_KL_Calicut.Intl.AP.433200_TMYx.zip364 KIND_KL_Nedumbassery.Cochin.Int.AP.433360_TMYx.2007-2021.zip422 KIND_KL_Thiruvananthapuram.433710_TMYx.zip425 K
IND_KL_Cannur.433150_TMYx.2007-2021.zip427 KIND_KL_Nedumbassery.Cochin.Int.AP.433360_TMYx.zip421 KIND_KL_Thiruvananthapuram.Intl.AP.433720_TMYx.2004-2018.zip332 K
IND_KL_Cannur.433150_TMYx.zip421 KIND_KL_Palakkad.433350_TMYx.2007-2021.zip417 KIND_KL_Thiruvananthapuram.Intl.AP.433720_TMYx.2007-2021.zip364 K
IND_KL_Kochi.NAS.433530_TMYx.2004-2018.zip402 KIND_KL_Palakkad.433350_TMYx.zip414 KIND_KL_Thiruvananthapuram.Intl.AP.433720_TMYx.zip365 K
IND_KL_Kochi.NAS.433530_TMYx.2007-2021.zip439 KIND_KL_Periakulam.433560_TMYx.2007-2021.zip420 KIND_KL_Thrissur.433570_TMYx.2007-2021.zip422 K
IND_KL_Kochi.NAS.433530_TMYx.zip429 KIND_KL_Periakulam.433560_TMYx.zip420 KIND_KL_Thrissur.433570_TMYx.zip422 K
IND_KL_Kottayam.433550_TMYx.2007-2021.zip425 KIND_KL_Punalur.433540_TMYx.2007-2021.zip422 K
LD_Lakshadweep
IND_LD_Agatti.Island.AP.432660_TMYx.2007-2021.zip391 KIND_LD_Amini.AP.433110_TMYx.2007-2021.zip419 KIND_LD_Minicoy.433690_TMYx.2007-2021.zip425 K
IND_LD_Agatti.Island.AP.432660_TMYx.zip391 KIND_LD_Amini.AP.433110_TMYx.zip418 KIND_LD_Minicoy.433690_TMYx.zip424 K
IND_LD_Amini.AP.433110_TMYx.2004-2018.zip388 KIND_LD_Minicoy.433690_TMYx.2004-2018.zip396 K
MH_Maharashtra
IND_MH_Ahmadnagar.430090_TMYx.2007-2021.zip417 KIND_MH_Gandhi.Nagar.AP.429210_TMYx.2004-2018.zip400 KIND_MH_Nashik.Ozar.429200_TMYx.2007-2021.zip403 K
IND_MH_Ahmadnagar.430090_TMYx.zip415 KIND_MH_Gandhi.Nagar.AP.429210_TMYx.2007-2021.zip426 KIND_MH_Nashik.Ozar.429200_TMYx.zip402 K
IND_MH_Akola.429330_TMYx.2004-2018.zip406 KIND_MH_Gandhi.Nagar.AP.429210_TMYx.zip424 KIND_MH_Parbhani.430170_TMYx.2007-2021.zip421 K
IND_MH_Akola.429330_TMYx.2007-2021.zip436 KIND_MH_Gondia.428710_TMYx.2007-2021.zip426 KIND_MH_Parbhani.430170_TMYx.zip418 K
IND_MH_Akola.429330_TMYx.zip434 KIND_MH_Gondia.428710_TMYx.zip420 KIND_MH_Pune.430630_TMYx.2007-2021.zip429 K
IND_MH_Akola.AP.429340_ISHRAE2014.zip2,426 KIND_MH_Harnai.431090_TMYx.2007-2021.zip402 KIND_MH_Pune.AP.430630_ISHRAE2014.zip2,403 K
IND_MH_Akola.AP.429340_TMYx.zip415 KIND_MH_Harnai.431090_TMYx.zip402 KIND_MH_Pune.Intl.AP.430630_TMYx.2004-2018.zip403 K
IND_MH_Alibag.430580_TMYx.2007-2021.zip399 KIND_MH_Jalgaon.428510_TMYx.2007-2021.zip415 KIND_MH_Pune.Intl.AP.430630_TMYx.zip423 K
IND_MH_Alibag.430580_TMYx.zip397 KIND_MH_Jalgaon.428510_TMYx.zip415 KIND_MH_Ratnagiri.431100_ISHRAE2014.zip2,411 K
IND_MH_Amraoti.429370_TMYx.2007-2021.zip418 KIND_MH_Jalna.430120_TMYx.2007-2021.zip417 KIND_MH_Ratnagiri.431100_TMYx.2004-2018.zip404 K
IND_MH_Amraoti.429370_TMYx.zip418 KIND_MH_Jalna.430120_TMYx.zip412 KIND_MH_Ratnagiri.431100_TMYx.2007-2021.zip433 K
IND_MH_Aurangabad.AP.430140_ISHRAE2014.zip2,440 KIND_MH_Jeur.430710_TMYx.2007-2021.zip423 KIND_MH_Ratnagiri.431100_TMYx.zip426 K
IND_MH_Aurangabad.AP.430140_TMYx.2004-2018.zip407 KIND_MH_Jeur.430710_TMYx.zip423 KIND_MH_Sangli.431580_TMYx.2007-2021.zip413 K
IND_MH_Aurangabad.AP.430140_TMYx.2007-2021.zip418 KIND_MH_Kolhapur.AP.431570_TMYx.2007-2021.zip419 KIND_MH_Sangli.431580_TMYx.zip417 K
IND_MH_Aurangabad.AP.430140_TMYx.zip423 KIND_MH_Kolhapur.AP.431570_TMYx.zip417 KIND_MH_Satara.431130_TMYx.2007-2021.zip410 K
IND_MH_Bhira.430620_TMYx.2007-2021.zip410 KIND_MH_Mahabaleshwar.431110_TMYx.2007-2021.zip419 KIND_MH_Satara.431130_TMYx.zip409 K
IND_MH_Bhira.430620_TMYx.zip410 KIND_MH_Mahabaleshwar.431110_TMYx.zip407 KIND_MH_Solapur.431170_ISHRAE2014.zip2,444 K
IND_MH_Bir.430110_TMYx.2007-2021.zip420 KIND_MH_Malegaon.429250_TMYx.2007-2021.zip417 KIND_MH_Solapur.431170_TMYx.2004-2018.zip404 K
IND_MH_Bir.430110_TMYx.zip420 KIND_MH_Malegaon.429250_TMYx.zip417 KIND_MH_Solapur.431170_TMYx.2007-2021.zip430 K
IND_MH_Bombay.Colaba.430570_TMYx.2007-2021.zip399 KIND_MH_Mumbai-Andheri.RS.430030_ISHRAE2014.zip2,425 KIND_MH_Solapur.431170_TMYx.zip423 K
IND_MH_Bombay.Colaba.430570_TMYx.zip396 KIND_MH_Mumbai-Shivaji.Intl.AP.430030_TMYx.2004-2018.zip359 KIND_MH_Vengurla.431930_TMYx.2007-2021.zip413 K
IND_MH_Bramhapuri.429460_TMYx.2007-2021.zip420 KIND_MH_Mumbai-Shivaji.Intl.AP.430030_TMYx.2007-2021.zip381 KIND_MH_Vengurla.431930_TMYx.zip407 K
IND_MH_Bramhapuri.429460_TMYx.zip420 KIND_MH_Mumbai-Shivaji.Intl.AP.430030_TMYx.zip402 KIND_MH_Wardha.429390_TMYx.2007-2021.zip422 K
IND_MH_Buldana.429310_TMYx.2007-2021.zip419 KIND_MH_Nagpur-Ambedkar.Intl.AP.428670_ISHRAE2014.zip2,452 KIND_MH_Wardha.429390_TMYx.zip422 K
IND_MH_Buldana.429310_TMYx.zip419 KIND_MH_Nagpur-Ambedkar.Intl.AP.428670_TMYx.2004-2018.zip373 KIND_MH_Washim.429350_TMYx.2007-2021.zip416 K
IND_MH_Chandrapur.430290_TMYx.2007-2021.zip426 KIND_MH_Nagpur-Ambedkar.Intl.AP.428670_TMYx.2007-2021.zip384 KIND_MH_Washim.429350_TMYx.zip416 K
IND_MH_Chandrapur.430290_TMYx.zip426 KIND_MH_Nagpur-Ambedkar.Intl.AP.428670_TMYx.zip418 KIND_MH_Yeotmal.429430_TMYx.2007-2021.zip416 K
IND_MH_Dahanu.430010_TMYx.2007-2021.zip420 KIND_MH_Nanded.430210_TMYx.2007-2021.zip423 KIND_MH_Yeotmal.429430_TMYx.zip415 K
IND_MH_Dahanu.430010_TMYx.zip412 KIND_MH_Nanded.430210_TMYx.zip423 K
ML_Meghalaya
IND_ML_Barapani.425120_TMYx.2007-2021.zip428 KIND_ML_Cherrapunji.425150_TMYx.zip423 KIND_ML_Shillong.425160_TMYx.2007-2021.zip432 K
IND_ML_Barapani.425120_TMYx.zip428 KIND_ML_Shillong.425160_ISHRAE2014.zip2,407 KIND_ML_Shillong.425160_TMYx.zip432 K
IND_ML_Cherrapunji.425150_TMYx.2007-2021.zip427 K
MN_Manipur
IND_MN_Imphal.426230_ISHRAE2014.zip2,392 KIND_MN_Imphal.426230_TMYx.2007-2021.zip433 KIND_MN_Imphal.426230_TMYx.zip433 K
IND_MN_Imphal.426230_TMYx.2004-2018.zip408 K
MP_Madhya_Pradesh
IND_MP_Betul.428600_TMYx.2007-2021.zip416 KIND_MP_Indore-Holkar.Intl.AP.427540_TMYx.zip425 KIND_MP_Rajgarh.425570_TMYx.zip415 K
IND_MP_Betul.428600_TMYx.zip416 KIND_MP_Jabalpur.426750_ISHRAE2014.zip2,426 KIND_MP_Ratlam.426610_TMYx.2007-2021.zip416 K
IND_MP_Bhopal-Bhoj.AP.426670_ISHRAE2014.zip2,446 KIND_MP_Jabalpur.426750_TMYx.2004-2018.zip403 KIND_MP_Ratlam.426610_TMYx.zip412 K
IND_MP_Bhopal-Bhoj.AP.426670_TMYx.2004-2018.zip408 KIND_MP_Jabalpur.426750_TMYx.2007-2021.zip427 KIND_MP_Rewa.425740_TMYx.2007-2021.zip420 K
IND_MP_Bhopal-Bhoj.AP.426670_TMYx.2007-2021.zip430 KIND_MP_Jabalpur.426750_TMYx.zip416 KIND_MP_Rewa.425740_TMYx.zip420 K
IND_MP_Bhopal-Bhoj.AP.426670_TMYx.zip422 KIND_MP_Khajuraho.425670_TMYx.2007-2021.zip417 KIND_MP_Sagar.426710_TMYx.2007-2021.zip418 K
IND_MP_Chhindwara.427680_TMYx.2007-2021.zip418 KIND_MP_Khajuraho.425670_TMYx.zip418 KIND_MP_Sagar.426710_TMYx.zip415 K
IND_MP_Chhindwara.427680_TMYx.zip418 KIND_MP_Khandwa.428550_TMYx.2007-2021.zip418 KIND_MP_Satna.425710_TMYx.2004-2018.zip405 K
IND_MP_Damoh.426740_TMYx.2007-2021.zip420 KIND_MP_Khandwa.428550_TMYx.zip411 KIND_MP_Satna.425710_TMYx.2007-2021.zip429 K
IND_MP_Damoh.426740_TMYx.zip419 KIND_MP_Khargone.428490_TMYx.2007-2021.zip418 KIND_MP_Satna.425710_TMYx.zip421 K
IND_MP_Datia.424600_TMYx.2007-2021.zip415 KIND_MP_Khargone.428490_TMYx.zip417 KIND_MP_Seoni.427710_TMYx.2007-2021.zip418 K
IND_MP_Datia.424600_TMYx.zip415 KIND_MP_Malanjkhand.427150_TMYx.2007-2021.zip418 KIND_MP_Seoni.427710_TMYx.zip416 K
IND_MP_Dhar.427520_TMYx.2007-2021.zip411 KIND_MP_Malanjkhand.427150_TMYx.zip414 KIND_MP_Shajapur.426650_TMYx.2007-2021.zip421 K
IND_MP_Dhar.427520_TMYx.zip409 KIND_MP_Mandla.427760_TMYx.2007-2021.zip419 KIND_MP_Shajapur.426650_TMYx.zip412 K
IND_MP_Guna.425590_TMYx.2004-2018.zip401 KIND_MP_Mandla.427760_TMYx.zip419 KIND_MP_Sheopur.424560_TMYx.2007-2021.zip422 K
IND_MP_Guna.425590_TMYx.2007-2021.zip425 KIND_MP_Narsinghpur.427700_TMYx.2007-2021.zip418 KIND_MP_Sheopur.424560_TMYx.zip422 K
IND_MP_Guna.425590_TMYx.zip426 KIND_MP_Narsinghpur.427700_TMYx.zip415 KIND_MP_Shivpuri.424590_TMYx.2007-2021.zip418 K
IND_MP_Gwalior.423610_ISHRAE2014.zip2,429 KIND_MP_Nowgong.424670_TMYx.2007-2021.zip420 KIND_MP_Shivpuri.424590_TMYx.zip413 K
IND_MP_Gwalior.423610_TMYx.2004-2018.zip409 KIND_MP_Nowgong.424670_TMYx.zip420 KIND_MP_Sidhi.425770_TMYx.2007-2021.zip421 K
IND_MP_Gwalior.423610_TMYx.2007-2021.zip427 KIND_MP_Pachmarhi.427670_TMYx.2007-2021.zip414 KIND_MP_Sidhi.425770_TMYx.zip415 K
IND_MP_Gwalior.423610_TMYx.zip425 KIND_MP_Pachmarhi.427670_TMYx.zip415 KIND_MP_Tikamgarh.425620_TMYx.2007-2021.zip415 K
IND_MP_Hoshangabad.427630_TMYx.2007-2021.zip418 KIND_MP_Panna.425700_TMYx.2007-2021.zip410 KIND_MP_Tikamgarh.425620_TMYx.zip415 K
IND_MP_Hoshangabad.427630_TMYx.zip418 KIND_MP_Panna.425700_TMYx.zip412 KIND_MP_Ujjain.426620_TMYx.2007-2021.zip416 K
IND_MP_Indore-Holkar.AP.427540_ISHRAE2014.zip2,436 KIND_MP_Raisen.426720_TMYx.2007-2021.zip421 KIND_MP_Ujjain.426620_TMYx.zip415 K
IND_MP_Indore-Holkar.Intl.AP.427540_TMYx.2004-2018.zip408 KIND_MP_Raisen.426720_TMYx.zip416 KIND_MP_Umaria.426790_TMYx.2007-2021.zip420 K
IND_MP_Indore-Holkar.Intl.AP.427540_TMYx.2007-2021.zip432 KIND_MP_Rajgarh.425570_TMYx.2007-2021.zip418 KIND_MP_Umaria.426790_TMYx.zip411 K
MZ_Mizoram
IND_MZ_Aijal.427270_TMYx.2007-2021.zip414 KIND_MZ_Lengpui.AP.427260_TMYx.2007-2021.zip413 KIND_MZ_Lengpui.AP.427260_TMYx.zip412 K
IND_MZ_Aijal.427270_TMYx.zip413 K
NL_Nagaland
IND_NL_Kohima.425270_TMYx.2007-2021.zip419 KIND_NL_Kohima.425270_TMYx.zip419 K
OR_Odisha
IND_OR_Angul.429690_TMYx.2007-2021.zip420 KIND_OR_Bolangir.429630_TMYx.zip414 KIND_OR_Koraput.430970_TMYx.zip415 K
IND_OR_Angul.429690_TMYx.zip420 KIND_OR_Chandbali.429730_TMYx.2007-2021.zip421 KIND_OR_Paradip.CWR.429760_TMYx.2007-2021.zip415 K
IND_OR_Balasore.428950_TMYx.2004-2018.zip405 KIND_OR_Chandbali.429730_TMYx.zip423 KIND_OR_Paradip.CWR.429760_TMYx.zip408 K
IND_OR_Balasore.428950_TMYx.2007-2021.zip430 KIND_OR_Cuttack.429700_TMYx.2007-2021.zip418 KIND_OR_Phulbani.429660_TMYx.2007-2021.zip413 K
IND_OR_Balasore.428950_TMYx.zip429 KIND_OR_Cuttack.429700_TMYx.zip417 KIND_OR_Phulbani.429660_TMYx.zip413 K
IND_OR_Baripada.428940_TMYx.2007-2021.zip422 KIND_OR_Gopalpur.430490_TMYx.2007-2021.zip420 KIND_OR_Puri.430530_TMYx.2007-2021.zip410 K
IND_OR_Baripada.428940_TMYx.zip422 KIND_OR_Gopalpur.430490_TMYx.zip412 KIND_OR_Puri.430530_TMYx.zip405 K
IND_OR_Bhawanipatna.430420_TMYx.2007-2021.zip419 KIND_OR_Jharsuguda.AP.428860_TMYx.2004-2018.zip405 KIND_OR_Sambalpur.428830_TMYx.2007-2021.zip421 K
IND_OR_Bhawanipatna.430420_TMYx.zip415 KIND_OR_Jharsuguda.AP.428860_TMYx.2007-2021.zip429 KIND_OR_Sambalpur.428830_TMYx.zip421 K
IND_OR_Bhubaneshwar-Patnaik.Intl.AP.429710_ISHRAE2014.zip2,444 KIND_OR_Jharsuguda.AP.428860_TMYx.zip430 KIND_OR_Sundargarh.427920_TMYx.2007-2021.zip418 K
IND_OR_Bhubaneshwar-Patnaik.Intl.AP.429710_TMYx.2004-2018.zip413 KIND_OR_Keongjhargarh.428910_TMYx.2007-2021.zip428 KIND_OR_Sundargarh.427920_TMYx.zip417 K
IND_OR_Bhubaneshwar-Patnaik.Intl.AP.429710_TMYx.2007-2021.zip423 KIND_OR_Keongjhargarh.428910_TMYx.zip423 KIND_OR_Titlagarh.429610_TMYx.2007-2021.zip414 K
IND_OR_Bhubaneshwar-Patnaik.Intl.AP.429710_TMYx.zip423 KIND_OR_Koraput.430970_TMYx.2007-2021.zip415 KIND_OR_Titlagarh.429610_TMYx.zip414 K
IND_OR_Bolangir.429630_TMYx.2007-2021.zip414 K
PB_Punjab
IND_PB_Amritsar.420710_ISHRAE2014.zip2,456 KIND_PB_Chandigarh.427052_TMYx.zip415 KIND_PB_Patiala.421010_TMYx.2004-2018.zip410 K
IND_PB_Amritsar.420710_TMYx.2004-2018.zip390 KIND_PB_Chandigarh.Iafb.421050_TMYx.2007-2021.zip429 KIND_PB_Patiala.421010_TMYx.2007-2021.zip435 K
IND_PB_Amritsar.420710_TMYx.2007-2021.zip404 KIND_PB_Chandigarh.Iafb.421050_TMYx.zip420 KIND_PB_Patiala.421010_TMYx.zip432 K
IND_PB_Amritsar.420710_TMYx.zip426 KIND_PB_Ludhiana.420990_TMYx.2007-2021.zip425 KIND_PB_Sangrur.421350_TMYx.zip414 K
IND_PB_Chandigarh.427052_TMYx.2007-2021.zip415 KIND_PB_Ludhiana.420990_TMYx.zip424 K
PY_Puducherry
IND_PY_Karaikal.433460_TMYx.2004-2018.zip405 KIND_PY_Karaikal.433460_TMYx.zip439 KIND_PY_Puducherry.AP.433310_TMYx.zip426 K
IND_PY_Karaikal.433460_TMYx.2007-2021.zip438 KIND_PY_Puducherry.AP.433310_TMYx.2007-2021.zip426 K
RJ_Rajasthan
IND_RJ_Ajmer.423430_TMYx.2007-2021.zip418 KIND_RJ_Churu.421700_TMYx.zip421 KIND_RJ_Kota.AP.424520_ISHRAE2014.zip2,441 K
IND_RJ_Ajmer.423430_TMYx.zip409 KIND_RJ_Erinpura.Jawai.Dam.Site.424410_TMYx.2007-2021.zip407 KIND_RJ_Kota.AP.424520_TMYx.2004-2018.zip407 K
IND_RJ_Alwar.422550_TMYx.2007-2021.zip420 KIND_RJ_Erinpura.Jawai.Dam.Site.424410_TMYx.zip407 KIND_RJ_Kota.AP.424520_TMYx.2007-2021.zip431 K
IND_RJ_Alwar.422550_TMYx.zip417 KIND_RJ_Ganganagar.421230_TMYx.2004-2018.zip406 KIND_RJ_Kota.AP.424520_TMYx.zip425 K
IND_RJ_Barmer.424350_ISHRAE2014.zip2,439 KIND_RJ_Ganganagar.421230_TMYx.2007-2021.zip434 KIND_RJ_Mount.Abu.425400_TMYx.2007-2021.zip406 K
IND_RJ_Barmer.424350_TMYx.2004-2018.zip398 KIND_RJ_Ganganagar.421230_TMYx.zip437 KIND_RJ_Mount.Abu.425400_TMYx.zip406 K
IND_RJ_Barmer.424350_TMYx.2007-2021.zip421 KIND_RJ_Jaipur.Intl.AP.423480_ISHRAE2014.zip2,458 KIND_RJ_Phalodi.422370_TMYx.2007-2021.zip415 K
IND_RJ_Barmer.424350_TMYx.zip422 KIND_RJ_Jaipur.Intl.AP.423480_TMYx.2004-2018.zip388 KIND_RJ_Phalodi.422370_TMYx.zip415 K
IND_RJ_Bhilwara.424470_TMYx.2007-2021.zip419 KIND_RJ_Jaipur.Intl.AP.423480_TMYx.2007-2021.zip403 KIND_RJ_Pilani.421740_TMYx.2007-2021.zip427 K
IND_RJ_Bhilwara.424470_TMYx.zip410 KIND_RJ_Jaipur.Intl.AP.423480_TMYx.zip417 KIND_RJ_Pilani.421740_TMYx.zip419 K
IND_RJ_Bikaner.421650_ISHRAE2014.zip2,433 KIND_RJ_Jaisalmer.423280_ISHRAE2014.zip2,443 KIND_RJ_Sawai.Madhopur.424530_TMYx.2007-2021.zip416 K
IND_RJ_Bikaner.421650_TMYx.2004-2018.zip414 KIND_RJ_Jaisalmer.423280_TMYx.2004-2018.zip414 KIND_RJ_Sawai.Madhopur.424530_TMYx.zip415 K
IND_RJ_Bikaner.421650_TMYx.2007-2021.zip432 KIND_RJ_Jaisalmer.423280_TMYx.2007-2021.zip431 KIND_RJ_Sikar.422490_TMYx.2007-2021.zip424 K
IND_RJ_Bikaner.421650_TMYx.zip420 KIND_RJ_Jaisalmer.423280_TMYx.zip426 KIND_RJ_Sikar.422490_TMYx.zip424 K
IND_RJ_Bundi.424500_TMYx.2007-2021.zip414 KIND_RJ_Jhalawar.425550_TMYx.zip406 KIND_RJ_Tonk.423490_TMYx.zip409 K
IND_RJ_Bundi.424500_TMYx.zip410 KIND_RJ_Jodhpur.423390_ISHRAE2014.zip2,462 KIND_RJ_Udaipur-Pratap.AP.425420_TMYx.2004-2018.zip405 K
IND_RJ_Chittorgarh.425460_TMYx.2007-2021.zip419 KIND_RJ_Jodhpur.423390_TMYx.2004-2018.zip411 KIND_RJ_Udaipur-Pratap.AP.425420_TMYx.2007-2021.zip424 K
IND_RJ_Chittorgarh.425460_TMYx.zip419 KIND_RJ_Jodhpur.423390_TMYx.2007-2021.zip427 KIND_RJ_Udaipur-Pratap.AP.425420_TMYx.zip423 K
IND_RJ_Churu.421700_TMYx.2007-2021.zip425 KIND_RJ_Jodhpur.423390_TMYx.zip426 KIND_RJ_Udaipur.425430_TMYx.zip402 K
SK_Sikkim
IND_SK_Gangtok.422990_TMYx.2007-2021.zip421 KIND_SK_Gangtok.422990_TMYx.zip422 K
TG_Telangana
IND_TG_Adilabad.430250_TMYx.2007-2021.zip416 KIND_TG_Hyderabad-Gandhi.Intl.AP.431280_ISHRAE2014.zip2,456 KIND_TG_Medak.430830_TMYx.zip416 K
IND_TG_Adilabad.430250_TMYx.zip414 KIND_TG_Hyderabad-Gandhi.Intl.AP.431285_TMYx.2004-2018.zip330 KIND_TG_Nalgonda.431330_TMYx.2007-2021.zip423 K
IND_TG_Bhadrachalam.431360_TMYx.2007-2021.zip424 KIND_TG_Hyderabad-Gandhi.Intl.AP.431285_TMYx.2007-2021.zip362 KIND_TG_Nalgonda.431330_TMYx.zip418 K
IND_TG_Bhadrachalam.431360_TMYx.zip424 KIND_TG_Hyderabad-Gandhi.Intl.AP.431285_TMYx.zip362 KIND_TG_Nizamabad.430810_TMYx.2007-2021.zip428 K
IND_TG_Hanamkonda.430870_TMYx.2007-2021.zip420 KIND_TG_Khammam.431370_TMYx.2007-2021.zip424 KIND_TG_Nizamabad.430810_TMYx.zip429 K
IND_TG_Hanamkonda.430870_TMYx.zip420 KIND_TG_Khammam.431370_TMYx.zip421 KIND_TG_Ramagundam.RS.430860_ISHRAE2014.zip2,405 K
IND_TG_Hyderabad-Begumpet.AP.431280_TMYx.2004-2018.zip400 KIND_TG_Mahabubnagar.431680_TMYx.2007-2021.zip416 KIND_TG_Ramgundam.RS.430860_TMYx.2004-2018.zip405 K
IND_TG_Hyderabad-Begumpet.AP.431280_TMYx.2007-2021.zip419 KIND_TG_Mahabubnagar.431680_TMYx.zip415 KIND_TG_Ramgundam.RS.430860_TMYx.2007-2021.zip434 K
IND_TG_Hyderabad-Begumpet.AP.431280_TMYx.zip426 KIND_TG_Medak.430830_TMYx.2007-2021.zip418 KIND_TG_Ramgundam.RS.430860_TMYx.zip436 K
TN_Tamil_Nadu
IND_TN_Atiramapattinam.433480_TMYx.2007-2021.zip429 KIND_TN_Kodaikanal.433390_ISHRAE2014.zip2,660 KIND_TN_Salem.433250_TMYx.zip425 K
IND_TN_Atiramapattinam.433480_TMYx.zip430 KIND_TN_Kodaikanal.433390_TMYx.2007-2021.zip428 KIND_TN_Thanjavur.433300_TMYx.2007-2021.zip420 K
IND_TN_Chennai.Intl.AP.432790_ISHRAE2014.zip2,441 KIND_TN_Kodaikanal.433390_TMYx.zip425 KIND_TN_Thanjavur.433300_TMYx.zip420 K
IND_TN_Chennai.Intl.AP.432790_TMYx.2004-2018.zip362 KIND_TN_Kovilangulam.433580_TMYx.2007-2021.zip424 KIND_TN_Tiruchirapalli.Intl.AP.433440_ISHRAE2014.zip2,448 K
IND_TN_Chennai.Intl.AP.432790_TMYx.2007-2021.zip382 KIND_TN_Kovilangulam.433580_TMYx.zip424 KIND_TN_Tiruchirappalli.Intl.AP.433440_TMYx.2004-2018.zip369 K
IND_TN_Chennai.Intl.AP.432790_TMYx.zip420 KIND_TN_Kudimiamalai.433450_TMYx.2007-2021.zip421 KIND_TN_Tiruchirappalli.Intl.AP.433440_TMYx.2007-2021.zip391 K
IND_TN_Coimbatore.Intl.AP.433210_TMYx.2004-2018.zip402 KIND_TN_Kudimiamalai.433450_TMYx.zip421 KIND_TN_Tiruchirappalli.Intl.AP.433440_TMYx.zip417 K
IND_TN_Coimbatore.Intl.AP.433210_TMYx.2007-2021.zip403 KIND_TN_Madurai.433590_TMYx.2007-2021.zip427 KIND_TN_Tiruppattur.433020_TMYx.2007-2021.zip428 K
IND_TN_Coimbatore.Intl.AP.433210_TMYx.zip431 KIND_TN_Madurai.433590_TMYx.zip427 KIND_TN_Tiruppattur.433020_TMYx.zip428 K
IND_TN_Coonoor.433180_TMYx.2007-2021.zip417 KIND_TN_Madurai.433600_TMYx.2007-2021.zip400 KIND_TN_Tiruttani.432770_TMYx.2007-2021.zip424 K
IND_TN_Coonoor.433180_TMYx.zip414 KIND_TN_Madurai.433600_TMYx.zip420 KIND_TN_Tiruttani.432770_TMYx.zip424 K
IND_TN_Cuddalore.433290_TMYx.2004-2018.zip398 KIND_TN_Nagappattinam.433470_TMYx.2004-2018.zip408 KIND_TN_Tondi.433610_TMYx.2007-2021.zip433 K
IND_TN_Cuddalore.433290_TMYx.2007-2021.zip434 KIND_TN_Nagappattinam.433470_TMYx.2007-2021.zip443 KIND_TN_Tondi.433610_TMYx.zip425 K
IND_TN_Cuddalore.433290_TMYx.zip423 KIND_TN_Nagappattinam.433470_TMYx.zip442 KIND_TN_Tuticorin.New.Port.433790_TMYx.2007-2021.zip408 K
IND_TN_Dharmapuri.433010_TMYx.2007-2021.zip425 KIND_TN_Numgambakkam.432780_TMYx.2007-2021.zip426 KIND_TN_Tuticorin.New.Port.433790_TMYx.zip408 K
IND_TN_Dharmapuri.433010_TMYx.zip425 KIND_TN_Numgambakkam.432780_TMYx.zip425 KIND_TN_Udhagamandalam.433170_TMYx.2007-2021.zip412 K
IND_TN_Kallakkurichchi.433260_TMYx.2007-2021.zip421 KIND_TN_Palayankottai.433760_TMYx.2007-2021.zip426 KIND_TN_Udhagamandalam.433170_TMYx.zip412 K
IND_TN_Kallakkurichchi.433260_TMYx.zip419 KIND_TN_Palayankottai.433760_TMYx.zip426 KIND_TN_Valparai.433410_TMYx.2007-2021.zip419 K
IND_TN_Kanniyakumari.433770_TMYx.2007-2021.zip425 KIND_TN_Pamban.433630_TMYx.2004-2018.zip396 KIND_TN_Valparai.433410_TMYx.zip419 K
IND_TN_Kanniyakumari.433770_TMYx.zip414 KIND_TN_Pamban.433630_TMYx.2007-2021.zip431 KIND_TN_Vellore.433030_TMYx.2007-2021.zip430 K
IND_TN_Karaikudi.433270_TMYx.2007-2021.zip420 KIND_TN_Pamban.433630_TMYx.zip432 KIND_TN_Vellore.433030_TMYx.zip430 K
IND_TN_Karaikudi.433270_TMYx.zip422 KIND_TN_Parangipettai.432070_TMYx.2007-2021.zip416 KIND_TN_Yercaud.433400_TMYx.2007-2021.zip421 K
IND_TN_Karur.Paramathy.433420_TMYx.2007-2021.zip426 KIND_TN_Parangipettai.432070_TMYx.zip416 KIND_TN_Yercaud.433400_TMYx.zip421 K
IND_TN_Karur.Paramathy.433420_TMYx.zip426 KIND_TN_Salem.433250_TMYx.2007-2021.zip428 K
TR_Tripura
IND_TR_Agartala.AP.427240_TMYx.2004-2018.zip408 KIND_TR_Agartala.AP.427240_TMYx.zip423 KIND_TR_Kailashahar.426180_TMYx.zip431 K
IND_TR_Agartala.AP.427240_TMYx.2007-2021.zip419 KIND_TR_Kailashahar.426180_TMYx.2007-2021.zip432 K
UP_Uttar_Pradesh
IND_UP_Agra.AP.422600_TMYx.2004-2018.zip401 KIND_UP_Fatehpur.424710_TMYx.zip410 KIND_UP_Lucknow-Amausi-Singh.Intl.AP.423690_TMYx.zip414 K
IND_UP_Agra.AP.422600_TMYx.2007-2021.zip427 KIND_UP_Fursatganj.423720_TMYx.2007-2021.zip424 KIND_UP_Lucknow.423680_TMYx.zip407 K
IND_UP_Agra.AP.422600_TMYx.zip425 KIND_UP_Fursatganj.423720_TMYx.zip424 KIND_UP_Meerut.421390_TMYx.2007-2021.zip427 K
IND_UP_Aligarh.422620_TMYx.2007-2021.zip427 KIND_UP_Ghazipur.424820_TMYx.2007-2021.zip419 KIND_UP_Meerut.421390_TMYx.zip424 K
IND_UP_Aligarh.422620_TMYx.zip424 KIND_UP_Ghazipur.424820_TMYx.zip418 KIND_UP_Moradabad.421870_TMYx.2007-2021.zip420 K
IND_UP_Allahabad-Bamrauli.AP.424750_ISHRAE2014.zip2,333 KIND_UP_Gorakhpur.423790_ISHRAE2014.zip2,341 KIND_UP_Moradabad.421870_TMYx.zip420 K
IND_UP_Allahabad-Bamrauli.AP.424750_TMYx.2004-2018.zip400 KIND_UP_Gorakhpur.423790_TMYx.2004-2018.zip405 KIND_UP_Najibabad.421430_TMYx.2007-2021.zip420 K
IND_UP_Allahabad-Bamrauli.AP.424750_TMYx.2007-2021.zip424 KIND_UP_Gorakhpur.423790_TMYx.2007-2021.zip427 KIND_UP_Najibabad.421430_TMYx.zip417 K
IND_UP_Allahabad-Bamrauli.AP.424750_TMYx.zip427 KIND_UP_Gorakhpur.423790_TMYx.zip429 KIND_UP_Orai.424680_TMYx.2007-2021.zip421 K
IND_UP_Bahraich.422730_TMYx.2007-2021.zip421 KIND_UP_Hamirpur.424690_TMYx.2007-2021.zip419 KIND_UP_Orai.424680_TMYx.zip419 K
IND_UP_Bahraich.422730_TMYx.zip419 KIND_UP_Hamirpur.424690_TMYx.zip419 KIND_UP_Roorkee.421400_ISHRAE2014.zip2,421 K
IND_UP_Banda.424730_TMYx.2007-2021.zip421 KIND_UP_Hardoi.422710_TMYx.2007-2021.zip425 KIND_UP_Shahjahanpur.422660_TMYx.2007-2021.zip424 K
IND_UP_Banda.424730_TMYx.zip420 KIND_UP_Hardoi.422710_TMYx.zip421 KIND_UP_Shahjahanpur.422660_TMYx.zip424 K
IND_UP_Bareilly.AP.421890_TMYx.2004-2018.zip404 KIND_UP_Jhansi.424630_TMYx.2007-2021.zip421 KIND_UP_Sultanpur.423750_TMYx.zip410 K
IND_UP_Bareilly.AP.421890_TMYx.2007-2021.zip430 KIND_UP_Jhansi.424630_TMYx.zip419 KIND_UP_Varanasi-Shastri.Intl.AP.424790_ISHRAE2014.zip2,419 K
IND_UP_Bareilly.AP.421890_TMYx.zip432 KIND_UP_Kanpur.Chakeri.423670_TMYx.2007-2021.zip419 KIND_UP_Varanasi-Shastri.Intl.AP.424790_TMYx.2004-2018.zip390 K
IND_UP_Bulandshahr.421830_TMYx.2007-2021.zip414 KIND_UP_Kanpur.Chakeri.423670_TMYx.zip418 KIND_UP_Varanasi-Shastri.Intl.AP.424790_TMYx.2007-2021.zip406 K
IND_UP_Bulandshahr.421830_TMYx.zip413 KIND_UP_Lucknow-Amausi-Singh.Intl.AP.423690_ISHRAE2014.zip2,445 KIND_UP_Varanasi-Shastri.Intl.AP.424790_TMYx.zip410 K
IND_UP_Etawah.423640_TMYx.zip411 KIND_UP_Lucknow-Amausi-Singh.Intl.AP.423690_TMYx.2004-2018.zip376 KIND_UP_Varanasi.424830_TMYx.2007-2021.zip421 K
IND_UP_Faizabad.423740_TMYx.zip406 KIND_UP_Lucknow-Amausi-Singh.Intl.AP.423690_TMYx.2007-2021.zip391 KIND_UP_Varanasi.424830_TMYx.zip416 K
UT_Uttarakhand
IND_UT_Chamoli.421170_TMYx.zip417 KIND_UT_Dehradun.421110_TMYx.zip430 KIND_UT_Pantnagar.421480_TMYx.zip425 K
IND_UT_Dehradun.421110_ISHRAE2014.zip2,440 KIND_UT_Mukteshwar.Kumaon.421470_TMYx.2007-2021.zip424 KIND_UT_Tehri.421140_TMYx.2007-2021.zip421 K
IND_UT_Dehradun.421110_TMYx.2004-2018.zip408 KIND_UT_Mukteshwar.Kumaon.421470_TMYx.zip415 KIND_UT_Tehri.421140_TMYx.zip422 K
IND_UT_Dehradun.421110_TMYx.2007-2021.zip433 KIND_UT_Pantnagar.421480_TMYx.2007-2021.zip425 K
WB_West_Bengal
IND_WB_Bagati.427140_TMYx.2007-2021.zip422 KIND_WB_Contai.429000_TMYx.2007-2021.zip417 KIND_WB_Kolkata-Bose.Intl.AP.428090_TMYx.zip413 K
IND_WB_Bagati.427140_TMYx.zip419 KIND_WB_Contai.429000_TMYx.zip415 KIND_WB_Krishnanagar.427110_TMYx.2007-2021.zip422 K
IND_WB_Bagdogra.AP.423980_TMYx.2007-2021.zip430 KIND_WB_Cooch.Behar.424030_TMYx.2007-2021.zip430 KIND_WB_Krishnanagar.427110_TMYx.zip419 K
IND_WB_Bagdogra.AP.423980_TMYx.zip429 KIND_WB_Cooch.Behar.424030_TMYx.zip429 KIND_WB_Malda.425030_TMYx.2007-2021.zip426 K
IND_WB_Balurghat.425060_TMYx.2007-2021.zip422 KIND_WB_Darjeeling.422950_TMYx.2007-2021.zip414 KIND_WB_Malda.425030_TMYx.zip426 K
IND_WB_Balurghat.425060_TMYx.zip421 KIND_WB_Darjeeling.422950_TMYx.zip416 KIND_WB_Midnapore.428030_TMYx.2007-2021.zip422 K
IND_WB_Bankura.427060_TMYx.2004-2018.zip404 KIND_WB_Diamond.Harbour.428110_TMYx.2007-2021.zip419 KIND_WB_Midnapore.428030_TMYx.zip418 K
IND_WB_Bankura.427060_TMYx.2007-2021.zip430 KIND_WB_Diamond.Harbour.428110_TMYx.zip416 KIND_WB_Panagarh.AFB.427040_TMYx.zip401 K
IND_WB_Bankura.427060_TMYx.zip429 KIND_WB_Digha.429010_TMYx.2007-2021.zip424 KIND_WB_Purulia.427050_TMYx.2007-2021.zip423 K
IND_WB_Berhampore.426030_TMYx.2007-2021.zip422 KIND_WB_Digha.429010_TMYx.zip420 KIND_WB_Purulia.427050_TMYx.zip421 K
IND_WB_Berhampore.426030_TMYx.zip422 KIND_WB_Jalpaiguri.423990_TMYx.2007-2021.zip428 KIND_WB_Sandheads.Atoll.429770_TMYx.zip397 K
IND_WB_Burdwan.427090_TMYx.2007-2021.zip422 KIND_WB_Jalpaiguri.423990_TMYx.zip428 KIND_WB_Shanti.Niketan.427080_TMYx.2007-2021.zip426 K
IND_WB_Burdwan.427090_TMYx.zip422 KIND_WB_Kalimpong.422960_TMYx.2007-2021.zip421 KIND_WB_Shanti.Niketan.427080_TMYx.zip424 K
IND_WB_Calcutta.Alipore.428070_TMYx.2007-2021.zip425 KIND_WB_Kalimpong.422960_TMYx.zip421 KIND_WB_Siliguri.423970_TMYx.zip410 K
IND_WB_Calcutta.Alipore.428070_TMYx.zip421 KIND_WB_Kolkata-Bose.Intl.AP.428090_ISHRAE2014.zip2,422 KIND_WB_Uluberia.428050_TMYx.2007-2021.zip419 K
IND_WB_Canning.428120_TMYx.2007-2021.zip419 KIND_WB_Kolkata-Bose.Intl.AP.428090_TMYx.2004-2018.zip361 KIND_WB_Uluberia.428050_TMYx.zip418 K
IND_WB_Canning.428120_TMYx.zip419 KIND_WB_Kolkata-Bose.Intl.AP.428090_TMYx.2007-2021.zip388 K