Navigation
<parent>
<home>


Details (List Below)
AD_Adygea   MO_Mordovia
ALT_Altai   MUR_Murmansk
AL_Gorno-Altai   NEN_Nenets
AMU_Amur   NGR_Novgorod
ARK_Arkhangelsk   NIZ_Nizhny_Novgorod
AST_Astrakhan   NVS_Novosibirsk
BA_Bashkortostan   OMS_Omsk
BEL_Belgorod   ORE_Orenburg
BRY_Bryansk   ORL_Oryol
BU_Buryatia   PER_Perm
CE_Chechnya   PNZ_Penza
CHE_Chelyabinsk   PRI_Primorsky
CHU_Chukotka   PSK_Pskov
CU_Chuvash   ROS_Rostov
DA_Dagestan   RYA_Ryazan
IN_Ingushetia   SAK_Sakhalin
IRK_Irkutsk   SAM_Samara
IVA_Ivanovo   SAR_Saratov
KAM_Kamchatka   SA_Sakha
KB_Kabardino-Balkaria   SE_North_Ossetia-Alania
KC_Karachay-Cherkessia   SMO_Smolensk
KDA_Krasnodar   SPE_Sankt_Peterburg
KEM_Kemerovo   STA_Stavropol
KGD_Kaliningrad   SVE_Sverdlovsk
KGN_Kurgan   TAM_Tambov
KHA_Khabarovsk   TA_Tatarstan
KHM_Khanty-Mansiysk   TOM_Tomsk
KIR_Kirov   TUL_Tula
KK_Khakassia   TVE_Tver
KLU_Kaluga   TYU_Tyumen
KL_Kalmykia   TY_Tuva
KOS_Kostroma   UD_Udmurtia
KO_Komi   ULY_Ulyanovsk
KRS_Kursk   VGG_Volgograd
KR_Karelia   VLA_Vladimir
KYA_Krasnoyarsk   VLG_Vologda
LEN_Leningrad   VOR_Voronezh
LIP_Lipetsk   YAN_Yamalo-Nenets
MAG_Magadan   YAR_Yaroslavl
ME_Mari_El   YEV_Yevreyskaya
MOS_Moscow   ZAB_Zabaykalsky

AD_Adygea
RUS_AD_Maykop.370210_TMYx.2004-2018.zip362 KRUS_AD_Maykop.370210_TMYx.2007-2021.zip420 KRUS_AD_Maykop.370210_TMYx.zip421 K
ALT_Altai
RUS_ALT_Aleysk.299370_TMYx.2004-2018.zip412 KRUS_ALT_Khabary.298160_TMYx.zip420 KRUS_ALT_Slavgorod.AP.299150_TMYx.2004-2018.zip409 K
RUS_ALT_Aleysk.299370_TMYx.2007-2021.zip443 KRUS_ALT_Klyuchi.360210_TMYx.2004-2018.zip409 KRUS_ALT_Slavgorod.AP.299150_TMYx.2007-2021.zip438 K
RUS_ALT_Aleysk.299370_TMYx.zip437 KRUS_ALT_Klyuchi.360210_TMYx.2007-2021.zip444 KRUS_ALT_Slavgorod.AP.299150_TMYx.zip439 K
RUS_ALT_Barnaul.AP.298380_TMYx.2004-2018.zip370 KRUS_ALT_Klyuchi.360210_TMYx.zip441 KRUS_ALT_Soloneshnoye.360450_TMYx.zip431 K
RUS_ALT_Barnaul.AP.298380_TMYx.2007-2021.zip406 KRUS_ALT_Krasnoshchekovo.360360_TMYx.zip437 KRUS_ALT_Sorokino.298360_TMYx.zip429 K
RUS_ALT_Barnaul.AP.298380_TMYx.zip437 KRUS_ALT_Rebrikha.299230_TMYx.2004-2018.zip410 KRUS_ALT_Talmenka.298320_TMYx.zip422 K
RUS_ALT_Bayevo.298270_TMYx.2004-2018.zip409 KRUS_ALT_Rebrikha.299230_TMYx.2007-2021.zip439 KRUS_ALT_Togul.298480_TMYx.zip435 K
RUS_ALT_Bayevo.298270_TMYx.2007-2021.zip445 KRUS_ALT_Rebrikha.299230_TMYx.zip438 KRUS_ALT_Uglovskoye.360280_TMYx.zip414 K
RUS_ALT_Bayevo.298270_TMYx.zip439 KRUS_ALT_Rodino.360200_TMYx.2004-2018.zip413 KRUS_ALT_Volchikha.360220_TMYx.2004-2018.zip411 K
RUS_ALT_Belokurikha.360460_TMYx.zip426 KRUS_ALT_Rodino.360200_TMYx.2007-2021.zip443 KRUS_ALT_Volchikha.360220_TMYx.2007-2021.zip442 K
RUS_ALT_Biysk-Zonalnoye.299390_TMYx.2004-2018.zip412 KRUS_ALT_Rodino.360200_TMYx.zip440 KRUS_ALT_Volchikha.360220_TMYx.zip447 K
RUS_ALT_Biysk-Zonalnoye.299390_TMYx.2007-2021.zip443 KRUS_ALT_Rubtsovsk.AP.360340_TMYx.2004-2018.zip410 KRUS_ALT_Zavyalovo.299250_TMYx.zip429 K
RUS_ALT_Biysk-Zonalnoye.299390_TMYx.zip444 KRUS_ALT_Rubtsovsk.AP.360340_TMYx.2007-2021.zip445 KRUS_ALT_Zmeinogorsk.360380_TMYx.2004-2018.zip415 K
RUS_ALT_Kamen-na-Obi.298220_TMYx.2004-2018.zip412 KRUS_ALT_Rubtsovsk.AP.360340_TMYx.zip446 KRUS_ALT_Zmeinogorsk.360380_TMYx.2007-2021.zip444 K
RUS_ALT_Kamen-na-Obi.298220_TMYx.2007-2021.zip441 KRUS_ALT_Shelabolikha.298370_TMYx.zip423 KRUS_ALT_Zmeinogorsk.360380_TMYx.zip441 K
RUS_ALT_Kamen-na-Obi.298220_TMYx.zip439 KRUS_ALT_Shipunovo.360320_TMYx.zip426 K
AL_Gorno-Altai
RUS_AL_Akkem.364430_TMYx.zip433 KRUS_AL_Kosh-Agach.362590_TMYx.zip439 KRUS_AL_Ust-Kan.362130_TMYx.zip429 K
RUS_AL_Argamji.364570_TMYx.zip425 KRUS_AL_Mayma.360520_TMYx.zip431 KRUS_AL_Ust-Koksa.362290_TMYx.2004-2018.zip409 K
RUS_AL_Chemal.360580_TMYx.2004-2018.zip409 KRUS_AL_Onguday.362310_TMYx.zip427 KRUS_AL_Ust-Koksa.362290_TMYx.2007-2021.zip446 K
RUS_AL_Chemal.360580_TMYx.2007-2021.zip442 KRUS_AL_Turochak.360610_TMYx.2004-2018.zip405 KRUS_AL_Ust-Koksa.362290_TMYx.zip440 K
RUS_AL_Chemal.360580_TMYx.zip441 KRUS_AL_Turochak.360610_TMYx.2007-2021.zip442 KRUS_AL_Yaylyu.360640_TMYx.2004-2018.zip403 K
RUS_AL_Kosh-Agach.362590_TMYx.2004-2018.zip407 KRUS_AL_Turochak.360610_TMYx.zip443 KRUS_AL_Yaylyu.360640_TMYx.2007-2021.zip440 K
RUS_AL_Kosh-Agach.362590_TMYx.2007-2021.zip444 KRUS_AL_Ulagan.362460_TMYx.zip432 KRUS_AL_Yaylyu.360640_TMYx.zip438 K
AMU_Amur
RUS_AMU_Arkhara.315940_TMYx.2004-2018.zip409 KRUS_AMU_Ignashino.306860_TMYx.2007-2021.zip439 KRUS_AMU_Shimanovsk.AP.314420_TMYx.zip433 K
RUS_AMU_Arkhara.315940_TMYx.2007-2021.zip440 KRUS_AMU_Ignashino.306860_TMYx.zip435 KRUS_AMU_Skovorodino.306920_TMYx.2004-2018.zip408 K
RUS_AMU_Arkhara.315940_TMYx.zip442 KRUS_AMU_Ignatyevo.AP.313289_TMYx.2004-2018.zip342 KRUS_AMU_Skovorodino.306920_TMYx.2007-2021.zip433 K
RUS_AMU_Astashiha.315860_TMYx.zip422 KRUS_AMU_Ignatyevo.AP.313289_TMYx.2007-2021.zip378 KRUS_AMU_Skovorodino.306920_TMYx.zip435 K
RUS_AMU_Ayak.313720_TMYx.zip415 KRUS_AMU_Ignatyevo.AP.313289_TMYx.zip378 KRUS_AMU_Srednayaya.Nyukzha.304980_TMYx.zip423 K
RUS_AMU_Belogorsk.315130_TMYx.2004-2018.zip405 KRUS_AMU_Khara.315930_TMYx.zip413 KRUS_AMU_Stoyba.313920_TMYx.zip421 K
RUS_AMU_Belogorsk.315130_TMYx.2007-2021.zip437 KRUS_AMU_Kumara.314440_TMYx.zip430 KRUS_AMU_Svobodny.314450_TMYx.2004-2018.zip411 K
RUS_AMU_Belogorsk.315130_TMYx.zip428 KRUS_AMU_Loksak.312630_TMYx.2007-2021.zip413 KRUS_AMU_Svobodny.314450_TMYx.2007-2021.zip440 K
RUS_AMU_Blagoveshchensk.315100_TMYx.2004-2018.zip407 KRUS_AMU_Loksak.312630_TMYx.zip425 KRUS_AMU_Svobodny.314450_TMYx.zip433 K
RUS_AMU_Blagoveshchensk.315100_TMYx.2007-2021.zip442 KRUS_AMU_Magadagachi.AP.312950_TMYx.2004-2018.zip407 KRUS_AMU_Tigan.Urkan.305990_TMYx.zip423 K
RUS_AMU_Blagoveshchensk.315100_TMYx.zip434 KRUS_AMU_Magadagachi.AP.312950_TMYx.2007-2021.zip434 KRUS_AMU_Tynda.304990_TMYx.2004-2018.zip403 K
RUS_AMU_Bomnak.AP.312530_TMYx.2004-2018.zip400 KRUS_AMU_Magadagachi.AP.312950_TMYx.zip429 KRUS_AMU_Tynda.304990_TMYx.2007-2021.zip439 K
RUS_AMU_Bomnak.AP.312530_TMYx.2007-2021.zip432 KRUS_AMU_Malinovka.315830_TMYx.2007-2021.zip411 KRUS_AMU_Tynda.304990_TMYx.zip432 K
RUS_AMU_Bomnak.AP.312530_TMYx.zip428 KRUS_AMU_Malinovka.315830_TMYx.zip417 KRUS_AMU_Unaha.311990_TMYx.zip427 K
RUS_AMU_Bratolyubovka.315210_TMYx.2004-2018.zip406 KRUS_AMU_Mazanovo.314430_TMYx.zip424 KRUS_AMU_Urusha.305970_TMYx.zip422 K
RUS_AMU_Bratolyubovka.315210_TMYx.2007-2021.zip438 KRUS_AMU_Mukhino.313770_TMYx.zip420 KRUS_AMU_Usakovo.314410_TMYx.zip429 K
RUS_AMU_Bratolyubovka.315210_TMYx.zip434 KRUS_AMU_Nora.313180_TMYx.zip421 KRUS_AMU_Ust-Nyukzha.303850_TMYx.2004-2018.zip389 K
RUS_AMU_Chernyayevo.313710_TMYx.2004-2018.zip409 KRUS_AMU_Norsk.313880_TMYx.2004-2018.zip405 KRUS_AMU_Ust-Nyukzha.303850_TMYx.2007-2021.zip429 K
RUS_AMU_Chernyayevo.313710_TMYx.2007-2021.zip438 KRUS_AMU_Norsk.313880_TMYx.2007-2021.zip438 KRUS_AMU_Ust-Nyukzha.303850_TMYx.zip426 K
RUS_AMU_Chernyayevo.313710_TMYx.zip432 KRUS_AMU_Norsk.313880_TMYx.zip436 KRUS_AMU_Ust-Urkima.304970_TMYx.zip419 K
RUS_AMU_Dambuki.312570_TMYx.zip417 KRUS_AMU_Ogoron.313110_TMYx.zip417 KRUS_AMU_Verkhnyaya.Tom.314590_TMYx.zip435 K
RUS_AMU_Dep.Dolbir.313060_TMYx.zip409 KRUS_AMU_Oktyabrsky.313730_TMYx.zip425 KRUS_AMU_Yerofey.Pavlovich.306830_TMYx.2004-2018.zip404 K
RUS_AMU_Dzalinda.306950_TMYx.2004-2018.zip408 KRUS_AMU_Paykan.315280_TMYx.zip423 KRUS_AMU_Yerofey.Pavlovich.306830_TMYx.2007-2021.zip439 K
RUS_AMU_Dzalinda.306950_TMYx.2007-2021.zip440 KRUS_AMU_Poyarkovo.315870_TMYx.2004-2018.zip410 KRUS_AMU_Yerofey.Pavlovich.306830_TMYx.zip434 K
RUS_AMU_Dzalinda.306950_TMYx.zip430 KRUS_AMU_Poyarkovo.315870_TMYx.2007-2021.zip440 KRUS_AMU_Zavitinsk.315270_TMYx.2004-2018.zip404 K
RUS_AMU_Ekimchan.313290_TMYx.2004-2018.zip400 KRUS_AMU_Poyarkovo.315870_TMYx.zip437 KRUS_AMU_Zavitinsk.315270_TMYx.2007-2021.zip436 K
RUS_AMU_Ekimchan.313290_TMYx.2007-2021.zip436 KRUS_AMU_Selemdzha.313380_TMYx.zip429 KRUS_AMU_Zavitinsk.315270_TMYx.zip432 K
RUS_AMU_Ekimchan.313290_TMYx.zip433 KRUS_AMU_Sergeevka.315110_TMYx.zip421 KRUS_AMU_Zeya.313000_TMYx.2004-2018.zip400 K
RUS_AMU_Fevralsk.313970_TMYx.zip425 KRUS_AMU_Shimanovsk.AP.314420_TMYx.2004-2018.zip406 KRUS_AMU_Zeya.313000_TMYx.2007-2021.zip434 K
RUS_AMU_Gar.313840_TMYx.zip428 KRUS_AMU_Shimanovsk.AP.314420_TMYx.2007-2021.zip439 KRUS_AMU_Zeya.313000_TMYx.zip428 K
RUS_AMU_Ignashino.306860_TMYx.2004-2018.zip409 K
ARK_Arkhangelsk
RUS_ARK_Abramovsky.Lighthouse.223650_TMYx.2004-2018.zip368 KRUS_ARK_Koynas.225830_TMYx.2007-2021.zip415 KRUS_ARK_Shenkursk.AP.227680_TMYx.2007-2021.zip424 K
RUS_ARK_Abramovsky.Lighthouse.223650_TMYx.2007-2021.zip416 KRUS_ARK_Koynas.225830_TMYx.zip417 KRUS_ARK_Shenkursk.AP.227680_TMYx.zip426 K
RUS_ARK_Abramovsky.Lighthouse.223650_TMYx.zip410 KRUS_ARK_Krasnoborsk.228760_TMYx.2004-2018.zip383 KRUS_ARK_Slobodichikovo.228830_TMYx.zip392 K
RUS_ARK_Arkhangelsk-Talagi.225500_TMYx.2004-2018.zip349 KRUS_ARK_Krasnoborsk.228760_TMYx.2007-2021.zip421 KRUS_ARK_Solovki.AP-Solovetsky.Islands.224290_TMYx.2004-2018.zip372 K
RUS_ARK_Arkhangelsk-Talagi.225500_TMYx.2007-2021.zip385 KRUS_ARK_Krasnoborsk.228760_TMYx.zip407 KRUS_ARK_Solovki.AP-Solovetsky.Islands.224290_TMYx.2007-2021.zip413 K
RUS_ARK_Arkhangelsk-Talagi.225500_TMYx.zip405 KRUS_ARK_Leshukonskoye.225730_TMYx.2004-2018.zip376 KRUS_ARK_Solovki.AP-Solovetsky.Islands.224290_TMYx.zip403 K
RUS_ARK_Arkhangelsk-Vaskovo.225550_TMYx.zip413 KRUS_ARK_Leshukonskoye.225730_TMYx.2007-2021.zip418 KRUS_ARK_Sura.226760_TMYx.2004-2018.zip392 K
RUS_ARK_Borkovskaya.224990_TMYx.zip402 KRUS_ARK_Leshukonskoye.225730_TMYx.zip414 KRUS_ARK_Sura.226760_TMYx.2007-2021.zip428 K
RUS_ARK_Dvinskoy-Bereznik.AP.227620_TMYx.2007-2021.zip415 KRUS_ARK_Lyamtsa.225350_TMYx.zip392 KRUS_ARK_Sura.226760_TMYx.zip425 K
RUS_ARK_Dvinskoy-Bereznik.AP.227620_TMYx.zip416 KRUS_ARK_Mezen.224710_TMYx.2004-2018.zip384 KRUS_ARK_Tikhaya.Bay.200490_TMYx.zip389 K
RUS_ARK_Emetsk.226560_TMYx.2004-2018.zip379 KRUS_ARK_Mezen.224710_TMYx.2007-2021.zip419 KRUS_ARK_Turcasovo.226480_TMYx.2004-2018.zip376 K
RUS_ARK_Emetsk.226560_TMYx.2007-2021.zip422 KRUS_ARK_Mezen.224710_TMYx.zip424 KRUS_ARK_Turcasovo.226480_TMYx.2007-2021.zip418 K
RUS_ARK_Emetsk.226560_TMYx.zip417 KRUS_ARK_Morzhovets.Island.223610_TMYx.2007-2021.zip401 KRUS_ARK_Turcasovo.226480_TMYx.zip409 K
RUS_ARK_Intsy.224520_TMYx.zip402 KRUS_ARK_Morzhovets.Island.223610_TMYx.zip395 KRUS_ARK_Unskiy.Lighthouse.225410_TMYx.2004-2018.zip329 K
RUS_ARK_Kalgachikha.226380_TMYx.zip409 KRUS_ARK_Moseevo.224810_TMYx.2004-2018.zip378 KRUS_ARK_Unskiy.Lighthouse.225410_TMYx.2007-2021.zip406 K
RUS_ARK_Kargopol.228450_TMYx.2004-2018.zip388 KRUS_ARK_Moseevo.224810_TMYx.2007-2021.zip418 KRUS_ARK_Unskiy.Lighthouse.225410_TMYx.zip402 K
RUS_ARK_Kargopol.228450_TMYx.2007-2021.zip425 KRUS_ARK_Moseevo.224810_TMYx.zip412 KRUS_ARK_Velsk.228670_TMYx.2004-2018.zip392 K
RUS_ARK_Kargopol.228450_TMYx.zip424 KRUS_ARK_Mudyug.225510_TMYx.2004-2018.zip375 KRUS_ARK_Velsk.228670_TMYx.2007-2021.zip425 K
RUS_ARK_Karpogory.226710_TMYx.2004-2018.zip377 KRUS_ARK_Mudyug.225510_TMYx.2007-2021.zip414 KRUS_ARK_Velsk.228670_TMYx.zip419 K
RUS_ARK_Karpogory.226710_TMYx.2007-2021.zip417 KRUS_ARK_Mudyug.225510_TMYx.zip410 KRUS_ARK_Verhnyaya.Toyma.227780_TMYx.2004-2018.zip387 K
RUS_ARK_Karpogory.226710_TMYx.zip406 KRUS_ARK_Nyandoma.228540_TMYx.2004-2018.zip383 KRUS_ARK_Verhnyaya.Toyma.227780_TMYx.2007-2021.zip426 K
RUS_ARK_Kepino.224560_TMYx.2004-2018.zip366 KRUS_ARK_Nyandoma.228540_TMYx.2007-2021.zip421 KRUS_ARK_Verhnyaya.Toyma.227780_TMYx.zip427 K
RUS_ARK_Kepino.224560_TMYx.2007-2021.zip420 KRUS_ARK_Nyandoma.228540_TMYx.zip419 KRUS_ARK_Viktoria.Island.200260_TMYx.zip381 K
RUS_ARK_Kepino.224560_TMYx.zip410 KRUS_ARK_Okulovskaya.227810_TMYx.zip401 KRUS_ARK_Vilegodskoe.228890_TMYx.2004-2018.zip383 K
RUS_ARK_Kholmogorskaya.226510_TMYx.zip397 KRUS_ARK_Onega.226410_TMYx.2004-2018.zip386 KRUS_ARK_Vilegodskoe.228890_TMYx.2007-2021.zip425 K
RUS_ARK_Kholmogory.225590_TMYx.2007-2021.zip415 KRUS_ARK_Onega.226410_TMYx.2007-2021.zip423 KRUS_ARK_Vilegodskoe.228890_TMYx.zip411 K
RUS_ARK_Kholmogory.225590_TMYx.zip409 KRUS_ARK_Onega.226410_TMYx.zip424 KRUS_ARK_Yarensk.227980_TMYx.2004-2018.zip391 K
RUS_ARK_Konevo.227490_TMYx.2004-2018.zip378 KRUS_ARK_Pinega.225630_TMYx.2004-2018.zip387 KRUS_ARK_Yarensk.227980_TMYx.2007-2021.zip428 K
RUS_ARK_Konevo.227490_TMYx.2007-2021.zip423 KRUS_ARK_Pinega.225630_TMYx.2007-2021.zip425 KRUS_ARK_Yarensk.227980_TMYx.zip419 K
RUS_ARK_Konevo.227490_TMYx.zip413 KRUS_ARK_Pinega.225630_TMYx.zip421 KRUS_ARK_Yemtsa.226570_TMYx.zip409 K
RUS_ARK_Konosha.229510_TMYx.2004-2018.zip372 KRUS_ARK_Severodvinsk.225460_TMYx.2004-2018.zip384 KRUS_ARK_Zhizhgin.224380_TMYx.2004-2018.zip371 K
RUS_ARK_Konosha.229510_TMYx.2007-2021.zip416 KRUS_ARK_Severodvinsk.225460_TMYx.2007-2021.zip425 KRUS_ARK_Zhizhgin.224380_TMYx.2007-2021.zip418 K
RUS_ARK_Konosha.229510_TMYx.zip407 KRUS_ARK_Severodvinsk.225460_TMYx.zip412 KRUS_ARK_Zhizhgin.224380_TMYx.zip417 K
RUS_ARK_Kotlas.AP.228870_TMYx.2004-2018.zip371 KRUS_ARK_Shangaly.228690_TMYx.2004-2018.zip383 KRUS_ARK_Zimnegorskiy.Lighthouse.224460_TMYx.2004-2018.zip368 K
RUS_ARK_Kotlas.AP.228870_TMYx.2007-2021.zip427 KRUS_ARK_Shangaly.228690_TMYx.2007-2021.zip423 KRUS_ARK_Zimnegorskiy.Lighthouse.224460_TMYx.2007-2021.zip416 K
RUS_ARK_Kotlas.AP.228870_TMYx.zip425 KRUS_ARK_Shangaly.228690_TMYx.zip405 KRUS_ARK_Zimnegorskiy.Lighthouse.224460_TMYx.zip408 K
RUS_ARK_Koynas.225830_TMYx.2004-2018.zip383 KRUS_ARK_Shenkursk.AP.227680_TMYx.2004-2018.zip394 K
AST_Astrakhan
RUS_AST_Astrakhan.348800_TMYx.2004-2018.zip337 KRUS_AST_Dosang.347850_TMYx.2007-2021.zip424 KRUS_AST_Liman.348870_TMYx.zip419 K
RUS_AST_Astrakhan.348800_TMYx.2007-2021.zip373 KRUS_AST_Dosang.347850_TMYx.zip426 KRUS_AST_Verhniy.Baskunchak.345790_TMYx.2004-2018.zip409 K
RUS_AST_Astrakhan.348800_TMYx.zip438 KRUS_AST_Kapustin.Yar.345710_TMYx.zip427 KRUS_AST_Verhniy.Baskunchak.345790_TMYx.2007-2021.zip435 K
RUS_AST_Chyorny.Yar.345780_TMYx.2007-2021.zip425 KRUS_AST_Kharabali.346870_TMYx.zip423 KRUS_AST_Verhniy.Baskunchak.345790_TMYx.zip433 K
RUS_AST_Chyorny.Yar.345780_TMYx.zip417 KRUS_AST_Liman.348870_TMYx.2007-2021.zip424 K
BA_Bashkortostan
RUS_BA_Aksakovo.287190_TMYx.2004-2018.zip390 KRUS_BA_Birsk.286210_TMYx.zip431 KRUS_BA_Sterlitamak.288250_TMYx.2007-2021.zip439 K
RUS_BA_Aksakovo.287190_TMYx.2007-2021.zip431 KRUS_BA_Buzdyak.287130_TMYx.zip410 KRUS_BA_Sterlitamak.288250_TMYx.zip437 K
RUS_BA_Aksakovo.287190_TMYx.zip415 KRUS_BA_Duvan.285370_TMYx.2007-2021.zip425 KRUS_BA_Tirlyansky.287300_TMYx.zip412 K
RUS_BA_Akyar.350370_TMYx.2004-2018.zip409 KRUS_BA_Duvan.285370_TMYx.zip434 KRUS_BA_Tukan.288230_TMYx.zip409 K
RUS_BA_Akyar.350370_TMYx.2007-2021.zip440 KRUS_BA_Dyurtyuli.286130_TMYx.zip404 KRUS_BA_Tuymazy.287120_TMYx.zip411 K
RUS_BA_Akyar.350370_TMYx.zip438 KRUS_BA_Karaidelsky.285260_TMYx.zip408 KRUS_BA_Uchaly.287360_TMYx.zip416 K
RUS_BA_Arkhangelskoye.287260_TMYx.zip416 KRUS_BA_Karlykhanovo.285350_TMYx.zip411 KRUS_BA_Ufa.287220_TMYx.2004-2018.zip355 K
RUS_BA_Askino.285220_TMYx.2004-2018.zip402 KRUS_BA_Magnitogorsk.Intl.AP.232215_TMYx.2004-2018.zip328 KRUS_BA_Ufa.287220_TMYx.2007-2021.zip397 K
RUS_BA_Askino.285220_TMYx.2007-2021.zip441 KRUS_BA_Magnitogorsk.Intl.AP.232215_TMYx.2007-2021.zip366 KRUS_BA_Ufa.287220_TMYx.zip436 K
RUS_BA_Askino.285220_TMYx.zip444 KRUS_BA_Magnitogorsk.Intl.AP.232215_TMYx.zip365 KRUS_BA_Ulu.Telyak.286290_TMYx.zip414 K
RUS_BA_Bakaly.286150_TMYx.2007-2021.zip423 KRUS_BA_Meleuz.289250_TMYx.zip437 KRUS_BA_Yanaul.284190_TMYx.zip435 K
RUS_BA_Bakaly.286150_TMYx.zip442 KRUS_BA_Raevsky.287100_TMYx.zip412 KRUS_BA_Yermolayevo.289270_TMYx.zip416 K
RUS_BA_Beloretsk.288310_TMYx.zip420 KRUS_BA_Staronadezdino.286220_TMYx.zip411 KRUS_BA_Zilair.350260_TMYx.2004-2018.zip407 K
RUS_BA_Birsk.286210_TMYx.2004-2018.zip397 KRUS_BA_Sterlibashevo.288270_TMYx.zip412 KRUS_BA_Zilair.350260_TMYx.2007-2021.zip439 K
RUS_BA_Birsk.286210_TMYx.2007-2021.zip434 KRUS_BA_Sterlitamak.288250_TMYx.2004-2018.zip405 KRUS_BA_Zilair.350260_TMYx.zip438 K
BEL_Belgorod
RUS_BEL_Belgorod.AP.342140_TMYx.2007-2021.zip387 KRUS_BEL_Gotnya.River.342020_TMYx.2004-2018.zip393 KRUS_BEL_Stary.Oskol.341160_TMYx.zip425 K
RUS_BEL_Belgorod.AP.342140_TMYx.zip404 KRUS_BEL_Gotnya.River.342020_TMYx.2007-2021.zip425 KRUS_BEL_Valuyki.343210_TMYx.2004-2018.zip395 K
RUS_BEL_Bogoroditskoe.Fenino.341100_TMYx.2004-2018.zip401 KRUS_BEL_Gotnya.River.342020_TMYx.zip421 KRUS_BEL_Valuyki.343210_TMYx.2007-2021.zip427 K
RUS_BEL_Bogoroditskoe.Fenino.341100_TMYx.2007-2021.zip434 KRUS_BEL_Novy.Oskol.342130_TMYx.zip414 KRUS_BEL_Valuyki.343210_TMYx.zip427 K
RUS_BEL_Bogoroditskoe.Fenino.341100_TMYx.zip434 K
BRY_Bryansk
RUS_BRY_Bryansk.268980_TMYx.2004-2018.zip377 KRUS_BRY_Krasnaya.Gora.269760_TMYx.2007-2021.zip433 KRUS_BRY_Zhukovka.268940_TMYx.2004-2018.zip401 K
RUS_BRY_Bryansk.268980_TMYx.2007-2021.zip417 KRUS_BRY_Krasnaya.Gora.269760_TMYx.zip418 KRUS_BRY_Zhukovka.268940_TMYx.2007-2021.zip435 K
RUS_BRY_Bryansk.268980_TMYx.zip417 KRUS_BRY_Trubchevsk.269970_TMYx.2004-2018.zip401 KRUS_BRY_Zhukovka.268940_TMYx.zip408 K
RUS_BRY_Klintsy.269870_TMYx.zip417 KRUS_BRY_Trubchevsk.269970_TMYx.2007-2021.zip440 KRUS_BRY_Zlynka.330420_TMYx.zip415 K
RUS_BRY_Krasnaya.Gora.269760_TMYx.2004-2018.zip392 KRUS_BRY_Trubchevsk.269970_TMYx.zip435 K
BU_Buryatia
RUS_BU_Babushkin.308220_TMYx.2004-2018.zip403 KRUS_BU_Khyagt.309250_TMYx.2004-2018.zip406 KRUS_BU_Sosnovo-Ozerskoye.307450_TMYx.2007-2021.zip438 K
RUS_BU_Babushkin.308220_TMYx.2007-2021.zip436 KRUS_BU_Khyagt.309250_TMYx.2007-2021.zip438 KRUS_BU_Sosnovo-Ozerskoye.307450_TMYx.zip437 K
RUS_BU_Babushkin.308220_TMYx.zip438 KRUS_BU_Khyagt.309250_TMYx.zip433 KRUS_BU_Suhaya.307260_TMYx.zip431 K
RUS_BU_Bagdarin.305540_TMYx.2004-2018.zip405 KRUS_BU_Kurumkan.AP.305470_TMYx.zip426 KRUS_BU_Tankhoy.308240_TMYx.zip432 K
RUS_BU_Bagdarin.305540_TMYx.2007-2021.zip438 KRUS_BU_Kyran.AP.308060_TMYx.zip428 KRUS_BU_Taza.305420_TMYx.zip425 K
RUS_BU_Bagdarin.305540_TMYx.zip433 KRUS_BU_Maksimikha.306380_TMYx.zip423 KRUS_BU_Telemba.307510_TMYx.zip425 K
RUS_BU_Bago.Gorhon.308030_TMYx.zip420 KRUS_BU_Mondy.308020_TMYx.2004-2018.zip408 KRUS_BU_Tilishma.304610_TMYx.zip420 K
RUS_BU_Barguzin.306360_TMYx.2004-2018.zip401 KRUS_BU_Mondy.308020_TMYx.2007-2021.zip447 KRUS_BU_Tompa.304390_TMYx.2004-2018.zip393 K
RUS_BU_Barguzin.306360_TMYx.2007-2021.zip439 KRUS_BU_Mondy.308020_TMYx.zip445 KRUS_BU_Tompa.304390_TMYx.2007-2021.zip433 K
RUS_BU_Barguzin.306360_TMYx.zip437 KRUS_BU_Muja.303640_TMYx.zip411 KRUS_BU_Tompa.304390_TMYx.zip436 K
RUS_BU_Baunt.304570_TMYx.zip417 KRUS_BU_Mukhorshibir.308370_TMYx.zip428 KRUS_BU_Troickij.Priisk.305550_TMYx.zip416 K
RUS_BU_Bichura.309340_TMYx.zip429 KRUS_BU_Nizhneangarsk.AP.304330_TMYx.2004-2018.zip400 KRUS_BU_Tsakir.309150_TMYx.zip434 K
RUS_BU_Bolshoy.Amalat.306510_TMYx.zip426 KRUS_BU_Nizhneangarsk.AP.304330_TMYx.2007-2021.zip437 KRUS_BU_Tunka.308110_TMYx.zip435 K
RUS_BU_Bolshoy.Uskan.Island.306320_TMYx.zip422 KRUS_BU_Nizhneangarsk.AP.304330_TMYx.zip431 KRUS_BU_Uakit.304550_TMYx.2004-2018.zip403 K
RUS_BU_Bugarihta.305670_TMYx.zip427 KRUS_BU_Nizhniy.Torey.309160_TMYx.zip432 KRUS_BU_Uakit.304550_TMYx.2007-2021.zip433 K
RUS_BU_Davsha.AP.305360_TMYx.zip428 KRUS_BU_Novoselenginsk.308290_TMYx.2004-2018.zip408 KRUS_BU_Uakit.304550_TMYx.zip429 K
RUS_BU_Goryachinsk.307310_TMYx.2004-2018.zip397 KRUS_BU_Novoselenginsk.308290_TMYx.2007-2021.zip439 KRUS_BU_Ulan-Ude.AP.308230_TMYx.2004-2018.zip370 K
RUS_BU_Goryachinsk.307310_TMYx.2007-2021.zip437 KRUS_BU_Novoselenginsk.308290_TMYx.zip438 KRUS_BU_Ulan-Ude.AP.308230_TMYx.2007-2021.zip401 K
RUS_BU_Goryachinsk.307310_TMYx.zip435 KRUS_BU_Orlik.299980_TMYx.2004-2018.zip401 KRUS_BU_Ulan-Ude.AP.308230_TMYx.zip415 K
RUS_BU_Goudzhekit.304320_TMYx.zip432 KRUS_BU_Orlik.299980_TMYx.2007-2021.zip430 KRUS_BU_Ulon.Makit.303560_TMYx.zip433 K
RUS_BU_Ilcir.307080_TMYx.zip427 KRUS_BU_Orlik.299980_TMYx.zip433 KRUS_BU_Ust-Barguzin.306350_TMYx.2004-2018.zip402 K
RUS_BU_Ingur.306550_TMYx.zip423 KRUS_BU_Petropavlovka.309240_TMYx.zip431 KRUS_BU_Ust-Barguzin.306350_TMYx.2007-2021.zip438 K
RUS_BU_Kabansk.307290_TMYx.zip432 KRUS_BU_Polivtsevo.306570_TMYx.zip418 KRUS_BU_Ust-Barguzin.306350_TMYx.zip433 K
RUS_BU_Karaftit.305490_TMYx.zip421 KRUS_BU_Romanovka.306500_TMYx.2004-2018.zip406 KRUS_BU_Ust-Zaza.306490_TMYx.zip427 K
RUS_BU_Khorinsk.307390_TMYx.2004-2018.zip409 KRUS_BU_Romanovka.306500_TMYx.2007-2021.zip439 KRUS_BU_Zakamensky.308180_TMYx.zip428 K
RUS_BU_Khorinsk.307390_TMYx.2007-2021.zip440 KRUS_BU_Romanovka.306500_TMYx.zip435 KRUS_BU_Zamokta.307410_TMYx.2004-2018.zip401 K
RUS_BU_Khorinsk.307390_TMYx.zip439 KRUS_BU_Sanaga.309110_TMYx.zip426 KRUS_BU_Zamokta.307410_TMYx.2007-2021.zip437 K
RUS_BU_Khoryo.307000_TMYx.zip420 KRUS_BU_Sosnovo-Ozerskoye.307450_TMYx.2004-2018.zip406 KRUS_BU_Zamokta.307410_TMYx.zip438 K
CE_Chechnya
RUS_CE_Grozny.372350_TMYx.2007-2021.zip430 KRUS_CE_Gudermes.372440_TMYx.2007-2021.zip422 KRUS_CE_Gudermes.372440_TMYx.zip420 K
RUS_CE_Grozny.372350_TMYx.zip431 K
CHE_Chelyabinsk
RUS_CHE_Argayash.285480_TMYx.zip414 KRUS_CHE_Fershampenuaz.288360_TMYx.zip414 KRUS_CHE_Oktyabrskoye.287540_TMYx.zip415 K
RUS_CHE_Balandino-Chelyabinsk.Intl.AP.286420_TMYx.2004-2018.zip331 KRUS_CHE_Kalininsky.289390_TMYx.zip418 KRUS_CHE_Takhtalym.285460_TMYx.zip411 K
RUS_CHE_Balandino-Chelyabinsk.Intl.AP.286420_TMYx.2007-2021.zip374 KRUS_CHE_Kartaly.289410_TMYx.zip418 KRUS_CHE_Troitsk.287480_TMYx.2004-2018.zip410 K
RUS_CHE_Balandino-Chelyabinsk.Intl.AP.286420_TMYx.zip432 KRUS_CHE_Kizilskoye.289380_TMYx.zip418 KRUS_CHE_Troitsk.287480_TMYx.2007-2021.zip442 K
RUS_CHE_Berdyaush.286360_TMYx.zip410 KRUS_CHE_Kropachevo.286370_TMYx.zip431 KRUS_CHE_Troitsk.287480_TMYx.zip442 K
RUS_CHE_Bolshoy.Kuyash.285450_TMYx.zip404 KRUS_CHE_Magnitogorsk.288380_TMYx.2004-2018.zip410 KRUS_CHE_Verkhneuralsk.288330_TMYx.zip416 K
RUS_CHE_Borodinovka.288440_TMYx.zip413 KRUS_CHE_Magnitogorsk.288380_TMYx.2007-2021.zip442 KRUS_CHE_Verkhny.Ufaley.285410_TMYx.2004-2018.zip401 K
RUS_CHE_Bredy.350410_TMYx.zip419 KRUS_CHE_Magnitogorsk.288380_TMYx.zip442 KRUS_CHE_Verkhny.Ufaley.285410_TMYx.2007-2021.zip442 K
RUS_CHE_Brodokalmak.285490_TMYx.zip415 KRUS_CHE_Medvedevo.286470_TMYx.zip414 KRUS_CHE_Verkhny.Ufaley.285410_TMYx.zip439 K
RUS_CHE_Chelyabinsk.286450_TMYx.2004-2018.zip402 KRUS_CHE_Mtn.Taganay.Gora.286330_TMYx.zip413 KRUS_CHE_Yuzhnouralsk.287450_TMYx.zip416 K
RUS_CHE_Chelyabinsk.286450_TMYx.2007-2021.zip438 KRUS_CHE_Nyazepetrovsk.285330_TMYx.zip417 KRUS_CHE_Zlatoust.286300_TMYx.zip415 K
RUS_CHE_Chelyabinsk.286450_TMYx.zip438 K
CHU_Chukotka
RUS_CHU_Amguema.253720_TMYx.zip396 KRUS_CHU_Enmuveem.253560_TMYx.zip397 KRUS_CHU_Pevek.AP.250510_TMYx.2004-2018.zip365 K
RUS_CHU_Anadyr-Ugolnye.AP.255630_TMYx.2004-2018.zip359 KRUS_CHU_Enurmino.253920_TMYx.zip393 KRUS_CHU_Pevek.AP.250510_TMYx.2007-2021.zip397 K
RUS_CHU_Anadyr-Ugolnye.AP.255630_TMYx.2007-2021.zip389 KRUS_CHU_Erepol.254480_TMYx.zip399 KRUS_CHU_Pevek.AP.250510_TMYx.zip398 K
RUS_CHU_Anadyr-Ugolnye.AP.255630_TMYx.zip412 KRUS_CHU_Ilirney.252480_TMYx.2004-2018.zip381 KRUS_CHU_Provideniya.Bay.AP.255940_TMYx.2007-2021.zip399 K
RUS_CHU_Apapelgino.250520_TMYx.zip388 KRUS_CHU_Ilirney.252480_TMYx.2007-2021.zip416 KRUS_CHU_Provideniya.Bay.AP.255940_TMYx.zip406 K
RUS_CHU_Ayon.250420_TMYx.2004-2018.zip357 KRUS_CHU_Ilirney.252480_TMYx.zip411 KRUS_CHU_Rauchua.250440_TMYx.2004-2018.zip348 K
RUS_CHU_Ayon.250420_TMYx.2007-2021.zip405 KRUS_CHU_Iultin.AP.252730_TMYx.zip390 KRUS_CHU_Rauchua.250440_TMYx.2007-2021.zip403 K
RUS_CHU_Ayon.250420_TMYx.zip398 KRUS_CHU_Kanchalan.254690_TMYx.2004-2018.zip376 KRUS_CHU_Rauchua.250440_TMYx.zip399 K
RUS_CHU_Baimka.253350_TMYx.2004-2018.zip376 KRUS_CHU_Kanchalan.254690_TMYx.2007-2021.zip419 KRUS_CHU_Shmidta.Cape.251730_TMYx.2004-2018.zip359 K
RUS_CHU_Baimka.253350_TMYx.2007-2021.zip413 KRUS_CHU_Kanchalan.254690_TMYx.zip412 KRUS_CHU_Shmidta.Cape.251730_TMYx.2007-2021.zip395 K
RUS_CHU_Baimka.253350_TMYx.zip401 KRUS_CHU_Keperveyem.252410_TMYx.zip384 KRUS_CHU_Shmidta.Cape.251730_TMYx.zip408 K
RUS_CHU_Beringovsky.AP.256770_TMYx.2004-2018.zip382 KRUS_CHU_Khatyrka.257670_TMYx.zip401 KRUS_CHU_Tanyurer.255610_TMYx.2007-2021.zip405 K
RUS_CHU_Beringovsky.AP.256770_TMYx.2007-2021.zip410 KRUS_CHU_Kolyucinskaya.Bay.252860_TMYx.zip393 KRUS_CHU_Tanyurer.255610_TMYx.zip403 K
RUS_CHU_Beringovsky.AP.256770_TMYx.zip419 KRUS_CHU_Konstantinovskaya.251290_TMYx.2004-2018.zip366 KRUS_CHU_Uelen.Cape.253990_TMYx.2004-2018.zip364 K
RUS_CHU_Beryozovo.256560_TMYx.zip404 KRUS_CHU_Konstantinovskaya.251290_TMYx.2007-2021.zip408 KRUS_CHU_Uelen.Cape.253990_TMYx.2007-2021.zip406 K
RUS_CHU_Big.Diomede.Island-Diomede.Islands.254930_TMYx.zip368 KRUS_CHU_Konstantinovskaya.251290_TMYx.zip408 KRUS_CHU_Uelen.Cape.253990_TMYx.zip403 K
RUS_CHU_Bilibino.251470_TMYx.2004-2018.zip375 KRUS_CHU_Krasnoarmeysky.250550_TMYx.zip396 KRUS_CHU_Ust-Belaya.254560_TMYx.zip390 K
RUS_CHU_Bilibino.251470_TMYx.2007-2021.zip413 KRUS_CHU_Kulyuka.254340_TMYx.zip388 KRUS_CHU_Ust-Oloy.253250_TMYx.2004-2018.zip380 K
RUS_CHU_Bilibino.251470_TMYx.zip412 KRUS_CHU_Kyangtokynmank.Cape.250770_TMYx.zip387 KRUS_CHU_Ust-Oloy.253250_TMYx.2007-2021.zip412 K
RUS_CHU_Billings.Cape.250620_TMYx.2004-2018.zip353 KRUS_CHU_Lavrentiya.AP.254960_TMYx.zip382 KRUS_CHU_Ust-Oloy.253250_TMYx.zip412 K
RUS_CHU_Billings.Cape.250620_TMYx.2007-2021.zip402 KRUS_CHU_Markovo.255510_TMYx.2004-2018.zip384 KRUS_CHU_Val.Karkay.219780_TMYx.2004-2018.zip363 K
RUS_CHU_Billings.Cape.250620_TMYx.zip402 KRUS_CHU_Markovo.255510_TMYx.2007-2021.zip422 KRUS_CHU_Val.Karkay.219780_TMYx.2007-2021.zip411 K
RUS_CHU_Buhta.Gavriila.257770_TMYx.zip401 KRUS_CHU_Markovo.255510_TMYx.zip417 KRUS_CHU_Val.Karkay.219780_TMYx.zip404 K
RUS_CHU_Chaun.251510_TMYx.2004-2018.zip364 KRUS_CHU_Omolon.AP.254280_TMYx.2004-2018.zip384 KRUS_CHU_Vankarem.Cape.252820_TMYx.2004-2018.zip353 K
RUS_CHU_Chaun.251510_TMYx.2007-2021.zip407 KRUS_CHU_Omolon.AP.254280_TMYx.2007-2021.zip417 KRUS_CHU_Vankarem.Cape.252820_TMYx.2007-2021.zip393 K
RUS_CHU_Chaun.251510_TMYx.zip403 KRUS_CHU_Omolon.AP.254280_TMYx.zip410 KRUS_CHU_Vankarem.Cape.252820_TMYx.zip394 K
RUS_CHU_Chaunskaya.Bay.251500_TMYx.zip388 KRUS_CHU_Ostrovnoe.251380_TMYx.2004-2018.zip380 KRUS_CHU_Vrangelya.Island.219820_TMYx.2004-2018.zip356 K
RUS_CHU_Egvekinot.AP.253780_TMYx.2004-2018.zip382 KRUS_CHU_Ostrovnoe.251380_TMYx.2007-2021.zip417 KRUS_CHU_Vrangelya.Island.219820_TMYx.2007-2021.zip401 K
RUS_CHU_Egvekinot.AP.253780_TMYx.2007-2021.zip418 KRUS_CHU_Ostrovnoe.251380_TMYx.zip416 KRUS_CHU_Vrangelya.Island.219820_TMYx.zip404 K
RUS_CHU_Egvekinot.AP.253780_TMYx.zip412 KRUS_CHU_Pevek.255520_TMYx.2007-2021.zip373 KRUS_CHU_Yarangi.255680_TMYx.zip394 K
RUS_CHU_Enmuveem.253560_TMYx.2004-2018.zip373 KRUS_CHU_Pevek.255520_TMYx.zip374 KRUS_CHU_Zvezdny.219830_TMYx.zip369 K
RUS_CHU_Enmuveem.253560_TMYx.2007-2021.zip401 K
CU_Chuvash
RUS_CU_Alatyr.276790_TMYx.2004-2018.zip398 KRUS_CU_Cheboksary.AP.275810_TMYx.2007-2021.zip368 KRUS_CU_Poretskoye.276750_TMYx.2004-2018.zip397 K
RUS_CU_Alatyr.276790_TMYx.2007-2021.zip432 KRUS_CU_Cheboksary.AP.275810_TMYx.zip388 KRUS_CU_Poretskoye.276750_TMYx.2007-2021.zip432 K
RUS_CU_Alatyr.276790_TMYx.zip438 KRUS_CU_Kanash.275870_TMYx.zip411 KRUS_CU_Poretskoye.276750_TMYx.zip432 K
RUS_CU_Cheboksary.AP.275810_TMYx.2004-2018.zip315 K
DA_Dagestan
RUS_DA_Akhty.376630_TMYx.2004-2018.zip399 KRUS_DA_Gunib.374630_TMYx.2007-2021.zip426 KRUS_DA_Makhachkala-Uytash.AP.377352_TMYx.2007-2021.zip355 K
RUS_DA_Akhty.376630_TMYx.2007-2021.zip430 KRUS_DA_Gunib.374630_TMYx.zip423 KRUS_DA_Makhachkala-Uytash.AP.377352_TMYx.zip356 K
RUS_DA_Akhty.376630_TMYx.zip417 KRUS_DA_Izerbash.374730_TMYx.zip416 KRUS_DA_Makhachkala.374720_TMYx.2004-2018.zip403 K
RUS_DA_Babayurt.371690_TMYx.zip424 KRUS_DA_Khasavyurt.372480_TMYx.zip421 KRUS_DA_Makhachkala.374720_TMYx.2007-2021.zip434 K
RUS_DA_Bazhigan.370750_TMYx.zip416 KRUS_DA_Kizlyar.371630_TMYx.2007-2021.zip426 KRUS_DA_Makhachkala.374720_TMYx.zip429 K
RUS_DA_Botlih.373670_TMYx.zip416 KRUS_DA_Kizlyar.371630_TMYx.zip428 KRUS_DA_Sergokala.374750_TMYx.zip414 K
RUS_DA_Buynaksk.374710_TMYx.zip422 KRUS_DA_Kochubey.370850_TMYx.2004-2018.zip410 KRUS_DA_Sulak.Mountain.374610_TMYx.zip418 K
RUS_DA_Derbent.374700_TMYx.2004-2018.zip391 KRUS_DA_Kochubey.370850_TMYx.2007-2021.zip433 KRUS_DA_Terekli.Mekteb.370790_TMYx.zip423 K
RUS_DA_Derbent.374700_TMYx.2007-2021.zip421 KRUS_DA_Kochubey.370850_TMYx.zip437 KRUS_DA_Tyuleny.Island.370890_TMYx.zip397 K
RUS_DA_Derbent.374700_TMYx.zip420 KRUS_DA_Makhachkala-Uytash.AP.377352_TMYx.2004-2018.zip323 K
IN_Ingushetia
RUS_IN_Nazran.372180_TMYx.2007-2021.zip426 KRUS_IN_Nazran.372180_TMYx.zip426 K
IRK_Irkutsk
RUS_IRK_Alygdzher.298940_TMYx.zip434 KRUS_IRK_Karam.304370_TMYx.zip420 KRUS_IRK_Solnethnaya.305370_TMYx.zip434 K
RUS_IRK_Angarsk.307150_TMYx.zip430 KRUS_IRK_Kazachinskoye.303370_TMYx.2004-2018.zip402 KRUS_IRK_Svetly.301650_TMYx.zip423 K
RUS_IRK_Artumej.304060_TMYx.zip426 KRUS_IRK_Kazachinskoye.303370_TMYx.2007-2021.zip444 KRUS_IRK_Tanguy.304050_TMYx.2004-2018.zip400 K
RUS_IRK_Balagansk.306120_TMYx.2004-2018.zip401 KRUS_IRK_Kazachinskoye.303370_TMYx.zip435 KRUS_IRK_Tanguy.304050_TMYx.2007-2021.zip438 K
RUS_IRK_Balagansk.306120_TMYx.2007-2021.zip441 KRUS_IRK_Khadama.298920_TMYx.2007-2021.zip434 KRUS_IRK_Tanguy.304050_TMYx.zip439 K
RUS_IRK_Balagansk.306120_TMYx.zip439 KRUS_IRK_Khadama.298920_TMYx.zip434 KRUS_IRK_Tayshet.295940_TMYx.2004-2018.zip403 K
RUS_IRK_Bayanday.306270_TMYx.2004-2018.zip400 KRUS_IRK_Khamar.Daban.308150_TMYx.2004-2018.zip393 KRUS_IRK_Tayshet.295940_TMYx.2007-2021.zip442 K
RUS_IRK_Bayanday.306270_TMYx.2007-2021.zip437 KRUS_IRK_Khamar.Daban.308150_TMYx.2007-2021.zip440 KRUS_IRK_Tayshet.295940_TMYx.zip441 K
RUS_IRK_Bayanday.306270_TMYx.zip436 KRUS_IRK_Khamar.Daban.308150_TMYx.zip433 KRUS_IRK_Tokma.301270_TMYx.2004-2018.zip399 K
RUS_IRK_Birjusa.297940_TMYx.zip422 KRUS_IRK_Khuzhir.306370_TMYx.2004-2018.zip402 KRUS_IRK_Tokma.301270_TMYx.2007-2021.zip439 K
RUS_IRK_Bodaybo.AP.302530_TMYx.zip431 KRUS_IRK_Khuzhir.306370_TMYx.2007-2021.zip437 KRUS_IRK_Tokma.301270_TMYx.zip425 K
RUS_IRK_Bokhan.306180_TMYx.zip426 KRUS_IRK_Khuzhir.306370_TMYx.zip434 KRUS_IRK_Tulun.305040_TMYx.2004-2018.zip407 K
RUS_IRK_Bolshoye.Goloustnoye.307270_TMYx.zip424 KRUS_IRK_Kirensk.AP.302300_TMYx.2004-2018.zip400 KRUS_IRK_Tulun.305040_TMYx.2007-2021.zip443 K
RUS_IRK_Bratsk.AP.303090_TMYx.2004-2018.zip344 KRUS_IRK_Kirensk.AP.302300_TMYx.2007-2021.zip441 KRUS_IRK_Tulun.305040_TMYx.zip437 K
RUS_IRK_Bratsk.AP.303090_TMYx.2007-2021.zip394 KRUS_IRK_Kirensk.AP.302300_TMYx.zip440 KRUS_IRK_Tyrka.305260_TMYx.2004-2018.zip397 K
RUS_IRK_Bratsk.AP.303090_TMYx.zip417 KRUS_IRK_Kochenga.304120_TMYx.zip413 KRUS_IRK_Tyrka.305260_TMYx.2007-2021.zip440 K
RUS_IRK_Chechuysk.301380_TMYx.zip416 KRUS_IRK_Kultuk.308140_TMYx.zip430 KRUS_IRK_Tyrka.305260_TMYx.zip435 K
RUS_IRK_Cheremkhovo.306170_TMYx.zip439 KRUS_IRK_Maksimovo.302190_TMYx.zip417 KRUS_IRK_Usolye-Sibirskoye.307120_TMYx.zip429 K
RUS_IRK_Chervyanka.293930_TMYx.2004-2018.zip402 KRUS_IRK_Mama.AP.301570_TMYx.2004-2018.zip398 KRUS_IRK_Ust-Ilimsk.301170_TMYx.zip434 K
RUS_IRK_Chervyanka.293930_TMYx.2007-2021.zip445 KRUS_IRK_Mama.AP.301570_TMYx.2007-2021.zip439 KRUS_IRK_Ust-Kut.AP.303200_TMYx.2004-2018.zip399 K
RUS_IRK_Chervyanka.293930_TMYx.zip439 KRUS_IRK_Mama.AP.301570_TMYx.zip439 KRUS_IRK_Ust-Kut.AP.303200_TMYx.2007-2021.zip446 K
RUS_IRK_Dabady.307140_TMYx.2007-2021.zip431 KRUS_IRK_Mamakan.302520_TMYx.2004-2018.zip393 KRUS_IRK_Ust-Kut.AP.303200_TMYx.zip436 K
RUS_IRK_Dabady.307140_TMYx.zip428 KRUS_IRK_Mamakan.302520_TMYx.2007-2021.zip437 KRUS_IRK_Ust-Ordynsky.307130_TMYx.zip443 K
RUS_IRK_Golovskoye.304240_TMYx.zip437 KRUS_IRK_Mamakan.302520_TMYx.zip431 KRUS_IRK_Ust-Uda.305140_TMYx.zip439 K
RUS_IRK_Gorno-Chuysky.302460_TMYx.zip425 KRUS_IRK_Nakanno.247130_TMYx.zip420 KRUS_IRK_Verhnemarkovo.302290_TMYx.zip424 K
RUS_IRK_Hamakar.247180_TMYx.zip415 KRUS_IRK_Nepa.300370_TMYx.zip425 KRUS_IRK_Verkhnyaya.Gutara.297890_TMYx.2004-2018.zip399 K
RUS_IRK_Ichera.301360_TMYx.zip428 KRUS_IRK_Nizhneilimsk.302170_TMYx.zip431 KRUS_IRK_Verkhnyaya.Gutara.297890_TMYx.2007-2021.zip443 K
RUS_IRK_Ika.300280_TMYx.2004-2018.zip401 KRUS_IRK_Nizhneudinsk.296980_TMYx.2004-2018.zip404 KRUS_IRK_Verkhnyaya.Gutara.297890_TMYx.zip436 K
RUS_IRK_Ika.300280_TMYx.2007-2021.zip441 KRUS_IRK_Nizhneudinsk.296980_TMYx.2007-2021.zip445 KRUS_IRK_Vizirny.301420_TMYx.zip423 K
RUS_IRK_Ika.300280_TMYx.zip432 KRUS_IRK_Nizhneudinsk.296980_TMYx.zip438 KRUS_IRK_Vorontsovka.301510_TMYx.zip423 K
RUS_IRK_Ikey.305070_TMYx.zip432 KRUS_IRK_Novochunka.295900_TMYx.zip429 KRUS_IRK_Yasacnaya.304130_TMYx.zip429 K
RUS_IRK_Ilimsk.303120_TMYx.zip415 KRUS_IRK_Orlinga.303280_TMYx.2004-2018.zip399 KRUS_IRK_Yerbogachen.AP.248170_TMYx.2004-2018.zip397 K
RUS_IRK_Inga.307030_TMYx.2004-2018.zip401 KRUS_IRK_Orlinga.303280_TMYx.2007-2021.zip441 KRUS_IRK_Yerbogachen.AP.248170_TMYx.2007-2021.zip433 K
RUS_IRK_Inga.307030_TMYx.2007-2021.zip443 KRUS_IRK_Orlinga.303280_TMYx.zip436 KRUS_IRK_Yerbogachen.AP.248170_TMYx.zip436 K
RUS_IRK_Inga.307030_TMYx.zip437 KRUS_IRK_Preobrazhenka.249180_TMYx.2004-2018.zip396 KRUS_IRK_Zalari.306060_TMYx.zip429 K
RUS_IRK_Irkutsk.307100_TMYx.2004-2018.zip339 KRUS_IRK_Preobrazhenka.249180_TMYx.2007-2021.zip435 KRUS_IRK_Zayarsk.303170_TMYx.zip433 K
RUS_IRK_Irkutsk.307100_TMYx.2007-2021.zip403 KRUS_IRK_Preobrazhenka.249180_TMYx.zip426 KRUS_IRK_Zhigalovo.305210_TMYx.2004-2018.zip401 K
RUS_IRK_Irkutsk.307100_TMYx.zip416 KRUS_IRK_Pushchina.301390_TMYx.zip414 KRUS_IRK_Zhigalovo.305210_TMYx.2007-2021.zip442 K
RUS_IRK_Irkutsk.AP.307910_TMYx.zip433 KRUS_IRK_Saram.306050_TMYx.zip419 KRUS_IRK_Zhigalovo.305210_TMYx.zip438 K
RUS_IRK_Istok.Angry.308130_TMYx.zip411 KRUS_IRK_Sarma.306200_TMYx.zip421 KRUS_IRK_Zima.306030_TMYx.2004-2018.zip403 K
RUS_IRK_Kachug.AP.306220_TMYx.2004-2018.zip404 KRUS_IRK_Shitkino.294980_TMYx.zip431 KRUS_IRK_Zima.306030_TMYx.2007-2021.zip442 K
RUS_IRK_Kachug.AP.306220_TMYx.2007-2021.zip439 KRUS_IRK_Slyudyanka.308120_TMYx.zip429 KRUS_IRK_Zima.306030_TMYx.zip441 K
RUS_IRK_Kachug.AP.306220_TMYx.zip441 K
IVA_Ivanovo
RUS_IVA_Ivanovo.AP.273470_TMYx.2007-2021.zip422 KRUS_IVA_Lukh.273490_TMYx.zip404 KRUS_IVA_Yuryevets.273550_TMYx.2007-2021.zip422 K
RUS_IVA_Ivanovo.AP.273470_TMYx.zip418 KRUS_IVA_Yuryevets.273550_TMYx.2004-2018.zip392 KRUS_IVA_Yuryevets.273550_TMYx.zip427 K
KAM_Kamchatka
RUS_KAM_Afrika.Cape.324090_TMYx.zip394 KRUS_KAM_Lopatka.Cape.322130_TMYx.2004-2018.zip363 KRUS_KAM_Severo-Kurilsk.322150_TMYx.2007-2021.zip440 K
RUS_KAM_Apacha.325710_TMYx.zip421 KRUS_KAM_Lopatka.Cape.322130_TMYx.2007-2021.zip419 KRUS_KAM_Severo-Kurilsk.322150_TMYx.zip437 K
RUS_KAM_Apuka.259560_TMYx.2004-2018.zip376 KRUS_KAM_Lopatka.Cape.322130_TMYx.zip415 KRUS_KAM_Shipunsky.Cape.325590_TMYx.zip408 K
RUS_KAM_Apuka.259560_TMYx.2007-2021.zip420 KRUS_KAM_Malo.Kurilskoye.321660_TMYx.zip425 KRUS_KAM_Simusir.Island.321950_TMYx.zip425 K
RUS_KAM_Apuka.259560_TMYx.zip417 KRUS_KAM_Matua.AP.322070_TMYx.zip426 KRUS_KAM_Slautnoye.256480_TMYx.2007-2021.zip415 K
RUS_KAM_Bolsheretsk.325620_TMYx.2007-2021.zip422 KRUS_KAM_Mayachnny.Cape.325830_TMYx.2004-2018.zip399 KRUS_KAM_Slautnoye.256480_TMYx.zip406 K
RUS_KAM_Bolsheretsk.325620_TMYx.zip413 KRUS_KAM_Mayachnny.Cape.325830_TMYx.2007-2021.zip433 KRUS_KAM_Sobolevo.324770_TMYx.2004-2018.zip382 K
RUS_KAM_Chemurnaut.259410_TMYx.2004-2018.zip380 KRUS_KAM_Mayachnny.Cape.325830_TMYx.zip433 KRUS_KAM_Sobolevo.324770_TMYx.2007-2021.zip422 K
RUS_KAM_Chemurnaut.259410_TMYx.2007-2021.zip416 KRUS_KAM_Milkovo.324960_TMYx.zip418 KRUS_KAM_Sobolevo.324770_TMYx.zip413 K
RUS_KAM_Chemurnaut.259410_TMYx.zip418 KRUS_KAM_Nachiki.325390_TMYx.zip410 KRUS_KAM_Tigil.322930_TMYx.zip413 K
RUS_KAM_Dolinovka.324470_TMYx.zip421 KRUS_KAM_Nikolskoye-Beringa.Island.326180_TMYx.2004-2018.zip372 KRUS_KAM_Topata.Olyutorskaya.259640_TMYx.zip405 K
RUS_KAM_Esso.323630_TMYx.zip424 KRUS_KAM_Nikolskoye-Beringa.Island.326180_TMYx.2007-2021.zip420 KRUS_KAM_Uka.AP.323310_TMYx.zip400 K
RUS_KAM_Ganaly.325320_TMYx.zip408 KRUS_KAM_Nikolskoye-Beringa.Island.326180_TMYx.zip416 KRUS_KAM_Urup.Island-Kuril.Islands.321860_TMYx.zip426 K
RUS_KAM_Hodutka.325960_TMYx.zip408 KRUS_KAM_Oktiabrskaya.325640_TMYx.zip416 KRUS_KAM_Ust-Kamchatsk.324080_TMYx.2004-2018.zip393 K
RUS_KAM_Ichinsky.324110_TMYx.2004-2018.zip373 KRUS_KAM_Ossora.AP.322460_TMYx.zip410 KRUS_KAM_Ust-Kamchatsk.324080_TMYx.2007-2021.zip432 K
RUS_KAM_Ichinsky.324110_TMYx.2007-2021.zip419 KRUS_KAM_Ozernovsky.325940_TMYx.2004-2018.zip387 KRUS_KAM_Ust-Kamchatsk.324080_TMYx.zip430 K
RUS_KAM_Ichinsky.324110_TMYx.zip424 KRUS_KAM_Ozernovsky.325940_TMYx.2007-2021.zip437 KRUS_KAM_Ust-Khayryuzovo.322870_TMYx.2004-2018.zip393 K
RUS_KAM_Kakchik.325240_TMYx.zip420 KRUS_KAM_Ozernovsky.325940_TMYx.zip434 KRUS_KAM_Ust-Khayryuzovo.322870_TMYx.2007-2021.zip431 K
RUS_KAM_Kamenskoye.257450_TMYx.2004-2018.zip388 KRUS_KAM_Ozernoy.Cape.323330_TMYx.2004-2018.zip381 KRUS_KAM_Ust-Khayryuzovo.322870_TMYx.zip425 K
RUS_KAM_Kamenskoye.257450_TMYx.2007-2021.zip421 KRUS_KAM_Ozernoy.Cape.323330_TMYx.2007-2021.zip424 KRUS_KAM_Ust-Voyampolka.322520_TMYx.2004-2018.zip381 K
RUS_KAM_Kamenskoye.257450_TMYx.zip419 KRUS_KAM_Ozernoy.Cape.323330_TMYx.zip420 KRUS_KAM_Ust-Voyampolka.322520_TMYx.2007-2021.zip425 K
RUS_KAM_Karaginsky.Island.326110_TMYx.zip417 KRUS_KAM_Palana.322270_TMYx.zip418 KRUS_KAM_Ust-Voyampolka.322520_TMYx.zip426 K
RUS_KAM_Kinkil.322210_TMYx.zip412 KRUS_KAM_Petropavlovsk-Kamchatsky.325400_TMYx.2004-2018.zip331 KRUS_KAM_Vasileva.Cape.322170_TMYx.zip420 K
RUS_KAM_Klyuchi.323890_TMYx.2004-2018.zip397 KRUS_KAM_Petropavlovsk-Kamchatsky.325400_TMYx.2007-2021.zip369 KRUS_KAM_Vatyna.258580_TMYx.zip394 K
RUS_KAM_Klyuchi.323890_TMYx.2007-2021.zip433 KRUS_KAM_Petropavlovsk-Kamchatsky.325400_TMYx.zip399 KRUS_KAM_Verhnee.Penzino.255380_TMYx.2004-2018.zip392 K
RUS_KAM_Klyuchi.323890_TMYx.zip442 KRUS_KAM_Povorotny.Cape.325860_TMYx.zip342 KRUS_KAM_Verhnee.Penzino.255380_TMYx.2007-2021.zip414 K
RUS_KAM_Korf.259540_TMYx.2004-2018.zip384 KRUS_KAM_Preobrazhenskoye-Medny.Island.326230_TMYx.zip388 KRUS_KAM_Verhnee.Penzino.255380_TMYx.zip412 K
RUS_KAM_Korf.259540_TMYx.2007-2021.zip417 KRUS_KAM_Ptichy.Island.322850_TMYx.zip399 KRUS_KAM_Yelizovo.325480_TMYx.zip424 K
RUS_KAM_Korf.259540_TMYx.zip420 KRUS_KAM_Pushchino.324970_TMYx.zip418 KRUS_KAM_Yemet.259550_TMYx.zip382 K
RUS_KAM_Korvaki.325470_TMYx.zip405 KRUS_KAM_Semyachik.325090_TMYx.2004-2018.zip389 KRUS_KAM_Yuzhno.Kurilsk.321650_TMYx.2004-2018.zip390 K
RUS_KAM_Kozyrevsk.323790_TMYx.zip408 KRUS_KAM_Semyachik.325090_TMYx.2007-2021.zip432 KRUS_KAM_Yuzhno.Kurilsk.321650_TMYx.2007-2021.zip435 K
RUS_KAM_Kronoki.325190_TMYx.zip417 KRUS_KAM_Semyachik.325090_TMYx.zip427 KRUS_KAM_Yuzhno.Kurilsk.321650_TMYx.zip431 K
RUS_KAM_Kurilsk.AP.321740_TMYx.zip426 KRUS_KAM_Severo-Kurilsk.322150_TMYx.2004-2018.zip400 K
KB_Kabardino-Balkaria
RUS_KB_Nalchik.AP.372120_TMYx.2004-2018.zip341 KRUS_KB_Nalchik.AP.372120_TMYx.zip430 KRUS_KB_Prokhladny.371440_TMYx.zip419 K
RUS_KB_Nalchik.AP.372120_TMYx.2007-2021.zip382 KRUS_KB_Prokhladny.371440_TMYx.2007-2021.zip420 K
KC_Karachay-Cherkessia
RUS_KC_Cherkessk.370470_TMYx.zip434 KRUS_KC_Shadzhatmaz.371260_TMYx.2007-2021.zip435 KRUS_KC_Teberda.371930_TMYx.2007-2021.zip429 K
RUS_KC_Karatchaevsk.371160_TMYx.zip428 KRUS_KC_Shadzhatmaz.371260_TMYx.zip435 KRUS_KC_Teberda.371930_TMYx.zip428 K
RUS_KC_Shadzhatmaz.371260_TMYx.2004-2018.zip388 K
KDA_Krasnodar
RUS_KDA_Anapa.Intl.AP.370010_TMYx.2004-2018.zip350 KRUS_KDA_Krasnodar-Pashkovskiy.Intl.AP.349290_TMYx.2004-2018.zip359 KRUS_KDA_Sochi.Intl.AP.371710_TMYx.2004-2018.zip353 K
RUS_KDA_Anapa.Intl.AP.370010_TMYx.2007-2021.zip393 KRUS_KDA_Krasnodar-Pashkovskiy.Intl.AP.349290_TMYx.2007-2021.zip383 KRUS_KDA_Sochi.Intl.AP.371710_TMYx.2007-2021.zip390 K
RUS_KDA_Anapa.Intl.AP.370010_TMYx.zip408 KRUS_KDA_Krasnodar-Pashkovskiy.Intl.AP.349290_TMYx.zip433 KRUS_KDA_Sochi.Intl.AP.371710_TMYx.zip428 K
RUS_KDA_Armavir.370310_TMYx.2004-2018.zip412 KRUS_KDA_Krasnodar.Kruglik.349270_TMYx.2004-2018.zip399 KRUS_KDA_Taman.Bay.349170_TMYx.zip409 K
RUS_KDA_Armavir.370310_TMYx.2007-2021.zip441 KRUS_KDA_Krasnodar.Kruglik.349270_TMYx.2007-2021.zip424 KRUS_KDA_Temryuk-Kubanskaya.349150_TMYx.zip422 K
RUS_KDA_Armavir.370310_TMYx.zip440 KRUS_KDA_Krasnodar.Kruglik.349270_TMYx.zip424 KRUS_KDA_Tikhoretsk.348380_TMYx.2004-2018.zip403 K
RUS_KDA_Dolzhanskaya.347190_TMYx.zip418 KRUS_KDA_Kropotkin.349360_TMYx.zip433 KRUS_KDA_Tikhoretsk.348380_TMYx.2007-2021.zip432 K
RUS_KDA_Dzhubga.370090_TMYx.zip421 KRUS_KDA_Kushchyovskaya.347370_TMYx.zip424 KRUS_KDA_Tikhoretsk.348380_TMYx.zip440 K
RUS_KDA_Gelendzhik.370040_TMYx.2007-2021.zip418 KRUS_KDA_Labinsk.370260_TMYx.zip426 KRUS_KDA_Timashevsk.349220_TMYx.zip428 K
RUS_KDA_Gelendzhik.370040_TMYx.zip421 KRUS_KDA_Novorossiysk.370060_TMYx.2007-2021.zip415 KRUS_KDA_Tuapse.370180_TMYx.2004-2018.zip410 K
RUS_KDA_Gornyij.370170_TMYx.zip423 KRUS_KDA_Novorossiysk.370060_TMYx.zip431 KRUS_KDA_Tuapse.370180_TMYx.2007-2021.zip432 K
RUS_KDA_Goryachy-Klyuch.370140_TMYx.zip429 KRUS_KDA_Primorsko-Akhtarsk.348240_TMYx.2004-2018.zip402 KRUS_KDA_Tuapse.370180_TMYx.zip438 K
RUS_KDA_Kanevskaya.348250_TMYx.zip423 KRUS_KDA_Primorsko-Akhtarsk.348240_TMYx.2007-2021.zip427 KRUS_KDA_Ust.Labinsk.349370_TMYx.zip420 K
RUS_KDA_Krasnaya.Polyana.371070_TMYx.2007-2021.zip437 KRUS_KDA_Primorsko-Akhtarsk.348240_TMYx.zip430 KRUS_KDA_Yeysk.347270_TMYx.2007-2021.zip413 K
RUS_KDA_Krasnaya.Polyana.371070_TMYx.zip437 KRUS_KDA_Slavyansk-na-Kubani.349240_TMYx.zip423 KRUS_KDA_Yeysk.347270_TMYx.zip423 K
KEM_Kemerovo
RUS_KEM_Anzhero-Sudzhensk.295400_TMYx.zip419 KRUS_KEM_Kondoma.299460_TMYx.zip428 KRUS_KEM_Tayga.295410_TMYx.zip417 K
RUS_KEM_Barzas.295480_TMYx.zip417 KRUS_KEM_Krapivinsky.296490_TMYx.zip425 KRUS_KEM_Teba.298550_TMYx.zip413 K
RUS_KEM_Belovo.297450_TMYx.zip428 KRUS_KEM_Kuzedeevo.298490_TMYx.zip430 KRUS_KEM_Tisul.295570_TMYx.2004-2018.zip409 K
RUS_KEM_Kemerovo.296450_TMYx.2004-2018.zip403 KRUS_KEM_Mariinsk.295510_TMYx.2004-2018.zip405 KRUS_KEM_Tisul.295570_TMYx.2007-2021.zip444 K
RUS_KEM_Kemerovo.296450_TMYx.2007-2021.zip439 KRUS_KEM_Mariinsk.295510_TMYx.2007-2021.zip442 KRUS_KEM_Tisul.295570_TMYx.zip439 K
RUS_KEM_Kemerovo.296450_TMYx.zip439 KRUS_KEM_Mariinsk.295510_TMYx.zip441 KRUS_KEM_Tsentralny.Rudnik.296540_TMYx.2004-2018.zip403 K
RUS_KEM_Kemerovo.AP.296420_TMYx.2004-2018.zip325 KRUS_KEM_Mezdurecensk.298540_TMYx.zip423 KRUS_KEM_Tsentralny.Rudnik.296540_TMYx.2007-2021.zip440 K
RUS_KEM_Kemerovo.AP.296420_TMYx.2007-2021.zip374 KRUS_KEM_Novokuznetsk.AP.298460_TMYx.2004-2018.zip356 KRUS_KEM_Tsentralny.Rudnik.296540_TMYx.zip438 K
RUS_KEM_Kemerovo.AP.296420_TMYx.zip407 KRUS_KEM_Novokuznetsk.AP.298460_TMYx.2007-2021.zip424 KRUS_KEM_Tyazhinsky.295520_TMYx.zip413 K
RUS_KEM_Kolchugino.297420_TMYx.zip436 KRUS_KEM_Novokuznetsk.AP.298460_TMYx.zip440 KRUS_KEM_Ust-Kabyrza.299550_TMYx.zip428 K
KGD_Kaliningrad
RUS_KGD_Baltiysk.267010_TMYx.zip402 KRUS_KGD_Khrabrovo.AP.267020_TMYx.2004-2018.zip359 KRUS_KGD_Sovetsk.266140_TMYx.zip408 K
RUS_KGD_Chernyahovsk.267110_TMYx.2004-2018.zip389 KRUS_KGD_Khrabrovo.AP.267020_TMYx.2007-2021.zip393 KRUS_KGD_Svetlogorsk.266070_TMYx.zip408 K
RUS_KGD_Chernyahovsk.267110_TMYx.2007-2021.zip422 KRUS_KGD_Khrabrovo.AP.267020_TMYx.zip421 KRUS_KGD_Zeleznodorozny.267060_TMYx.zip428 K
RUS_KGD_Chernyahovsk.267110_TMYx.zip409 KRUS_KGD_Mamonovo.267040_TMYx.zip423 K
KGN_Kurgan
RUS_KGN_Kataysk.284570_TMYx.zip412 KRUS_KGN_Makushino.286660_TMYx.zip434 KRUS_KGN_Shumikha.286550_TMYx.2004-2018.zip404 K
RUS_KGN_Kurgan.AP.286610_TMYx.2004-2018.zip409 KRUS_KGN_Mokrousovo.285660_TMYx.zip407 KRUS_KGN_Shumikha.286550_TMYx.2007-2021.zip437 K
RUS_KGN_Kurgan.AP.286610_TMYx.2007-2021.zip440 KRUS_KGN_Petukhovo.286740_TMYx.zip408 KRUS_KGN_Shumikha.286550_TMYx.zip430 K
RUS_KGN_Kurgan.AP.286610_TMYx.zip441 KRUS_KGN_Polovinnoye.286680_TMYx.zip411 KRUS_KGN_Tebenyakskoye.285610_TMYx.zip411 K
RUS_KGN_Kurtamysh.286590_TMYx.zip411 KRUS_KGN_Shadrinsk.285520_TMYx.2004-2018.zip407 KRUS_KGN_Ust.Uyskoye.287550_TMYx.zip430 K
RUS_KGN_Lebyazhye.286620_TMYx.zip410 KRUS_KGN_Shadrinsk.285520_TMYx.2007-2021.zip439 KRUS_KGN_Zverinogolovskoye.287560_TMYx.2004-2018.zip405 K
RUS_KGN_Makushino.286660_TMYx.2004-2018.zip410 KRUS_KGN_Shadrinsk.285520_TMYx.zip444 KRUS_KGN_Zverinogolovskoye.287560_TMYx.2007-2021.zip432 K
RUS_KGN_Makushino.286660_TMYx.2007-2021.zip438 KRUS_KGN_Shatrovo.284560_TMYx.zip415 KRUS_KGN_Zverinogolovskoye.287560_TMYx.zip433 K
KHA_Khabarovsk
RUS_KHA_Aleksandra.313620_TMYx.zip414 KRUS_KHA_Inya.310860_TMYx.zip392 KRUS_KHA_Sutur.315380_TMYx.2007-2021.zip437 K
RUS_KHA_Amgun.314840_TMYx.2004-2018.zip406 KRUS_KHA_Ioli.317660_TMYx.zip422 KRUS_KHA_Sutur.315380_TMYx.zip432 K
RUS_KHA_Amgun.314840_TMYx.2007-2021.zip435 KRUS_KHA_Irumka.315450_TMYx.zip417 KRUS_KHA_Tivjaku.317540_TMYx.2004-2018.zip410 K
RUS_KHA_Amgun.314840_TMYx.zip432 KRUS_KHA_Ivankovtsy.316380_TMYx.zip418 KRUS_KHA_Tivjaku.317540_TMYx.2007-2021.zip440 K
RUS_KHA_Amursk.315500_TMYx.zip424 KRUS_KHA_Khabarovsk.AP.317350_TMYx.2004-2018.zip362 KRUS_KHA_Tivjaku.317540_TMYx.zip438 K
RUS_KHA_Arka.249880_TMYx.2004-2018.zip393 KRUS_KHA_Khabarovsk.AP.317350_TMYx.2007-2021.zip402 KRUS_KHA_Toko.311370_TMYx.2004-2018.zip398 K
RUS_KHA_Arka.249880_TMYx.2007-2021.zip425 KRUS_KHA_Khabarovsk.AP.317350_TMYx.zip429 KRUS_KHA_Toko.311370_TMYx.2007-2021.zip435 K
RUS_KHA_Arka.249880_TMYx.zip423 KRUS_KHA_Kheydzhan.310830_TMYx.zip412 KRUS_KHA_Toko.311370_TMYx.zip434 K
RUS_KHA_Ayan.311680_TMYx.2004-2018.zip382 KRUS_KHA_Khor.317910_TMYx.zip432 KRUS_KHA_Torom.312880_TMYx.zip418 K
RUS_KHA_Ayan.311680_TMYx.2007-2021.zip424 KRUS_KHA_Komsomolsk-on-Amur.315610_TMYx.2004-2018.zip405 KRUS_KHA_Troitskoye.316550_TMYx.2004-2018.zip407 K
RUS_KHA_Ayan.311680_TMYx.zip416 KRUS_KHA_Komsomolsk-on-Amur.315610_TMYx.2007-2021.zip437 KRUS_KHA_Troitskoye.316550_TMYx.2007-2021.zip439 K
RUS_KHA_Baktor.314970_TMYx.zip420 KRUS_KHA_Komsomolsk-on-Amur.315610_TMYx.zip442 KRUS_KHA_Troitskoye.316550_TMYx.zip430 K
RUS_KHA_Batomga.311580_TMYx.zip411 KRUS_KHA_Kulci.313640_TMYx.zip420 KRUS_KHA_Tsimmermanovka.315040_TMYx.zip424 K
RUS_KHA_Bichevaya.317920_TMYx.zip421 KRUS_KHA_Kur.316320_TMYx.2004-2018.zip407 KRUS_KHA_Tugur.313460_TMYx.zip416 K
RUS_KHA_Bichi.314920_TMYx.zip421 KRUS_KHA_Kur.316320_TMYx.2007-2021.zip438 KRUS_KHA_Tumnin.316830_TMYx.2004-2018.zip403 K
RUS_KHA_Bikin.318320_TMYx.2004-2018.zip410 KRUS_KHA_Kur.316320_TMYx.zip436 KRUS_KHA_Tumnin.316830_TMYx.2007-2021.zip436 K
RUS_KHA_Bikin.318320_TMYx.2007-2021.zip448 KRUS_KHA_Kurun.Uryakh.310670_TMYx.zip406 KRUS_KHA_Tumnin.316830_TMYx.zip435 K
RUS_KHA_Bikin.318320_TMYx.zip445 KRUS_KHA_Levaya.Kosmun.315410_TMYx.zip423 KRUS_KHA_Uarki.314360_TMYx.zip418 K
RUS_KHA_Bogorodskoye.AP.314390_TMYx.2004-2018.zip400 KRUS_KHA_Litovko.316470_TMYx.zip427 KRUS_KHA_Udinskoye.314230_TMYx.zip417 K
RUS_KHA_Bogorodskoye.AP.314390_TMYx.2007-2021.zip435 KRUS_KHA_Mariinskoye.315020_TMYx.zip421 KRUS_KHA_Udskoye.312850_TMYx.2004-2018.zip389 K
RUS_KHA_Bogorodskoye.AP.314390_TMYx.zip429 KRUS_KHA_Matay.317980_TMYx.zip429 KRUS_KHA_Udskoye.312850_TMYx.2007-2021.zip416 K
RUS_KHA_Bolodek.313310_TMYx.zip420 KRUS_KHA_Nelkan.AP.311520_TMYx.2004-2018.zip394 KRUS_KHA_Udskoye.312850_TMYx.zip421 K
RUS_KHA_Bolon.316510_TMYx.zip431 KRUS_KHA_Nelkan.AP.311520_TMYx.2007-2021.zip428 KRUS_KHA_Uega.249820_TMYx.2004-2018.zip389 K
RUS_KHA_Bolshoy.Shantar.311740_TMYx.2004-2018.zip400 KRUS_KHA_Nelkan.AP.311520_TMYx.zip428 KRUS_KHA_Uega.249820_TMYx.2007-2021.zip421 K
RUS_KHA_Bolshoy.Shantar.311740_TMYx.2007-2021.zip432 KRUS_KHA_Neran.316360_TMYx.zip427 KRUS_KHA_Uega.249820_TMYx.zip417 K
RUS_KHA_Bolshoy.Shantar.311740_TMYx.zip424 KRUS_KHA_Nikolaevsk-na-Amure.313690_TMYx.2004-2018.zip367 KRUS_KHA_Ukoy.Cape.311730_TMYx.zip408 K
RUS_KHA_Burukan.313480_TMYx.2004-2018.zip398 KRUS_KHA_Nikolaevsk-na-Amure.313690_TMYx.2007-2021.zip421 KRUS_KHA_Ulya.310870_TMYx.2004-2018.zip383 K
RUS_KHA_Burukan.313480_TMYx.2007-2021.zip436 KRUS_KHA_Nikolaevsk-na-Amure.313690_TMYx.zip423 KRUS_KHA_Ulya.310870_TMYx.2007-2021.zip422 K
RUS_KHA_Burukan.313480_TMYx.zip433 KRUS_KHA_Nizhnetambovskoye.315620_TMYx.zip425 KRUS_KHA_Ulya.310870_TMYx.zip411 K
RUS_KHA_Cape.Syurkum.315790_TMYx.zip408 KRUS_KHA_Okhotsk.310880_TMYx.2004-2018.zip377 KRUS_KHA_Urmi.316240_TMYx.2004-2018.zip403 K
RUS_KHA_Chegdomyn.314690_TMYx.zip430 KRUS_KHA_Okhotsk.310880_TMYx.2007-2021.zip419 KRUS_KHA_Urmi.316240_TMYx.2007-2021.zip440 K
RUS_KHA_Chekunda.315320_TMYx.2004-2018.zip403 KRUS_KHA_Okhotsk.310880_TMYx.zip411 KRUS_KHA_Urmi.316240_TMYx.zip436 K
RUS_KHA_Chekunda.315320_TMYx.2007-2021.zip438 KRUS_KHA_Segzhema.315660_TMYx.zip425 KRUS_KHA_Uski.310970_TMYx.zip398 K
RUS_KHA_Chekunda.315320_TMYx.zip437 KRUS_KHA_Sektagli.315340_TMYx.2004-2018.zip402 KRUS_KHA_Ust-Umalta.314740_TMYx.2004-2018.zip405 K
RUS_KHA_Cherinay.317490_TMYx.zip431 KRUS_KHA_Sektagli.315340_TMYx.2007-2021.zip437 KRUS_KHA_Ust-Umalta.314740_TMYx.2007-2021.zip439 K
RUS_KHA_Chumikan.312860_TMYx.zip411 KRUS_KHA_Sektagli.315340_TMYx.zip436 KRUS_KHA_Ust-Umalta.314740_TMYx.zip433 K
RUS_KHA_De-Kastri.315090_TMYx.zip420 KRUS_KHA_Sevli.313250_TMYx.zip416 KRUS_KHA_Verhni.Nergen.316610_TMYx.zip426 K
RUS_KHA_Duki.314820_TMYx.zip428 KRUS_KHA_Sihote.315770_TMYx.zip415 KRUS_KHA_Verino.AP.317900_TMYx.zip423 K
RUS_KHA_Enkan.311630_TMYx.zip408 KRUS_KHA_Sizeman.315730_TMYx.zip424 KRUS_KHA_Verkhovye.Gorina.315520_TMYx.zip417 K
RUS_KHA_Gorin.314890_TMYx.2004-2018.zip405 KRUS_KHA_Sofiysk.314780_TMYx.2004-2018.zip400 KRUS_KHA_Verkhovye.Urmi.315480_TMYx.zip426 K
RUS_KHA_Gorin.314890_TMYx.2007-2021.zip437 KRUS_KHA_Sofiysk.314780_TMYx.2007-2021.zip438 KRUS_KHA_Vesyolaya.Gorka.314180_TMYx.2004-2018.zip399 K
RUS_KHA_Gorin.314890_TMYx.zip436 KRUS_KHA_Sofiysk.314780_TMYx.zip432 KRUS_KHA_Vesyolaya.Gorka.314180_TMYx.2007-2021.zip432 K
RUS_KHA_Grossevichi.318230_TMYx.zip428 KRUS_KHA_Solekul.316770_TMYx.zip418 KRUS_KHA_Vesyolaya.Gorka.314180_TMYx.zip427 K
RUS_KHA_Guga.314210_TMYx.zip433 KRUS_KHA_Somnitelny-Priisk.314370_TMYx.zip419 KRUS_KHA_Voskresenskoye.314320_TMYx.zip421 K
RUS_KHA_Gvasyugi.318010_TMYx.2004-2018.zip408 KRUS_KHA_Sovetskaya.Gavan.317700_TMYx.2004-2018.zip395 KRUS_KHA_Vyazemsky.317860_TMYx.zip431 K
RUS_KHA_Gvasyugi.318010_TMYx.2007-2021.zip444 KRUS_KHA_Sovetskaya.Gavan.317700_TMYx.2007-2021.zip433 KRUS_KHA_Yana.312350_TMYx.zip416 K
RUS_KHA_Gvasyugi.318010_TMYx.zip448 KRUS_KHA_Sovetskaya.Gavan.317700_TMYx.zip434 KRUS_KHA_Yelabuga.317330_TMYx.2004-2018.zip406 K
RUS_KHA_Imeni.Poliny.Osipenko.314160_TMYx.2004-2018.zip402 KRUS_KHA_Srednyaya.Ippata.314750_TMYx.zip409 KRUS_KHA_Yelabuga.317330_TMYx.2007-2021.zip437 K
RUS_KHA_Imeni.Poliny.Osipenko.314160_TMYx.2007-2021.zip435 KRUS_KHA_Sukpay.318150_TMYx.zip432 KRUS_KHA_Yelabuga.317330_TMYx.zip431 K
RUS_KHA_Imeni.Poliny.Osipenko.314160_TMYx.zip431 KRUS_KHA_Sutur.315380_TMYx.2004-2018.zip406 K
KHM_Khanty-Mansiysk
RUS_KHM_Altay.239390_TMYx.2004-2018.zip377 KRUS_KHM_Leushi.280640_TMYx.zip430 KRUS_KHM_Shantary.239290_TMYx.2004-2018.zip392 K
RUS_KHM_Altay.239390_TMYx.2007-2021.zip417 KRUS_KHM_Lobcinskije.239530_TMYx.zip423 KRUS_KHM_Shantary.239290_TMYx.2007-2021.zip432 K
RUS_KHM_Altay.239390_TMYx.zip414 KRUS_KHM_Nefteyugansk.238480_TMYx.zip423 KRUS_KHM_Shantary.239290_TMYx.zip431 K
RUS_KHM_Belogorye.238380_TMYx.zip414 KRUS_KHM_Nizhnesortymsk.237410_TMYx.2004-2018.zip381 KRUS_KHM_Sosnovy.Cape.237370_TMYx.zip416 K
RUS_KHM_Beloyarsky.236320_TMYx.zip410 KRUS_KHM_Nizhnesortymsk.237410_TMYx.2007-2021.zip417 KRUS_KHM_Sosva.AP.236250_TMYx.2004-2018.zip385 K
RUS_KHM_Beryozovo.236310_TMYx.2004-2018.zip389 KRUS_KHM_Nizhnesortymsk.237410_TMYx.zip416 KRUS_KHM_Sosva.AP.236250_TMYx.2007-2021.zip429 K
RUS_KHM_Beryozovo.236310_TMYx.2007-2021.zip427 KRUS_KHM_Nizhnevartovsk.AP.234710_TMYx.2004-2018.zip338 KRUS_KHM_Sosva.AP.236250_TMYx.zip426 K
RUS_KHM_Beryozovo.236310_TMYx.zip429 KRUS_KHM_Nizhnevartovsk.AP.234710_TMYx.2007-2021.zip383 KRUS_KHM_Sovetsky.238290_TMYx.zip409 K
RUS_KHM_Gorshkova.238410_TMYx.zip405 KRUS_KHM_Nizhnevartovsk.AP.234710_TMYx.zip411 KRUS_KHM_Supra.239230_TMYx.zip417 K
RUS_KHM_Igrim.236290_TMYx.zip418 KRUS_KHM_Numto.236440_TMYx.zip413 KRUS_KHM_Surgut.AP.238490_TMYx.2004-2018.zip344 K
RUS_KHM_Khanty-Mansiysk.AP.239330_TMYx.2004-2018.zip371 KRUS_KHM_Nyaksimvol.237240_TMYx.2004-2018.zip389 KRUS_KHM_Surgut.AP.238490_TMYx.2007-2021.zip379 K
RUS_KHM_Khanty-Mansiysk.AP.239330_TMYx.2007-2021.zip391 KRUS_KHM_Nyaksimvol.237240_TMYx.2007-2021.zip427 KRUS_KHM_Surgut.AP.238490_TMYx.zip414 K
RUS_KHM_Khanty-Mansiysk.AP.239330_TMYx.zip421 KRUS_KHM_Nyaksimvol.237240_TMYx.zip431 KRUS_KHM_Sytomino.238470_TMYx.2007-2021.zip425 K
RUS_KHM_Kocevje.237450_TMYx.zip411 KRUS_KHM_Oktyabrskoye.237340_TMYx.2004-2018.zip384 KRUS_KHM_Sytomino.238470_TMYx.zip422 K
RUS_KHM_Kogalym.AP.237480_TMYx.2004-2018.zip330 KRUS_KHM_Oktyabrskoye.237340_TMYx.2007-2021.zip427 KRUS_KHM_Taurovo.280970_TMYx.2004-2018.zip390 K
RUS_KHM_Kogalym.AP.237480_TMYx.2007-2021.zip408 KRUS_KHM_Oktyabrskoye.237340_TMYx.zip429 KRUS_KHM_Taurovo.280970_TMYx.2007-2021.zip426 K
RUS_KHM_Kogalym.AP.237480_TMYx.zip415 KRUS_KHM_Pionersky.238200_TMYx.zip421 KRUS_KHM_Taurovo.280970_TMYx.zip431 K
RUS_KHM_Kondinskoye.280660_TMYx.zip416 KRUS_KHM_Raduzhny.AP.237580_TMYx.2004-2018.zip370 KRUS_KHM_Tuzkin.Kurt.237290_TMYx.zip415 K
RUS_KHM_Korliki.238620_TMYx.2004-2018.zip385 KRUS_KHM_Raduzhny.AP.237580_TMYx.2007-2021.zip417 KRUS_KHM_Ugut.239460_TMYx.2004-2018.zip392 K
RUS_KHM_Korliki.238620_TMYx.2007-2021.zip420 KRUS_KHM_Raduzhny.AP.237580_TMYx.zip409 KRUS_KHM_Ugut.239460_TMYx.2007-2021.zip426 K
RUS_KHM_Korliki.238620_TMYx.zip422 KRUS_KHM_Salym.239470_TMYx.2004-2018.zip383 KRUS_KHM_Ugut.239460_TMYx.zip428 K
RUS_KHM_Kuminskaya.281650_TMYx.2004-2018.zip386 KRUS_KHM_Salym.239470_TMYx.2007-2021.zip418 KRUS_KHM_Unyugan.238230_TMYx.2007-2021.zip427 K
RUS_KHM_Kuminskaya.281650_TMYx.2007-2021.zip425 KRUS_KHM_Salym.239470_TMYx.zip418 KRUS_KHM_Unyugan.238230_TMYx.zip428 K
RUS_KHM_Kuminskaya.281650_TMYx.zip427 KRUS_KHM_Santal.239250_TMYx.zip412 KRUS_KHM_Var.Yegan.238520_TMYx.zip399 K
RUS_KHM_Laryak.AP.238670_TMYx.2004-2018.zip391 KRUS_KHM_Saranpaul.235270_TMYx.2004-2018.zip388 KRUS_KHM_Yermakovo.238430_TMYx.zip421 K
RUS_KHM_Laryak.AP.238670_TMYx.2007-2021.zip426 KRUS_KHM_Saranpaul.235270_TMYx.2007-2021.zip431 KRUS_KHM_Yuilsk.236350_TMYx.2004-2018.zip383 K
RUS_KHM_Laryak.AP.238670_TMYx.zip428 KRUS_KHM_Saranpaul.235270_TMYx.zip427 KRUS_KHM_Yuilsk.236350_TMYx.2007-2021.zip423 K
RUS_KHM_Leushi.280640_TMYx.2004-2018.zip394 KRUS_KHM_Sartynya.236280_TMYx.zip416 KRUS_KHM_Yuilsk.236350_TMYx.zip422 K
RUS_KHM_Leushi.280640_TMYx.2007-2021.zip430 K
KIR_Kirov
RUS_KIR_Darovskoy.271850_TMYx.zip400 KRUS_KIR_Kumyony.272960_TMYx.2004-2018.zip386 KRUS_KIR_Oparino.270830_TMYx.2007-2021.zip427 K
RUS_KIR_Kirov.271990_TMYx.2004-2018.zip393 KRUS_KIR_Kumyony.272960_TMYx.2007-2021.zip425 KRUS_KIR_Oparino.270830_TMYx.zip426 K
RUS_KIR_Kirov.271990_TMYx.2007-2021.zip426 KRUS_KIR_Kumyony.272960_TMYx.zip419 KRUS_KIR_Sancursk.274800_TMYx.zip403 K
RUS_KIR_Kirov.271990_TMYx.zip431 KRUS_KIR_Lalsk.229830_TMYx.2007-2021.zip421 KRUS_KIR_Shabalino.272810_TMYx.zip407 K
RUS_KIR_Kirs.280090_TMYx.2004-2018.zip395 KRUS_KIR_Lalsk.229830_TMYx.zip421 KRUS_KIR_Uni.283020_TMYx.zip402 K
RUS_KIR_Kirs.280090_TMYx.2007-2021.zip430 KRUS_KIR_Nolinsk.273930_TMYx.2004-2018.zip397 KRUS_KIR_Vyatskiye.Polyany.285020_TMYx.2004-2018.zip389 K
RUS_KIR_Kirs.280090_TMYx.zip426 KRUS_KIR_Nolinsk.273930_TMYx.2007-2021.zip430 KRUS_KIR_Vyatskiye.Polyany.285020_TMYx.2007-2021.zip428 K
RUS_KIR_Kotelnich.272830_TMYx.2007-2021.zip423 KRUS_KIR_Nolinsk.273930_TMYx.zip433 KRUS_KIR_Vyatskiye.Polyany.285020_TMYx.zip423 K
RUS_KIR_Kotelnich.272830_TMYx.zip415 KRUS_KIR_Oparino.270830_TMYx.2004-2018.zip392 K
KK_Khakassia
RUS_KK_Abakan.AP.287854_TMYx.2004-2018.zip341 KRUS_KK_Kommunar.297590_TMYx.zip432 KRUS_KK_Tashtyp.299560_TMYx.2004-2018.zip411 K
RUS_KK_Abakan.AP.287854_TMYx.2007-2021.zip384 KRUS_KK_Nenastnaya.297520_TMYx.2004-2018.zip396 KRUS_KK_Tashtyp.299560_TMYx.2007-2021.zip446 K
RUS_KK_Abakan.AP.287854_TMYx.zip424 KRUS_KK_Nenastnaya.297520_TMYx.2007-2021.zip446 KRUS_KK_Tashtyp.299560_TMYx.zip442 K
RUS_KK_Beya.299620_TMYx.zip436 KRUS_KK_Nenastnaya.297520_TMYx.zip436 KRUS_KK_Uybat.298640_TMYx.2004-2018.zip406 K
RUS_KK_Kommunar.297590_TMYx.2004-2018.zip397 KRUS_KK_Neozidanny.Priisk.298580_TMYx.zip424 KRUS_KK_Uybat.298640_TMYx.2007-2021.zip442 K
RUS_KK_Kommunar.297590_TMYx.2007-2021.zip440 KRUS_KK_Shira.297560_TMYx.zip433 KRUS_KK_Uybat.298640_TMYx.zip436 K
KLU_Kaluga
RUS_KLU_Kaluga.AP.277030_TMYx.2004-2018.zip393 KRUS_KLU_Maloyaroslavets.276060_TMYx.2007-2021.zip421 KRUS_KLU_Sukhinichi.277070_TMYx.2004-2018.zip401 K
RUS_KLU_Kaluga.AP.277030_TMYx.2007-2021.zip393 KRUS_KLU_Maloyaroslavets.276060_TMYx.zip416 KRUS_KLU_Sukhinichi.277070_TMYx.2007-2021.zip430 K
RUS_KLU_Kaluga.AP.277030_TMYx.zip431 KRUS_KLU_Spas.Demensk.267950_TMYx.2007-2021.zip424 KRUS_KLU_Sukhinichi.277070_TMYx.zip434 K
RUS_KLU_Maloyaroslavets.276060_TMYx.2004-2018.zip388 KRUS_KLU_Spas.Demensk.267950_TMYx.zip418 K
KL_Kalmykia
RUS_KL_Adyk.348770_TMYx.zip419 KRUS_KL_Komsomolskiy.349750_TMYx.2004-2018.zip398 KRUS_KL_Utta.348710_TMYx.2007-2021.zip421 K
RUS_KL_Elista.AP.348610_TMYx.2004-2018.zip366 KRUS_KL_Komsomolskiy.349750_TMYx.2007-2021.zip427 KRUS_KL_Utta.348710_TMYx.zip419 K
RUS_KL_Elista.AP.348610_TMYx.2007-2021.zip406 KRUS_KL_Komsomolskiy.349750_TMYx.zip428 KRUS_KL_Yashkul.348660_TMYx.2004-2018.zip404 K
RUS_KL_Elista.AP.348610_TMYx.zip420 KRUS_KL_Lagan.349840_TMYx.2007-2021.zip424 KRUS_KL_Yashkul.348660_TMYx.2007-2021.zip429 K
RUS_KL_Gorodovikovsk.348450_TMYx.2007-2021.zip416 KRUS_KL_Lagan.349840_TMYx.zip423 KRUS_KL_Yashkul.348660_TMYx.zip433 K
RUS_KL_Gorodovikovsk.348450_TMYx.zip429 KRUS_KL_Malye.Derbety.346620_TMYx.2007-2021.zip419 KRUS_KL_Yusta.347720_TMYx.2007-2021.zip418 K
RUS_KL_Iki.Burul.348680_TMYx.2007-2021.zip426 KRUS_KL_Malye.Derbety.346620_TMYx.zip428 KRUS_KL_Yusta.347720_TMYx.zip424 K
RUS_KL_Iki.Burul.348680_TMYx.zip426 KRUS_KL_Naryn.Huduk.349760_TMYx.zip422 K
KOS_Kostroma
RUS_KOS_Buy.272420_TMYx.2004-2018.zip392 KRUS_KOS_Kostroma.273330_TMYx.2007-2021.zip421 KRUS_KOS_Sharya.272710_TMYx.2007-2021.zip429 K
RUS_KOS_Buy.272420_TMYx.2007-2021.zip421 KRUS_KOS_Kostroma.273330_TMYx.zip418 KRUS_KOS_Sharya.272710_TMYx.zip434 K
RUS_KOS_Buy.272420_TMYx.zip428 KRUS_KOS_Nikolo.Poloma.272520_TMYx.2004-2018.zip395 KRUS_KOS_Soligalich.271430_TMYx.zip398 K
RUS_KOS_Kologriv.271640_TMYx.2007-2021.zip416 KRUS_KOS_Nikolo.Poloma.272520_TMYx.2007-2021.zip428 KRUS_KOS_Vokhma.271760_TMYx.2007-2021.zip409 K
RUS_KOS_Kologriv.271640_TMYx.zip414 KRUS_KOS_Nikolo.Poloma.272520_TMYx.zip428 KRUS_KOS_Vokhma.271760_TMYx.zip409 K
RUS_KOS_Kostroma.273330_TMYx.2004-2018.zip388 KRUS_KOS_Sharya.272710_TMYx.2004-2018.zip396 K
KO_Komi
RUS_KO_Adzvavom.233160_TMYx.zip407 KRUS_KO_Okunev.Nos.233050_TMYx.2004-2018.zip387 KRUS_KO_Ust-Shchuger.235180_TMYx.2004-2018.zip361 K
RUS_KO_Dutovo.236110_TMYx.zip397 KRUS_KO_Okunev.Nos.233050_TMYx.2007-2021.zip421 KRUS_KO_Ust-Shchuger.235180_TMYx.2007-2021.zip413 K
RUS_KO_Irayol.235140_TMYx.zip402 KRUS_KO_Okunev.Nos.233050_TMYx.zip413 KRUS_KO_Ust-Shchuger.235180_TMYx.zip407 K
RUS_KO_Iyid.Patok.235160_TMYx.zip407 KRUS_KO_Pechora.AP.234180_TMYx.2004-2018.zip391 KRUS_KO_Ust-Tsilma.AP.234050_TMYx.2004-2018.zip387 K
RUS_KO_Izhma.AP.235030_TMYx.2004-2018.zip376 KRUS_KO_Pechora.AP.234180_TMYx.2007-2021.zip425 KRUS_KO_Ust-Tsilma.AP.234050_TMYx.2007-2021.zip423 K
RUS_KO_Izhma.AP.235030_TMYx.2007-2021.zip412 KRUS_KO_Pechora.AP.234180_TMYx.zip420 KRUS_KO_Ust-Tsilma.AP.234050_TMYx.zip420 K
RUS_KO_Izhma.AP.235030_TMYx.zip400 KRUS_KO_Pegishdor.236040_TMYx.zip404 KRUS_KO_Ust-Usa.234120_TMYx.2004-2018.zip381 K
RUS_KO_Izvajil.236090_TMYx.zip397 KRUS_KO_Petrun.233240_TMYx.2004-2018.zip386 KRUS_KO_Ust-Usa.234120_TMYx.2007-2021.zip419 K
RUS_KO_Kazhym.239040_TMYx.zip412 KRUS_KO_Petrun.233240_TMYx.2007-2021.zip424 KRUS_KO_Ust-Usa.234120_TMYx.zip415 K
RUS_KO_Kedva.River.235090_TMYx.zip401 KRUS_KO_Petrun.233240_TMYx.zip415 KRUS_KO_Ust.Unya.238130_TMYx.zip404 K
RUS_KO_Koslan.AP.226950_TMYx.2004-2018.zip388 KRUS_KO_Pomozdino.237090_TMYx.zip406 KRUS_KO_Vendinga.226860_TMYx.2007-2021.zip414 K
RUS_KO_Koslan.AP.226950_TMYx.2007-2021.zip423 KRUS_KO_Sivomaskinsky.233220_TMYx.zip409 KRUS_KO_Vendinga.226860_TMYx.zip406 K
RUS_KO_Koslan.AP.226950_TMYx.zip419 KRUS_KO_Syktyvkar.238040_TMYx.2004-2018.zip348 KRUS_KO_Verkhny.Sugor.235190_TMYx.zip411 K
RUS_KO_Kosyu.234160_TMYx.zip410 KRUS_KO_Syktyvkar.238040_TMYx.2007-2021.zip385 KRUS_KO_Veslyana.237010_TMYx.2004-2018.zip388 K
RUS_KO_Letka.270950_TMYx.zip402 KRUS_KO_Syktyvkar.238040_TMYx.zip416 KRUS_KO_Veslyana.237010_TMYx.2007-2021.zip426 K
RUS_KO_Levkinskaya.235010_TMYx.zip403 KRUS_KO_Troitsko.Pechorsk.AP.237110_TMYx.2004-2018.zip391 KRUS_KO_Veslyana.237010_TMYx.zip422 K
RUS_KO_Lopidino.238080_TMYx.zip411 KRUS_KO_Troitsko.Pechorsk.AP.237110_TMYx.2007-2021.zip421 KRUS_KO_Vizinga.238070_TMYx.zip410 K
RUS_KO_Loptyuga.227930_TMYx.zip398 KRUS_KO_Troitsko.Pechorsk.AP.237110_TMYx.zip419 KRUS_KO_Vorkuta.AP.232260_TMYx.2004-2018.zip388 K
RUS_KO_Lun.237080_TMYx.2004-2018.zip377 KRUS_KO_Ukhta.AP.236060_TMYx.2004-2018.zip387 KRUS_KO_Vorkuta.AP.232260_TMYx.2007-2021.zip424 K
RUS_KO_Lun.237080_TMYx.2007-2021.zip418 KRUS_KO_Ukhta.AP.236060_TMYx.2007-2021.zip423 KRUS_KO_Vorkuta.AP.232260_TMYx.zip422 K
RUS_KO_Lun.237080_TMYx.zip407 KRUS_KO_Ukhta.AP.236060_TMYx.zip424 KRUS_KO_Vuktyl.236120_TMYx.zip410 K
RUS_KO_Mesyu.236080_TMYx.zip403 KRUS_KO_Usinsk.AP.232210_TMYx.2007-2021.zip370 KRUS_KO_Yaksha.238120_TMYx.2004-2018.zip383 K
RUS_KO_Misvan.233110_TMYx.zip403 KRUS_KO_Usinsk.AP.232210_TMYx.zip373 KRUS_KO_Yaksha.238120_TMYx.2007-2021.zip419 K
RUS_KO_Mutny.Materik.234110_TMYx.zip394 KRUS_KO_Ust-Kulom.238030_TMYx.2004-2018.zip390 KRUS_KO_Yaksha.238120_TMYx.zip418 K
RUS_KO_Obyachevo.229960_TMYx.2004-2018.zip393 KRUS_KO_Ust-Kulom.238030_TMYx.2007-2021.zip423 KRUS_KO_Zelenets.237140_TMYx.zip400 K
RUS_KO_Obyachevo.229960_TMYx.2007-2021.zip425 KRUS_KO_Ust-Kulom.238030_TMYx.zip422 KRUS_KO_Zeleznodorozny.Met.Stn.232200_TMYx.zip403 K
RUS_KO_Obyachevo.229960_TMYx.zip417 K
KRS_Kursk
RUS_KRS_Kursk.340090_TMYx.2004-2018.zip398 KRUS_KRS_Oboyan.341090_TMYx.2004-2018.zip389 KRUS_KRS_Ponyri.340030_TMYx.2004-2018.zip391 K
RUS_KRS_Kursk.340090_TMYx.2007-2021.zip428 KRUS_KRS_Oboyan.341090_TMYx.2007-2021.zip422 KRUS_KRS_Ponyri.340030_TMYx.2007-2021.zip427 K
RUS_KRS_Kursk.340090_TMYx.zip435 KRUS_KRS_Oboyan.341090_TMYx.zip416 KRUS_KRS_Ponyri.340030_TMYx.zip410 K
RUS_KRS_Novokastornoe.340270_TMYx.zip413 K
KR_Karelia
RUS_KR_Danilovo.227230_TMYx.zip397 KRUS_KR_Lake.Panozero.224180_TMYx.zip394 KRUS_KR_Reboly.226020_TMYx.2007-2021.zip418 K
RUS_KR_Engozero.224130_TMYx.2004-2018.zip372 KRUS_KR_Louhi.223180_TMYx.zip393 KRUS_KR_Reboly.226020_TMYx.zip421 K
RUS_KR_Engozero.224130_TMYx.2007-2021.zip409 KRUS_KR_Mantsinsari.Island.228060_TMYx.zip397 KRUS_KR_Rugozero.225180_TMYx.zip393 K
RUS_KR_Engozero.224130_TMYx.zip397 KRUS_KR_Medvezhegorsk.227210_TMYx.2004-2018.zip383 KRUS_KR_Segezha.AP.226210_TMYx.2004-2018.zip389 K
RUS_KR_Gridino.224220_TMYx.zip417 KRUS_KR_Medvezhegorsk.227210_TMYx.2007-2021.zip426 KRUS_KR_Segezha.AP.226210_TMYx.2007-2021.zip424 K
RUS_KR_Kalevala.224080_TMYx.2004-2018.zip389 KRUS_KR_Medvezhegorsk.227210_TMYx.zip420 KRUS_KR_Segezha.AP.226210_TMYx.zip419 K
RUS_KR_Kalevala.224080_TMYx.2007-2021.zip425 KRUS_KR_Olonets.229120_TMYx.2004-2018.zip376 KRUS_KR_Shalskiy-Cape.Besov.Nos.228260_TMYx.zip398 K
RUS_KR_Kalevala.224080_TMYx.zip420 KRUS_KR_Olonets.229120_TMYx.2007-2021.zip419 KRUS_KR_Shunga.227250_TMYx.zip398 K
RUS_KR_Kem.225220_TMYx.zip418 KRUS_KR_Olonets.229120_TMYx.zip410 KRUS_KR_Sortavala.228020_TMYx.2004-2018.zip389 K
RUS_KR_Kem.Port.225200_TMYx.2004-2018.zip384 KRUS_KR_Padany.226190_TMYx.2004-2018.zip387 KRUS_KR_Sortavala.228020_TMYx.2007-2021.zip431 K
RUS_KR_Kem.Port.225200_TMYx.2007-2021.zip423 KRUS_KR_Padany.226190_TMYx.2007-2021.zip419 KRUS_KR_Sortavala.228020_TMYx.zip428 K
RUS_KR_Kem.Port.225200_TMYx.zip419 KRUS_KR_Padany.226190_TMYx.zip406 KRUS_KR_Suoyarvi.227170_TMYx.2004-2018.zip377 K
RUS_KR_Kestenga.224030_TMYx.zip409 KRUS_KR_Palalakhta.228140_TMYx.zip399 KRUS_KR_Suoyarvi.227170_TMYx.2007-2021.zip409 K
RUS_KR_Klimenitsy.228230_TMYx.zip393 KRUS_KR_Petrozavodsk.228200_TMYx.2004-2018.zip379 KRUS_KR_Suoyarvi.227170_TMYx.zip401 K
RUS_KR_Kolezhma.225290_TMYx.2004-2018.zip373 KRUS_KR_Petrozavodsk.228200_TMYx.2007-2021.zip409 KRUS_KR_Terebovskaya.228300_TMYx.zip397 K
RUS_KR_Kolezhma.225290_TMYx.2007-2021.zip413 KRUS_KR_Petrozavodsk.228200_TMYx.zip424 KRUS_KR_Valaam.228050_TMYx.2004-2018.zip370 K
RUS_KR_Kolezhma.225290_TMYx.zip397 KRUS_KR_Pryazha.228160_TMYx.zip399 KRUS_KR_Valaam.228050_TMYx.2007-2021.zip414 K
RUS_KR_Kolodozero.228330_TMYx.zip398 KRUS_KR_Pudozh.228310_TMYx.2004-2018.zip389 KRUS_KR_Valaam.228050_TMYx.zip396 K
RUS_KR_Kondopoga.227270_TMYx.2004-2018.zip384 KRUS_KR_Pudozh.228310_TMYx.2007-2021.zip428 KRUS_KR_Vidlitsa.228170_TMYx.zip398 K
RUS_KR_Kondopoga.227270_TMYx.2007-2021.zip406 KRUS_KR_Pudozh.228310_TMYx.zip425 KRUS_KR_Vorenza.226220_TMYx.zip397 K
RUS_KR_Kondopoga.227270_TMYx.zip400 KRUS_KR_Raznavolok.225250_TMYx.2004-2018.zip369 KRUS_KR_Vyartsilya.227070_TMYx.zip398 K
RUS_KR_Kudamguba.227100_TMYx.zip395 KRUS_KR_Raznavolok.225250_TMYx.2007-2021.zip407 KRUS_KR_Yushkozero.225110_TMYx.zip397 K
RUS_KR_Kugonavolok.227380_TMYx.zip396 KRUS_KR_Raznavolok.225250_TMYx.zip403 KRUS_KR_Zasheek.223050_TMYx.2007-2021.zip388 K
RUS_KR_Ladva.Vetka.228240_TMYx.zip402 KRUS_KR_Reboly.226020_TMYx.2004-2018.zip385 KRUS_KR_Zasheek.223050_TMYx.zip394 K
KYA_Krasnoyarsk
RUS_KYA_Aban.294850_TMYx.2004-2018.zip393 KRUS_KYA_Kellog.237740_TMYx.zip424 KRUS_KYA_Snezhnogorsk.231790_TMYx.2004-2018.zip372 K
RUS_KYA_Aban.294850_TMYx.2007-2021.zip434 KRUS_KYA_Kemchug.295620_TMYx.2004-2018.zip406 KRUS_KYA_Snezhnogorsk.231790_TMYx.2007-2021.zip413 K
RUS_KYA_Aban.294850_TMYx.zip433 KRUS_KYA_Kemchug.295620_TMYx.2007-2021.zip442 KRUS_KYA_Snezhnogorsk.231790_TMYx.zip423 K
RUS_KYA_Achinsk.294670_TMYx.2004-2018.zip403 KRUS_KYA_Kemchug.295620_TMYx.zip438 KRUS_KYA_Solnechnaya.Bay.202910_TMYx.zip387 K
RUS_KYA_Achinsk.294670_TMYx.2007-2021.zip441 KRUS_KYA_Kerbo.236990_TMYx.2004-2018.zip375 KRUS_KYA_Solyanka.295800_TMYx.2004-2018.zip394 K
RUS_KYA_Achinsk.294670_TMYx.zip440 KRUS_KYA_Kerbo.236990_TMYx.2007-2021.zip421 KRUS_KYA_Solyanka.295800_TMYx.2007-2021.zip435 K
RUS_KYA_Agata.233830_TMYx.2004-2018.zip385 KRUS_KYA_Kerbo.236990_TMYx.zip425 KRUS_KYA_Solyanka.295800_TMYx.zip434 K
RUS_KYA_Agata.233830_TMYx.2007-2021.zip413 KRUS_KYA_Kezhma.301020_TMYx.zip423 KRUS_KYA_Sopochnaya.Karga.208710_TMYx.2004-2018.zip363 K
RUS_KYA_Agata.233830_TMYx.zip414 KRUS_KYA_Khatanga.AP.208910_TMYx.2004-2018.zip380 KRUS_KYA_Sopochnaya.Karga.208710_TMYx.2007-2021.zip411 K
RUS_KYA_Aginskoye-Aga.River.296760_TMYx.2004-2018.zip408 KRUS_KYA_Khatanga.AP.208910_TMYx.2007-2021.zip414 KRUS_KYA_Sopochnaya.Karga.208710_TMYx.zip411 K
RUS_KYA_Aginskoye-Aga.River.296760_TMYx.2007-2021.zip446 KRUS_KYA_Khatanga.AP.208910_TMYx.zip410 KRUS_KYA_Sterlegova.Cape.204760_TMYx.2007-2021.zip408 K
RUS_KYA_Aginskoye-Aga.River.296760_TMYx.zip440 KRUS_KYA_Kislokan.246060_TMYx.2004-2018.zip388 KRUS_KYA_Sterlegova.Cape.204760_TMYx.zip405 K
RUS_KYA_Aleksandrovsky.Shlyuz.290590_TMYx.2004-2018.zip387 KRUS_KYA_Kislokan.246060_TMYx.2007-2021.zip431 KRUS_KYA_Strelka-Chunya.248020_TMYx.2004-2018.zip385 K
RUS_KYA_Aleksandrovsky.Shlyuz.290590_TMYx.2007-2021.zip430 KRUS_KYA_Kislokan.246060_TMYx.zip419 KRUS_KYA_Strelka-Chunya.248020_TMYx.2007-2021.zip426 K
RUS_KYA_Aleksandrovsky.Shlyuz.290590_TMYx.zip426 KRUS_KYA_Klimino.291980_TMYx.zip422 KRUS_KYA_Strelka-Chunya.248020_TMYx.zip412 K
RUS_KYA_Anastasino.296750_TMYx.2004-2018.zip402 KRUS_KYA_Klyuchi.295830_TMYx.zip420 KRUS_KYA_Strelka.292740_TMYx.2004-2018.zip398 K
RUS_KYA_Anastasino.296750_TMYx.2007-2021.zip437 KRUS_KYA_Kochumdek.235850_TMYx.zip414 KRUS_KYA_Strelka.292740_TMYx.2007-2021.zip437 K
RUS_KYA_Anastasino.296750_TMYx.zip440 KRUS_KYA_Krasnoflotskaya.Island.201860_TMYx.zip390 KRUS_KYA_Strelka.292740_TMYx.zip433 K
RUS_KYA_Andreya.Island.213010_TMYx.zip401 KRUS_KYA_Krasnoyarsk.295740_TMYx.zip445 KRUS_KYA_Sukhaya.Tunguska.234750_TMYx.zip411 K
RUS_KYA_Artyomovsk.297720_TMYx.2004-2018.zip398 KRUS_KYA_Kresti.209730_TMYx.zip405 KRUS_KYA_Sukhobuzimskoye.294770_TMYx.2004-2018.zip405 K
RUS_KYA_Artyomovsk.297720_TMYx.2007-2021.zip447 KRUS_KYA_Krutoyarsky.295670_TMYx.zip428 KRUS_KYA_Sukhobuzimskoye.294770_TMYx.2007-2021.zip443 K
RUS_KYA_Artyomovsk.297720_TMYx.zip441 KRUS_KYA_Kuragino.298700_TMYx.zip429 KRUS_KYA_Sukhobuzimskoye.294770_TMYx.zip436 K
RUS_KYA_Bakhta.237760_TMYx.2004-2018.zip382 KRUS_KYA_Kurejka.River.233750_TMYx.zip407 KRUS_KYA_Svetlogorsk.233760_TMYx.2004-2018.zip368 K
RUS_KYA_Bakhta.237760_TMYx.2007-2021.zip426 KRUS_KYA_Kuzmovka.237880_TMYx.2004-2018.zip385 KRUS_KYA_Svetlogorsk.233760_TMYx.2007-2021.zip405 K
RUS_KYA_Bakhta.237760_TMYx.zip425 KRUS_KYA_Kuzmovka.237880_TMYx.2007-2021.zip427 KRUS_KYA_Svetlogorsk.233760_TMYx.zip404 K
RUS_KYA_Balakhta.296620_TMYx.2004-2018.zip398 KRUS_KYA_Kuzmovka.237880_TMYx.zip429 KRUS_KYA_Svetlolobovo.296640_TMYx.2004-2018.zip406 K
RUS_KYA_Balakhta.296620_TMYx.2007-2021.zip438 KRUS_KYA_Lake.Taymyr.205940_TMYx.zip405 KRUS_KYA_Svetlolobovo.296640_TMYx.2007-2021.zip447 K
RUS_KYA_Balakhta.296620_TMYx.zip434 KRUS_KYA_Lebyazhye.297680_TMYx.2004-2018.zip396 KRUS_KYA_Svetlolobovo.296640_TMYx.zip443 K
RUS_KYA_Baykit.AP.238910_TMYx.2004-2018.zip388 KRUS_KYA_Lebyazhye.297680_TMYx.2007-2021.zip430 KRUS_KYA_Sym.239750_TMYx.2004-2018.zip397 K
RUS_KYA_Baykit.AP.238910_TMYx.2007-2021.zip435 KRUS_KYA_Lebyazhye.297680_TMYx.zip430 KRUS_KYA_Sym.239750_TMYx.2007-2021.zip433 K
RUS_KYA_Baykit.AP.238910_TMYx.zip426 KRUS_KYA_Leskino.207660_TMYx.zip391 KRUS_KYA_Sym.239750_TMYx.zip431 K
RUS_KYA_Bogotol.295530_TMYx.2004-2018.zip407 KRUS_KYA_Losinoborskoye.292530_TMYx.2004-2018.zip393 KRUS_KYA_Tareya.Stream.206790_TMYx.zip394 K
RUS_KYA_Bogotol.295530_TMYx.2007-2021.zip442 KRUS_KYA_Losinoborskoye.292530_TMYx.2007-2021.zip434 KRUS_KYA_Taseyevo.293790_TMYx.2004-2018.zip404 K
RUS_KYA_Bogotol.295530_TMYx.zip431 KRUS_KYA_Losinoborskoye.292530_TMYx.zip432 KRUS_KYA_Taseyevo.293790_TMYx.2007-2021.zip444 K
RUS_KYA_Boguchany.292820_TMYx.2004-2018.zip398 KRUS_KYA_Makarova.Bay.206750_TMYx.zip390 KRUS_KYA_Taseyevo.293790_TMYx.zip435 K
RUS_KYA_Boguchany.292820_TMYx.2007-2021.zip438 KRUS_KYA_Makovskoye.292650_TMYx.zip416 KRUS_KYA_Tembenchi.234990_TMYx.zip406 K
RUS_KYA_Boguchany.292820_TMYx.zip435 KRUS_KYA_Maly.Taymyr.Island.201990_TMYx.zip387 KRUS_KYA_Tura.245070_TMYx.2004-2018.zip395 K
RUS_KYA_Bolshaya.Murta.294710_TMYx.2004-2018.zip408 KRUS_KYA_Minino.295710_TMYx.2004-2018.zip406 KRUS_KYA_Tura.245070_TMYx.2007-2021.zip430 K
RUS_KYA_Bolshaya.Murta.294710_TMYx.2007-2021.zip440 KRUS_KYA_Minino.295710_TMYx.2007-2021.zip441 KRUS_KYA_Tura.245070_TMYx.zip429 K
RUS_KYA_Bolshaya.Murta.294710_TMYx.zip438 KRUS_KYA_Minino.295710_TMYx.zip441 KRUS_KYA_Turukhansk.234720_TMYx.2004-2018.zip385 K
RUS_KYA_Bolshoy.Porog.234840_TMYx.zip416 KRUS_KYA_Minusinsk.298660_TMYx.2004-2018.zip409 KRUS_KYA_Turukhansk.234720_TMYx.2007-2021.zip425 K
RUS_KYA_Bolshoy.Uluy.294640_TMYx.2004-2018.zip397 KRUS_KYA_Minusinsk.298660_TMYx.2007-2021.zip445 KRUS_KYA_Turukhansk.234720_TMYx.zip424 K
RUS_KYA_Bolshoy.Uluy.294640_TMYx.2007-2021.zip435 KRUS_KYA_Minusinsk.298660_TMYx.zip434 KRUS_KYA_Tutonchany.235890_TMYx.2004-2018.zip385 K
RUS_KYA_Bolshoy.Uluy.294640_TMYx.zip428 KRUS_KYA_Motygino.AP.292760_TMYx.2004-2018.zip382 KRUS_KYA_Tutonchany.235890_TMYx.2007-2021.zip427 K
RUS_KYA_Chemdalsk.300140_TMYx.zip416 KRUS_KYA_Motygino.AP.292760_TMYx.2007-2021.zip421 KRUS_KYA_Tutonchany.235890_TMYx.zip428 K
RUS_KYA_Chindat.293560_TMYx.zip429 KRUS_KYA_Motygino.AP.292760_TMYx.zip427 KRUS_KYA_Tyukhtet.294560_TMYx.2004-2018.zip400 K
RUS_KYA_Chirimba.290750_TMYx.zip422 KRUS_KYA_Mutoray.248070_TMYx.2004-2018.zip380 KRUS_KYA_Tyukhtet.294560_TMYx.2007-2021.zip432 K
RUS_KYA_Dikson.Island.206740_TMYx.2004-2018.zip362 KRUS_KYA_Mutoray.248070_TMYx.2007-2021.zip426 KRUS_KYA_Tyukhtet.294560_TMYx.zip435 K
RUS_KYA_Dikson.Island.206740_TMYx.2007-2021.zip406 KRUS_KYA_Mutoray.248070_TMYx.zip418 KRUS_KYA_Uchami.236910_TMYx.zip414 K
RUS_KYA_Dikson.Island.206740_TMYx.zip407 KRUS_KYA_Nazarovo.295610_TMYx.2004-2018.zip396 KRUS_KYA_Ushakov.Island.200660_TMYx.zip376 K
RUS_KYA_Dolgy.Most.294830_TMYx.zip428 KRUS_KYA_Nazarovo.295610_TMYx.2007-2021.zip440 KRUS_KYA_Ust-Kamo.239920_TMYx.2004-2018.zip390 K
RUS_KYA_Dudinka.230740_TMYx.2004-2018.zip382 KRUS_KYA_Nazarovo.295610_TMYx.zip440 KRUS_KYA_Ust-Kamo.239920_TMYx.2007-2021.zip429 K
RUS_KYA_Dudinka.230740_TMYx.2007-2021.zip415 KRUS_KYA_Nazimovo.290680_TMYx.2004-2018.zip392 KRUS_KYA_Ust-Kamo.239920_TMYx.zip426 K
RUS_KYA_Dudinka.230740_TMYx.zip420 KRUS_KYA_Nazimovo.290680_TMYx.2007-2021.zip438 KRUS_KYA_Ust-Usa.360830_TMYx.2004-2018.zip395 K
RUS_KYA_Dzerzhinskoye.294810_TMYx.2004-2018.zip408 KRUS_KYA_Nazimovo.290680_TMYx.zip430 KRUS_KYA_Ust-Usa.360830_TMYx.2007-2021.zip438 K
RUS_KYA_Dzerzhinskoye.294810_TMYx.2007-2021.zip442 KRUS_KYA_Nizhneusinskoye.360910_TMYx.2004-2018.zip397 KRUS_KYA_Ust-Usa.360830_TMYx.zip429 K
RUS_KYA_Dzerzhinskoye.294810_TMYx.zip434 KRUS_KYA_Nizhneusinskoye.360910_TMYx.2007-2021.zip446 KRUS_KYA_Ust.Port.230660_TMYx.zip408 K
RUS_KYA_Essey.241050_TMYx.zip406 KRUS_KYA_Nizhneusinskoye.360910_TMYx.zip435 KRUS_KYA_Uyar.295760_TMYx.2004-2018.zip399 K
RUS_KYA_Fedorova.Obs.202920_TMYx.2004-2018.zip344 KRUS_KYA_Norilsk.230780_TMYx.2004-2018.zip387 KRUS_KYA_Uyar.295760_TMYx.2007-2021.zip439 K
RUS_KYA_Fedorova.Obs.202920_TMYx.2007-2021.zip399 KRUS_KYA_Norilsk.230780_TMYx.2007-2021.zip423 KRUS_KYA_Uyar.295760_TMYx.zip435 K
RUS_KYA_Fedorova.Obs.202920_TMYx.zip398 KRUS_KYA_Norilsk.230780_TMYx.zip421 KRUS_KYA_Uyedineniya.Island.202740_TMYx.zip390 K
RUS_KYA_Geyberga.Island.202940_TMYx.zip386 KRUS_KYA_Norilsk.AP.319811_TMYx.2004-2018.zip300 KRUS_KYA_Uzhur.296530_TMYx.2004-2018.zip404 K
RUS_KYA_Golomyanny-Sredny.Island.200870_TMYx.2004-2018.zip332 KRUS_KYA_Norilsk.AP.319811_TMYx.2007-2021.zip346 KRUS_KYA_Uzhur.296530_TMYx.2007-2021.zip443 K
RUS_KYA_Golomyanny-Sredny.Island.200870_TMYx.2007-2021.zip392 KRUS_KYA_Norilsk.AP.319811_TMYx.zip357 KRUS_KYA_Uzhur.296530_TMYx.zip436 K
RUS_KYA_Golomyanny-Sredny.Island.200870_TMYx.zip392 KRUS_KYA_Novobirilyussy.293670_TMYx.2004-2018.zip397 KRUS_KYA_Vanavara.AP.249080_TMYx.2004-2018.zip394 K
RUS_KYA_Gonda.292890_TMYx.zip419 KRUS_KYA_Novobirilyussy.293670_TMYx.2007-2021.zip436 KRUS_KYA_Vanavara.AP.249080_TMYx.2007-2021.zip435 K
RUS_KYA_Idrinskoye.297660_TMYx.2004-2018.zip404 KRUS_KYA_Novobirilyussy.293670_TMYx.zip432 KRUS_KYA_Vanavara.AP.249080_TMYx.zip434 K
RUS_KYA_Idrinskoye.297660_TMYx.2007-2021.zip442 KRUS_KYA_Olenya.Rechka.299740_TMYx.2004-2018.zip395 KRUS_KYA_Velmo.239820_TMYx.2004-2018.zip394 K
RUS_KYA_Idrinskoye.297660_TMYx.zip437 KRUS_KYA_Olenya.Rechka.299740_TMYx.2007-2021.zip441 KRUS_KYA_Velmo.239820_TMYx.2007-2021.zip437 K
RUS_KYA_Igarka.232740_TMYx.2004-2018.zip388 KRUS_KYA_Olenya.Rechka.299740_TMYx.zip428 KRUS_KYA_Velmo.239820_TMYx.zip431 K
RUS_KYA_Igarka.232740_TMYx.2007-2021.zip418 KRUS_KYA_Peschany.Cape.200970_TMYx.zip388 KRUS_KYA_Vereshchagino.235780_TMYx.2004-2018.zip382 K
RUS_KYA_Igarka.232740_TMYx.zip419 KRUS_KYA_Pirovskoye.293630_TMYx.2004-2018.zip393 KRUS_KYA_Vereshchagino.235780_TMYx.2007-2021.zip423 K
RUS_KYA_Irbeyskoye.295870_TMYx.2004-2018.zip409 KRUS_KYA_Pirovskoye.293630_TMYx.2007-2021.zip430 KRUS_KYA_Vereshchagino.235780_TMYx.zip426 K
RUS_KYA_Irbeyskoye.295870_TMYx.2007-2021.zip446 KRUS_KYA_Pirovskoye.293630_TMYx.zip435 KRUS_KYA_Verkhneimbatsk.AP.236780_TMYx.2004-2018.zip388 K
RUS_KYA_Irbeyskoye.295870_TMYx.zip439 KRUS_KYA_Podkamennaya.Tunguska.AP.238840_TMYx.2004-2018.zip388 KRUS_KYA_Verkhneimbatsk.AP.236780_TMYx.2007-2021.zip427 K
RUS_KYA_Isachenko.Island.202770_TMYx.zip385 KRUS_KYA_Podkamennaya.Tunguska.AP.238840_TMYx.2007-2021.zip430 KRUS_KYA_Verkhneimbatsk.AP.236780_TMYx.zip422 K
RUS_KYA_Izvesty.Tsik-Troynoy.Island.204710_TMYx.2004-2018.zip336 KRUS_KYA_Podkamennaya.Tunguska.AP.238840_TMYx.zip427 KRUS_KYA_Verkhny.Amyl.299730_TMYx.zip427 K
RUS_KYA_Izvesty.Tsik-Troynoy.Island.204710_TMYx.2007-2021.zip398 KRUS_KYA_Poligus.237890_TMYx.zip421 KRUS_KYA_Vize.Island.200690_TMYx.2004-2018.zip336 K
RUS_KYA_Izvesty.Tsik-Troynoy.Island.204710_TMYx.zip391 KRUS_KYA_Potapovo.231740_TMYx.2004-2018.zip361 KRUS_KYA_Vize.Island.200690_TMYx.2007-2021.zip393 K
RUS_KYA_Kacha.295630_TMYx.2004-2018.zip400 KRUS_KYA_Potapovo.231740_TMYx.2007-2021.zip402 KRUS_KYA_Vize.Island.200690_TMYx.zip390 K
RUS_KYA_Kacha.295630_TMYx.2007-2021.zip429 KRUS_KYA_Potapovo.231740_TMYx.zip415 KRUS_KYA_Volochanka.209820_TMYx.2007-2021.zip402 K
RUS_KYA_Kacha.295630_TMYx.zip432 KRUS_KYA_Pravdy.Island.203880_TMYx.zip387 KRUS_KYA_Volochanka.209820_TMYx.zip402 K
RUS_KYA_Kansk.AP.295810_TMYx.2004-2018.zip408 KRUS_KYA_Pronchishchevoy.214050_TMYx.zip393 KRUS_KYA_Vorogovo.239730_TMYx.2004-2018.zip392 K
RUS_KYA_Kansk.AP.295810_TMYx.2007-2021.zip445 KRUS_KYA_Russky.Island.202890_TMYx.zip388 KRUS_KYA_Vorogovo.239730_TMYx.2007-2021.zip426 K
RUS_KYA_Kansk.AP.295810_TMYx.zip442 KRUS_KYA_Severo-Eniseysk.AP.239860_TMYx.2004-2018.zip393 KRUS_KYA_Vorogovo.239730_TMYx.zip428 K
RUS_KYA_Karatuzskoye.298740_TMYx.2004-2018.zip393 KRUS_KYA_Severo-Eniseysk.AP.239860_TMYx.2007-2021.zip435 KRUS_KYA_Yanov.Stan.234630_TMYx.2007-2021.zip414 K
RUS_KYA_Karatuzskoye.298740_TMYx.2007-2021.zip437 KRUS_KYA_Severo-Eniseysk.AP.239860_TMYx.zip433 KRUS_KYA_Yanov.Stan.234630_TMYx.zip413 K
RUS_KYA_Karatuzskoye.298740_TMYx.zip437 KRUS_KYA_Shalinskoye.295780_TMYx.2004-2018.zip407 KRUS_KYA_Yartsevo.AP.239870_TMYx.2004-2018.zip396 K
RUS_KYA_Karaul.209780_TMYx.2004-2018.zip369 KRUS_KYA_Shalinskoye.295780_TMYx.2007-2021.zip445 KRUS_KYA_Yartsevo.AP.239870_TMYx.2007-2021.zip436 K
RUS_KYA_Karaul.209780_TMYx.2007-2021.zip413 KRUS_KYA_Shalinskoye.295780_TMYx.zip439 KRUS_KYA_Yartsevo.AP.239870_TMYx.zip429 K
RUS_KYA_Karaul.209780_TMYx.zip403 KRUS_KYA_Sharypovo.295580_TMYx.2004-2018.zip401 KRUS_KYA_Yemelyanovo.Intl.AP.284935_TMYx.2004-2018.zip331 K
RUS_KYA_Kasisty.Cape.206960_TMYx.zip395 KRUS_KYA_Sharypovo.295580_TMYx.2007-2021.zip446 KRUS_KYA_Yemelyanovo.Intl.AP.284935_TMYx.2007-2021.zip377 K
RUS_KYA_Kazachinskoye.AP.293740_TMYx.2004-2018.zip398 KRUS_KYA_Sharypovo.295580_TMYx.zip438 KRUS_KYA_Yemelyanovo.Intl.AP.284935_TMYx.zip377 K
RUS_KYA_Kazachinskoye.AP.293740_TMYx.2007-2021.zip433 KRUS_KYA_Shchetinkino.297710_TMYx.2004-2018.zip392 KRUS_KYA_Yeniseysk.292630_TMYx.2004-2018.zip399 K
RUS_KYA_Kazachinskoye.AP.293740_TMYx.zip432 KRUS_KYA_Shchetinkino.297710_TMYx.2007-2021.zip436 KRUS_KYA_Yeniseysk.292630_TMYx.2007-2021.zip437 K
RUS_KYA_Kazyr.298760_TMYx.2004-2018.zip397 KRUS_KYA_Shchetinkino.297710_TMYx.zip436 KRUS_KYA_Yeniseysk.292630_TMYx.zip440 K
RUS_KYA_Kazyr.298760_TMYx.2007-2021.zip441 KRUS_KYA_Shumiha.295660_TMYx.2004-2018.zip391 KRUS_KYA_Yermakovskoye.298690_TMYx.2004-2018.zip412 K
RUS_KYA_Kazyr.298760_TMYx.zip432 KRUS_KYA_Shumiha.295660_TMYx.2007-2021.zip432 KRUS_KYA_Yermakovskoye.298690_TMYx.2007-2021.zip448 K
RUS_KYA_Kellog.237740_TMYx.2004-2018.zip382 KRUS_KYA_Shumiha.295660_TMYx.zip432 KRUS_KYA_Yermakovskoye.298690_TMYx.zip444 K
RUS_KYA_Kellog.237740_TMYx.2007-2021.zip417 K
LEN_Leningrad
RUS_LEN_Begunitsy.260640_TMYx.zip399 KRUS_LEN_Nikolaevskoe.261670_TMYx.2007-2021.zip431 KRUS_LEN_Sviritsa.229150_TMYx.zip409 K
RUS_LEN_Belogorka.260690_TMYx.2004-2018.zip377 KRUS_LEN_Nikolaevskoe.261670_TMYx.zip432 KRUS_LEN_Tikhvin.260940_TMYx.2004-2018.zip391 K
RUS_LEN_Belogorka.260690_TMYx.2007-2021.zip418 KRUS_LEN_Novaya.Ladoga.229170_TMYx.2004-2018.zip380 KRUS_LEN_Tikhvin.260940_TMYx.2007-2021.zip429 K
RUS_LEN_Belogorka.260690_TMYx.zip408 KRUS_LEN_Novaya.Ladoga.229170_TMYx.2007-2021.zip418 KRUS_LEN_Tikhvin.260940_TMYx.zip431 K
RUS_LEN_Budogosc.260870_TMYx.zip410 KRUS_LEN_Novaya.Ladoga.229170_TMYx.zip405 KRUS_LEN_Toksovo.229070_TMYx.zip403 K
RUS_LEN_Kingisepp.260590_TMYx.2004-2018.zip391 KRUS_LEN_Osinovets.229080_TMYx.zip399 KRUS_LEN_Vinnitsy.229250_TMYx.2004-2018.zip378 K
RUS_LEN_Kingisepp.260590_TMYx.2007-2021.zip430 KRUS_LEN_Osmino.261610_TMYx.zip398 KRUS_LEN_Vinnitsy.229250_TMYx.2007-2021.zip417 K
RUS_LEN_Kingisepp.260590_TMYx.zip426 KRUS_LEN_Ozerki.228970_TMYx.2007-2021.zip406 KRUS_LEN_Vinnitsy.229250_TMYx.zip404 K
RUS_LEN_Kirishi.260800_TMYx.2004-2018.zip380 KRUS_LEN_Ozerki.228970_TMYx.zip395 KRUS_LEN_Volkhov.260810_TMYx.zip406 K
RUS_LEN_Kirishi.260800_TMYx.2007-2021.zip417 KRUS_LEN_Priozersk.228070_TMYx.zip401 KRUS_LEN_Volosovo.260670_TMYx.2007-2021.zip411 K
RUS_LEN_Kirishi.260800_TMYx.zip407 KRUS_LEN_Shlisselburg.260720_TMYx.2004-2018.zip373 KRUS_LEN_Volosovo.260670_TMYx.zip405 K
RUS_LEN_Lodeynoye.Pole.229130_TMYx.2004-2018.zip380 KRUS_LEN_Shlisselburg.260720_TMYx.2007-2021.zip416 KRUS_LEN_Voznesenye.228290_TMYx.2007-2021.zip410 K
RUS_LEN_Lodeynoye.Pole.229130_TMYx.2007-2021.zip412 KRUS_LEN_Shlisselburg.260720_TMYx.zip404 KRUS_LEN_Voznesenye.228290_TMYx.zip402 K
RUS_LEN_Lodeynoye.Pole.229130_TMYx.zip405 KRUS_LEN_Shugozero.260920_TMYx.zip402 KRUS_LEN_Vyborg.228920_TMYx.2004-2018.zip387 K
RUS_LEN_Lomonosov.260600_TMYx.zip394 KRUS_LEN_Smolnaya.AP.260635_TMYx.zip367 KRUS_LEN_Vyborg.228920_TMYx.2007-2021.zip426 K
RUS_LEN_Lyuban.260780_TMYx.2004-2018.zip383 KRUS_LEN_Sosnovo.228910_TMYx.2007-2021.zip410 KRUS_LEN_Vyborg.228920_TMYx.zip424 K
RUS_LEN_Lyuban.260780_TMYx.2007-2021.zip420 KRUS_LEN_Sosnovo.228910_TMYx.zip401 KRUS_LEN_Yefimovsky.260990_TMYx.2007-2021.zip409 K
RUS_LEN_Lyuban.260780_TMYx.zip426 KRUS_LEN_Storozhno.229140_TMYx.zip399 KRUS_LEN_Yefimovsky.260990_TMYx.zip406 K
RUS_LEN_Nikolaevskoe.261670_TMYx.2004-2018.zip393 K
LIP_Lipetsk
RUS_LIP_Lipetsk.AP.279300_TMYx.2004-2018.zip400 KRUS_LIP_Lipetsk.AP.279300_TMYx.zip419 KRUS_LIP_Yelets.279280_TMYx.2007-2021.zip437 K
RUS_LIP_Lipetsk.AP.279300_TMYx.2007-2021.zip423 KRUS_LIP_Yelets.279280_TMYx.2004-2018.zip402 KRUS_LIP_Yelets.279280_TMYx.zip436 K
MAG_Magadan
RUS_MAG_Alevina.Cape.259160_TMYx.2004-2018.zip367 KRUS_MAG_Kolymskaya.248940_TMYx.zip418 KRUS_MAG_Shelihova.259220_TMYx.2007-2021.zip421 K
RUS_MAG_Alevina.Cape.259160_TMYx.2007-2021.zip415 KRUS_MAG_Korkodon.255030_TMYx.2004-2018.zip385 KRUS_MAG_Shelihova.259220_TMYx.zip417 K
RUS_MAG_Alevina.Cape.259160_TMYx.zip416 KRUS_MAG_Korkodon.255030_TMYx.2007-2021.zip417 KRUS_MAG_Sokol-Magadan.AP.259130_TMYx.2004-2018.zip348 K
RUS_MAG_Arkagala.246980_TMYx.zip402 KRUS_MAG_Korkodon.255030_TMYx.zip417 KRUS_MAG_Sokol-Magadan.AP.259130_TMYx.2007-2021.zip385 K
RUS_MAG_Arman.310930_TMYx.zip400 KRUS_MAG_Krestik.255260_TMYx.zip393 KRUS_MAG_Sokol-Magadan.AP.259130_TMYx.zip405 K
RUS_MAG_Atka.259020_TMYx.zip411 KRUS_MAG_Kulu.248910_TMYx.zip410 KRUS_MAG_Spafaryeva.Island.310960_TMYx.2004-2018.zip366 K
RUS_MAG_Balygycan.River.256110_TMYx.zip407 KRUS_MAG_Labaznaya.256270_TMYx.2004-2018.zip380 KRUS_MAG_Spafaryeva.Island.310960_TMYx.2007-2021.zip414 K
RUS_MAG_Bohapcha.257070_TMYx.2004-2018.zip381 KRUS_MAG_Labaznaya.256270_TMYx.2007-2021.zip414 KRUS_MAG_Spafaryeva.Island.310960_TMYx.zip398 K
RUS_MAG_Bohapcha.257070_TMYx.2007-2021.zip423 KRUS_MAG_Labaznaya.256270_TMYx.zip398 KRUS_MAG_Srednikan.257050_TMYx.2004-2018.zip380 K
RUS_MAG_Bohapcha.257070_TMYx.zip412 KRUS_MAG_Madaun.259040_TMYx.2004-2018.zip385 KRUS_MAG_Srednikan.257050_TMYx.2007-2021.zip423 K
RUS_MAG_Bratyev.Cape.259190_TMYx.2004-2018.zip374 KRUS_MAG_Madaun.259040_TMYx.2007-2021.zip415 KRUS_MAG_Srednikan.257050_TMYx.zip413 K
RUS_MAG_Bratyev.Cape.259190_TMYx.2007-2021.zip416 KRUS_MAG_Madaun.259040_TMYx.zip407 KRUS_MAG_Strelka.258020_TMYx.zip395 K
RUS_MAG_Bratyev.Cape.259190_TMYx.zip406 KRUS_MAG_Nagaeva.Bay.259140_TMYx.zip385 KRUS_MAG_Susuman.AP.247900_TMYx.2004-2018.zip394 K
RUS_MAG_Brohovo.259270_TMYx.2004-2018.zip384 KRUS_MAG_Najahan-Evensk.AP.258200_TMYx.2004-2018.zip384 KRUS_MAG_Susuman.AP.247900_TMYx.2007-2021.zip426 K
RUS_MAG_Brohovo.259270_TMYx.2007-2021.zip427 KRUS_MAG_Najahan-Evensk.AP.258200_TMYx.2007-2021.zip419 KRUS_MAG_Susuman.AP.247900_TMYx.zip421 K
RUS_MAG_Brohovo.259270_TMYx.zip422 KRUS_MAG_Najahan-Evensk.AP.258200_TMYx.zip413 KRUS_MAG_Talata.258080_TMYx.2004-2018.zip375 K
RUS_MAG_Chaybukha.255950_TMYx.zip399 KRUS_MAG_Ola.259150_TMYx.zip399 KRUS_MAG_Talata.258080_TMYx.2007-2021.zip420 K
RUS_MAG_Elgen.257000_TMYx.2004-2018.zip380 KRUS_MAG_Omsukchan.257150_TMYx.2004-2018.zip384 KRUS_MAG_Talata.258080_TMYx.zip415 K
RUS_MAG_Elgen.257000_TMYx.2007-2021.zip414 KRUS_MAG_Omsukchan.257150_TMYx.2007-2021.zip416 KRUS_MAG_Talon.310920_TMYx.zip392 K
RUS_MAG_Elgen.257000_TMYx.zip410 KRUS_MAG_Omsukchan.257150_TMYx.zip406 KRUS_MAG_Taygonos.259320_TMYx.2007-2021.zip406 K
RUS_MAG_Gizhiga.258220_TMYx.zip390 KRUS_MAG_Palatka.259070_TMYx.zip393 KRUS_MAG_Taygonos.259320_TMYx.zip405 K
RUS_MAG_Jack.London.Lake.247990_TMYx.zip398 KRUS_MAG_Pestraya.Dresva.258160_TMYx.zip396 KRUS_MAG_Ust-Omchug.248980_TMYx.2004-2018.zip387 K
RUS_MAG_Kanon.256080_TMYx.zip396 KRUS_MAG_Sejmchan.AP.257030_TMYx.2004-2018.zip393 KRUS_MAG_Ust-Omchug.248980_TMYx.2007-2021.zip422 K
RUS_MAG_Kedon.256210_TMYx.zip412 KRUS_MAG_Sejmchan.AP.257030_TMYx.2007-2021.zip426 KRUS_MAG_Ust-Omchug.248980_TMYx.zip415 K
RUS_MAG_Khatinnakh.257010_TMYx.zip400 KRUS_MAG_Sejmchan.AP.257030_TMYx.zip419 KRUS_MAG_Yagodnoye.247960_TMYx.zip398 K
RUS_MAG_Kolymskaya.248940_TMYx.2004-2018.zip374 KRUS_MAG_Shelihova.259220_TMYx.2004-2018.zip377 KRUS_MAG_Zavyalova.Island.259170_TMYx.zip379 K
RUS_MAG_Kolymskaya.248940_TMYx.2007-2021.zip419 K
ME_Mari_El
RUS_ME_Kozmodemyansk.274790_TMYx.2004-2018.zip395 KRUS_ME_Novyy.Toryal.274910_TMYx.2004-2018.zip387 KRUS_ME_Yoshkar.Ola.274850_TMYx.2004-2018.zip390 K
RUS_ME_Kozmodemyansk.274790_TMYx.2007-2021.zip432 KRUS_ME_Novyy.Toryal.274910_TMYx.2007-2021.zip427 KRUS_ME_Yoshkar.Ola.274850_TMYx.2007-2021.zip425 K
RUS_ME_Kozmodemyansk.274790_TMYx.zip432 KRUS_ME_Novyy.Toryal.274910_TMYx.zip423 KRUS_ME_Yoshkar.Ola.274850_TMYx.zip423 K
RUS_ME_Morki.274980_TMYx.zip406 K
MOS_Moscow
RUS_MOS_Kashira.276270_TMYx.2007-2021.zip416 KRUS_MOS_Moscow-Domodedovo.Intl.AP.370008_TMYx.zip366 KRUS_MOS_Novo.Jerusalem.275110_TMYx.2007-2021.zip420 K
RUS_MOS_Kashira.276270_TMYx.zip417 KRUS_MOS_Moscow-Sheremetyevo.AP.275155_TMYx.2004-2018.zip319 KRUS_MOS_Novo.Jerusalem.275110_TMYx.zip420 K
RUS_MOS_Klin.274170_TMYx.2007-2021.zip421 KRUS_MOS_Moscow-Sheremetyevo.AP.275155_TMYx.2007-2021.zip364 KRUS_MOS_Ostafyevo.AP.238045_TMYx.2004-2018.zip349 K
RUS_MOS_Klin.274170_TMYx.zip419 KRUS_MOS_Moscow-Sheremetyevo.AP.275155_TMYx.zip370 KRUS_MOS_Ostafyevo.AP.238045_TMYx.2007-2021.zip380 K
RUS_MOS_Kolomna.276250_TMYx.zip402 KRUS_MOS_Moscow-Vnukovo.AP.275185_TMYx.2004-2018.zip320 KRUS_MOS_Ostafyevo.AP.238045_TMYx.zip380 K
RUS_MOS_Moscow-Bibirevo.276120_TMYx.2004-2018.zip393 KRUS_MOS_Moscow-Vnukovo.AP.275185_TMYx.2007-2021.zip359 KRUS_MOS_Pavlovsky.Posad.275230_TMYx.2007-2021.zip419 K
RUS_MOS_Moscow-Bibirevo.276120_TMYx.2007-2021.zip422 KRUS_MOS_Moscow-Vnukovo.AP.275185_TMYx.zip370 KRUS_MOS_Pavlovsky.Posad.275230_TMYx.zip411 K
RUS_MOS_Moscow-Bibirevo.276120_TMYx.zip426 KRUS_MOS_Mozhaysk.275090_TMYx.zip414 KRUS_MOS_Serpukhov.276180_TMYx.zip407 K
RUS_MOS_Moscow-Domodedovo.Intl.AP.370008_TMYx.2004-2018.zip322 KRUS_MOS_Naro.Fominsk.276110_TMYx.2007-2021.zip420 KRUS_MOS_Volokolamsk.275020_TMYx.zip412 K
RUS_MOS_Moscow-Domodedovo.Intl.AP.370008_TMYx.2007-2021.zip363 KRUS_MOS_Naro.Fominsk.276110_TMYx.zip406 K
MO_Mordovia
RUS_MO_Krasnoslobodsk.277560_TMYx.2004-2018.zip384 KRUS_MO_Saransk.AP.277600_TMYx.2007-2021.zip425 KRUS_MO_Temnikov.277520_TMYx.2007-2021.zip427 K
RUS_MO_Krasnoslobodsk.277560_TMYx.2007-2021.zip420 KRUS_MO_Saransk.AP.277600_TMYx.zip423 KRUS_MO_Temnikov.277520_TMYx.zip422 K
RUS_MO_Krasnoslobodsk.277560_TMYx.zip420 KRUS_MO_Temnikov.277520_TMYx.2004-2018.zip393 KRUS_MO_Torbeyevo.277580_TMYx.zip423 K
RUS_MO_Saransk.AP.277600_TMYx.2004-2018.zip392 K
MUR_Murmansk
RUS_MUR_Alakurtti.223010_TMYx.zip398 KRUS_MUR_Krasnoshchelye.222350_TMYx.2004-2018.zip379 KRUS_MUR_Slyudyanka.223330_TMYx.zip390 K
RUS_MUR_Apatity.222130_TMYx.2004-2018.zip382 KRUS_MUR_Krasnoshchelye.222350_TMYx.2007-2021.zip420 KRUS_MUR_Sosnovets.Island.223550_TMYx.zip393 K
RUS_MUR_Apatity.222130_TMYx.2007-2021.zip417 KRUS_MUR_Krasnoshchelye.222350_TMYx.zip418 KRUS_MUR_Svyatoy.Nos.221400_TMYx.2004-2018.zip360 K
RUS_MUR_Apatity.222130_TMYx.zip416 KRUS_MUR_Lake.Kanozero.222270_TMYx.zip401 KRUS_MUR_Svyatoy.Nos.221400_TMYx.2007-2021.zip396 K
RUS_MUR_Bolshaya.Zapadnaya.Litsa.220140_TMYx.zip406 KRUS_MUR_Lake.Nyam.223020_TMYx.zip401 KRUS_MUR_Svyatoy.Nos.221400_TMYx.zip395 K
RUS_MUR_Cape.Cherniy.221450_TMYx.zip410 KRUS_MUR_Loparskaya.221140_TMYx.zip398 KRUS_MUR_Teriberka.220280_TMYx.2004-2018.zip378 K
RUS_MUR_Chavanga.223390_TMYx.zip406 KRUS_MUR_Lovozero.221270_TMYx.2004-2018.zip384 KRUS_MUR_Teriberka.220280_TMYx.2007-2021.zip418 K
RUS_MUR_Dalne.Zelenetskaya.220370_TMYx.zip399 KRUS_MUR_Lovozero.221270_TMYx.2007-2021.zip424 KRUS_MUR_Teriberka.220280_TMYx.zip416 K
RUS_MUR_Golitsino.221230_TMYx.zip404 KRUS_MUR_Lovozero.221270_TMYx.zip422 KRUS_MUR_Tersko.Orlovskaya.222590_TMYx.zip394 K
RUS_MUR_Kachalovka.221490_TMYx.zip398 KRUS_MUR_Monchegorsk.222120_TMYx.2004-2018.zip386 KRUS_MUR_Tsypnavolok.220120_TMYx.2007-2021.zip391 K
RUS_MUR_Kandalaksha.222170_TMYx.2004-2018.zip383 KRUS_MUR_Monchegorsk.222120_TMYx.2007-2021.zip416 KRUS_MUR_Tsypnavolok.220120_TMYx.zip390 K
RUS_MUR_Kandalaksha.222170_TMYx.2007-2021.zip420 KRUS_MUR_Monchegorsk.222120_TMYx.zip413 KRUS_MUR_Umba.223240_TMYx.2004-2018.zip375 K
RUS_MUR_Kandalaksha.222170_TMYx.zip415 KRUS_MUR_Murmansk.221130_TMYx.2004-2018.zip335 KRUS_MUR_Umba.223240_TMYx.2007-2021.zip421 K
RUS_MUR_Kanevka.222490_TMYx.2004-2018.zip371 KRUS_MUR_Murmansk.221130_TMYx.2007-2021.zip380 KRUS_MUR_Umba.223240_TMYx.zip415 K
RUS_MUR_Kanevka.222490_TMYx.2007-2021.zip410 KRUS_MUR_Murmansk.221130_TMYx.zip409 KRUS_MUR_Ura-Guba.Baya.220180_TMYx.zip408 K
RUS_MUR_Kanevka.222490_TMYx.zip400 KRUS_MUR_Nikel.220040_TMYx.2004-2018.zip379 KRUS_MUR_Vaida-Guba.Bay.220030_TMYx.2004-2018.zip364 K
RUS_MUR_Kashkarantsy.223340_TMYx.2004-2018.zip361 KRUS_MUR_Nikel.220040_TMYx.2007-2021.zip416 KRUS_MUR_Vaida-Guba.Bay.220030_TMYx.2007-2021.zip408 K
RUS_MUR_Kashkarantsy.223340_TMYx.2007-2021.zip406 KRUS_MUR_Nikel.220040_TMYx.zip411 KRUS_MUR_Vaida-Guba.Bay.220030_TMYx.zip402 K
RUS_MUR_Kashkarantsy.223340_TMYx.zip407 KRUS_MUR_Nivankyul.221050_TMYx.2007-2021.zip400 KRUS_MUR_Verkhnetulomsky.221060_TMYx.2004-2018.zip378 K
RUS_MUR_Kharlov.Island.221330_TMYx.zip400 KRUS_MUR_Nivankyul.221050_TMYx.zip398 KRUS_MUR_Verkhnetulomsky.221060_TMYx.2007-2021.zip412 K
RUS_MUR_Kirovsk.222190_TMYx.zip394 KRUS_MUR_Pechenga.220060_TMYx.zip394 KRUS_MUR_Verkhnetulomsky.221060_TMYx.zip414 K
RUS_MUR_Kola.221120_TMYx.zip401 KRUS_MUR_Perevalyaur.220090_TMYx.zip406 KRUS_MUR_Verkhovye.Lotta.221000_TMYx.2007-2021.zip406 K
RUS_MUR_Kolmyabr.222320_TMYx.zip405 KRUS_MUR_Pulozero.221190_TMYx.zip405 KRUS_MUR_Verkhovye.Lotta.221000_TMYx.zip405 K
RUS_MUR_Kovda.223120_TMYx.2004-2018.zip366 KRUS_MUR_Pyalitsa.223490_TMYx.2004-2018.zip375 KRUS_MUR_Yaniskoski.221010_TMYx.2007-2021.zip400 K
RUS_MUR_Kovda.223120_TMYx.2007-2021.zip411 KRUS_MUR_Pyalitsa.223490_TMYx.2007-2021.zip421 KRUS_MUR_Yaniskoski.221010_TMYx.zip405 K
RUS_MUR_Kovda.223120_TMYx.zip403 KRUS_MUR_Pyalitsa.223490_TMYx.zip417 KRUS_MUR_Yonsky.222050_TMYx.zip401 K
RUS_MUR_Kovdor.222040_TMYx.zip400 KRUS_MUR_Severomorsk.220190_TMYx.zip402 KRUS_MUR_Zasheyek.222140_TMYx.zip398 K
NEN_Nenets
RUS_NEN_Amderma.230220_TMYx.2004-2018.zip367 KRUS_NEN_Khoseda.Khardsky.232190_TMYx.zip416 KRUS_NEN_Naryan-Mar.232050_TMYx.zip418 K
RUS_NEN_Amderma.230220_TMYx.2007-2021.zip417 KRUS_NEN_Kolguyev.Island.220950_TMYx.zip403 KRUS_NEN_Nes.223750_TMYx.zip403 K
RUS_NEN_Amderma.230220_TMYx.zip414 KRUS_NEN_Konstantinovsky.Cape.231140_TMYx.2004-2018.zip366 KRUS_NEN_Nizhnyaya.Pesha.223830_TMYx.2004-2018.zip376 K
RUS_NEN_Bely.Cape.230240_TMYx.zip395 KRUS_NEN_Konstantinovsky.Cape.231140_TMYx.2007-2021.zip410 KRUS_NEN_Nizhnyaya.Pesha.223830_TMYx.2007-2021.zip413 K
RUS_NEN_Bolvansky.Cape.209460_TMYx.2004-2018.zip360 KRUS_NEN_Konstantinovsky.Cape.231140_TMYx.zip404 KRUS_NEN_Nizhnyaya.Pesha.223830_TMYx.zip409 K
RUS_NEN_Bolvansky.Cape.209460_TMYx.2007-2021.zip411 KRUS_NEN_Konushin.Cape.222690_TMYx.zip403 KRUS_NEN_Nosovaya.231090_TMYx.zip401 K
RUS_NEN_Bolvansky.Cape.209460_TMYx.zip412 KRUS_NEN_Kotkino.232070_TMYx.zip398 KRUS_NEN_Russkaya.Gavan.203570_TMYx.zip403 K
RUS_NEN_Bugrino-Kolguyev.Island.221930_TMYx.2004-2018.zip357 KRUS_NEN_Krenkel.Obs-Heiss.Island.200460_TMYx.2004-2018.zip341 KRUS_NEN_Sengejsky.Strait.231040_TMYx.zip398 K
RUS_NEN_Bugrino-Kolguyev.Island.221930_TMYx.2007-2021.zip407 KRUS_NEN_Krenkel.Obs-Heiss.Island.200460_TMYx.2007-2021.zip393 KRUS_NEN_Shoyna.222710_TMYx.2004-2018.zip375 K
RUS_NEN_Bugrino-Kolguyev.Island.221930_TMYx.zip395 KRUS_NEN_Krenkel.Obs-Heiss.Island.200460_TMYx.zip394 KRUS_NEN_Shoyna.222710_TMYx.2007-2021.zip420 K
RUS_NEN_Hodovariha.231030_TMYx.zip399 KRUS_NEN_Lake.Layato.232140_TMYx.zip406 KRUS_NEN_Shoyna.222710_TMYx.zip414 K
RUS_NEN_Indiga.River.222920_TMYx.2004-2018.zip367 KRUS_NEN_Malye.Karmakuly.Bay.207440_TMYx.2004-2018.zip375 KRUS_NEN_Tobseda.231050_TMYx.zip394 K
RUS_NEN_Indiga.River.222920_TMYx.2007-2021.zip416 KRUS_NEN_Malye.Karmakuly.Bay.207440_TMYx.2007-2021.zip415 KRUS_NEN_Ust-Kara.230290_TMYx.zip392 K
RUS_NEN_Indiga.River.222920_TMYx.zip420 KRUS_NEN_Malye.Karmakuly.Bay.207440_TMYx.zip417 KRUS_NEN_Varandey.AP.231120_TMYx.2004-2018.zip361 K
RUS_NEN_Kanin.Nos.221650_TMYx.2004-2018.zip361 KRUS_NEN_Menshikova.Cape.209430_TMYx.zip405 KRUS_NEN_Varandey.AP.231120_TMYx.2007-2021.zip411 K
RUS_NEN_Kanin.Nos.221650_TMYx.2007-2021.zip413 KRUS_NEN_Mikulkin.Nos.Cape.222820_TMYx.2004-2018.zip362 KRUS_NEN_Varandey.AP.231120_TMYx.zip394 K
RUS_NEN_Kanin.Nos.221650_TMYx.zip411 KRUS_NEN_Mikulkin.Nos.Cape.222820_TMYx.2007-2021.zip412 KRUS_NEN_Vizhas.223760_TMYx.zip397 K
RUS_NEN_Karatayka.231210_TMYx.zip396 KRUS_NEN_Mikulkin.Nos.Cape.222820_TMYx.zip410 KRUS_NEN_Yugorsky.Strait.230210_TMYx.zip399 K
RUS_NEN_Khorey.Ver.232150_TMYx.zip396 KRUS_NEN_Nagurskoye.200340_TMYx.zip384 KRUS_NEN_Zhelaniya.Cape.203530_TMYx.2007-2021.zip376 K
RUS_NEN_Khoseda.Khardsky.232190_TMYx.2004-2018.zip366 KRUS_NEN_Naryan-Mar.232050_TMYx.2004-2018.zip382 KRUS_NEN_Zhelaniya.Cape.203530_TMYx.zip400 K
RUS_NEN_Khoseda.Khardsky.232190_TMYx.2007-2021.zip415 KRUS_NEN_Naryan-Mar.232050_TMYx.2007-2021.zip416 K
NGR_Novgorod
RUS_NGR_Borovichi.262910_TMYx.2004-2018.zip382 KRUS_NGR_Khvoynaya.261960_TMYx.zip413 KRUS_NGR_Okhona.271080_TMYx.2007-2021.zip413 K
RUS_NGR_Borovichi.262910_TMYx.2007-2021.zip421 KRUS_NGR_Kresttsy.262850_TMYx.2004-2018.zip385 KRUS_NGR_Okhona.271080_TMYx.zip406 K
RUS_NGR_Borovichi.262910_TMYx.zip407 KRUS_NGR_Kresttsy.262850_TMYx.2007-2021.zip418 KRUS_NGR_Okulovka.262830_TMYx.zip402 K
RUS_NGR_Demyansk.263810_TMYx.2004-2018.zip385 KRUS_NGR_Kresttsy.262850_TMYx.zip407 KRUS_NGR_Staraya.Russa.262750_TMYx.2004-2018.zip392 K
RUS_NGR_Demyansk.263810_TMYx.2007-2021.zip422 KRUS_NGR_Malaya.Vishera.261840_TMYx.zip400 KRUS_NGR_Staraya.Russa.262750_TMYx.2007-2021.zip430 K
RUS_NGR_Demyansk.263810_TMYx.zip408 KRUS_NGR_Novgorod.261790_TMYx.2004-2018.zip385 KRUS_NGR_Staraya.Russa.262750_TMYx.zip422 K
RUS_NGR_Kholm.263780_TMYx.2004-2018.zip390 KRUS_NGR_Novgorod.261790_TMYx.2007-2021.zip425 KRUS_NGR_Valday.262890_TMYx.zip407 K
RUS_NGR_Kholm.263780_TMYx.2007-2021.zip429 KRUS_NGR_Novgorod.261790_TMYx.zip406 KRUS_NGR_Verebye.261880_TMYx.zip413 K
RUS_NGR_Kholm.263780_TMYx.zip425 KRUS_NGR_Okhona.271080_TMYx.2004-2018.zip378 K
NIZ_Nizhny_Novgorod
RUS_NIZ_Arzamas.276530_TMYx.2004-2018.zip392 KRUS_NIZ_Lukoyanov.276650_TMYx.2007-2021.zip427 KRUS_NIZ_Strigino.AP.275530_TMYx.2004-2018.zip350 K
RUS_NIZ_Arzamas.276530_TMYx.2007-2021.zip429 KRUS_NIZ_Lukoyanov.276650_TMYx.zip431 KRUS_NIZ_Strigino.AP.275530_TMYx.2007-2021.zip392 K
RUS_NIZ_Arzamas.276530_TMYx.zip426 KRUS_NIZ_Pavlovo.275550_TMYx.zip404 KRUS_NIZ_Strigino.AP.275530_TMYx.zip428 K
RUS_NIZ_Gorodets.274530_TMYx.2004-2018.zip385 KRUS_NIZ_Sergach.275770_TMYx.2004-2018.zip393 KRUS_NIZ_Vetluga.272770_TMYx.2004-2018.zip381 K
RUS_NIZ_Gorodets.274530_TMYx.2007-2021.zip422 KRUS_NIZ_Sergach.275770_TMYx.2007-2021.zip425 KRUS_NIZ_Vetluga.272770_TMYx.2007-2021.zip417 K
RUS_NIZ_Gorodets.274530_TMYx.zip420 KRUS_NIZ_Sergach.275770_TMYx.zip428 KRUS_NIZ_Vetluga.272770_TMYx.zip411 K
RUS_NIZ_Krasnye.Baki.273690_TMYx.2004-2018.zip396 KRUS_NIZ_Shakhunya.273730_TMYx.2004-2018.zip393 KRUS_NIZ_Vyksa.276430_TMYx.2004-2018.zip389 K
RUS_NIZ_Krasnye.Baki.273690_TMYx.2007-2021.zip432 KRUS_NIZ_Shakhunya.273730_TMYx.2007-2021.zip430 KRUS_NIZ_Vyksa.276430_TMYx.2007-2021.zip424 K
RUS_NIZ_Krasnye.Baki.273690_TMYx.zip430 KRUS_NIZ_Shakhunya.273730_TMYx.zip428 KRUS_NIZ_Vyksa.276430_TMYx.zip413 K
RUS_NIZ_Lukoyanov.276650_TMYx.2004-2018.zip392 K
NVS_Novosibirsk
RUS_NVS_Barabinsk.296120_TMYx.2004-2018.zip408 KRUS_NVS_Krasnozerskoye.298130_TMYx.2004-2018.zip403 KRUS_NVS_Ogourtsovo.296380_TMYx.zip439 K
RUS_NVS_Barabinsk.296120_TMYx.2007-2021.zip438 KRUS_NVS_Krasnozerskoye.298130_TMYx.2007-2021.zip439 KRUS_NVS_Ordynskoye.297260_TMYx.2004-2018.zip405 K
RUS_NVS_Barabinsk.296120_TMYx.zip438 KRUS_NVS_Krasnozerskoye.298130_TMYx.zip438 KRUS_NVS_Ordynskoye.297260_TMYx.2007-2021.zip438 K
RUS_NVS_Bolotnoye.295390_TMYx.zip426 KRUS_NVS_Kreshchenskoye.295240_TMYx.2004-2018.zip402 KRUS_NVS_Ordynskoye.297260_TMYx.zip431 K
RUS_NVS_Chany.296020_TMYx.2004-2018.zip404 KRUS_NVS_Kreshchenskoye.295240_TMYx.2007-2021.zip439 KRUS_NVS_Penek.296220_TMYx.zip412 K
RUS_NVS_Chany.296020_TMYx.2007-2021.zip437 KRUS_NVS_Kreshchenskoye.295240_TMYx.zip430 KRUS_NVS_Pikhtovka.295340_TMYx.zip441 K
RUS_NVS_Chany.296020_TMYx.zip436 KRUS_NVS_Kupino.297060_TMYx.2004-2018.zip403 KRUS_NVS_Posevnaya.297350_TMYx.zip421 K
RUS_NVS_Chistoozernoye.297020_TMYx.zip422 KRUS_NVS_Kupino.297060_TMYx.2007-2021.zip441 KRUS_NVS_Severnoye.294180_TMYx.2004-2018.zip402 K
RUS_NVS_Chulym.296250_TMYx.2004-2018.zip409 KRUS_NVS_Kupino.297060_TMYx.zip438 KRUS_NVS_Severnoye.294180_TMYx.2007-2021.zip438 K
RUS_NVS_Chulym.296250_TMYx.2007-2021.zip436 KRUS_NVS_Kystovka.AP.294050_TMYx.2004-2018.zip405 KRUS_NVS_Severnoye.294180_TMYx.zip439 K
RUS_NVS_Chulym.296250_TMYx.zip434 KRUS_NVS_Kystovka.AP.294050_TMYx.2007-2021.zip437 KRUS_NVS_Tatarsk.296050_TMYx.2004-2018.zip402 K
RUS_NVS_Karasuk.298140_TMYx.2004-2018.zip409 KRUS_NVS_Kystovka.AP.294050_TMYx.zip438 KRUS_NVS_Tatarsk.296050_TMYx.2007-2021.zip434 K
RUS_NVS_Karasuk.298140_TMYx.2007-2021.zip440 KRUS_NVS_Maslyanino.297360_TMYx.2004-2018.zip407 KRUS_NVS_Tatarsk.296050_TMYx.zip439 K
RUS_NVS_Karasuk.298140_TMYx.zip437 KRUS_NVS_Maslyanino.297360_TMYx.2007-2021.zip443 KRUS_NVS_Toguchin.296360_TMYx.2004-2018.zip406 K
RUS_NVS_Kochenevo.296260_TMYx.zip423 KRUS_NVS_Maslyanino.297360_TMYx.zip445 KRUS_NVS_Toguchin.296360_TMYx.2007-2021.zip440 K
RUS_NVS_Kochki.297240_TMYx.2004-2018.zip409 KRUS_NVS_Moshkovo.296320_TMYx.zip408 KRUS_NVS_Toguchin.296360_TMYx.zip438 K
RUS_NVS_Kochki.297240_TMYx.2007-2021.zip442 KRUS_NVS_Novosibirsk-Tolmachevo.AP.296340_TMYx.2004-2018.zip339 KRUS_NVS_Ubinskoye.296130_TMYx.zip430 K
RUS_NVS_Kochki.297240_TMYx.zip439 KRUS_NVS_Novosibirsk-Tolmachevo.AP.296340_TMYx.2007-2021.zip376 KRUS_NVS_Uzhanikha.297220_TMYx.zip423 K
RUS_NVS_Kolyvan.296310_TMYx.2004-2018.zip405 KRUS_NVS_Novosibirsk-Tolmachevo.AP.296340_TMYx.zip431 KRUS_NVS_Zdvinsk.297120_TMYx.2004-2018.zip406 K
RUS_NVS_Kolyvan.296310_TMYx.2007-2021.zip437 KRUS_NVS_Ogourtsovo.296380_TMYx.2004-2018.zip403 KRUS_NVS_Zdvinsk.297120_TMYx.2007-2021.zip438 K
RUS_NVS_Kolyvan.296310_TMYx.zip434 KRUS_NVS_Ogourtsovo.296380_TMYx.2007-2021.zip443 KRUS_NVS_Zdvinsk.297120_TMYx.zip437 K
OMS_Omsk
RUS_OMS_Bolsherechye.AP.285930_TMYx.2004-2018.zip405 KRUS_OMS_Muromtsevo.294070_TMYx.zip430 KRUS_OMS_Sherbakul.287910_TMYx.2004-2018.zip408 K
RUS_OMS_Bolsherechye.AP.285930_TMYx.2007-2021.zip437 KRUS_OMS_Nazyvayevsk.285880_TMYx.2004-2018.zip409 KRUS_OMS_Sherbakul.287910_TMYx.2007-2021.zip438 K
RUS_OMS_Bolsherechye.AP.285930_TMYx.zip439 KRUS_OMS_Nazyvayevsk.285880_TMYx.2007-2021.zip438 KRUS_OMS_Sherbakul.287910_TMYx.zip441 K
RUS_OMS_Bolshiye.Uki.284910_TMYx.2004-2018.zip400 KRUS_OMS_Nazyvayevsk.285880_TMYx.zip439 KRUS_OMS_Tara.284930_TMYx.2004-2018.zip400 K
RUS_OMS_Bolshiye.Uki.284910_TMYx.2007-2021.zip428 KRUS_OMS_Odesskoye.287970_TMYx.2004-2018.zip406 KRUS_OMS_Tara.284930_TMYx.2007-2021.zip435 K
RUS_OMS_Bolshiye.Uki.284910_TMYx.zip437 KRUS_OMS_Odesskoye.287970_TMYx.2007-2021.zip436 KRUS_OMS_Tara.284930_TMYx.zip437 K
RUS_OMS_Cherlak.287990_TMYx.2004-2018.zip406 KRUS_OMS_Odesskoye.287970_TMYx.zip442 KRUS_OMS_Tevriz.283830_TMYx.2004-2018.zip404 K
RUS_OMS_Cherlak.287990_TMYx.2007-2021.zip435 KRUS_OMS_Omsk.286980_TMYx.2004-2018.zip354 KRUS_OMS_Tevriz.283830_TMYx.2007-2021.zip438 K
RUS_OMS_Cherlak.287990_TMYx.zip435 KRUS_OMS_Omsk.286980_TMYx.2007-2021.zip391 KRUS_OMS_Tevriz.283830_TMYx.zip438 K
RUS_OMS_Isilkul.286880_TMYx.2004-2018.zip406 KRUS_OMS_Omsk.286980_TMYx.zip423 KRUS_OMS_Tyukalinsk.285860_TMYx.2004-2018.zip405 K
RUS_OMS_Isilkul.286880_TMYx.2007-2021.zip438 KRUS_OMS_Pavlogradka.287980_TMYx.zip432 KRUS_OMS_Tyukalinsk.285860_TMYx.2007-2021.zip441 K
RUS_OMS_Isilkul.286880_TMYx.zip435 KRUS_OMS_Poltavka.287860_TMYx.2004-2018.zip405 KRUS_OMS_Tyukalinsk.285860_TMYx.zip441 K
RUS_OMS_Kalachinsk.286960_TMYx.2004-2018.zip406 KRUS_OMS_Poltavka.287860_TMYx.2007-2021.zip440 KRUS_OMS_Ust-Ishim.283820_TMYx.2004-2018.zip402 K
RUS_OMS_Kalachinsk.286960_TMYx.2007-2021.zip445 KRUS_OMS_Poltavka.287860_TMYx.zip439 KRUS_OMS_Ust-Ishim.283820_TMYx.2007-2021.zip436 K
RUS_OMS_Kalachinsk.286960_TMYx.zip445 KRUS_OMS_Russkaya.Polyana.288950_TMYx.zip428 KRUS_OMS_Ust-Ishim.283820_TMYx.zip434 K
RUS_OMS_Kolosovka.284980_TMYx.zip434 KRUS_OMS_Sargatskoye.285980_TMYx.zip438 KRUS_OMS_Vasiss.283960_TMYx.zip419 K
RUS_OMS_Lyubimovka.297010_TMYx.zip436 KRUS_OMS_Sedelnikovo.294010_TMYx.zip431 K
ORE_Orenburg
RUS_ORE_Abdulino.288150_TMYx.zip413 KRUS_ORE_Buzuluk.AP.289090_TMYx.zip433 KRUS_ORE_Orsk.378650_TMYx.2007-2021.zip376 K
RUS_ORE_Adamovka.351330_TMYx.zip428 KRUS_ORE_Dombarovsky.352330_TMYx.zip417 KRUS_ORE_Orsk.378650_TMYx.zip377 K
RUS_ORE_Akbulak.351270_TMYx.2004-2018.zip400 KRUS_ORE_Ilek.351120_TMYx.zip417 KRUS_ORE_Orsk.AP.351380_TMYx.2004-2018.zip412 K
RUS_ORE_Akbulak.351270_TMYx.2007-2021.zip432 KRUS_ORE_Iriklinsky.351320_TMYx.zip416 KRUS_ORE_Orsk.AP.351380_TMYx.2007-2021.zip439 K
RUS_ORE_Akbulak.351270_TMYx.zip419 KRUS_ORE_Krasnoyarsky.350390_TMYx.zip413 KRUS_ORE_Orsk.AP.351380_TMYx.zip428 K
RUS_ORE_Beljaevka.351250_TMYx.zip415 KRUS_ORE_Kuvandyk.351260_TMYx.zip415 KRUS_ORE_Sharlyk.289160_TMYx.2004-2018.zip399 K
RUS_ORE_Buguruslan.288060_TMYx.2004-2018.zip393 KRUS_ORE_Novosergiyevkha.350150_TMYx.zip413 KRUS_ORE_Sharlyk.289160_TMYx.2007-2021.zip432 K
RUS_ORE_Buguruslan.288060_TMYx.2007-2021.zip434 KRUS_ORE_Oktyabrskoye.350210_TMYx.zip413 KRUS_ORE_Sharlyk.289160_TMYx.zip426 K
RUS_ORE_Buguruslan.288060_TMYx.zip423 KRUS_ORE_Orenburg.351210_TMYx.2004-2018.zip357 KRUS_ORE_Sorochinsk.350110_TMYx.2004-2018.zip404 K
RUS_ORE_Burannoye.352130_TMYx.zip419 KRUS_ORE_Orenburg.351210_TMYx.2007-2021.zip401 KRUS_ORE_Sorochinsk.350110_TMYx.2007-2021.zip438 K
RUS_ORE_Buzuluk.AP.289090_TMYx.2004-2018.zip404 KRUS_ORE_Orenburg.351210_TMYx.zip435 KRUS_ORE_Sorochinsk.350110_TMYx.zip438 K
RUS_ORE_Buzuluk.AP.289090_TMYx.2007-2021.zip431 KRUS_ORE_Orsk.378650_TMYx.2004-2018.zip325 KRUS_ORE_Teploye.351020_TMYx.zip412 K
ORL_Oryol
RUS_ORL_Livny.340130_TMYx.2004-2018.zip392 KRUS_ORL_Livny.340130_TMYx.zip412 KRUS_ORL_Oryol.AP.279060_TMYx.2007-2021.zip441 K
RUS_ORL_Livny.340130_TMYx.2007-2021.zip424 KRUS_ORL_Oryol.AP.279060_TMYx.2004-2018.zip407 KRUS_ORL_Oryol.AP.279060_TMYx.zip437 K
PER_Perm
RUS_PER_Barda.284210_TMYx.zip404 KRUS_PER_Gayny.AP.239090_TMYx.zip422 KRUS_PER_Okhansk.283210_TMYx.zip424 K
RUS_PER_Berezniki.AP.280280_TMYx.zip404 KRUS_PER_Gubakha-Shirokovsky.281340_TMYx.zip414 KRUS_PER_Oktjabrski.284290_TMYx.zip406 K
RUS_PER_Biser.281380_TMYx.2004-2018.zip382 KRUS_PER_Kizel.281310_TMYx.zip420 KRUS_PER_Osa.283240_TMYx.zip410 K
RUS_PER_Biser.281380_TMYx.2007-2021.zip418 KRUS_PER_Kochevo.280160_TMYx.zip404 KRUS_PER_Perm.282240_TMYx.2004-2018.zip395 K
RUS_PER_Biser.281380_TMYx.zip411 KRUS_PER_Kosa.280130_TMYx.zip399 KRUS_PER_Perm.282240_TMYx.2007-2021.zip432 K
RUS_PER_Bolshoye.Savino.AP.282250_TMYx.2004-2018.zip320 KRUS_PER_Kudymkar.281160_TMYx.2004-2018.zip394 KRUS_PER_Perm.282240_TMYx.zip427 K
RUS_PER_Bolshoye.Savino.AP.282250_TMYx.2007-2021.zip366 KRUS_PER_Kudymkar.281160_TMYx.2007-2021.zip428 KRUS_PER_Polyudov.Kamen.239150_TMYx.zip400 K
RUS_PER_Bolshoye.Savino.AP.282250_TMYx.zip420 KRUS_PER_Kudymkar.281160_TMYx.zip429 KRUS_PER_Priiskovaya.239130_TMYx.zip404 K
RUS_PER_Cherdyn.239140_TMYx.2004-2018.zip389 KRUS_PER_Kungur.283260_TMYx.zip410 KRUS_PER_Severny.Kommunar.282120_TMYx.zip399 K
RUS_PER_Cherdyn.239140_TMYx.2007-2021.zip426 KRUS_PER_Larevka.238170_TMYx.zip400 KRUS_PER_Siva.282130_TMYx.zip405 K
RUS_PER_Cherdyn.239140_TMYx.zip429 KRUS_PER_Lysva.282340_TMYx.zip404 KRUS_PER_Solikamsk.280260_TMYx.zip403 K
RUS_PER_Chernushka.284280_TMYx.2004-2018.zip398 KRUS_PER_Nozhovka.283190_TMYx.2004-2018.zip396 KRUS_PER_Srednyaya.Usva.281350_TMYx.zip404 K
RUS_PER_Chernushka.284280_TMYx.2007-2021.zip430 KRUS_PER_Nozhovka.283190_TMYx.2007-2021.zip432 KRUS_PER_Tulpan.238150_TMYx.zip402 K
RUS_PER_Chernushka.284280_TMYx.zip436 KRUS_PER_Nozhovka.283190_TMYx.zip430 KRUS_PER_Ust.Chernaya.239050_TMYx.zip401 K
RUS_PER_Chyormoz.281280_TMYx.zip407 KRUS_PER_Nyrob.239120_TMYx.zip404 KRUS_PER_Vereshchagino.282160_TMYx.2004-2018.zip394 K
RUS_PER_Dubrovo.284130_TMYx.zip406 KRUS_PER_Okhansk.283210_TMYx.2004-2018.zip397 KRUS_PER_Vereshchagino.282160_TMYx.2007-2021.zip424 K
RUS_PER_Gayny.AP.239090_TMYx.2004-2018.zip391 KRUS_PER_Okhansk.283210_TMYx.2007-2021.zip430 KRUS_PER_Vereshchagino.282160_TMYx.zip425 K
RUS_PER_Gayny.AP.239090_TMYx.2007-2021.zip425 K
PNZ_Penza
RUS_PNZ_Belinskiy.279550_TMYx.2007-2021.zip422 KRUS_PNZ_Pachelma.278580_TMYx.zip411 KRUS_PNZ_Radishchevo.279720_TMYx.zip428 K
RUS_PNZ_Belinskiy.279550_TMYx.zip418 KRUS_PNZ_Penza.279620_TMYx.2004-2018.zip376 KRUS_PNZ_Zametchino.278570_TMYx.2004-2018.zip404 K
RUS_PNZ_Kuznetsk.279730_TMYx.zip418 KRUS_PNZ_Penza.279620_TMYx.2007-2021.zip422 KRUS_PNZ_Zametchino.278570_TMYx.2007-2021.zip432 K
RUS_PNZ_Narovchat.278530_TMYx.zip411 KRUS_PNZ_Penza.279620_TMYx.zip434 KRUS_PNZ_Zametchino.278570_TMYx.zip423 K
RUS_PNZ_Pachelma.278580_TMYx.2007-2021.zip423 KRUS_PNZ_Radishchevo.279720_TMYx.2007-2021.zip428 K
PRI_Primorsky
RUS_PRI_Agzu.318250_TMYx.2004-2018.zip409 KRUS_PRI_Krasny.Yar.318450_TMYx.2007-2021.zip448 KRUS_PRI_Sosunovo.318660_TMYx.zip435 K
RUS_PRI_Agzu.318250_TMYx.2007-2021.zip438 KRUS_PRI_Krasny.Yar.318450_TMYx.zip445 KRUS_PRI_Spassk.Dalny.319260_TMYx.zip426 K
RUS_PRI_Agzu.318250_TMYx.zip435 KRUS_PRI_Malinovo.318840_TMYx.zip436 KRUS_PRI_Sviyagino.319310_TMYx.zip435 K
RUS_PRI_Anuchino.319810_TMYx.2004-2018.zip409 KRUS_PRI_Margaritovo.319960_TMYx.zip422 KRUS_PRI_Terehovka.319660_TMYx.zip421 K
RUS_PRI_Anuchino.319810_TMYx.2007-2021.zip445 KRUS_PRI_Nakhodka.319700_TMYx.zip424 KRUS_PRI_Terney.319090_TMYx.2004-2018.zip406 K
RUS_PRI_Anuchino.319810_TMYx.zip446 KRUS_PRI_Novokhatuniehi.319750_TMYx.zip426 KRUS_PRI_Terney.319090_TMYx.2007-2021.zip434 K
RUS_PRI_Astrahanka.319210_TMYx.2004-2018.zip413 KRUS_PRI_Novosysoyevka.319380_TMYx.zip422 KRUS_PRI_Terney.319090_TMYx.zip435 K
RUS_PRI_Astrahanka.319210_TMYx.2007-2021.zip445 KRUS_PRI_Partizansk.319870_TMYx.2004-2018.zip411 KRUS_PRI_Timiryazevsky.319610_TMYx.2004-2018.zip409 K
RUS_PRI_Astrahanka.319210_TMYx.zip445 KRUS_PRI_Partizansk.319870_TMYx.2007-2021.zip443 KRUS_PRI_Timiryazevsky.319610_TMYx.2007-2021.zip439 K
RUS_PRI_Bereznjaki.319940_TMYx.zip434 KRUS_PRI_Partizansk.319870_TMYx.zip444 KRUS_PRI_Timiryazevsky.319610_TMYx.zip442 K
RUS_PRI_Bogopol.319580_TMYx.2007-2021.zip406 KRUS_PRI_Perevalnaya.319460_TMYx.zip408 KRUS_PRI_Tury.Rog.319130_TMYx.2004-2018.zip385 K
RUS_PRI_Bogopol.319580_TMYx.zip424 KRUS_PRI_Plastun.West.319530_TMYx.zip431 KRUS_PRI_Tury.Rog.319130_TMYx.2007-2021.zip425 K
RUS_PRI_Chuguyevka.319390_TMYx.2004-2018.zip412 KRUS_PRI_Pogranichny.319150_TMYx.2004-2018.zip410 KRUS_PRI_Tury.Rog.319130_TMYx.zip434 K
RUS_PRI_Chuguyevka.319390_TMYx.2007-2021.zip448 KRUS_PRI_Pogranichny.319150_TMYx.2007-2021.zip440 KRUS_PRI_Ulunga.318560_TMYx.zip425 K
RUS_PRI_Chuguyevka.319390_TMYx.zip447 KRUS_PRI_Pogranichny.319150_TMYx.zip442 KRUS_PRI_Unnamed.Mountain.318590_TMYx.zip413 K
RUS_PRI_Dalnerechensk.318730_TMYx.2004-2018.zip410 KRUS_PRI_Poltavka.319170_TMYx.zip440 KRUS_PRI_Ust-Kolumbe.318950_TMYx.zip439 K
RUS_PRI_Dalnerechensk.318730_TMYx.2007-2021.zip446 KRUS_PRI_Posyet.319690_TMYx.2004-2018.zip408 KRUS_PRI_Vladivostok.319600_TMYx.2004-2018.zip402 K
RUS_PRI_Dalnerechensk.318730_TMYx.zip446 KRUS_PRI_Posyet.319690_TMYx.2007-2021.zip436 KRUS_PRI_Vladivostok.319600_TMYx.2007-2021.zip435 K
RUS_PRI_Furmanovo.319930_TMYx.zip427 KRUS_PRI_Posyet.319690_TMYx.zip437 KRUS_PRI_Vladivostok.319600_TMYx.zip435 K
RUS_PRI_Gamcanza.318510_TMYx.zip432 KRUS_PRI_Preobrazheniye.319890_TMYx.2004-2018.zip398 KRUS_PRI_Vladivostok.Intl.AP.319741_TMYx.2004-2018.zip340 K
RUS_PRI_Glukhovka.319710_TMYx.zip417 KRUS_PRI_Preobrazheniye.319890_TMYx.2007-2021.zip432 KRUS_PRI_Vladivostok.Intl.AP.319741_TMYx.2007-2021.zip367 K
RUS_PRI_Khorol.319240_TMYx.zip423 KRUS_PRI_Preobrazheniye.319890_TMYx.zip431 KRUS_PRI_Vladivostok.Intl.AP.319741_TMYx.zip419 K
RUS_PRI_Khucin.318690_TMYx.zip427 KRUS_PRI_Rudnaya.Pristan.319590_TMYx.2004-2018.zip404 KRUS_PRI_Vostretsovo.318830_TMYx.zip426 K
RUS_PRI_Kirovsky.318780_TMYx.2004-2018.zip414 KRUS_PRI_Rudnaya.Pristan.319590_TMYx.2007-2021.zip432 KRUS_PRI_Yakovlevka.319350_TMYx.zip431 K
RUS_PRI_Kirovsky.318780_TMYx.2007-2021.zip449 KRUS_PRI_Rudnaya.Pristan.319590_TMYx.zip429 KRUS_PRI_Zavetnoye.319430_TMYx.zip437 K
RUS_PRI_Kirovsky.318780_TMYx.zip445 KRUS_PRI_Shcherbakovka.319950_TMYx.zip412 KRUS_PRI_Zhuravlevka.319420_TMYx.zip444 K
RUS_PRI_Kraskino.319670_TMYx.zip426 KRUS_PRI_Sosunovo.318660_TMYx.2004-2018.zip398 KRUS_PRI_Zolotoy.Cape.318290_TMYx.2004-2018.zip396 K
RUS_PRI_Krasny.Yar.318450_TMYx.2004-2018.zip409 KRUS_PRI_Sosunovo.318660_TMYx.2007-2021.zip434 KRUS_PRI_Zolotoy.Cape.318290_TMYx.zip431 K
PSK_Pskov
RUS_PSK_Dno.262680_TMYx.2004-2018.zip383 KRUS_PSK_Opochka.264560_TMYx.2007-2021.zip422 KRUS_PSK_Pushkinskiye.Gory.263590_TMYx.2007-2021.zip428 K
RUS_PSK_Dno.262680_TMYx.2007-2021.zip415 KRUS_PSK_Opochka.264560_TMYx.zip421 KRUS_PSK_Pushkinskiye.Gory.263590_TMYx.zip416 K
RUS_PSK_Dno.262680_TMYx.zip408 KRUS_PSK_Pskov.262580_TMYx.2004-2018.zip371 KRUS_PSK_Pytalovo.263500_TMYx.zip419 K
RUS_PSK_Gdov.261570_TMYx.2004-2018.zip388 KRUS_PSK_Pskov.262580_TMYx.2007-2021.zip399 KRUS_PSK_Strugi.Krasnye.262640_TMYx.zip402 K
RUS_PSK_Gdov.261570_TMYx.2007-2021.zip430 KRUS_PSK_Pskov.262580_TMYx.zip428 KRUS_PSK_Sushchevo.264620_TMYx.zip403 K
RUS_PSK_Gdov.261570_TMYx.zip421 KRUS_PSK_Pskov.AP.264780_TMYx.2007-2021.zip387 KRUS_PSK_Velikiye.Luki.264770_TMYx.2004-2018.zip381 K
RUS_PSK_Idritsa.264590_TMYx.zip410 KRUS_PSK_Pskov.AP.264780_TMYx.zip385 KRUS_PSK_Velikiye.Luki.264770_TMYx.2007-2021.zip420 K
RUS_PSK_Opochka.264560_TMYx.2004-2018.zip383 KRUS_PSK_Pushkinskiye.Gory.263590_TMYx.2004-2018.zip392 KRUS_PSK_Velikiye.Luki.264770_TMYx.zip418 K
ROS_Rostov
RUS_ROS_Azov.347230_TMYx.zip422 KRUS_ROS_Margaritova.347250_TMYx.zip417 KRUS_ROS_Rostov.on.Don.AP.347310_TMYx.2004-2018.zip327 K
RUS_ROS_Belaya.Kalitva.345390_TMYx.zip419 KRUS_ROS_Matveev.Kurgan.346250_TMYx.zip415 KRUS_ROS_Shakhty.AP.346350_TMYx.zip428 K
RUS_ROS_Bokovskaya.344450_TMYx.2007-2021.zip422 KRUS_ROS_Millerovo.344380_TMYx.2007-2021.zip422 KRUS_ROS_Taganrog.347200_TMYx.2007-2021.zip416 K
RUS_ROS_Bokovskaya.344450_TMYx.zip426 KRUS_ROS_Millerovo.344380_TMYx.zip423 KRUS_ROS_Taganrog.347200_TMYx.zip422 K
RUS_ROS_Chertkovo.344320_TMYx.zip425 KRUS_ROS_Morozovsk.345450_TMYx.2004-2018.zip409 KRUS_ROS_Tselina.347470_TMYx.zip426 K
RUS_ROS_Gigant.347400_TMYx.2007-2021.zip419 KRUS_ROS_Morozovsk.345450_TMYx.2007-2021.zip435 KRUS_ROS_Tsimlyansk.346460_TMYx.2007-2021.zip415 K
RUS_ROS_Gigant.347400_TMYx.zip419 KRUS_ROS_Morozovsk.345450_TMYx.zip432 KRUS_ROS_Tsimlyansk.346460_TMYx.zip425 K
RUS_ROS_Kamensk.Shakhtinsky.345350_TMYx.2007-2021.zip416 KRUS_ROS_Proletarsk.347480_TMYx.zip427 KRUS_ROS_Veselyy.347330_TMYx.zip423 K
RUS_ROS_Kamensk.Shakhtinsky.345350_TMYx.zip424 KRUS_ROS_Remontnoye.347590_TMYx.2007-2021.zip426 KRUS_ROS_Zavetnoye.347530_TMYx.zip426 K
RUS_ROS_Kazanskaya.343440_TMYx.2007-2021.zip414 KRUS_ROS_Remontnoye.347590_TMYx.zip433 KRUS_ROS_Zernograd.347350_TMYx.zip425 K
RUS_ROS_Kazanskaya.343440_TMYx.zip414 KRUS_ROS_Rostov.on.Don.AP.347300_TMYx.2007-2021.zip373 KRUS_ROS_Zimovniki.347430_TMYx.2007-2021.zip416 K
RUS_ROS_Konstantinovsk.346440_TMYx.2007-2021.zip425 KRUS_ROS_Rostov.on.Don.AP.347300_TMYx.zip424 KRUS_ROS_Zimovniki.347430_TMYx.zip426 K
RUS_ROS_Konstantinovsk.346440_TMYx.zip419 K
RYA_Ryazan
RUS_RYA_Elatma.276480_TMYx.2004-2018.zip395 KRUS_RYA_Pavelets.278230_TMYx.zip429 KRUS_RYA_Ryazhsk.278350_TMYx.2007-2021.zip435 K
RUS_RYA_Elatma.276480_TMYx.2007-2021.zip426 KRUS_RYA_Ryazan.277300_TMYx.2004-2018.zip401 KRUS_RYA_Ryazhsk.278350_TMYx.zip433 K
RUS_RYA_Elatma.276480_TMYx.zip433 KRUS_RYA_Ryazan.277300_TMYx.2007-2021.zip429 KRUS_RYA_Sasovo.277450_TMYx.2007-2021.zip423 K
RUS_RYA_Mikhaylov.277290_TMYx.zip406 KRUS_RYA_Ryazan.277300_TMYx.zip432 KRUS_RYA_Sasovo.277450_TMYx.zip423 K
RUS_RYA_Pavelets.278230_TMYx.2007-2021.zip421 KRUS_RYA_Ryazhsk.278350_TMYx.2004-2018.zip409 KRUS_RYA_Shilovo.277360_TMYx.zip408 K
SAK_Sakhalin
RUS_SAK_Ado-Tymovo.320570_TMYx.zip431 KRUS_SAK_Nogliki.AP.320530_TMYx.2004-2018.zip401 KRUS_SAK_Poronaysk.320980_TMYx.2004-2018.zip399 K
RUS_SAK_Aleksandrovsk-Sakhalinsky.320610_TMYx.2004-2018.zip407 KRUS_SAK_Nogliki.AP.320530_TMYx.2007-2021.zip436 KRUS_SAK_Poronaysk.320980_TMYx.2007-2021.zip436 K
RUS_SAK_Aleksandrovsk-Sakhalinsky.320610_TMYx.2007-2021.zip439 KRUS_SAK_Nogliki.AP.320530_TMYx.zip433 KRUS_SAK_Poronaysk.320980_TMYx.zip435 K
RUS_SAK_Aleksandrovsk-Sakhalinsky.320610_TMYx.zip440 KRUS_SAK_Oha-Sakhalin.AP.320100_TMYx.2004-2018.zip402 KRUS_SAK_Rybnovsk.320040_TMYx.zip415 K
RUS_SAK_Chayvo.320360_TMYx.zip419 KRUS_SAK_Oha-Sakhalin.AP.320100_TMYx.2007-2021.zip431 KRUS_SAK_Smirnykh.320910_TMYx.zip428 K
RUS_SAK_Crillon.Cape.321490_TMYx.zip423 KRUS_SAK_Oha-Sakhalin.AP.320100_TMYx.zip431 KRUS_SAK_Starodubskoye.314190_TMYx.zip410 K
RUS_SAK_Dolinsk.321330_TMYx.zip434 KRUS_SAK_Okha.353943_TMYx.2004-2018.zip355 KRUS_SAK_Terpeniya.Cape.320990_TMYx.2004-2018.zip379 K
RUS_SAK_Ilyinskoye.321210_TMYx.2004-2018.zip398 KRUS_SAK_Okha.353943_TMYx.2007-2021.zip386 KRUS_SAK_Terpeniya.Cape.320990_TMYx.2007-2021.zip424 K
RUS_SAK_Ilyinskoye.321210_TMYx.2007-2021.zip437 KRUS_SAK_Okha.353943_TMYx.zip385 KRUS_SAK_Terpeniya.Cape.320990_TMYx.zip417 K
RUS_SAK_Ilyinskoye.321210_TMYx.zip427 KRUS_SAK_Onor.320770_TMYx.zip420 KRUS_SAK_Tymovskoye.320710_TMYx.zip430 K
RUS_SAK_Kajgan.320130_TMYx.zip412 KRUS_SAK_Pilvo.320690_TMYx.2004-2018.zip398 KRUS_SAK_Uglegorsk.320880_TMYx.zip419 K
RUS_SAK_Kholmsk.321280_TMYx.2004-2018.zip406 KRUS_SAK_Pilvo.320690_TMYx.2007-2021.zip434 KRUS_SAK_Viakhtu.320450_TMYx.zip407 K
RUS_SAK_Kholmsk.321280_TMYx.2007-2021.zip438 KRUS_SAK_Pilvo.320690_TMYx.zip438 KRUS_SAK_Vladimirovo.320960_TMYx.zip418 K
RUS_SAK_Kholmsk.321280_TMYx.zip436 KRUS_SAK_Pogibi.320270_TMYx.2004-2018.zip386 KRUS_SAK_Yelizaveti.Cape.320120_TMYx.zip406 K
RUS_SAK_Kongi.320590_TMYx.zip418 KRUS_SAK_Pogibi.320270_TMYx.2007-2021.zip425 KRUS_SAK_Yuzhno-Sakhalinsk.AP.321500_TMYx.2004-2018.zip368 K
RUS_SAK_Korsakov.321560_TMYx.zip414 KRUS_SAK_Pogibi.320270_TMYx.zip422 KRUS_SAK_Yuzhno-Sakhalinsk.AP.321500_TMYx.2007-2021.zip396 K
RUS_SAK_Makarov.321160_TMYx.zip417 KRUS_SAK_Pogranichnoye.320760_TMYx.2004-2018.zip390 KRUS_SAK_Yuzhno-Sakhalinsk.AP.321500_TMYx.zip419 K
RUS_SAK_Moskalvo.320140_TMYx.zip397 KRUS_SAK_Pogranichnoye.320760_TMYx.2007-2021.zip430 KRUS_SAK_Yuznoye.Lighthouse.321580_TMYx.zip412 K
RUS_SAK_Nevelsk.321450_TMYx.zip422 KRUS_SAK_Pogranichnoye.320760_TMYx.zip434 K
SAM_Samara
RUS_SAM_Avangard.Zernosovhoz.289080_TMYx.2007-2021.zip437 KRUS_SAM_Chelno-Vershiny.287050_TMYx.zip412 KRUS_SAM_Samara-Ogms.289000_TMYx.zip430 K
RUS_SAM_Avangard.Zernosovhoz.289080_TMYx.zip426 KRUS_SAM_Krasnoye.Poseleniye.288010_TMYx.zip413 KRUS_SAM_Samara.Smyshlyaevka.288070_TMYx.2004-2018.zip408 K
RUS_SAM_Bezenchuk.279950_TMYx.2004-2018.zip398 KRUS_SAM_Mikhaylo-Lebyazhye.279980_TMYx.zip412 KRUS_SAM_Samara.Smyshlyaevka.288070_TMYx.2007-2021.zip436 K
RUS_SAM_Bezenchuk.279950_TMYx.2007-2021.zip430 KRUS_SAM_Novodevichye.278940_TMYx.2007-2021.zip425 KRUS_SAM_Samara.Smyshlyaevka.288070_TMYx.zip438 K
RUS_SAM_Bezenchuk.279950_TMYx.zip421 KRUS_SAM_Novodevichye.278940_TMYx.zip417 KRUS_SAM_Syzran.279830_TMYx.2004-2018.zip408 K
RUS_SAM_Bolshaya.Glushitsa.350010_TMYx.2007-2021.zip425 KRUS_SAM_Samara-Ogms.289000_TMYx.2004-2018.zip320 KRUS_SAM_Syzran.279830_TMYx.2007-2021.zip433 K
RUS_SAM_Bolshaya.Glushitsa.350010_TMYx.zip416 KRUS_SAM_Samara-Ogms.289000_TMYx.2007-2021.zip383 KRUS_SAM_Syzran.279830_TMYx.zip430 K
RUS_SAM_Chelno-Vershiny.287050_TMYx.2007-2021.zip427 K
SAR_Saratov
RUS_SAR_Alexandrov.Gay.343910_TMYx.2004-2018.zip406 KRUS_SAR_Krasnye.Kut.342730_TMYx.2007-2021.zip428 KRUS_SAR_Rtishchevo.340560_TMYx.2004-2018.zip394 K
RUS_SAR_Alexandrov.Gay.343910_TMYx.2007-2021.zip430 KRUS_SAR_Krasnye.Kut.342730_TMYx.zip427 KRUS_SAR_Rtishchevo.340560_TMYx.2007-2021.zip428 K
RUS_SAR_Alexandrov.Gay.343910_TMYx.zip436 KRUS_SAR_Novouzensk.342890_TMYx.zip413 KRUS_SAR_Rtishchevo.340560_TMYx.zip426 K
RUS_SAR_Atkarsk.340690_TMYx.zip412 KRUS_SAR_Oktyabrskiy.Gorodok.341630_TMYx.2004-2018.zip402 KRUS_SAR_Saratov-Tsentralny.AP.341720_TMYx.2004-2018.zip341 K
RUS_SAR_Balakovo.340850_TMYx.zip415 KRUS_SAR_Oktyabrskiy.Gorodok.341630_TMYx.2007-2021.zip432 KRUS_SAR_Saratov-Tsentralny.AP.341720_TMYx.2007-2021.zip385 K
RUS_SAR_Balashov.341520_TMYx.2004-2018.zip406 KRUS_SAR_Oktyabrskiy.Gorodok.341630_TMYx.zip432 KRUS_SAR_Saratov-Tsentralny.AP.341720_TMYx.zip429 K
RUS_SAR_Balashov.341520_TMYx.2007-2021.zip435 KRUS_SAR_Ozinki.341990_TMYx.2007-2021.zip431 KRUS_SAR_Saratov.341710_TMYx.2004-2018.zip406 K
RUS_SAR_Balashov.341520_TMYx.zip432 KRUS_SAR_Ozinki.341990_TMYx.zip423 KRUS_SAR_Saratov.341710_TMYx.2007-2021.zip416 K
RUS_SAR_Bazarnyy.Karabulak.340720_TMYx.2007-2021.zip426 KRUS_SAR_Perelyub.350070_TMYx.2007-2021.zip432 KRUS_SAR_Saratov.341710_TMYx.zip415 K
RUS_SAR_Bazarnyy.Karabulak.340720_TMYx.zip413 KRUS_SAR_Perelyub.350070_TMYx.zip421 KRUS_SAR_Yershov.341860_TMYx.2004-2018.zip408 K
RUS_SAR_Kalininsk.341640_TMYx.zip409 KRUS_SAR_Petrovsk.340630_TMYx.zip417 KRUS_SAR_Yershov.341860_TMYx.2007-2021.zip438 K
RUS_SAR_Khvalynsk.340830_TMYx.2007-2021.zip427 KRUS_SAR_Pugachyov.340980_TMYx.2007-2021.zip431 KRUS_SAR_Yershov.341860_TMYx.zip439 K
RUS_SAR_Khvalynsk.340830_TMYx.zip418 KRUS_SAR_Pugachyov.340980_TMYx.zip423 KRUS_SAR_Zolotoye.342710_TMYx.zip410 K
SA_Sakha
RUS_SA_Adryuskino.250170_TMYx.2004-2018.zip360 KRUS_SA_Khayyr.219230_TMYx.zip391 KRUS_SA_Syuldyukar.246290_TMYx.zip412 K
RUS_SA_Adryuskino.250170_TMYx.2007-2021.zip398 KRUS_SA_Khonuu-Moma.AP.243820_TMYx.2004-2018.zip377 KRUS_SA_Syuryun.Kyuyel.245610_TMYx.zip398 K
RUS_SA_Adryuskino.250170_TMYx.zip394 KRUS_SA_Khonuu-Moma.AP.243820_TMYx.2007-2021.zip420 KRUS_SA_Tabor.218530_TMYx.zip382 K
RUS_SA_Agayakan.246840_TMYx.2004-2018.zip369 KRUS_SA_Khonuu-Moma.AP.243820_TMYx.zip413 KRUS_SA_Taymyrlyr.217150_TMYx.zip399 K
RUS_SA_Agayakan.246840_TMYx.2007-2021.zip416 KRUS_SA_Kigilyah.216360_TMYx.2004-2018.zip340 KRUS_SA_Tegyultya.249670_TMYx.2004-2018.zip393 K
RUS_SA_Agayakan.246840_TMYx.zip409 KRUS_SA_Kigilyah.216360_TMYx.2007-2021.zip396 KRUS_SA_Tegyultya.249670_TMYx.2007-2021.zip433 K
RUS_SA_Alazeja.River.219550_TMYx.zip395 KRUS_SA_Kigilyah.216360_TMYx.zip399 KRUS_SA_Tegyultya.249670_TMYx.zip422 K
RUS_SA_Aldan.310040_TMYx.2004-2018.zip395 KRUS_SA_Kiliyer.249330_TMYx.2004-2018.zip382 KRUS_SA_Tempa.Bay.214350_TMYx.zip380 K
RUS_SA_Aldan.310040_TMYx.2007-2021.zip433 KRUS_SA_Kiliyer.249330_TMYx.2007-2021.zip427 KRUS_SA_Teply.Klyuch.AP.247710_TMYx.2004-2018.zip386 K
RUS_SA_Aldan.310040_TMYx.zip432 KRUS_SA_Kiliyer.249330_TMYx.zip421 KRUS_SA_Teply.Klyuch.AP.247710_TMYx.2007-2021.zip420 K
RUS_SA_Allah.Jun.248780_TMYx.zip411 KRUS_SA_Kolymsky.251210_TMYx.2004-2018.zip364 KRUS_SA_Teply.Klyuch.AP.247710_TMYx.zip416 K
RUS_SA_Amga.249620_TMYx.2004-2018.zip391 KRUS_SA_Kolymsky.251210_TMYx.2007-2021.zip409 KRUS_SA_Terpay.Tumus.Cape.216110_TMYx.zip387 K
RUS_SA_Amga.249620_TMYx.2007-2021.zip433 KRUS_SA_Kolymsky.251210_TMYx.zip410 KRUS_SA_Tiksi.218240_TMYx.2004-2018.zip336 K
RUS_SA_Amga.249620_TMYx.zip430 KRUS_SA_Komaka.249280_TMYx.2004-2018.zip384 KRUS_SA_Tiksi.218240_TMYx.2007-2021.zip398 K
RUS_SA_Anabar.216080_TMYx.2004-2018.zip355 KRUS_SA_Komaka.249280_TMYx.2007-2021.zip430 KRUS_SA_Tiksi.218240_TMYx.zip400 K
RUS_SA_Anabar.216080_TMYx.2007-2021.zip396 KRUS_SA_Komaka.249280_TMYx.zip422 KRUS_SA_Tommot.310050_TMYx.2004-2018.zip394 K
RUS_SA_Anabar.216080_TMYx.zip401 KRUS_SA_Kotelny.Island.214320_TMYx.2004-2018.zip342 KRUS_SA_Tommot.310050_TMYx.2007-2021.zip436 K
RUS_SA_Antipinsky.216270_TMYx.zip387 KRUS_SA_Kotelny.Island.214320_TMYx.2007-2021.zip397 KRUS_SA_Tommot.310050_TMYx.zip430 K
RUS_SA_Arga.243960_TMYx.zip403 KRUS_SA_Kotelny.Island.214320_TMYx.zip396 KRUS_SA_Tompo.246710_TMYx.2004-2018.zip385 K
RUS_SA_Aykhal.244210_TMYx.zip395 KRUS_SA_Krest.Hal.Dzhay.247630_TMYx.2004-2018.zip378 KRUS_SA_Tompo.246710_TMYx.2007-2021.zip421 K
RUS_SA_Batagay-Alyta.242610_TMYx.2004-2018.zip376 KRUS_SA_Krest.Hal.Dzhay.247630_TMYx.2007-2021.zip416 KRUS_SA_Tompo.246710_TMYx.zip415 K
RUS_SA_Batagay-Alyta.242610_TMYx.2007-2021.zip404 KRUS_SA_Krest.Hal.Dzhay.247630_TMYx.zip411 KRUS_SA_Tomtor.240650_TMYx.zip394 K
RUS_SA_Batagay-Alyta.242610_TMYx.zip399 KRUS_SA_Krestyakh.247370_TMYx.2004-2018.zip387 KRUS_SA_Tomtor.AP.246880_TMYx.2004-2018.zip383 K
RUS_SA_Batagay.AP.242630_TMYx.2004-2018.zip366 KRUS_SA_Krestyakh.247370_TMYx.2007-2021.zip424 KRUS_SA_Tomtor.AP.246880_TMYx.2007-2021.zip419 K
RUS_SA_Batagay.AP.242630_TMYx.2007-2021.zip402 KRUS_SA_Krestyakh.247370_TMYx.zip416 KRUS_SA_Tomtor.AP.246880_TMYx.zip416 K
RUS_SA_Batagay.AP.242630_TMYx.zip396 KRUS_SA_Kuogastakh.218340_TMYx.zip380 KRUS_SA_Tongulah.248430_TMYx.2004-2018.zip387 K
RUS_SA_Batamay.246560_TMYx.2004-2018.zip387 KRUS_SA_Kyusyur.219210_TMYx.2004-2018.zip375 KRUS_SA_Tongulah.248430_TMYx.2007-2021.zip430 K
RUS_SA_Batamay.246560_TMYx.2007-2021.zip421 KRUS_SA_Kyusyur.219210_TMYx.2007-2021.zip413 KRUS_SA_Tongulah.248430_TMYx.zip420 K
RUS_SA_Batamay.246560_TMYx.zip418 KRUS_SA_Kyusyur.219210_TMYx.zip409 KRUS_SA_Tuoj.Haya.247250_TMYx.2004-2018.zip381 K
RUS_SA_Belaya.Gora.AP.241940_TMYx.2004-2018.zip370 KRUS_SA_Lake.Emanda.244770_TMYx.2004-2018.zip377 KRUS_SA_Tuoj.Haya.247250_TMYx.2007-2021.zip419 K
RUS_SA_Belaya.Gora.AP.241940_TMYx.2007-2021.zip406 KRUS_SA_Lake.Emanda.244770_TMYx.2007-2021.zip414 KRUS_SA_Tuoj.Haya.247250_TMYx.zip409 K
RUS_SA_Belaya.Gora.AP.241940_TMYx.zip406 KRUS_SA_Lake.Emanda.244770_TMYx.zip403 KRUS_SA_Tyanya.301730_TMYx.2004-2018.zip383 K
RUS_SA_Berdigestyakh.247580_TMYx.2004-2018.zip385 KRUS_SA_Lake.Khargy.218260_TMYx.zip391 KRUS_SA_Tyanya.301730_TMYx.2007-2021.zip430 K
RUS_SA_Berdigestyakh.247580_TMYx.2007-2021.zip422 KRUS_SA_Lake.Mogotoyevo.217490_TMYx.zip378 KRUS_SA_Tyanya.301730_TMYx.zip413 K
RUS_SA_Berdigestyakh.247580_TMYx.zip401 KRUS_SA_Lensk.AP.249230_TMYx.2004-2018.zip396 KRUS_SA_Tyumyati.218130_TMYx.2004-2018.zip370 K
RUS_SA_Berezkin.244880_TMYx.zip398 KRUS_SA_Lensk.AP.249230_TMYx.2007-2021.zip432 KRUS_SA_Tyumyati.218130_TMYx.2007-2021.zip409 K
RUS_SA_Bestyahsky.Farm.244490_TMYx.2004-2018.zip379 KRUS_SA_Lensk.AP.249230_TMYx.zip432 KRUS_SA_Tyumyati.218130_TMYx.zip407 K
RUS_SA_Bestyahsky.Farm.244490_TMYx.2007-2021.zip414 KRUS_SA_Maak.242310_TMYx.zip395 KRUS_SA_Uchur.310260_TMYx.2004-2018.zip386 K
RUS_SA_Bestyahsky.Farm.244490_TMYx.zip414 KRUS_SA_Macha.300740_TMYx.2004-2018.zip393 KRUS_SA_Uchur.310260_TMYx.2007-2021.zip427 K
RUS_SA_Borogontsy.247610_TMYx.zip402 KRUS_SA_Macha.300740_TMYx.2007-2021.zip433 KRUS_SA_Uchur.310260_TMYx.zip420 K
RUS_SA_Brologyakhatat.248590_TMYx.zip405 KRUS_SA_Macha.300740_TMYx.zip428 KRUS_SA_Udachny.AP.243220_TMYx.2004-2018.zip334 K
RUS_SA_Buhta.Ambarcik.250340_TMYx.2004-2018.zip362 KRUS_SA_Maly.Tuostakh.242750_TMYx.zip396 KRUS_SA_Udachny.AP.243220_TMYx.2007-2021.zip379 K
RUS_SA_Buhta.Ambarcik.250340_TMYx.2007-2021.zip410 KRUS_SA_Markhay.248130_TMYx.zip410 KRUS_SA_Udachny.AP.243220_TMYx.zip369 K
RUS_SA_Buhta.Ambarcik.250340_TMYx.zip405 KRUS_SA_Menkere.242430_TMYx.zip395 KRUS_SA_Uedey.218350_TMYx.zip393 K
RUS_SA_Buyaga.310110_TMYx.2004-2018.zip394 KRUS_SA_Mirny.AP.247260_TMYx.2004-2018.zip357 KRUS_SA_Ugino.310160_TMYx.2004-2018.zip386 K
RUS_SA_Buyaga.310110_TMYx.2007-2021.zip435 KRUS_SA_Mirny.AP.247260_TMYx.2007-2021.zip388 KRUS_SA_Ugino.310160_TMYx.2007-2021.zip429 K
RUS_SA_Buyaga.310110_TMYx.zip426 KRUS_SA_Mirny.AP.247260_TMYx.zip399 KRUS_SA_Ugino.310160_TMYx.zip429 K
RUS_SA_Bykov.Cape.218210_TMYx.2004-2018.zip357 KRUS_SA_Mostakh.Island.218250_TMYx.zip385 KRUS_SA_Ugulyat.245440_TMYx.zip400 K
RUS_SA_Bykov.Cape.218210_TMYx.2007-2021.zip405 KRUS_SA_Nagorny.304930_TMYx.2004-2018.zip394 KRUS_SA_Usmun.310070_TMYx.zip418 K
RUS_SA_Bykov.Cape.218210_TMYx.zip385 KRUS_SA_Nagorny.304930_TMYx.2007-2021.zip431 KRUS_SA_Ust-Charky.243710_TMYx.2004-2018.zip371 K
RUS_SA_Cape.Kurtakh.217390_TMYx.zip376 KRUS_SA_Nagorny.304930_TMYx.zip425 KRUS_SA_Ust-Charky.243710_TMYx.2007-2021.zip409 K
RUS_SA_Chaingda.247390_TMYx.2007-2021.zip413 KRUS_SA_Namtsy.247530_TMYx.2004-2018.zip382 KRUS_SA_Ust-Charky.243710_TMYx.zip400 K
RUS_SA_Chaingda.247390_TMYx.zip411 KRUS_SA_Namtsy.247530_TMYx.2007-2021.zip415 KRUS_SA_Ust-Kuyga.219370_TMYx.2004-2018.zip366 K
RUS_SA_Chernyshevsky.247240_TMYx.2004-2018.zip382 KRUS_SA_Namtsy.247530_TMYx.zip410 KRUS_SA_Ust-Kuyga.219370_TMYx.2007-2021.zip402 K
RUS_SA_Chernyshevsky.247240_TMYx.2007-2021.zip423 KRUS_SA_Nera.245850_TMYx.2004-2018.zip378 KRUS_SA_Ust-Kuyga.219370_TMYx.zip402 K
RUS_SA_Chernyshevsky.247240_TMYx.zip421 KRUS_SA_Nera.245850_TMYx.2007-2021.zip416 KRUS_SA_Ust-Maya.249660_TMYx.2004-2018.zip392 K
RUS_SA_Chersky.AP.251230_TMYx.2004-2018.zip376 KRUS_SA_Nera.245850_TMYx.zip408 KRUS_SA_Ust-Maya.249660_TMYx.2007-2021.zip427 K
RUS_SA_Chersky.AP.251230_TMYx.2007-2021.zip412 KRUS_SA_Nyurba.AP.246390_TMYx.2004-2018.zip391 KRUS_SA_Ust-Maya.249660_TMYx.zip426 K
RUS_SA_Chersky.AP.251230_TMYx.zip412 KRUS_SA_Nyurba.AP.246390_TMYx.2007-2021.zip430 KRUS_SA_Ust-Mil.310410_TMYx.2004-2018.zip384 K
RUS_SA_Chetyrehstolbovoy.Island.219650_TMYx.zip391 KRUS_SA_Nyurba.AP.246390_TMYx.zip425 KRUS_SA_Ust-Mil.310410_TMYx.2007-2021.zip427 K
RUS_SA_Chokurdakh.AP.219460_TMYx.2004-2018.zip368 KRUS_SA_Nyuya.249340_TMYx.zip410 KRUS_SA_Ust-Mil.310410_TMYx.zip423 K
RUS_SA_Chokurdakh.AP.219460_TMYx.2007-2021.zip406 KRUS_SA_Okhotsky-Perevoz.248710_TMYx.2004-2018.zip390 KRUS_SA_Ust-Yudoma.310540_TMYx.2004-2018.zip388 K
RUS_SA_Chokurdakh.AP.219460_TMYx.zip408 KRUS_SA_Okhotsky-Perevoz.248710_TMYx.2007-2021.zip428 KRUS_SA_Ust-Yudoma.310540_TMYx.2007-2021.zip431 K
RUS_SA_Chulman.AP.303930_TMYx.2004-2018.zip350 KRUS_SA_Okhotsky-Perevoz.248710_TMYx.zip426 KRUS_SA_Ust-Yudoma.310540_TMYx.zip424 K
RUS_SA_Chulman.AP.303930_TMYx.2007-2021.zip410 KRUS_SA_Olenyok.AP.241250_TMYx.2004-2018.zip376 KRUS_SA_Ust.Olenek.217110_TMYx.2004-2018.zip360 K
RUS_SA_Chulman.AP.303930_TMYx.zip418 KRUS_SA_Olenyok.AP.241250_TMYx.2007-2021.zip414 KRUS_SA_Ust.Olenek.217110_TMYx.2007-2021.zip398 K
RUS_SA_Chumpuruk.245380_TMYx.2004-2018.zip386 KRUS_SA_Olenyok.AP.241250_TMYx.zip415 KRUS_SA_Ust.Olenek.217110_TMYx.zip403 K
RUS_SA_Chumpuruk.245380_TMYx.2007-2021.zip428 KRUS_SA_Olyokminsk.AP.249440_TMYx.2004-2018.zip390 KRUS_SA_Verkhnevilyuysk.246440_TMYx.2004-2018.zip387 K
RUS_SA_Chumpuruk.245380_TMYx.zip423 KRUS_SA_Olyokminsk.AP.249440_TMYx.2007-2021.zip435 KRUS_SA_Verkhnevilyuysk.246440_TMYx.2007-2021.zip421 K
RUS_SA_Churapcha.247680_TMYx.2004-2018.zip393 KRUS_SA_Olyokminsk.AP.249440_TMYx.zip435 KRUS_SA_Verkhnevilyuysk.246440_TMYx.zip411 K
RUS_SA_Churapcha.247680_TMYx.2007-2021.zip424 KRUS_SA_Pokrovsk.248560_TMYx.2004-2018.zip391 KRUS_SA_Verkhoyansk.AP.242660_TMYx.2004-2018.zip381 K
RUS_SA_Churapcha.247680_TMYx.zip422 KRUS_SA_Pokrovsk.248560_TMYx.2007-2021.zip428 KRUS_SA_Verkhoyansk.AP.242660_TMYx.2007-2021.zip416 K
RUS_SA_Cyulbyu.311230_TMYx.2004-2018.zip392 KRUS_SA_Pokrovsk.248560_TMYx.zip427 KRUS_SA_Verkhoyansk.AP.242660_TMYx.zip416 K
RUS_SA_Cyulbyu.311230_TMYx.2007-2021.zip429 KRUS_SA_Preobrazheniya.Island.215040_TMYx.zip390 KRUS_SA_Verkhoyansk.Perevoz.246680_TMYx.2004-2018.zip387 K
RUS_SA_Cyulbyu.311230_TMYx.zip425 KRUS_SA_Razvedchik.245840_TMYx.zip405 KRUS_SA_Verkhoyansk.Perevoz.246680_TMYx.2007-2021.zip424 K
RUS_SA_Darpir.Lake.245980_TMYx.zip400 KRUS_SA_Russkoye.Ustye.218490_TMYx.zip397 KRUS_SA_Verkhoyansk.Perevoz.246680_TMYx.zip414 K
RUS_SA_Delyankir.246910_TMYx.2004-2018.zip366 KRUS_SA_Sahanya.240520_TMYx.zip400 KRUS_SA_Vilyuysk.246410_TMYx.2004-2018.zip384 K
RUS_SA_Delyankir.246910_TMYx.2007-2021.zip409 KRUS_SA_Sangar.AP.246520_TMYx.2004-2018.zip388 KRUS_SA_Vilyuysk.246410_TMYx.2007-2021.zip418 K
RUS_SA_Delyankir.246910_TMYx.zip405 KRUS_SA_Sangar.AP.246520_TMYx.2007-2021.zip423 KRUS_SA_Vilyuysk.246410_TMYx.zip420 K
RUS_SA_Deputatsky.240760_TMYx.2004-2018.zip375 KRUS_SA_Sangar.AP.246520_TMYx.zip420 KRUS_SA_Vitim.300540_TMYx.2004-2018.zip398 K
RUS_SA_Deputatsky.240760_TMYx.2007-2021.zip408 KRUS_SA_Sani.Yakhtat.249460_TMYx.zip417 KRUS_SA_Vitim.300540_TMYx.2007-2021.zip439 K
RUS_SA_Deputatsky.240760_TMYx.zip392 KRUS_SA_Sannikova.Strait.215350_TMYx.2004-2018.zip339 KRUS_SA_Vitim.300540_TMYx.zip436 K
RUS_SA_Dikimdya.300890_TMYx.2004-2018.zip393 KRUS_SA_Sannikova.Strait.215350_TMYx.2007-2021.zip395 KRUS_SA_Vorontsovo.240950_TMYx.zip392 K
RUS_SA_Dikimdya.300890_TMYx.2007-2021.zip433 KRUS_SA_Sannikova.Strait.215350_TMYx.zip399 KRUS_SA_Vostochnaya.246790_TMYx.2004-2018.zip377 K
RUS_SA_Dikimdya.300890_TMYx.zip430 KRUS_SA_Saskylakh.218020_TMYx.2004-2018.zip376 KRUS_SA_Vostochnaya.246790_TMYx.2007-2021.zip421 K
RUS_SA_Dobrolet.249550_TMYx.zip412 KRUS_SA_Saskylakh.218020_TMYx.2007-2021.zip412 KRUS_SA_Vostochnaya.246790_TMYx.zip413 K
RUS_SA_Dorozhny.248260_TMYx.2004-2018.zip391 KRUS_SA_Saskylakh.218020_TMYx.zip409 KRUS_SA_Yakutsk.249590_TMYx.2004-2018.zip385 K
RUS_SA_Dorozhny.248260_TMYx.2007-2021.zip429 KRUS_SA_Segyan-Kyuyol.246610_TMYx.2004-2018.zip384 KRUS_SA_Yakutsk.249590_TMYx.2007-2021.zip421 K
RUS_SA_Dorozhny.248260_TMYx.zip422 KRUS_SA_Segyan-Kyuyol.246610_TMYx.2007-2021.zip420 KRUS_SA_Yakutsk.249590_TMYx.zip414 K
RUS_SA_Druzina.241970_TMYx.zip394 KRUS_SA_Segyan-Kyuyol.246610_TMYx.zip412 KRUS_SA_Yakutsk.AP.218230_TMYx.2004-2018.zip313 K
RUS_SA_Dunay.Island.216130_TMYx.zip390 KRUS_SA_Shalaurova.Cape.216470_TMYx.zip392 KRUS_SA_Yakutsk.AP.218230_TMYx.2007-2021.zip352 K
RUS_SA_Dzalinda.219080_TMYx.2004-2018.zip370 KRUS_SA_Shelagontsy.243290_TMYx.2004-2018.zip383 KRUS_SA_Yakutsk.AP.218230_TMYx.zip389 K
RUS_SA_Dzalinda.219080_TMYx.2007-2021.zip409 KRUS_SA_Shelagontsy.243290_TMYx.2007-2021.zip426 KRUS_SA_Yangki.240710_TMYx.zip398 K
RUS_SA_Dzalinda.219080_TMYx.zip410 KRUS_SA_Shelagontsy.243290_TMYx.zip418 KRUS_SA_Yansk.241660_TMYx.zip391 K
RUS_SA_Dzardzan.241430_TMYx.2004-2018.zip378 KRUS_SA_Siktyah.240510_TMYx.zip403 KRUS_SA_YarolIn.242190_TMYx.2004-2018.zip379 K
RUS_SA_Dzardzan.241430_TMYx.2007-2021.zip412 KRUS_SA_Silyan-Kyuel.244620_TMYx.2004-2018.zip379 KRUS_SA_YarolIn.242190_TMYx.2007-2021.zip418 K
RUS_SA_Dzardzan.241430_TMYx.zip411 KRUS_SA_Silyan-Kyuel.244620_TMYx.2007-2021.zip415 KRUS_SA_YarolIn.242190_TMYx.zip416 K
RUS_SA_Ekyuchchyu.243610_TMYx.2004-2018.zip379 KRUS_SA_Silyan-Kyuel.244620_TMYx.zip415 KRUS_SA_Ytyk.Kyuyol.247660_TMYx.zip406 K
RUS_SA_Ekyuchchyu.243610_TMYx.2007-2021.zip412 KRUS_SA_Sinskoye.248580_TMYx.zip409 KRUS_SA_Yubileynaya.219310_TMYx.2004-2018.zip369 K
RUS_SA_Ekyuchchyu.243610_TMYx.zip404 KRUS_SA_Sobopol.242570_TMYx.zip405 KRUS_SA_Yubileynaya.219310_TMYx.2007-2021.zip407 K
RUS_SA_Eyik.243380_TMYx.2004-2018.zip369 KRUS_SA_Sogo.Haya.245570_TMYx.2004-2018.zip377 KRUS_SA_Yubileynaya.219310_TMYx.zip410 K
RUS_SA_Eyik.243380_TMYx.2007-2021.zip410 KRUS_SA_Sogo.Haya.245570_TMYx.2007-2021.zip412 KRUS_SA_Yugarenok.AP.310620_TMYx.2004-2018.zip382 K
RUS_SA_Eyik.243380_TMYx.zip407 KRUS_SA_Sogo.Haya.245570_TMYx.zip414 KRUS_SA_Yugarenok.AP.310620_TMYx.2007-2021.zip415 K
RUS_SA_Habardino.245250_TMYx.2004-2018.zip378 KRUS_SA_Srednekolymsk.AP.252060_TMYx.2004-2018.zip374 KRUS_SA_Yugarenok.AP.310620_TMYx.zip408 K
RUS_SA_Habardino.245250_TMYx.2007-2021.zip424 KRUS_SA_Srednekolymsk.AP.252060_TMYx.2007-2021.zip411 KRUS_SA_Yurty.245880_TMYx.2004-2018.zip372 K
RUS_SA_Habardino.245250_TMYx.zip411 KRUS_SA_Srednekolymsk.AP.252060_TMYx.zip408 KRUS_SA_Yurty.245880_TMYx.2007-2021.zip419 K
RUS_SA_Imeni.Habarova.217210_TMYx.2004-2018.zip365 KRUS_SA_Stannakh.Khocho.217120_TMYx.zip392 KRUS_SA_Yurty.245880_TMYx.zip411 K
RUS_SA_Imeni.Habarova.217210_TMYx.2007-2021.zip405 KRUS_SA_Stolbovoy.Island.215370_TMYx.zip359 KRUS_SA_Yurung.Khaya.217010_TMYx.zip384 K
RUS_SA_Imeni.Habarova.217210_TMYx.zip405 KRUS_SA_Suhana.241360_TMYx.2004-2018.zip374 KRUS_SA_Zapadnaya.246780_TMYx.zip405 K
RUS_SA_Isit.249510_TMYx.2004-2018.zip391 KRUS_SA_Suhana.241360_TMYx.2007-2021.zip408 KRUS_SA_Zemlya.Bunge.215410_TMYx.zip384 K
RUS_SA_Isit.249510_TMYx.2007-2021.zip427 KRUS_SA_Suhana.241360_TMYx.zip403 KRUS_SA_Zhigansk.243430_TMYx.2004-2018.zip379 K
RUS_SA_Isit.249510_TMYx.zip431 KRUS_SA_Suntar.247380_TMYx.2004-2018.zip393 KRUS_SA_Zhigansk.243430_TMYx.2007-2021.zip418 K
RUS_SA_Kanku.311020_TMYx.2004-2018.zip376 KRUS_SA_Suntar.247380_TMYx.2007-2021.zip433 KRUS_SA_Zhigansk.243430_TMYx.zip408 K
RUS_SA_Kanku.311020_TMYx.2007-2021.zip424 KRUS_SA_Suntar.247380_TMYx.zip432 KRUS_SA_Zohova.Island.213580_TMYx.zip381 K
RUS_SA_Kanku.311020_TMYx.zip419 KRUS_SA_Suon.Tit.301980_TMYx.2004-2018.zip384 KRUS_SA_Zyryanka.254000_TMYx.2004-2018.zip377 K
RUS_SA_Khatyryk-Khomo.246430_TMYx.2004-2018.zip375 KRUS_SA_Suon.Tit.301980_TMYx.2007-2021.zip430 KRUS_SA_Zyryanka.254000_TMYx.2007-2021.zip416 K
RUS_SA_Khatyryk-Khomo.246430_TMYx.2007-2021.zip419 KRUS_SA_Suon.Tit.301980_TMYx.zip416 KRUS_SA_Zyryanka.254000_TMYx.zip415 K
RUS_SA_Khatyryk-Khomo.246430_TMYx.zip410 KRUS_SA_Svatoy.Cape.217330_TMYx.zip388 K
SE_North_Ossetia-Alania
RUS_SE_Mozdok.371450_TMYx.zip441 KRUS_SE_Vladikavkaz.372280_TMYx.2004-2018.zip397 KRUS_SE_Vladikavkaz.372280_TMYx.zip437 K
RUS_SE_Nizhny.Zaramag.373160_TMYx.zip416 KRUS_SE_Vladikavkaz.372280_TMYx.2007-2021.zip432 K
SMO_Smolensk
RUS_SMO_Gagarin.275070_TMYx.2007-2021.zip425 KRUS_SMO_Roslavl.268820_TMYx.zip431 KRUS_SMO_Velizh.265780_TMYx.2007-2021.zip417 K
RUS_SMO_Gagarin.275070_TMYx.zip418 KRUS_SMO_Smolensk.267810_TMYx.2004-2018.zip394 KRUS_SMO_Velizh.265780_TMYx.zip413 K
RUS_SMO_Pochinok.267840_TMYx.2007-2021.zip423 KRUS_SMO_Smolensk.267810_TMYx.2007-2021.zip425 KRUS_SMO_Vyazma.AP.266950_TMYx.2004-2018.zip398 K
RUS_SMO_Pochinok.267840_TMYx.zip413 KRUS_SMO_Smolensk.267810_TMYx.zip427 KRUS_SMO_Vyazma.AP.266950_TMYx.2007-2021.zip432 K
RUS_SMO_Roslavl.268820_TMYx.2004-2018.zip401 KRUS_SMO_Sychyovka.265950_TMYx.zip400 KRUS_SMO_Vyazma.AP.266950_TMYx.zip430 K
RUS_SMO_Roslavl.268820_TMYx.2007-2021.zip438 K
SPE_Sankt_Peterburg
RUS_SPE_Roscino.228960_TMYx.zip401 KRUS_SPE_St.Petersburg-Pulkovo.AP.260630_TMYx.2007-2021.zip392 KRUS_SPE_St.Petersburg-Pulkovo.AP.260630_TMYx.zip416 K
RUS_SPE_St.Petersburg-Pulkovo.AP.260630_TMYx.2004-2018.zip349 K
STA_Stavropol
RUS_STA_Achikulak.370660_TMYx.zip425 KRUS_STA_Divnoye.348580_TMYx.2007-2021.zip438 KRUS_STA_Nevinnomyssk.370360_TMYx.zip435 K
RUS_STA_Arzgir.349640_TMYx.zip425 KRUS_STA_Divnoye.348580_TMYx.zip438 KRUS_STA_Pyatigorsk.370500_TMYx.zip424 K
RUS_STA_Blagodarny.349580_TMYx.2007-2021.zip419 KRUS_STA_Georgievsk.370580_TMYx.2007-2021.zip425 KRUS_STA_Stavropol.Intl.AP.349490_TMYx.2004-2018.zip345 K
RUS_STA_Blagodarny.349580_TMYx.zip424 KRUS_STA_Georgievsk.370580_TMYx.zip424 KRUS_STA_Stavropol.Intl.AP.349490_TMYx.2007-2021.zip393 K
RUS_STA_Budennovsk.370610_TMYx.2004-2018.zip411 KRUS_STA_Mineralnye.Vody.AP.370540_TMYx.2004-2018.zip362 KRUS_STA_Stavropol.Intl.AP.349490_TMYx.zip409 K
RUS_STA_Budennovsk.370610_TMYx.2007-2021.zip436 KRUS_STA_Mineralnye.Vody.AP.370540_TMYx.2007-2021.zip390 KRUS_STA_Svetlograd.349540_TMYx.2007-2021.zip427 K
RUS_STA_Budennovsk.370610_TMYx.zip442 KRUS_STA_Mineralnye.Vody.AP.370540_TMYx.zip409 KRUS_STA_Svetlograd.349540_TMYx.zip436 K
RUS_STA_Divnoye.348580_TMYx.2004-2018.zip405 KRUS_STA_Nevinnomyssk.370360_TMYx.2007-2021.zip428 K
SVE_Sverdlovsk
RUS_SVE_Alapayevsk.282480_TMYx.zip409 KRUS_SVE_Krasnoufimsk.284340_TMYx.2004-2018.zip399 KRUS_SVE_Shamary.283340_TMYx.2007-2021.zip433 K
RUS_SVE_Artemovsky.283460_TMYx.zip413 KRUS_SVE_Krasnoufimsk.284340_TMYx.2007-2021.zip435 KRUS_SVE_Shamary.283340_TMYx.zip427 K
RUS_SVE_Arti.284380_TMYx.zip409 KRUS_SVE_Krasnoufimsk.284340_TMYx.zip436 KRUS_SVE_Sosva.281430_TMYx.zip411 K
RUS_SVE_Bisert.284320_TMYx.zip407 KRUS_SVE_Kushva.282330_TMYx.zip405 KRUS_SVE_Sysert.284480_TMYx.zip412 K
RUS_SVE_Bogdanovich.284430_TMYx.zip411 KRUS_SVE_Kuzino.283390_TMYx.zip404 KRUS_SVE_Syzgi.284370_TMYx.zip407 K
RUS_SVE_Burmantovo.238270_TMYx.zip405 KRUS_SVE_Kytlym.280360_TMYx.zip402 KRUS_SVE_Tabory.281580_TMYx.zip409 K
RUS_SVE_Druzhinino.284330_TMYx.zip404 KRUS_SVE_Nevyansk.283440_TMYx.zip406 KRUS_SVE_Tavda.282640_TMYx.zip409 K
RUS_SVE_Gari.280490_TMYx.2004-2018.zip400 KRUS_SVE_Nizhneirginskoye.284230_TMYx.zip406 KRUS_SVE_Tugulym.283590_TMYx.zip413 K
RUS_SVE_Gari.280490_TMYx.2007-2021.zip433 KRUS_SVE_Nizhny.Tagil.282400_TMYx.2004-2018.zip397 KRUS_SVE_Turinsk.282550_TMYx.2004-2018.zip398 K
RUS_SVE_Gari.280490_TMYx.zip433 KRUS_SVE_Nizhny.Tagil.282400_TMYx.2007-2021.zip435 KRUS_SVE_Turinsk.282550_TMYx.2007-2021.zip431 K
RUS_SVE_Irbit.283510_TMYx.zip412 KRUS_SVE_Nizhny.Tagil.282400_TMYx.zip437 KRUS_SVE_Turinsk.282550_TMYx.zip437 K
RUS_SVE_Ivdel.239210_TMYx.2004-2018.zip401 KRUS_SVE_Novoselovo.281550_TMYx.zip411 KRUS_SVE_Verkhnyaya.Salda.282440_TMYx.zip407 K
RUS_SVE_Ivdel.239210_TMYx.2007-2021.zip435 KRUS_SVE_Pokrovsk.Uralsky.239190_TMYx.zip409 KRUS_SVE_Verkhoturye.281440_TMYx.2004-2018.zip401 K
RUS_SVE_Ivdel.239210_TMYx.zip435 KRUS_SVE_Rastes.280380_TMYx.zip395 KRUS_SVE_Verkhoturye.281440_TMYx.2007-2021.zip435 K
RUS_SVE_Kamensk.Uralsky.284490_TMYx.zip414 KRUS_SVE_Revda.284300_TMYx.zip411 KRUS_SVE_Verkhoturye.281440_TMYx.zip437 K
RUS_SVE_Kamyshlov.284510_TMYx.2004-2018.zip405 KRUS_SVE_Serov.280440_TMYx.2004-2018.zip396 KRUS_SVE_Visim.283330_TMYx.zip407 K
RUS_SVE_Kamyshlov.284510_TMYx.2007-2021.zip436 KRUS_SVE_Serov.280440_TMYx.2007-2021.zip430 KRUS_SVE_Yekaterinburg-Koltsovo.AP.284400_TMYx.2004-2018.zip360 K
RUS_SVE_Kamyshlov.284510_TMYx.zip432 KRUS_SVE_Serov.280440_TMYx.zip426 KRUS_SVE_Yekaterinburg-Koltsovo.AP.284400_TMYx.2007-2021.zip401 K
RUS_SVE_Karpinsk.280330_TMYx.zip407 KRUS_SVE_Severouralsk.239270_TMYx.zip405 KRUS_SVE_Yekaterinburg-Koltsovo.AP.284400_TMYx.zip426 K
RUS_SVE_Krasnopolyanskoye.283520_TMYx.zip409 KRUS_SVE_Shamary.283340_TMYx.2004-2018.zip402 KRUS_SVE_Yekaterinburg-Verkhneye.Dubrovo.284450_TMYx.zip408 K
TAM_Tambov
RUS_TAM_Kirsanov.279570_TMYx.2004-2018.zip392 KRUS_TAM_Michurinsk.279350_TMYx.zip417 KRUS_TAM_Tambov.279470_TMYx.zip436 K
RUS_TAM_Kirsanov.279570_TMYx.2007-2021.zip426 KRUS_TAM_Morshansk.278480_TMYx.2007-2021.zip425 KRUS_TAM_Zherdevka.340470_TMYx.2004-2018.zip406 K
RUS_TAM_Kirsanov.279570_TMYx.zip421 KRUS_TAM_Morshansk.278480_TMYx.zip415 KRUS_TAM_Zherdevka.340470_TMYx.2007-2021.zip435 K
RUS_TAM_Michurinsk.279350_TMYx.2004-2018.zip395 KRUS_TAM_Tambov.279470_TMYx.2004-2018.zip406 KRUS_TAM_Zherdevka.340470_TMYx.zip438 K
RUS_TAM_Michurinsk.279350_TMYx.2007-2021.zip427 KRUS_TAM_Tambov.279470_TMYx.2007-2021.zip437 K
TA_Tatarstan
RUS_TA_Arsk.275930_TMYx.2007-2021.zip423 KRUS_TA_Chulpanovo.287040_TMYx.zip415 KRUS_TA_Nizhnekamsk-Begishevo.AP.276070_TMYx.2004-2018.zip328 K
RUS_TA_Arsk.275930_TMYx.zip416 KRUS_TA_Kazan.275950_TMYx.2004-2018.zip353 KRUS_TA_Nizhnekamsk-Begishevo.AP.276070_TMYx.2007-2021.zip368 K
RUS_TA_Bolshiye.Kaybitsy.276830_TMYx.zip410 KRUS_TA_Kazan.275950_TMYx.2007-2021.zip387 KRUS_TA_Nizhnekamsk-Begishevo.AP.276070_TMYx.zip376 K
RUS_TA_Bugulma.AP.287110_TMYx.2004-2018.zip402 KRUS_TA_Kazan.275950_TMYx.zip421 KRUS_TA_Staroye.Duvanovo-Novyye.Algashi.277820_TMYx.zip410 K
RUS_TA_Bugulma.AP.287110_TMYx.2007-2021.zip430 KRUS_TA_Laishevo.276930_TMYx.zip402 KRUS_TA_Tetyushi.276970_TMYx.2007-2021.zip420 K
RUS_TA_Bugulma.AP.287110_TMYx.zip428 KRUS_TA_Menzelinsk.285170_TMYx.2007-2021.zip421 KRUS_TA_Tetyushi.276970_TMYx.zip411 K
RUS_TA_Chistopol.286010_TMYx.zip411 KRUS_TA_Menzelinsk.285170_TMYx.zip420 KRUS_TA_Yelabuga.285060_TMYx.2004-2018.zip401 K
RUS_TA_Chulpanovo.287040_TMYx.2004-2018.zip394 KRUS_TA_Muslyumovo.286120_TMYx.2007-2021.zip421 KRUS_TA_Yelabuga.285060_TMYx.2007-2021.zip424 K
RUS_TA_Chulpanovo.287040_TMYx.2007-2021.zip426 KRUS_TA_Muslyumovo.286120_TMYx.zip414 KRUS_TA_Yelabuga.285060_TMYx.zip427 K
TOM_Tomsk
RUS_TOM_Alexandrovskoye.239550_TMYx.2004-2018.zip400 KRUS_TOM_Maysk.292090_TMYx.2007-2021.zip433 KRUS_TOM_Pudino.293130_TMYx.2007-2021.zip437 K
RUS_TOM_Alexandrovskoye.239550_TMYx.2007-2021.zip433 KRUS_TOM_Maysk.292090_TMYx.zip431 KRUS_TOM_Pudino.293130_TMYx.zip438 K
RUS_TOM_Alexandrovskoye.239550_TMYx.zip434 KRUS_TOM_Molchanovo.293320_TMYx.2004-2018.zip395 KRUS_TOM_Sredny.Vasyugan.291110_TMYx.2004-2018.zip399 K
RUS_TOM_Bakchar.293280_TMYx.2004-2018.zip403 KRUS_TOM_Molchanovo.293320_TMYx.2007-2021.zip436 KRUS_TOM_Sredny.Vasyugan.291110_TMYx.2007-2021.zip430 K
RUS_TOM_Bakchar.293280_TMYx.2007-2021.zip439 KRUS_TOM_Molchanovo.293320_TMYx.zip435 KRUS_TOM_Sredny.Vasyugan.291110_TMYx.zip430 K
RUS_TOM_Bakchar.293280_TMYx.zip431 KRUS_TOM_Napas.290230_TMYx.2004-2018.zip396 KRUS_TOM_Staritsa.292240_TMYx.zip423 K
RUS_TOM_Baturino.292470_TMYx.zip418 KRUS_TOM_Napas.290230_TMYx.2007-2021.zip432 KRUS_TOM_Stepanovka.291490_TMYx.2004-2018.zip397 K
RUS_TOM_Berezovka.290370_TMYx.zip417 KRUS_TOM_Napas.290230_TMYx.zip429 KRUS_TOM_Stepanovka.291490_TMYx.2007-2021.zip436 K
RUS_TOM_Kargasok.291220_TMYx.2004-2018.zip404 KRUS_TOM_Novy.Vasyugan.292030_TMYx.2004-2018.zip399 KRUS_TOM_Stepanovka.291490_TMYx.zip434 K
RUS_TOM_Kargasok.291220_TMYx.2007-2021.zip434 KRUS_TOM_Novy.Vasyugan.292030_TMYx.2007-2021.zip434 KRUS_TOM_Tomsk.294300_TMYx.2004-2018.zip397 K
RUS_TOM_Kargasok.291220_TMYx.zip434 KRUS_TOM_Novy.Vasyugan.292030_TMYx.zip433 KRUS_TOM_Tomsk.294300_TMYx.2007-2021.zip432 K
RUS_TOM_Katylga.291030_TMYx.zip420 KRUS_TOM_Palochka.292410_TMYx.zip420 KRUS_TOM_Tomsk.294300_TMYx.zip437 K
RUS_TOM_Kolpashevo.AP.292310_TMYx.2004-2018.zip399 KRUS_TOM_Parabel.291280_TMYx.zip424 KRUS_TOM_Tutalo.Culym.River.293550_TMYx.zip427 K
RUS_TOM_Kolpashevo.AP.292310_TMYx.2007-2021.zip435 KRUS_TOM_Pervomayskoye.293480_TMYx.2004-2018.zip403 KRUS_TOM_Vanzilkynak.239660_TMYx.2004-2018.zip390 K
RUS_TOM_Kolpashevo.AP.292310_TMYx.zip433 KRUS_TOM_Pervomayskoye.293480_TMYx.2007-2021.zip437 KRUS_TOM_Vanzilkynak.239660_TMYx.2007-2021.zip434 K
RUS_TOM_Kozhevnikovo.295320_TMYx.zip416 KRUS_TOM_Pervomayskoye.293480_TMYx.zip438 KRUS_TOM_Vanzilkynak.239660_TMYx.zip429 K
RUS_TOM_Maysk.292090_TMYx.2004-2018.zip398 KRUS_TOM_Pudino.293130_TMYx.2004-2018.zip403 K
TUL_Tula
RUS_TUL_Chern.278150_TMYx.zip421 KRUS_TUL_Tula-Klokovo.AP.277190_TMYx.2004-2018.zip400 KRUS_TUL_Uzlovaya.278210_TMYx.zip418 K
RUS_TUL_Mcensk.278170_TMYx.2004-2018.zip392 KRUS_TUL_Tula-Klokovo.AP.277190_TMYx.2007-2021.zip428 KRUS_TUL_Yefremov.279210_TMYx.2007-2021.zip425 K
RUS_TUL_Mcensk.278170_TMYx.2007-2021.zip430 KRUS_TUL_Tula-Klokovo.AP.277190_TMYx.zip432 KRUS_TUL_Yefremov.279210_TMYx.zip411 K
RUS_TUL_Mcensk.278170_TMYx.zip423 KRUS_TUL_Uzlovaya.278210_TMYx.2007-2021.zip421 K
TVE_Tver
RUS_TVE_Bely.265850_TMYx.2007-2021.zip425 KRUS_TVE_Maksatikha.272080_TMYx.2004-2018.zip398 KRUS_TVE_Staritsa.264990_TMYx.2007-2021.zip430 K
RUS_TVE_Bely.265850_TMYx.zip427 KRUS_TVE_Maksatikha.272080_TMYx.2007-2021.zip431 KRUS_TVE_Staritsa.264990_TMYx.zip429 K
RUS_TVE_Bezhetsk.272170_TMYx.zip421 KRUS_TVE_Maksatikha.272080_TMYx.zip425 KRUS_TVE_Toropets.264790_TMYx.2007-2021.zip419 K
RUS_TVE_Bologoye.262980_TMYx.2004-2018.zip391 KRUS_TVE_Mednoye.274010_TMYx.zip403 KRUS_TVE_Toropets.264790_TMYx.zip414 K
RUS_TVE_Bologoye.262980_TMYx.2007-2021.zip425 KRUS_TVE_Ostashkov.263890_TMYx.2004-2018.zip392 KRUS_TVE_Tver.274020_TMYx.2004-2018.zip400 K
RUS_TVE_Bologoye.262980_TMYx.zip425 KRUS_TVE_Ostashkov.263890_TMYx.2007-2021.zip423 KRUS_TVE_Tver.274020_TMYx.2007-2021.zip430 K
RUS_TVE_Kashin.273160_TMYx.2007-2021.zip416 KRUS_TVE_Ostashkov.263890_TMYx.zip424 KRUS_TVE_Tver.274020_TMYx.zip428 K
RUS_TVE_Kashin.273160_TMYx.zip413 KRUS_TVE_Rzhev.264980_TMYx.zip426 KRUS_TVE_Vyshny.Volochyok.263930_TMYx.2007-2021.zip415 K
RUS_TVE_Krasnyy.Kholm.272150_TMYx.2007-2021.zip423 KRUS_TVE_Savelovo.274120_TMYx.zip407 KRUS_TVE_Vyshny.Volochyok.263930_TMYx.zip412 K
RUS_TVE_Krasnyy.Kholm.272150_TMYx.zip412 KRUS_TVE_Staritsa.264990_TMYx.2004-2018.zip400 KRUS_TVE_Zapadnaya.Dvina.264870_TMYx.zip418 K
TYU_Tyumen
RUS_TYU_Berdyuzhye.285740_TMYx.zip425 KRUS_TYU_Sladkovo.285870_TMYx.zip424 KRUS_TYU_Vagay.River.282780_TMYx.zip426 K
RUS_TYU_Demyanskoye.280760_TMYx.2004-2018.zip391 KRUS_TYU_Tobolsk.282750_TMYx.2004-2018.zip398 KRUS_TYU_Vagayskaya.284690_TMYx.zip424 K
RUS_TYU_Demyanskoye.280760_TMYx.2007-2021.zip428 KRUS_TYU_Tobolsk.282750_TMYx.2007-2021.zip433 KRUS_TYU_Vikulovo.284810_TMYx.2004-2018.zip401 K
RUS_TYU_Demyanskoye.280760_TMYx.zip426 KRUS_TYU_Tobolsk.282750_TMYx.zip432 KRUS_TYU_Vikulovo.284810_TMYx.2007-2021.zip435 K
RUS_TYU_Golyshmanovo.284780_TMYx.zip426 KRUS_TYU_Tyumen-Roschino.AP.232204_TMYx.2004-2018.zip325 KRUS_TYU_Vikulovo.284810_TMYx.zip435 K
RUS_TYU_Ilyinka.286730_TMYx.zip422 KRUS_TYU_Tyumen-Roschino.AP.232204_TMYx.2007-2021.zip365 KRUS_TYU_Yalturovsk.284650_TMYx.2004-2018.zip405 K
RUS_TYU_Ishim.285730_TMYx.2004-2018.zip403 KRUS_TYU_Tyumen-Roschino.AP.232204_TMYx.zip365 KRUS_TYU_Yalturovsk.284650_TMYx.2007-2021.zip437 K
RUS_TYU_Ishim.285730_TMYx.2007-2021.zip438 KRUS_TYU_Tyumen.283670_TMYx.2004-2018.zip401 KRUS_TYU_Yalturovsk.284650_TMYx.zip432 K
RUS_TYU_Ishim.285730_TMYx.zip438 KRUS_TYU_Tyumen.283670_TMYx.2007-2021.zip435 KRUS_TYU_Yarkovo.283660_TMYx.2004-2018.zip401 K
RUS_TYU_Kamyshinka.285810_TMYx.zip426 KRUS_TYU_Tyumen.283670_TMYx.zip436 KRUS_TYU_Yarkovo.283660_TMYx.2007-2021.zip436 K
RUS_TYU_Lumkoy.280870_TMYx.zip425 KRUS_TYU_Uvat.AP.281720_TMYx.zip417 KRUS_TYU_Yarkovo.283660_TMYx.zip433 K
TY_Tuva
RUS_TY_Chadan.360870_TMYx.zip429 KRUS_TY_Kyzyl.360960_TMYx.2007-2021.zip436 KRUS_TY_Teeli.360780_TMYx.2007-2021.zip431 K
RUS_TY_Erzin.363070_TMYx.2004-2018.zip404 KRUS_TY_Kyzyl.360960_TMYx.zip435 KRUS_TY_Teeli.360780_TMYx.zip426 K
RUS_TY_Erzin.363070_TMYx.2007-2021.zip436 KRUS_TY_Mugur-Aksy.362780_TMYx.2004-2018.zip408 KRUS_TY_Toora-Khem.361030_TMYx.2004-2018.zip406 K
RUS_TY_Erzin.363070_TMYx.zip431 KRUS_TY_Mugur-Aksy.362780_TMYx.2007-2021.zip443 KRUS_TY_Toora-Khem.361030_TMYx.2007-2021.zip443 K
RUS_TY_Khovu.Aksy.AP.360900_TMYx.2004-2018.zip393 KRUS_TY_Mugur-Aksy.362780_TMYx.zip439 KRUS_TY_Toora-Khem.361030_TMYx.zip440 K
RUS_TY_Khovu.Aksy.AP.360900_TMYx.2007-2021.zip434 KRUS_TY_Saryg-Sep.361040_TMYx.2004-2018.zip405 KRUS_TY_Turan.360920_TMYx.2004-2018.zip401 K
RUS_TY_Khovu.Aksy.AP.360900_TMYx.zip430 KRUS_TY_Saryg-Sep.361040_TMYx.2007-2021.zip442 KRUS_TY_Turan.360920_TMYx.2007-2021.zip439 K
RUS_TY_Kungurtug.363250_TMYx.zip425 KRUS_TY_Saryg-Sep.361040_TMYx.zip438 KRUS_TY_Turan.360920_TMYx.zip437 K
RUS_TY_Kyzyl.360960_TMYx.2004-2018.zip403 KRUS_TY_Teeli.360780_TMYx.2004-2018.zip400 K
UD_Udmurtia
RUS_UD_Debyosy.283120_TMYx.zip391 KRUS_UD_Izhevsk.AP.284110_TMYx.2004-2018.zip397 KRUS_UD_Sarapul.284180_TMYx.2004-2018.zip400 K
RUS_UD_Glazov.282140_TMYx.2004-2018.zip397 KRUS_UD_Izhevsk.AP.284110_TMYx.2007-2021.zip433 KRUS_UD_Sarapul.284180_TMYx.2007-2021.zip434 K
RUS_UD_Glazov.282140_TMYx.2007-2021.zip433 KRUS_UD_Izhevsk.AP.284110_TMYx.zip436 KRUS_UD_Sarapul.284180_TMYx.zip433 K
RUS_UD_Glazov.282140_TMYx.zip433 KRUS_UD_Mozhga.284090_TMYx.zip415 K
ULY_Ulyanovsk
RUS_ULY_Bezvodovka.278880_TMYx.zip413 KRUS_ULY_Kanadey.279810_TMYx.2007-2021.zip425 KRUS_ULY_Ulyanovsk-Vostochny.AP.279621_TMYx.2007-2021.zip356 K
RUS_ULY_Chufarovo-Annenkovo.277870_TMYx.zip410 KRUS_ULY_Kanadey.279810_TMYx.zip425 KRUS_ULY_Ulyanovsk-Vostochny.AP.279621_TMYx.zip368 K
RUS_ULY_Dimitrovgrad.277990_TMYx.2007-2021.zip426 KRUS_ULY_Sengiley.278900_TMYx.zip412 KRUS_ULY_Ulyanovsk.AP.277850_TMYx.2004-2018.zip386 K
RUS_ULY_Dimitrovgrad.277990_TMYx.zip420 KRUS_ULY_Surskoye.277760_TMYx.2007-2021.zip426 KRUS_ULY_Ulyanovsk.AP.277850_TMYx.2007-2021.zip409 K
RUS_ULY_Inza.278720_TMYx.2007-2021.zip423 KRUS_ULY_Surskoye.277760_TMYx.zip412 KRUS_ULY_Ulyanovsk.AP.277850_TMYx.zip434 K
RUS_ULY_Inza.278720_TMYx.zip425 KRUS_ULY_Ulyanovsk-Vostochny.AP.279621_TMYx.2004-2018.zip324 K
VGG_Volgograd
RUS_VGG_Danilovka.342670_TMYx.2007-2021.zip426 KRUS_VGG_Kamyshin.343630_TMYx.2007-2021.zip436 KRUS_VGG_Rudnya.342620_TMYx.zip423 K
RUS_VGG_Danilovka.342670_TMYx.zip424 KRUS_VGG_Kamyshin.343630_TMYx.zip438 KRUS_VGG_Serafimovich.343570_TMYx.2004-2018.zip405 K
RUS_VGG_Elton.344760_TMYx.2007-2021.zip424 KRUS_VGG_Kotelnikovo.346550_TMYx.2007-2021.zip426 KRUS_VGG_Serafimovich.343570_TMYx.2007-2021.zip434 K
RUS_VGG_Elton.344760_TMYx.zip429 KRUS_VGG_Kotelnikovo.346550_TMYx.zip430 KRUS_VGG_Serafimovich.343570_TMYx.zip437 K
RUS_VGG_Frolovo.343560_TMYx.2007-2021.zip423 KRUS_VGG_Nizhny.Chir.345550_TMYx.2007-2021.zip420 KRUS_VGG_Uryupinsk.342400_TMYx.2007-2021.zip429 K
RUS_VGG_Frolovo.343560_TMYx.zip428 KRUS_VGG_Nizhny.Chir.345550_TMYx.zip425 KRUS_VGG_Uryupinsk.342400_TMYx.zip442 K
RUS_VGG_Gnilo-Aksayskaya.345590_TMYx.zip410 KRUS_VGG_Novoanninsky.342540_TMYx.2007-2021.zip422 KRUS_VGG_Volgograd-Gumrak.Intl.AP.345600_TMYx.2004-2018.zip362 K
RUS_VGG_Gornyy.Balykley.343680_TMYx.zip422 KRUS_VGG_Novoanninsky.342540_TMYx.zip416 KRUS_VGG_Volgograd-Gumrak.Intl.AP.345600_TMYx.2007-2021.zip403 K
RUS_VGG_Ilovlya.344610_TMYx.2007-2021.zip422 KRUS_VGG_Pallasovka.343730_TMYx.2007-2021.zip422 KRUS_VGG_Volgograd-Gumrak.Intl.AP.345600_TMYx.zip427 K
RUS_VGG_Ilovlya.344610_TMYx.zip415 KRUS_VGG_Pallasovka.343730_TMYx.zip423 KRUS_VGG_Yelan.342530_TMYx.2007-2021.zip424 K
RUS_VGG_Kamyshin.343630_TMYx.2004-2018.zip406 KRUS_VGG_Rudnya.342620_TMYx.2007-2021.zip424 KRUS_VGG_Yelan.342530_TMYx.zip424 K
VLA_Vladimir
RUS_VLA_Alexandrov.274280_TMYx.zip421 KRUS_VLA_Gus.Khrustainy.275390_TMYx.zip418 KRUS_VLA_Vladimir.275320_TMYx.2007-2021.zip427 K
RUS_VLA_Gus.Khrustainy.275390_TMYx.2007-2021.zip416 KRUS_VLA_Vladimir.275320_TMYx.2004-2018.zip398 KRUS_VLA_Vladimir.275320_TMYx.zip429 K
VLG_Vologda
RUS_VLG_Babayevo.270080_TMYx.2007-2021.zip421 KRUS_VLG_Lubozino.270710_TMYx.zip401 KRUS_VLG_Veliky.Ustyug.229810_TMYx.zip411 K
RUS_VLG_Babayevo.270080_TMYx.zip427 KRUS_VLG_Mironova.228350_TMYx.zip401 KRUS_VLG_Vologda.270370_TMYx.2004-2018.zip380 K
RUS_VLG_Belozersk.AP.229390_TMYx.2004-2018.zip391 KRUS_VLG_Nikolsk.270660_TMYx.2004-2018.zip393 KRUS_VLG_Vologda.270370_TMYx.2007-2021.zip424 K
RUS_VLG_Belozersk.AP.229390_TMYx.2007-2021.zip428 KRUS_VLG_Nikolsk.270660_TMYx.2007-2021.zip425 KRUS_VLG_Vologda.270370_TMYx.zip423 K
RUS_VLG_Belozersk.AP.229390_TMYx.zip431 KRUS_VLG_Nikolsk.270660_TMYx.zip423 KRUS_VLG_Vozhega.229540_TMYx.2004-2018.zip387 K
RUS_VLG_Borisovo-Sudskoye.270030_TMYx.zip410 KRUS_VLG_Nyuksenitsa.229740_TMYx.2007-2021.zip409 KRUS_VLG_Vozhega.229540_TMYx.2007-2021.zip426 K
RUS_VLG_Charozero.229440_TMYx.zip418 KRUS_VLG_Nyuksenitsa.229740_TMYx.zip406 KRUS_VLG_Vozhega.229540_TMYx.zip424 K
RUS_VLG_Cherepovets.AP.271130_TMYx.2004-2018.zip398 KRUS_VLG_Totma.270510_TMYx.2004-2018.zip394 KRUS_VLG_Vytegra.228370_TMYx.2007-2021.zip427 K
RUS_VLG_Cherepovets.AP.271130_TMYx.2007-2021.zip414 KRUS_VLG_Totma.270510_TMYx.2007-2021.zip426 KRUS_VLG_Vytegra.228370_TMYx.zip424 K
RUS_VLG_Cherepovets.AP.271130_TMYx.zip431 KRUS_VLG_Totma.270510_TMYx.zip425 KRUS_VLG_Yarshevo.270200_TMYx.2004-2018.zip372 K
RUS_VLG_Chuchkovo.270440_TMYx.zip405 KRUS_VLG_Ustyuzhna.271060_TMYx.2007-2021.zip415 KRUS_VLG_Yarshevo.270200_TMYx.2007-2021.zip419 K
RUS_VLG_Korobovo.270260_TMYx.2007-2021.zip396 KRUS_VLG_Ustyuzhna.271060_TMYx.zip412 KRUS_VLG_Yarshevo.270200_TMYx.zip419 K
RUS_VLG_Korobovo.270260_TMYx.zip396 KRUS_VLG_Veliky.Ustyug.229810_TMYx.2007-2021.zip414 K
VOR_Voronezh
RUS_VOR_Anna.342380_TMYx.2004-2018.zip396 KRUS_VOR_Borisoglebsk.341460_TMYx.zip421 KRUS_VOR_Liski.342310_TMYx.zip413 K
RUS_VOR_Anna.342380_TMYx.2007-2021.zip430 KRUS_VOR_Kalach.342470_TMYx.2004-2018.zip408 KRUS_VOR_Voronezh.341230_TMYx.2004-2018.zip404 K
RUS_VOR_Anna.342380_TMYx.zip415 KRUS_VOR_Kalach.342470_TMYx.2007-2021.zip438 KRUS_VOR_Voronezh.341230_TMYx.2007-2021.zip438 K
RUS_VOR_Boguchar.343360_TMYx.2004-2018.zip406 KRUS_VOR_Kalach.342470_TMYx.zip438 KRUS_VOR_Voronezh.341230_TMYx.zip438 K
RUS_VOR_Boguchar.343360_TMYx.2007-2021.zip436 KRUS_VOR_Kamennaya.Step.341390_TMYx.2007-2021.zip427 KRUS_VOR_Voronezh.Chertovitskoye.AP.341220_TMYx.2004-2018.zip332 K
RUS_VOR_Boguchar.343360_TMYx.zip436 KRUS_VOR_Kamennaya.Step.341390_TMYx.zip427 KRUS_VOR_Voronezh.Chertovitskoye.AP.341220_TMYx.2007-2021.zip373 K
RUS_VOR_Borisoglebsk.341460_TMYx.2004-2018.zip396 KRUS_VOR_Liski.342310_TMYx.2007-2021.zip424 KRUS_VOR_Voronezh.Chertovitskoye.AP.341220_TMYx.zip414 K
RUS_VOR_Borisoglebsk.341460_TMYx.2007-2021.zip427 K
YAN_Yamalo-Nenets
RUS_YAN_Antipayuta.230580_TMYx.2004-2018.zip370 KRUS_YAN_Novy.Port.232420_TMYx.2004-2018.zip378 KRUS_YAN_Salekhard.AP.232201_TMYx.2007-2021.zip365 K
RUS_YAN_Antipayuta.230580_TMYx.2007-2021.zip413 KRUS_YAN_Novy.Port.232420_TMYx.2007-2021.zip415 KRUS_YAN_Salekhard.AP.232201_TMYx.zip359 K
RUS_YAN_Antipayuta.230580_TMYx.zip406 KRUS_YAN_Novy.Port.232420_TMYx.zip410 KRUS_YAN_Sangomnoy.233320_TMYx.zip409 K
RUS_YAN_Gyda.209630_TMYx.zip400 KRUS_YAN_Novy.Urengoy.AP.233580_TMYx.2004-2018.zip333 KRUS_YAN_Seyakha.209670_TMYx.2004-2018.zip363 K
RUS_YAN_Halesovaya.236560_TMYx.2004-2018.zip382 KRUS_YAN_Novy.Urengoy.AP.233580_TMYx.2007-2021.zip405 KRUS_YAN_Seyakha.209670_TMYx.2007-2021.zip414 K
RUS_YAN_Halesovaya.236560_TMYx.2007-2021.zip424 KRUS_YAN_Novy.Urengoy.AP.233580_TMYx.zip382 KRUS_YAN_Seyakha.209670_TMYx.zip408 K
RUS_YAN_Halesovaya.236560_TMYx.zip424 KRUS_YAN_Noyabrsk.AP.236570_TMYx.2004-2018.zip385 KRUS_YAN_Shizhimgort.235310_TMYx.zip421 K
RUS_YAN_Heygiyaha.River.235410_TMYx.zip406 KRUS_YAN_Noyabrsk.AP.236570_TMYx.2007-2021.zip421 KRUS_YAN_Sidorovsk.233650_TMYx.zip411 K
RUS_YAN_Imeni.Popova.Stn-Bely.Island.206670_TMYx.2004-2018.zip352 KRUS_YAN_Noyabrsk.AP.236570_TMYx.zip421 KRUS_YAN_Tadebyayakha.209640_TMYx.zip411 K
RUS_YAN_Imeni.Popova.Stn-Bely.Island.206670_TMYx.2007-2021.zip411 KRUS_YAN_Nyda.233450_TMYx.2004-2018.zip382 KRUS_YAN_Tambey.208640_TMYx.zip400 K
RUS_YAN_Imeni.Popova.Stn-Bely.Island.206670_TMYx.zip409 KRUS_YAN_Nyda.233450_TMYx.2007-2021.zip420 KRUS_YAN_Tarko-Sale.235520_TMYx.2004-2018.zip386 K
RUS_YAN_Kamenny.Cape.AP.231460_TMYx.zip410 KRUS_YAN_Nyda.233450_TMYx.zip418 KRUS_YAN_Tarko-Sale.235520_TMYx.2007-2021.zip425 K
RUS_YAN_Kharampur.235580_TMYx.zip411 KRUS_YAN_Pangody.234430_TMYx.2007-2021.zip415 KRUS_YAN_Tarko-Sale.235520_TMYx.zip425 K
RUS_YAN_Kharasovoy.Cape.208560_TMYx.zip394 KRUS_YAN_Pangody.234430_TMYx.zip410 KRUS_YAN_Tazovsky.232560_TMYx.2004-2018.zip381 K
RUS_YAN_Krasnoselkup.AP.234650_TMYx.2007-2021.zip416 KRUS_YAN_Pitlyar.234310_TMYx.2004-2018.zip385 KRUS_YAN_Tazovsky.232560_TMYx.2007-2021.zip417 K
RUS_YAN_Krasnoselkup.AP.234650_TMYx.zip423 KRUS_YAN_Pitlyar.234310_TMYx.2007-2021.zip427 KRUS_YAN_Tazovsky.232560_TMYx.zip413 K
RUS_YAN_Mongatalyang.208620_TMYx.zip401 KRUS_YAN_Pitlyar.234310_TMYx.zip426 KRUS_YAN_TolKa.AP.236620_TMYx.2004-2018.zip384 K
RUS_YAN_Morrasale.230320_TMYx.2004-2018.zip363 KRUS_YAN_Poluy.233390_TMYx.2004-2018.zip373 KRUS_YAN_TolKa.AP.236620_TMYx.2007-2021.zip423 K
RUS_YAN_Morrasale.230320_TMYx.2007-2021.zip419 KRUS_YAN_Poluy.233390_TMYx.2007-2021.zip411 KRUS_YAN_TolKa.AP.236620_TMYx.zip420 K
RUS_YAN_Morrasale.230320_TMYx.zip414 KRUS_YAN_Poluy.233390_TMYx.zip412 KRUS_YAN_Unselgort.234230_TMYx.zip419 K
RUS_YAN_Muzhi.234260_TMYx.2004-2018.zip388 KRUS_YAN_Ra.Iz.233310_TMYx.zip419 KRUS_YAN_Urengoy.AP.234530_TMYx.2007-2021.zip411 K
RUS_YAN_Muzhi.234260_TMYx.2007-2021.zip429 KRUS_YAN_Salekhard.233300_TMYx.2004-2018.zip384 KRUS_YAN_Urengoy.AP.234530_TMYx.zip401 K
RUS_YAN_Muzhi.234260_TMYx.zip425 KRUS_YAN_Salekhard.233300_TMYx.2007-2021.zip424 KRUS_YAN_Vilkickogo.Island.206650_TMYx.zip391 K
RUS_YAN_Nadym.AP.234450_TMYx.2004-2018.zip384 KRUS_YAN_Salekhard.233300_TMYx.zip421 KRUS_YAN_Yambur.233330_TMYx.zip401 K
RUS_YAN_Nadym.AP.234450_TMYx.2007-2021.zip419 KRUS_YAN_Salekhard.AP.232201_TMYx.2004-2018.zip302 KRUS_YAN_Yar-Sale.233410_TMYx.zip411 K
RUS_YAN_Nadym.AP.234450_TMYx.zip422 K
YAR_Yaroslavl
RUS_YAR_Poshekhonye.272230_TMYx.2007-2021.zip422 KRUS_YAR_Rybinsk.272250_TMYx.2004-2018.zip397 KRUS_YAR_Yaroslavl-Tunoshna.AP.272255_TMYx.2004-2018.zip329 K
RUS_YAR_Poshekhonye.272230_TMYx.zip422 KRUS_YAR_Rybinsk.272250_TMYx.2007-2021.zip428 KRUS_YAR_Yaroslavl-Tunoshna.AP.272255_TMYx.2007-2021.zip368 K
RUS_YAR_Rostov.273290_TMYx.2004-2018.zip398 KRUS_YAR_Rybinsk.272250_TMYx.zip429 KRUS_YAR_Yaroslavl-Tunoshna.AP.272255_TMYx.zip368 K
RUS_YAR_Rostov.273290_TMYx.2007-2021.zip430 KRUS_YAR_Uglich.273210_TMYx.2007-2021.zip418 KRUS_YAR_Yaroslavl.273310_TMYx.zip418 K
RUS_YAR_Rostov.273290_TMYx.zip428 KRUS_YAR_Uglich.273210_TMYx.zip417 K
YEV_Yevreyskaya
RUS_YEV_Bira.316180_TMYx.zip429 KRUS_YEV_Leninskoye.317100_TMYx.zip424 KRUS_YEV_Smidovich.317250_TMYx.2004-2018.zip409 K
RUS_YEV_Birakan.317030_TMYx.zip413 KRUS_YEV_Nadezhdinskoye.317270_TMYx.zip429 KRUS_YEV_Smidovich.317250_TMYx.2007-2021.zip439 K
RUS_YEV_Birobidzhan.317130_TMYx.2004-2018.zip410 KRUS_YEV_Obluchye.317020_TMYx.2004-2018.zip405 KRUS_YEV_Smidovich.317250_TMYx.zip435 K
RUS_YEV_Birobidzhan.317130_TMYx.2007-2021.zip440 KRUS_YEV_Obluchye.317020_TMYx.2007-2021.zip439 KRUS_YEV_Yekaterino.Nikolskoye.317070_TMYx.2004-2018.zip404 K
RUS_YEV_Birobidzhan.317130_TMYx.zip438 KRUS_YEV_Obluchye.317020_TMYx.zip438 KRUS_YEV_Yekaterino.Nikolskoye.317070_TMYx.2007-2021.zip442 K
RUS_YEV_Dichun.317050_TMYx.zip432 KRUS_YEV_Pompeyevka.317040_TMYx.zip429 KRUS_YEV_Yekaterino.Nikolskoye.317070_TMYx.zip438 K
ZAB_Zabaykalsky
RUS_ZAB_Aginskoye.308590_TMYx.2004-2018.zip410 KRUS_ZAB_Kalakan.304690_TMYx.zip432 KRUS_ZAB_Petrovsky.Zavod.308380_TMYx.2007-2021.zip442 K
RUS_ZAB_Aginskoye.308590_TMYx.2007-2021.zip441 KRUS_ZAB_Karymskaya.308530_TMYx.zip433 KRUS_ZAB_Petrovsky.Zavod.308380_TMYx.zip438 K
RUS_ZAB_Aginskoye.308590_TMYx.zip435 KRUS_ZAB_Katugino.303790_TMYx.zip424 KRUS_ZAB_Pokrovka.306880_TMYx.zip424 K
RUS_ZAB_Aksha.309570_TMYx.2004-2018.zip416 KRUS_ZAB_Kaylastuy.309780_TMYx.2004-2018.zip415 KRUS_ZAB_Priargunsk.309750_TMYx.2004-2018.zip417 K
RUS_ZAB_Aksha.309570_TMYx.2007-2021.zip443 KRUS_ZAB_Kaylastuy.309780_TMYx.2007-2021.zip443 KRUS_ZAB_Priargunsk.309750_TMYx.2007-2021.zip440 K
RUS_ZAB_Aksha.309570_TMYx.zip438 KRUS_ZAB_Kaylastuy.309780_TMYx.zip440 KRUS_ZAB_Priargunsk.309750_TMYx.zip439 K
RUS_ZAB_Aksonovo-Zilovsky.306690_TMYx.2007-2021.zip420 KRUS_ZAB_Kharanor.309680_TMYx.zip430 KRUS_ZAB_Sedlovoy.308560_TMYx.zip427 K
RUS_ZAB_Aksonovo-Zilovsky.306690_TMYx.zip431 KRUS_ZAB_Khilok.308440_TMYx.2004-2018.zip414 KRUS_ZAB_Shelopugino.308740_TMYx.zip430 K
RUS_ZAB_Aleksandrovsky.Zavod.309710_TMYx.2004-2018.zip413 KRUS_ZAB_Khilok.308440_TMYx.2007-2021.zip442 KRUS_ZAB_Shilka.308620_TMYx.2004-2018.zip412 K
RUS_ZAB_Aleksandrovsky.Zavod.309710_TMYx.2007-2021.zip439 KRUS_ZAB_Khilok.308440_TMYx.zip438 KRUS_ZAB_Shilka.308620_TMYx.2007-2021.zip443 K
RUS_ZAB_Aleksandrovsky.Zavod.309710_TMYx.zip438 KRUS_ZAB_Krasny.Chikoy.309350_TMYx.2004-2018.zip409 KRUS_ZAB_Shilka.308620_TMYx.zip438 K
RUS_ZAB_Amazar.306820_TMYx.zip425 KRUS_ZAB_Krasny.Chikoy.309350_TMYx.2007-2021.zip443 KRUS_ZAB_Shumilovka.309470_TMYx.zip417 K
RUS_ZAB_Baley.308660_TMYx.zip426 KRUS_ZAB_Krasny.Chikoy.309350_TMYx.zip437 KRUS_ZAB_Solovyevsk.309670_TMYx.2007-2021.zip420 K
RUS_ZAB_Beklemishevo.307570_TMYx.zip431 KRUS_ZAB_Ksenyevka.306750_TMYx.zip426 KRUS_ZAB_Solovyevsk.309670_TMYx.zip435 K
RUS_ZAB_Bolshaya.Leprindo.303740_TMYx.zip426 KRUS_ZAB_Kubukhay.309640_TMYx.zip432 KRUS_ZAB_Sredny.Kalar.304710_TMYx.zip408 K
RUS_ZAB_Borzya.309650_TMYx.2004-2018.zip414 KRUS_ZAB_Kurort-Darasun.308580_TMYx.zip425 KRUS_ZAB_Srednyaya.Olekma.304840_TMYx.zip420 K
RUS_ZAB_Borzya.309650_TMYx.2007-2021.zip442 KRUS_ZAB_Kyker.306670_TMYx.zip423 KRUS_ZAB_Sretensk.307770_TMYx.2004-2018.zip410 K
RUS_ZAB_Borzya.309650_TMYx.zip442 KRUS_ZAB_Kyra.309490_TMYx.2004-2018.zip412 KRUS_ZAB_Sretensk.307770_TMYx.2007-2021.zip441 K
RUS_ZAB_Byrka.309760_TMYx.zip416 KRUS_ZAB_Kyra.309490_TMYx.2007-2021.zip439 KRUS_ZAB_Sretensk.307770_TMYx.zip437 K
RUS_ZAB_Chara.303720_TMYx.2004-2018.zip400 KRUS_ZAB_Kyra.309490_TMYx.zip429 KRUS_ZAB_Tayna.308750_TMYx.zip425 K
RUS_ZAB_Chara.303720_TMYx.2007-2021.zip438 KRUS_ZAB_Matsiyevskaya.309690_TMYx.zip430 KRUS_ZAB_Tungokochen.306640_TMYx.2004-2018.zip409 K
RUS_ZAB_Chara.303720_TMYx.zip434 KRUS_ZAB_Menza.309380_TMYx.zip433 KRUS_ZAB_Tungokochen.306640_TMYx.2007-2021.zip442 K
RUS_ZAB_Cheremkhovo.309440_TMYx.zip427 KRUS_ZAB_Mogocha.AP.306730_TMYx.2004-2018.zip404 KRUS_ZAB_Tungokochen.306640_TMYx.zip436 K
RUS_ZAB_Chernyshevsk.307660_TMYx.zip428 KRUS_ZAB_Mogocha.AP.306730_TMYx.2007-2021.zip440 KRUS_ZAB_Tupik.305760_TMYx.zip425 K
RUS_ZAB_Chita-Kadala.AP.307580_TMYx.2004-2018.zip367 KRUS_ZAB_Mogocha.AP.306730_TMYx.zip437 KRUS_ZAB_Ulety.308460_TMYx.2004-2018.zip407 K
RUS_ZAB_Chita-Kadala.AP.307580_TMYx.2007-2021.zip396 KRUS_ZAB_Mogzon.308430_TMYx.zip429 KRUS_ZAB_Ulety.308460_TMYx.2007-2021.zip438 K
RUS_ZAB_Chita-Kadala.AP.307580_TMYx.zip423 KRUS_ZAB_Nerchinsky.Zavod.308790_TMYx.2004-2018.zip403 KRUS_ZAB_Ulety.308460_TMYx.zip436 K
RUS_ZAB_Daygur-Kharagun.308450_TMYx.zip416 KRUS_ZAB_Nerchinsky.Zavod.308790_TMYx.2007-2021.zip436 KRUS_ZAB_Uryupino.307810_TMYx.2004-2018.zip407 K
RUS_ZAB_Dono.309720_TMYx.zip428 KRUS_ZAB_Nerchinsky.Zavod.308790_TMYx.zip431 KRUS_ZAB_Uryupino.307810_TMYx.2007-2021.zip441 K
RUS_ZAB_Duldurga.309540_TMYx.zip421 KRUS_ZAB_Nercinsk.AP.307680_TMYx.zip429 KRUS_ZAB_Uryupino.307810_TMYx.zip433 K
RUS_ZAB_Edakuy.307670_TMYx.zip418 KRUS_ZAB_Nicatka.302630_TMYx.zip423 KRUS_ZAB_Ust-Karenga.305650_TMYx.zip427 K
RUS_ZAB_Gorbitsa.306790_TMYx.zip424 KRUS_ZAB_Nikolaevskoye.308490_TMYx.zip429 KRUS_ZAB_Ust-Karsk.307720_TMYx.zip425 K
RUS_ZAB_Gryazi.309480_TMYx.zip432 KRUS_ZAB_Olovyannaya.309610_TMYx.2004-2018.zip413 KRUS_ZAB_Verkh-Usugli.307640_TMYx.2004-2018.zip412 K
RUS_ZAB_Imeni.Odinnadtsatogo.304730_TMYx.zip427 KRUS_ZAB_Olovyannaya.309610_TMYx.2007-2021.zip439 KRUS_ZAB_Verkh-Usugli.307640_TMYx.2007-2021.zip444 K
RUS_ZAB_Kalakan.304690_TMYx.2004-2018.zip398 KRUS_ZAB_Olovyannaya.309610_TMYx.zip438 KRUS_ZAB_Verkh-Usugli.307640_TMYx.zip436 K
RUS_ZAB_Kalakan.304690_TMYx.2007-2021.zip435 KRUS_ZAB_Petrovsky.Zavod.308380_TMYx.2004-2018.zip412 KRUS_ZAB_Zyulzya.307650_TMYx.zip418 K